Parenteel Pieter Goudewagen

Parenteel Pieter Goudewagen

1 Pieter Goudewagen. Pieter is overleden.

Kinderen van Pieter uit onbekende relatie:
1 Dirk Pieters Goudewagen, geboren in Gouda. Volgt 1.1.
2 Aagje Pieters Goudewagen [1.2]. Aagje is overleden.
Toelichting:
565 Testament van Marrigie Hermans Starre en Aagie Pieters Goudewagen waarbij ze Dirk Franse, glazenmaker, en Gijsbert de Wolf, timmerman, tot erfgenamen maken van hun gehele vermogen, 1733
Vestiging voor raadplegen: Gouda, Groeneweg 30
Oude signatuur: 257
Omvang: 1 stuk
Vindplaats: Groene Hart Archieven
laatste wijziging 19-01-2012
Getuige bij:
26-01-1731     doop Johannes Tobias Goedewagen (1731-vóór 1736) [zie 1.1.3.2]    [oudtante vaderszijde]   [bron: RK Dopen FS #171]
16-12-1732     doop Weijna Gerrits van Buuren (1732-vóór 1734) [zie 1.1.2.2]    [oudtante moederszijde]   [bron: RK Dopen FS #173]
10-02-1733     doop Jacob Tobias Goedewagen (geb. 1733) [zie 1.1.3.3]    [oudtante vaderszijde]   [bron: RK Dopen FS #174]
03-01-1734     doop Hendrick Gerrits van Buuren (geb. 1734) [zie 1.1.2.4]    [oudtante moederszijde]   [bron: RK Dopen FS #174]
03-01-1734     doop Weijna Gerrits van Buuren (geb. 1734) [zie 1.1.2.3]    [oudtante moederszijde]   [bron: RK Dopen FS #174]
1.1 Dirk Pieters Goudewagen is geboren in Gouda, zoon van Pieter Goudewagen (zie 1). Dirk is overleden vóór 17-06-1721.
Lokatie:
Toelichting:
Dirk Pietersz Goedewagen
bron registratie weeskamer Gouda 1712-1728
toegangsnummer ac3
inventarisnummer 19
bladzijde 135v
naam Dirk Pietersz Goedewagen
plaatsnaam Gouda
instelling Streekarchief Midden-Holland
13/6/1721
Kinderen Marritie 15 jaar en Tobias 13 jaar
Voogden Gerrit Pieters Bruijn en Jan Gijsberts Bik
De kinderen krijgen 1 gulden/11 stuivers/8 penningen
Dirk trouwde op 09-03-1704 in Gouda [bron: Hervormd Trouwen FS #572] met Elisabeth Tobias Sterre, 22 jaar oud. Elisabeth is geboren in Gouda, dochter van Tobias Pieters Sterre en Johanna Dircks van Swol. Zij is gedoopt op 28-09-1681 in Gouda [bron: Hervormd Dopen FS #374]. Bij de doop van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Susanna Gerrits.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Hervormd Dopen FS #373
14-11-1679
Elisabeth is overleden. Elisabeth trouwde later op 06-07-1721 in Gouda met Jan van den Bergh.
Kinderen van Dirk en Elisabeth:
1 Pieter Dirks Goedewagen [1.1.1]. Hij is gedoopt op 27-06-1704 in Gouda. Bij de doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Anna Dircks.
Notitie bij de geboorte van Pieter: bron doopboek St.-Janskerk Gouda 1704
datum 27-06-1704
naam Pieter
vader Dirck Pieters
moeder Elysabeth Tobias
getuige Anna Dircks
plaatsnaam Gouda
instelling Streekarchief Midden-Holland
Pieter is overleden vóór 17-06-1721, ten hoogste 16 jaar oud.
Toelichting:
Bij het verschijnen van Elisabeth Tobia Sterre voor de Weeskamer wordt Pieter niet genoemd.
2 Margie Dircks Goedewagen, gedoopt op 11-05-1706 in Gouda. Volgt 1.1.2.
3 Tobias Dirks Goedewagen, gedoopt op 12-03-1708 in Gouda. Volgt 1.1.3.
1.1.2 Margie Dircks Goedewagen, dochter van Dirk Pieters Goudewagen (zie 1.1) en Elisabeth Tobias Sterre. Zij is gedoopt op 11-05-1706 in Gouda. Bij de doop van Margie was de volgende getuige aanwezig: Trintie Gerrits.
Notitie bij de geboorte van Margie: bron doopboek St.-Janskerk Gouda 1706
datum 11-05-1706
naam Margie
vader Dirck Pieters
moeder Lijsbeth Tobiasse
getuige Trintie Gerrits
plaatsnaam Gouda
instelling Streekarchief Midden-Holland
Margie is overleden.
Getuige bij:
03-01-1734     doop Hendrick Gerrits van Buuren (geb. 1734) [zie 1.1.2.4]    [moeder]   [bron: RK Dopen FS #174]
03-01-1734     doop Weijna Gerrits van Buuren (geb. 1734) [zie 1.1.2.3]    [moeder]   [bron: RK Dopen FS #174]
17-06-1763     doop Abraham Paulussen van der Helm (geb. 1763) [zie 1.1.2.5.1]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: Hervormd Dopen FS #125]
05-11-1766     doop Gerrit Paulussen van der Helm (geb. 1766) [zie 1.1.2.5.2]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: Hervormd Dopen FS #196]
Margie trouwde, 25 jaar oud, op 02-09-1731 in Gouda [bron: Hervormd Trouwen FS #330] met Gerrit Hendrick van Buuren. Gerrit is een zoon van [waarschijnlijk] Hendrick van Buuren. Gerrit is overleden. Gerrit is weduwnaar van Lijsbeth van der Roest (ovl. vóór 1731).
Kinderen van Margie en Gerrit:
1 Hendrik Gerrits van Buuren [1.1.2.1]. Hij is gedoopt op 19-12-1731 in Gouda [bron: Hervormd Dopen FS #270]. Bij de doop van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Anna van der Slet. Hendrik is overleden vóór 03-01-1734, ten hoogste 2 jaar oud.
2 Weijna Gerrits van Buuren [1.1.2.2]. Zij is gedoopt op 16-12-1732 in Gouda [bron: RK Dopen FS #173]. Bij de doop van Weijna was de volgende getuige aanwezig: Aagje Pieters Goudewagen [zie 1.2] [oudtante moederszijde]. Weijna is overleden vóór 03-01-1734, ten hoogste 1 jaar oud.
3 Weijna Gerrits van Buuren [1.1.2.3]. Zij is gedoopt op 03-01-1734 in Gouda [bron: RK Dopen FS #174]. Bij de doop van Weijna waren de volgende getuigen aanwezig: Aagje Pieters Goudewagen [zie 1.2] [oudtante moederszijde], Marija Tobias Sterre (1679-1745) [oudtante moederszijde] en Margie Dircks Goedewagen (geb. 1706) [zie 1.1.2] [moeder]. Weijna is overleden.
4 Hendrick Gerrits van Buuren [1.1.2.4]. Hij is gedoopt op 03-01-1734 in Gouda [bron: RK Dopen FS #174]. Bij de doop van Hendrick waren de volgende getuigen aanwezig: Aagje Pieters Goudewagen [zie 1.2] [oudtante moederszijde] en Margie Dircks Goedewagen (geb. 1706) [zie 1.1.2] [moeder]. Hendrick is overleden.
5 Anna Gerrits van Buuren, gedoopt op 27-12-1737 in Gouda. Volgt 1.1.2.5.
1.1.2.5 Anna Gerrits van Buuren, dochter van Gerrit Hendrick van Buuren en Margie Dircks Goedewagen (zie 1.1.2). Zij is gedoopt op 27-12-1737 in Gouda [bron: Hervormd Dopen FS #407]. Bij de doop van Anna was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Kool.
Notitie bij de geboorte van Anna: op den raam
Anna is overleden. Anna trouwde met Paulus van der Helm. Paulus is overleden.
Kinderen van Anna en Paulus:
1 Abraham Paulussen van der Helm [1.1.2.5.1]. Hij is gedoopt op 17-06-1763 in Gouda [bron: Hervormd Dopen FS #125]. Bij de doop van Abraham was de volgende getuige aanwezig: Margie Dircks Goedewagen (geb. 1706) [zie 1.1.2] [grootmoeder moederszijde]. Abraham is overleden.
2 Gerrit Paulussen van der Helm [1.1.2.5.2]. Hij is gedoopt op 05-11-1766 in Gouda [bron: Hervormd Dopen FS #196]. Bij de doop van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Margie Dircks Goedewagen (geb. 1706) [zie 1.1.2] [grootmoeder moederszijde]. Gerrit is overleden.
1.1.3 Tobias Dirks Goedewagen, zoon van Dirk Pieters Goudewagen (zie 1.1) en Elisabeth Tobias Sterre. Hij is gedoopt op 12-03-1708 in Gouda [bron: RK Dopen FS #144]. Tobias is overleden.
Toelichting:
Tobias wordt in tegenstelling tot zijn broer en zus katholiek in plaats van hervormd gedoopt. Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken met de katholieke achtergrond van de Goudenwagens. Mogelijk speelde het financieel in goede doen zijn van zijn ongetrouwde en goed katholieke tante een rol.

De kinderen van de katholiekgebleven Tobias met de a-katholiieke Aaltje Posthoorn en Maria Jacobs staan duidelijk in de doopboeken. Volgens het hervormde Trouwboek trouwt hij echter in dezelfde periode met Maria Hendriks van der Snel. De veronderstelling is dat een fout in de patroniem is gemaakt en dat Maria Jacobs identiek aan Maria Hendriks van der Snel is.
Tobias:
(1) begon een relatie, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1729 met Aaltie Dircks Posthoorn. Aaltie is een dochter van Dirck Posthoorn.
Notitie bij de geboorte van Aaltie: 26/1/1748 HD #612 getuige
Aaltie is overleden. Aaltie is weduwe van Gijsbert Cornelis de Jong, met wie zij trouwde op 11-01-1728 in Gouda [bron: Hervormd Trouwen FS #278].
(2) trouwde, 22 jaar oud, op 15-10-1730 in Gouda [bron: Hervormd Trouwen FS #318 en AG Trouwen FS #343] met Maria Hendriks van der Snel. Maria is overleden.
(3) begon een relatie, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1731 met Maria Jacobs. Maria is overleden.
Kinderen van Tobias en Aaltie:
1 Elizabeth Tobias Goedewagen, gedoopt op 24-04-1729 in Gouda. Volgt 1.1.3.1.
2 Johannes Tobias Goedewagen [1.1.3.4]. Hij is gedoopt op 02-05-1736 in Gouda. Bij de doop van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Dircks Posthoorn [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Johannes: #369
Johannes is overleden.
Kinderen van Tobias en Maria (3):
3 Johannes Tobias Goedewagen [1.1.3.2]. Hij is gedoopt op 26-01-1731 in Gouda [bron: RK Dopen FS #171]. Bij de doop van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Aagje Pieters Goudewagen [zie 1.2] [oudtante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Johannes: moeder (acath)
getuige aagje goudewage (gd)
Johannes is overleden vóór 02-05-1736, ten hoogste 5 jaar oud.
4 Jacob Tobias Goedewagen [1.1.3.3]. Hij is gedoopt op 10-02-1733 in Gouda [bron: RK Dopen FS #174]. Bij de doop van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Aagje Pieters Goudewagen [zie 1.2] [oudtante vaderszijde]. Jacob is overleden.
5 Dirk Tobias Goedewagen, gedoopt op 03-07-1737 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.
6 Neeltje Tobias Goedewagen [1.1.3.6]. Zij is gedoopt op 29-06-1740 in Gouda [bron: RK Dopen FS #181]. Bij de doop van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Willemtje Jacobs.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: moeder acatholic
Neeltje is overleden.
7 Fulbertus Tobias Goedewagen [1.1.3.7]. Hij is gedoopt op 11-11-1743 in Gouda [bron: RK Dopen FS #183]. Bij de doop van Fulbertus was de volgende getuige aanwezig: Marij Kramers. Fulbertus is overleden.
1.1.3.1 Elizabeth Tobias Goedewagen, dochter van Tobias Dirks Goedewagen (zie 1.1.3) en Aaltie Dircks Posthoorn. Zij is gedoopt op 24-04-1729 in Gouda [bron: RK Dopen FS #169]. Bij de doop van Elizabeth was de volgende getuige aanwezig: Trijntje Cinq.
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: in onecht
moeder acatholic
Elizabeth is overleden. Elizabeth trouwde, 20 jaar oud, op 08-06-1749 in Gouda [bron: Hervormd Trouwen FS #127] met Willem Pieters van der Vlerk, 45 jaar oud. Willem is een zoon van Pieter Hendriks van der Vlerk en Neeltje Clements. Hij is gedoopt op 15-03-1704 in Gouda [bron: RK Dopen FS #148]. Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Catharina Wijkersloot. Willem is overleden.
Kinderen van Elizabeth en Willem:
1 Magdalena Willems van der Vlerk, gedoopt op 30-01-1750 in Gouda. Volgt 1.1.3.1.1.
2 Hendrik Willems van der Vlerk [1.1.3.1.2]. Hij is gedoopt op 07-09-1751 in Gouda [bron: RK Dopen FS #187]. Bij de doop van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Bernadijna van der Vlerk. Hendrik is overleden.
3 Anna Willems van der Vlerk [1.1.3.1.3]. Zij is gedoopt op 17-12-1754 in Gouda [bron: RK Dopen FS #188]. Bij de doop van Anna was de volgende getuige aanwezig: Anna de Jong. Anna is overleden.
1.1.3.1.1 Magdalena Willems van der Vlerk, dochter van Willem Pieters van der Vlerk en Elizabeth Tobias Goedewagen (zie 1.1.3.1). Zij is gedoopt op 30-01-1750 in Gouda [bron: RK Dopen FS #186]. Bij de doop van Magdalena was de volgende getuige aanwezig: Bernadijna van der Vlerk. Magdalena is overleden. Magdalena trouwde, 21 jaar oud, op 23-06-1771 in Gouda [bron: RK Trouwen FS #226] met Jan Bik. Bij het burgerlijk huwelijk van Magdalena en Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Willem van Hoeve en Jan Noortbergh. Jan is overleden.
1.1.3.5 Dirk Tobias Goedewagen, zoon van Tobias Dirks Goedewagen (zie 1.1.3) en Maria Jacobs. Hij is gedoopt op 03-07-1737 in Gouda. Bij de doop van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Anna Everts Veltman. Dirk is overleden op 29-12-1823 in Gouda, 86 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Dirk: Overledene: Dirk Goedewaagen
Geslacht: Man
Leeftijd: 86
Vader: NN
Moeder: NN
Relatie: Cornelia van der Heiden
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: maandag 29 december 1823
Plaats: Gouda
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Zuid-Holland, Formosa en VOC
Instellingsplaats: Gouda
Collectiegebied: Zuid-Holland
Documentnummer: 379
Registratiedatum: 30 december 1823
Plaats: Gouda
AkteSoort: Overlijdensakte
Beroep:
Pijpenmaker
Toelichting:
Pijpenmerk " Rhijnse wijnroemer"
1779-1811 Dirk Goedewaagen
Pijpenmerk "9"
1793- 1826 Dirk Goedewaagen

Op 1 januari 1779 deed Dirk Goedewaagen in Gouda zijn meesterproef als pijpenmaker en in februari nam hij zijn eerste knecht in dienst. Aanvankelijk was de pijpenmakerij in de Keizerstraat gevestigd. Kleinzoon Abraham Goedewaagen verplaatste het bedrijf naar de Gouwe te Gouda. Diens zonen Pieter en Tobias Goedewaagen namen de uit 1610 daterende pottenbakkerij ’de Star’ op de Raam van de familie De Jong over, waardoor de fabricage van aardewerk aan het bedrijf werd toegevoegd.
Getuige bij:
geboorteaangifte Maria (Dirks) Akrijn (1818-1867) [zie 1.1.3.5.2.6.3]    [overgrootvader vaderszijde]
11-10-1793     doop Simon Jans Goedewagen (geb. 1793) [zie 1.1.3.5.5.2]    [grootvader vaderszijde]   [bron: AG D FS #38]
22-02-1815     huwelijk Abraham Goedewagen (1788-1861) en Cornelia Vlak (geb. ±1796) [zie 1.1.3.5.3.2]    [grootvader vaderszijde bruidegom]
02-08-1815     huwelijk Josua Vermeulen (geb. ±1792) en Pieternella (Tobias) Goedewagen (geb. 1791) [zie 1.1.3.5.3.3]    [grootvader vaderszijde bruid]
Dirk:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 27-02-1757 in Gouda met Pieternella Jans Lughthart, 20 jaar oud. Pieternella is een dochter van Jan Thomas Lichthart en Neeltje Pieters Pruimeboom. Zij is gedoopt op 12-10-1736 in Gouda. Bij de doop van Pieternella was de volgende getuige aanwezig: Niesje de Haas.
Notitie bij de geboorte van Pieternella: #378

PIETERNELLA LUGTHART
Christening: 12 OCT 1736 Gouda, Zuid Holland, Netherlands
Father: JAN LUGTHART Family
Mother: NEELTJE PRUIMEBOOM
Pieternella is overleden in 1773, 36 of 37 jaar oud.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 09-01-1774 [bron: Hervormd T FS # 38] met Cornelia van der Heijden.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: HD 609 1/12/1746 cornelis abraham van der heijden & lene scheij get francijntie ruijmslot
Cornelia is overleden.
Kinderen van Dirk en Pieternella:
1 Toona Dirks Goedewagen, gedoopt op 08-06-1757 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.1.
2 Maria Dirks Goedewagen, gedoopt op 27-12-1758 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.2.
3 Tobias Dirks Goedewagen, gedoopt op 27-06-1761 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.3.
4 Jan Dirks Goedewagen [1.1.3.5.4]. Hij is gedoopt op 07-08-1763 in Gouda [bron: Hervormd Dopen FS #127]. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jannegie Verblaauw. Jan is overleden vóór 20-02-1765, ten hoogste 1 jaar oud.
5 Jan Dirks Goedewagen, gedoopt op 20-02-1765 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.5.
6 Neeltje Dirks Goedewagen [1.1.3.5.6]. Zij is gedoopt op 14-06-1767 in Gouda [bron: Hervormd Dopen FS #210]. Bij de doop van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Aagie Posthoorn. Neeltje is overleden.
7 Jakob Dirks Goedewagen [1.1.3.5.7]. Hij is gedoopt op 23-04-1769 in Gouda [bron: Hervormd Dopen FS #247]. Bij de doop van Jakob was de volgende getuige aanwezig: Anna Boot. Jakob is overleden.
8 Pieternella Dirks Goedewagen [1.1.3.5.8]. Zij is gedoopt op 09-10-1771 in Gouda [bron: Hervormd Dopen FS #294]. Bij de doop van Pieternella was de volgende getuige aanwezig: Anna van der Wal [aangetrouwde tante moederszijde]. Pieternella is overleden.
1.1.3.5.1 Toona Dirks Goedewagen, dochter van Dirk Tobias Goedewagen (zie 1.1.3.5) en Pieternella Jans Lughthart. Zij is gedoopt op 08-06-1757 in Gouda [bron: Hervormd Dopen FS #28]. Bij de doop van Toona was de volgende getuige aanwezig: Lijdowie Jans Lughthart (geb. 1727) [tante moederszijde]. Toona is overleden, 27 jaar oud. Zij is begraven op 24-01-1785 in Gouda [bron: Hervormd Begraven FS #603].
Getuige bij:
20-05-1781     doop Ceijgie Dirks Akrijn (1781-1782) [zie 1.1.3.5.2.1]    [tante moederszijde]   [bron: Hervormd Dopen FS #460]
07-05-1783     doop Pieternella Dirks Akrijn (1783-1808) [zie 1.1.3.5.2.2]    [tante moederszijde]   [bron: Hervormd Dopen FS #241]
Toona trouwde met Jan Anthonij van Druijnen. Jan is geboren op 29-06-1759, zoon van Jan van Druijnen en Hillena Stembergh. Hij is gedoopt op 01-07-1759 in Beers.
Notitie bij de geboorte van Jan: Kind Jan Anthonij van Druijnen
Geslacht m
Vader Jan van Druijnen
Moeder Hillena Stembergh
Getuige 1 Anthonia de Groot
Soort registratie doopakte
Religie NG
Plaats Beers
Plaats doop Beers
Datum geboorte 29-06-1759
Datum doop 01-07-1759
Periode 1730-1816
Deel Nederduits Gereformeerd doopboek 1730-1816
Pagina 44
Jan is overleden op 09-11-1790 in Op weg naar Batavia, 31 jaar oud. Jan trouwde later op 01-05-1785 in Gouda [bron: Hervormd T FS # 186] met Johanna Verkinderen.
Toelichting:
Gegevens van Jan Anthonij van Druijnen uit Kuijk
Datum indiensttreding: 27-11-1787 Datum uit dienst: 09-11-1790
Functie bij indiensttreding: Leggermaker Reden uit dienst: Overleden
Uitgevaren met het schip: Recht door Zee Waar uit dienst: Azie
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja

Gegevens van de vaart
Schip: Recht door Zee Vertrek: 27-11-1787
Kamer: Delft Kaap: 04-04-1788 tot 30-04-1788
Inventarisnummer: 14066
Folio: 53 Aankomst: 20-08-1788 Batavia
DAS- en reisnr.: 4586.1
handwerksman, vermoedelijk maker van leggers d.w.z. houten vaten

Peeter van Druijnen, eveneens optredend namens zijn vrouw Johanna Henrietta Bakker,met volmacht van notaris C. Altrogge te Nijmegen en als voogd over de twee minderjarige kinderen van wijlen Jan Anthony van Druijnen uit diens tweede huwelijk met Jannetje Verkinderen,met volmacht van de oppermomboir te Cuijk verstrekt, allen erfgenamen van wijlen hun ouders Jan van Druijnen, predikant, en Helena Stembergh, verkoopt bij opbod aan Cornelis van Druijnen en zijn echtgenote Hermina de Swart 2/3 deel van een perceel land. het Hoog of Groot en Klijn Choor bij den Sendonk gelegen, palend aan de Sendonkse Campen, Snijders Camp en Sijn Hoogheids Bosch. Als mede-erfgenaam kwam koper reeds 1/3 gedeelte toe.
Datering: 16-7-1794
Pagina: 105 -107
Soort akte: Transport
Plaats: Beers
Toegangsnummer: 7040
Inventarisnummer: 469
Scan:
Akte inzien
Vindplaats: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Kind van Toona en Jan:
1 Heleena van Druijnen, gedoopt op 19-11-1783 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.1.1.
1.1.3.5.1.1 Heleena van Druijnen, dochter van Jan Anthonij van Druijnen en Toona Dirks Goedewagen (zie 1.1.3.5.1). Zij is gedoopt op 19-11-1783 in Gouda [bron: Hervormd Dopen FS #323]. Bij de doop van Heleena was de volgende getuige aanwezig: Johanna Verkinderen. Heleena is overleden op 22-09-1859 in Tiel, 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Heleena: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 1486
Gemeente: Tiel
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 169
Aangiftedatum: 23-09-1859
Overledene Helena van Druijnen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 22-09-1859
Overlijdensplaats: Tiel
Vader Jan Anthonij van Druijnen
Moeder Sona Goedewagen
Partner Johannes van Benthem
Relatie: weduwe
Nadere informatie dooppl: Tiel; oud 76 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Heleena trouwde, 28 jaar oud, op 26-03-1812 in Tiel met Johannes van Benthem. Johannes is een zoon van Jacobus van Benthem en Dirkje van Hussen. Johannes is overleden.
Beroep:
Wieldraaier
Kinderen van Heleena en Johannes:
1 Johannes Jacobus van Benthem [1.1.3.5.1.1.1]. Johannes is overleden op 12-09-1815 in Tiel.
Notitie bij overlijden van Johannes: Overledene: Johannaes Jacobus van Benthem
Beroep: geen beroep vermeld
Vader: Johannes van Benthem
Beroep: wieldraaijer
Moeder: Helena van Druijnen
Beroep: geen beroep vermeld
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: dinsdag 12 september 1815
Gebeurtenisplaats: Tiel
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Gelders ArchiefGelders Archief
Plaats instelling: Arnhem
Collectiegebied: Gelderland
Archief: 0207
Registratienummer: 1482
Registratiedatum: 14 september 1815
Akteplaats: Tiel
2 Johannes Jacobus van Benthem [1.1.3.5.1.1.2]. Johannes is overleden op 04-05-1814 in Tiel.
Notitie bij overlijden van Johannes: Overledene:Johannes Jacobus van Benthem
Vader:Johannes van Benthem
Beroep:stoelenmaker
Moeder:Helena van Druijnen
Beroep:geen beroep vermeld
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 4 mei 1814
Gebeurtenisplaats:Tiel
Documenttype:BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Gelders ArchiefGelders Archief
Plaats instelling:Arnhem
Collectiegebied:Gelderland
Archief:0207
Registratienummer:1481
Registratiedatum:4 mei 1814
Akteplaats:Tiel
3 Johannes Jacobus van Benthem. Volgt 1.1.3.5.1.1.3.
4 Diderika Antonia van Benthem, geboren op 01-06-1812 in Utrecht. Volgt 1.1.3.5.1.1.4.
1.1.3.5.1.1.3 Johannes Jacobus van Benthem, zoon van Johannes van Benthem en Heleena van Druijnen (zie 1.1.3.5.1.1). Johannes is overleden. Johannes trouwde op 30-12-1846 in Tiel met Areke Boers. Areke is overleden.
1.1.3.5.1.1.4 Diderika Antonia van Benthem is geboren op 01-06-1812 in Utrecht, dochter van Johannes van Benthem en Heleena van Druijnen (zie 1.1.3.5.1.1).
Notitie bij de geboorte van Diderika: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 93
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 480
Aangiftedatum: 03-06-1812
Kind Diderika Antonia van Bentum
Geslacht: V
Geboortedatum: 01-06-1812
Geboorteplaats: Utrecht
Vader Johannes van Bentum
Moeder Helena van Druinen
Diderika is overleden op 06-03-1846 in Tiel, 33 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Diderika: Overledene:Dirkje van Benthem
Beroep:zonder beroep
Relatie:Gerrit Westerman
Vader:Jan van Benthem
Beroep:geen beroep vermeld
Moeder:Dirkje van Huissen
Beroep:geen beroep vermeld
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 6 maart 1846
Gebeurtenisplaats:Tiel
Documenttype:BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Gelders ArchiefGelders Archief
Plaats instelling:Arnhem
Collectiegebied:Gelderland
Archief:0207
Registratienummer:1484
Registratiedatum:7 maart 1846
Akteplaats:Tiel
Diderika trouwde, 28 jaar oud, op 17-06-1840 in Utrecht met Gerrit Westerman, ongeveer 23 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1817. Gerrit is overleden op 17-01-1848 in Utrecht, ongeveer 31 jaar oud.
1.1.3.5.2 Maria Dirks Goedewagen, dochter van Dirk Tobias Goedewagen (zie 1.1.3.5) en Pieternella Jans Lughthart. Zij is gedoopt op 27-12-1758 in Gouda [bron: Hervormd Dopen FS #51]. Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Maria Sparnaij. Maria is overleden, ten hoogste 76 jaar oud. Zij is begraven vóór 1834.
Beroep:
Pijpenmaakster
Toelichting:
Op 4 december 1797 verscheen Maria Goedewagen (weduwe van Dirk Akrijn) voor de weesmeesters van Gouda. Tot voogden over haar kinderen Pieternella (12 jr), Sijgje (9 jr), Dirk (4 jr) en Wiert (3 jr) werden benoemd : Dirk Goedewagen en Jasper Akrijn. Het vaderlijk erfdeel bedroeg voor elk van de kinderen een halve zilveren dukaat.
N.b. leeftijden zijn in de weeskamerakte niet nauwkeurig vermeld.
Maria trouwde, 22 jaar oud, op 25-02-1781 in Gouda [bron: Hervormd T FS # 130] met Dirk Michiels Akrijn, 23 jaar oud. Dirk is een zoon van Michiel Jaspers Akrijn en Sijgje Wierts IJzerman. Hij is gedoopt op 09-11-1757 in Gouda [bron: Hervormd Dopen FS #34]. Bij de doop van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Lowijsje Willems Verrijn (1689-1772) [grootmoeder moederszijde]. Dirk is overleden, 37 jaar oud. Hij is begraven op 06-05-1795.
Kinderen van Maria en Dirk:
1 Ceijgie Dirks Akrijn [1.1.3.5.2.1]. Zij is gedoopt op 20-05-1781 in Gouda [bron: Hervormd Dopen FS #460]. Bij de doop van Ceijgie was de volgende getuige aanwezig: Toona Dirks Goedewagen (1757-1785) [zie 1.1.3.5.1] [tante moederszijde]. Ceijgie is overleden op 21-05-1782, 1 jaar oud.
2 Pieternella Dirks Akrijn, gedoopt op 07-05-1783 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.2.2.
3 Sijgje Dirks Akrijn [1.1.3.5.2.3]. Zij is gedoopt op 10-08-1785 [bron: Hervormd Dopen FS #61]. Bij de doop van Sijgje was de volgende getuige aanwezig: Willemijntje Akrijn (1747-1826) [tante vaderszijde]. Sijgje is overleden.
4 Dirk Dirks Akrijn [1.1.3.5.2.4]. Hij is gedoopt op 19-12-1787 in Gouda [bron: Hervormd Dopen FS #100]. Bij de doop van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Willemijntje Akrijn (1747-1826) [tante vaderszijde]. Dirk is overleden vóór 1791, ten hoogste 4 jaar oud.
5 Wilhelmina Dirks Akrijn [1.1.3.5.2.5]. Zij is gedoopt op 13-02-1789 in Gouda [bron: Hervormd Dopen FS #120]. Bij de doop van Wilhelmina was de volgende getuige aanwezig: Willemijntje Akrijn (1747-1826) [tante vaderszijde]. Wilhelmina is overleden.
6 Dirk Dirks Akrijn, gedoopt op 24-10-1790 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.2.6.
7 Wiert Dirks Akrijn, geboren op 01-05-1793. Volgt 1.1.3.5.2.7.
1.1.3.5.2.2 Pieternella Dirks Akrijn, dochter van Dirk Michiels Akrijn en Maria Dirks Goedewagen (zie 1.1.3.5.2). Zij is gedoopt op 07-05-1783 in Gouda [bron: Hervormd Dopen FS #241]. Bij de doop van Pieternella was de volgende getuige aanwezig: Toona Dirks Goedewagen (1757-1785) [zie 1.1.3.5.1] [tante moederszijde]. Pieternella is overleden, 25 jaar oud. Zij is begraven op 06-09-1808 in Gouda [bron: AG B FS #466]. Pieternella trouwde, 22 jaar oud, op 23-03-1806 in Gouda met Willem Alblas, ongeveer 26 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1780, zoon van N.N. Alblas.
Notitie bij de geboorte van Willem: zussen neeltje & davis van gorselen en gerrigje
agb 486 16/11/1809 kind willem alblas 2 weken keizerstraat
Willem is overleden na 1833, minstens 53 jaar oud.
Getuige bij:
14-03-1821     huwelijk Johannes Huijberts Verblaauw (geb. 1789) en Maria Dirks Klaare (geb. 1793)
02-04-1834     huwelijk Evert Raaphorst (geb. ±1794) en Maria Dirks Klaare (geb. 1793)
Kinderen van Pieternella en Willem:
1 Dirk Willems Alblas [1.1.3.5.2.2.1], geboren op 24-04-1806 in Gouda. Hij is gedoopt op 24-04-1806 in Gouda [bron: AG D FS #1122]. Bij de doop van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Gerrigje Alblas [tante vaderszijde]. Dirk is overleden.
2 Maria Willems Alblas, geboren op 14-02-1808 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.2.2.2.
1.1.3.5.2.2.2 Maria Willems Alblas is geboren op 14-02-1808 in Gouda, dochter van Willem Alblas en Pieternella Dirks Akrijn (zie 1.1.3.5.2.2). Zij is gedoopt op 21-02-1808 in Gouda [bron: Hervormd Dopen FS #350]. Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Gerrigje Alblas [tante vaderszijde]. Maria is overleden.
Beroep:
Pijpenmaakster
Maria trouwde, 25 jaar oud, op 20-11-1833 met Aart Hola, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Maria en Aart waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Alblas (geb. ±1778) [oom vaderszijde bruid], Dirk van Eijck (geb. ±1782), Dirk Dirks Akrijn (1790-na 1865) [zie 1.1.3.5.2.6] [oom moederszijde bruid] en Willem van Maaren (geb. ±1795). Aart is geboren op 06-05-1804 in Gouda, zoon van Arendt Hola en Sara Weeldenburg. Hij is gedoopt op 29-06-1804 [bron: Hervormd Dopen FS #301]. Bij de doop van Aart waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van der Spelt en Johanna Wijngaarden.
Notitie bij de geboorte van Aart: in onecht
Aart is overleden.
Beroep:
Pijpenmakersknecht
Getuige bij:
02-04-1834     huwelijk Evert Raaphorst (geb. ±1794) en Maria Dirks Klaare (geb. 1793)
29-09-1841     huwelijk Arie (Ariens) Blok (1818-1880) en Maria (Dirks) Akrijn (1818-1867) [zie 1.1.3.5.2.6.3]    [aangetrouwde neef vaderszijde bruid]
07-03-1860     huwelijk Dirk van Havesaat (geb. ±1830) en Anna Roedolf (geb. ±1831)
1.1.3.5.2.6 Dirk Dirks Akrijn, zoon van Dirk Michiels Akrijn en Maria Dirks Goedewagen (zie 1.1.3.5.2). Hij is gedoopt op 24-10-1790 in Gouda [bron: Hervormd Dopen FS #148]. Bij de doop van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Willemijntje Akrijn (1747-1826) [tante vaderszijde]. Dirk is overleden na 1865, minstens 75 jaar oud.
Beroep:
Pijpenmaker
Getuige bij:
geboorteaangifte Pieternella Spee (geb. 1819)    [aangetrouwde neef vaderszijde]
26-05-1819     huwelijk Andries Spee (geb. 1775) en Zuzanna Willems Verschut (geb. 1784)    [aangetrouwde neef bruidegom]
15-09-1819     huwelijk Wiert Dirks Akrijn (1793-1835) en Wilhelmina Staats (geb. ±1794) [zie 1.1.3.5.2.7]    [broer bruidegom]
20-11-1833     huwelijk Aart Hola (geb. 1804) en Maria Willems Alblas (geb. 1808) [zie 1.1.3.5.2.2.2]    [oom moederszijde bruid]
26-11-1834     huwelijk Wiert Dirks Akrijn (1793-1835) en Johanna de Rooy (geb. 1793) [zie 1.1.3.5.2.7]    [broer bruidegom]
Dirk trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1810 met Dirkje Gerrits van Reeuwijk, ongeveer 18 jaar oud. Dirkje is een dochter van Gerrit van Reeuwijk en Trijntje Spee. Zij is gedoopt op 06-07-1792 in Gouda [bron: Hervormd Dopen FS #175]. Bij de doop van Dirkje waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Halevoet en Catharina de Vries (±1750-1810) [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Dirkje: in onecht
Dirkje is overleden in 03-1859, 66 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Dirkje: DIRKJEVAN REWIJK OR VAN REEUWIJK
Christening: 06 JUL 1792 Gouda, Zuid Holland, Netherlands
Death: MAR 1859
Father: GERRIT VAN REWIJK OR VAN REEUWIJK Family
Mother: TRIJNTJE SPEE
Kinderen van Dirk en Dirkje:
1 Dirk Akrijn [1.1.3.5.2.6.1], geboren op 19-01-1811 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Dirk: Akrijn Dirk ongeveer 20 januari 1811 Gouda Dirk Akrijn & Dirkje van Reeuwijk

DIRK AKRIJN
Birth: 19 JAN 1811 Gouda, Zuid Holland, Netherlands
Death: 27 JAN 1832
Parents:
Father: DIRK AKRIJN Family
Mother: DIRKJE VAN REWIJK OR VAN REEUWIJK
Dirk is overleden op 27-01-1832, 21 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Dirk: DIRK AKRIJN
Birth: 19 JAN 1811 Gouda, Zuid Holland, Netherlands
Death: 27 JAN 1832
Parents:
Father: DIRK AKRIJN Family
Mother: DIRKJE VAN REWIJK OR VAN REEUWIJK
2 Gerrit Akrijn, geboren op 31-12-1812 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.2.6.2.
3 Maria (Dirks) Akrijn, geboren op 02-06-1818 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.2.6.3.
4 Johannes (Dirks) Akrijn [1.1.3.5.2.6.4], geboren op 07-03-1821 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johannes: JOHANNES AKRIJN
Birth: 07 MAR 1821 Gouda, Zuid Holland, Netherlands
Death: 02 MAY 1822
Parents:
Father: DIRK AKRIJN Family
Mother: DIRKJE VAN REEUWIJK
Johannes is overleden op 02-05-1822, 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: JOHANNES AKRIJN
Birth: 07 MAR 1821 Gouda, Zuid Holland, Netherlands
Death: 02 MAY 1822
Parents:
Father: DIRK AKRIJN Family
Mother: DIRKJE VAN REEUWIJK
5 Wiert (Dirks) Akrijn, geboren op 10-01-1823 in Gouda,. Volgt 1.1.3.5.2.6.5.
6 Catharina (Dirks) Akrijn, geboren op 06-07-1825 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.2.6.6.
7 Pieter (Dirks) Akrijn [1.1.3.5.2.6.7], geboren op 26-08-1827 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieter: PIETER AKRIJN
Birth: 26 AUG 1827 Gouda, Zuid Holland, Netherlands
Death: 24 MAY 1831
Parents:
Father: DIRK AKRIJN Family
Mother: DIRKJE VAN REEUWIJK
Pieter is overleden op 24-05-1831, 3 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: PIETER AKRIJN
Birth: 26 AUG 1827 Gouda, Zuid Holland, Netherlands
Death: 24 MAY 1831
Parents:
Father: DIRK AKRIJN Family
Mother: DIRKJE VAN REEUWIJK
8 Johanna (Dirks) Akrijn [1.1.3.5.2.6.8], geboren op 24-12-1829 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johanna: JOHANNA AKRIJN
Birth: 24 DEC 1829 Gouda, Zuid Holland, Netherlands
Death: 23 JUN 1831
Parents:
Father: DIRK AKRIJN Family
Mother: DIRKJE VAN REEUWIJK
Johanna is overleden op 23-06-1831, 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: JOHANNA AKRIJN
Birth: 24 DEC 1829 Gouda, Zuid Holland, Netherlands
Death: 23 JUN 1831
Parents:
Father: DIRK AKRIJN Family
Mother: DIRKJE VAN REEUWIJK
9 Dirk (Dirks) Akrijn [1.1.3.5.2.6.9], geboren op 04-03-1832 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Dirk: DIRK AKRIJN
Birth: 04 MAR 1832 Gouda, Zuid Holland, Netherlands
Death: 31 DEC 1835
Parents:
Father: DIRK AKRIJN Family
Mother: DIRKJE VAN REEUWIJK
Dirk is overleden op 31-12-1835, 3 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Dirk: DIRK AKRIJN
Birth: 04 MAR 1832 Gouda, Zuid Holland, Netherlands
Death: 31 DEC 1835
Parents:
Father: DIRK AKRIJN Family
Mother: DIRKJE VAN REEUWIJK
10 Pieter (Dirks) Akrijn [1.1.3.5.2.6.10], geboren op 19-05-1835 in Gouda. Pieter is overleden op 30-03-1836, 10 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: Overledene: Pieter Akrijn
Geslacht: Man
Leeftijd: 0
Vader: Dirk Akrijn
Moeder: Dirkje van Reeuwijk
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: woensdag 30 maart 1836
Plaats: Gouda
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Zuid-Holland, Formosa en VOC
Plaats instelling: Gouda
Collectiegebied: Zuid-Holland
Documentnummer: 104
Registratiedatum: 31 maart 1836
Plaats: Gouda
AkteSoort: Overlijdensakte
1.1.3.5.2.6.2 Gerrit Akrijn is geboren op 31-12-1812 in Gouda, zoon van Dirk Dirks Akrijn (zie 1.1.3.5.2.6) en Dirkje Gerrits van Reeuwijk. Bij de geboorteaangifte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Arie Kaane (geb. ±1769) en Johannes Simon van Duuren (geb. ±1782).
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Geboorteakten Gouda 1812 (akte 462 31-12-1812)
--------------------------------------------------------------------------------
Kind: Gerrit Akrijn
Geboortedatum: 31-12-1812
Vader: Dirk Akrijn (pijpenmakersknecht; 22 jaar) (won. Korte Raam)
Moeder: Dirkje van Reeuwijk
Getuigen:
- Arie Kaane (pijpenmakersknecht, 43 jaar; won. Korte Raam)
- Johannes Simon van Duuren (pijpenmakersknecht, 30 jaar; won. Korte Raam)
Gerrit is overleden op 29-01-1883 in Hellevoetsluis, 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Overledene:Gerrit Akrijn
Geslacht:Man
Leeftijd:69
Vader:Dirk Akrijn
Moeder:Dirkje van Reeuwijk
Relatie:Catrina van Dintel
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 29 januari 1883
Plaats:Hellevoetsluis
Documenttype:BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Zuid-Holland, Formosa en VOC
Plaats instelling:Brielle
Collectiegebied:Zuid-Holland
Documentnummer:6
Registratiedatum:30 januari 1883
Plaats:Hellevoetsluis
AkteSoort:Overlijdensakte
Opmerking:Eerder weduwnaar van Henrietta Wust
Beroep:
Bediende bij de stedelijke belastingen
Getuige bij:
29-09-1841     huwelijk Arie (Ariens) Blok (1818-1880) en Maria (Dirks) Akrijn (1818-1867) [zie 1.1.3.5.2.6.3]    [broer bruid]
13-06-1849     huwelijk Abraham de Zeeuw (±1825-1902) en Catharina (Dirks) Akrijn (1825-1895) [zie 1.1.3.5.2.6.6]    [broer bruid]
Gerrit:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 11-01-1837 in Dordrecht met Henriette Wüst, ongeveer 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Henriette waren de volgende getuigen aanwezig: Barend Mols (geb. ±1753), Hendrik Boun (geb. ±1783), Nicolaes Moree (geb. ±1796) en Anthony van Maarseveen (geb. ±1807). Henriette is geboren omstreeks 1816, dochter van Christoffel Wüst en Stinagonda Mulder. Henriette is overleden vóór 29-01-1853, ten hoogste 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-01-1853.
Notitie bij overlijden van Henriette: Overledene:Hendriette Wüst
Leeftijd:37
Vader:Christoffel Wüst
Moeder:Stinagonda Mulder
Relatie:Gerrit Akrijn
Gebeurtenis:Overlijden
Documenttype:BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Zuid-Holland, Formosa en VOC
Plaats instelling:Brielle
Collectiegebied:Zuid-Holland
Documentnummer:4
Registratiedatum:29 januari 1853
Plaats:Nieuw Helvoet
AkteSoort:Overlijdensakte
(2) trouwde, 52 jaar oud, op 11-08-1865 in Hellevoetsluis met Catrina van Dintel, ongeveer 55 jaar oud. Catrina is geboren omstreeks 1810, dochter van Engel van Dintel en Elizabeth Schreuder. Catrina is overleden op 17-01-1877 in Hellevoetsluis, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Catrina: Overledene:Catrina van Dintel
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:66
Vader:Engel van Dintel
Moeder:Elizabeth Schreuder
Relatie:Gerrit Akrijn
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 17 januari 1877
Plaats:Hellevoetsluis
Documenttype:BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Zuid-Holland, Formosa en VOC
Plaats instelling:Brielle
Collectiegebied:Zuid-Holland
Documentnummer:7
Registratiedatum:19 januari 1877
Plaats:Hellevoetsluis
AkteSoort:Overlijdensakte
Opmerking:Eerder weduwe van Herman van der Veen
Catrina is weduwe van Herman van der Veen (geb. vóór 1865).
Kinderen van Gerrit en Henriette:
1 Dirk Akrijn, geboren op 07-12-1838 in Dordrecht. Volgt 1.1.3.5.2.6.2.1.
2 Henrietta Akrijn [1.1.3.5.2.6.2.2], geboren omstreeks 1841. Henrietta is overleden op 01-02-1842 in Gouda, ongeveer 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Henrietta: Overledene:Henrietta Akrijn
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:1
Vader:Gerrit Akrijn
Moeder:Henrietta Woest
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 1 februari 1842
Plaats:Gouda
Documenttype:BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Zuid-Holland, Formosa en VOC
Plaats instelling:Gouda
Collectiegebied:Zuid-Holland
Documentnummer:64
Registratiedatum:3 februari 1842
Plaats:Gouda
AkteSoort:Overlijdensakte
3 Dirkje Akrijn [1.1.3.5.2.6.2.3], geboren omstreeks 1842. Dirkje is overleden op 31-05-1845 in Gouda, ongeveer 3 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Dirkje: Overledene:Dirkje Akrijn
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:3
Vader:Gerrit Akrijn
Moeder:Henrietta Woest
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zaterdag 31 mei 1845
Plaats:Gouda
Documenttype:BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Zuid-Holland, Formosa en VOC
Plaats instelling:Gouda
Collectiegebied:Zuid-Holland
Documentnummer:286
Registratiedatum:3 juni 1845
Plaats:Gouda
AkteSoort:Overlijdensakte
4 Henrietta Akrijn, geboren omstreeks 1843. Volgt 1.1.3.5.2.6.2.4.
5 Christiaan Akrijn [1.1.3.5.2.6.2.5], geboren omstreeks 1845. Christiaan is overleden op 24-09-1845 in Gouda, ongeveer een jaar oud.
Notitie bij overlijden van Christiaan: Overledene: Christiaan Akrijn
Geslacht: Man
Leeftijd: 0
Vader: Gerrit Akrijn
Moeder: Hendriette Woest
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: dinsdag 17 december 1850
Plaats: Gouda
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Zuid-Holland, Formosa en VOC
Plaats instelling: Gouda
Collectiegebied: Zuid-Holland
Documentnummer: 517
Registratiedatum: 19 december 1850
Plaats: Gouda
AkteSoort: Overlijdensakte
Collectiegebied:Zuid-Holland
Documentnummer:459
Registratiedatum:26 september 1845
Plaats:Gouda
AkteSoort:Overlijdensakte
6 Gerrit Akrijn, geboren op 20-11-1847 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.2.6.2.6.
7 Adriana Akrijn [1.1.3.5.2.6.2.7], geboren op 23-11-1851 in Brielle.
Notitie bij de geboorte van Adriana: Kind:Adriana Akrijn
Geslacht:Vrouw
Geboortedatum:zondag 23 november 1851
Vondeling:N
Vader:Gerrit Akrijn
Moeder:Henrietta Wust
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:zondag 23 november 1851
Documenttype:BS Geboorte
Erfgoedinstelling:Zuid-Holland, Formosa en VOC
Plaats instelling:Brielle
Collectiegebied:Zuid-Holland
Documentnummer:96
Registratiedatum:25 november 1851
Plaats:Hellevoetsluis
AkteSoort:Geboorteakte
Adriana is overleden vóór 24-07-1852 in Nieuw Helvoet, ten hoogste 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-07-1852.
Notitie bij overlijden van Adriana: Overledene:Adriana Akrijn
Leeftijd:0
Vader:Gerrit Akrijn
Moeder:Hendriette Wüst
Gebeurtenis:Overlijden
Documenttype:BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Zuid-Holland, Formosa en VOC
Plaats instelling:Brielle
Collectiegebied:Zuid-Holland
Documentnummer:18
Registratiedatum:24 juli 1852
Plaats:Nieuw Helvoet
AkteSoort:Overlijdensakte
8 N.N. Akrijn [1.1.3.5.2.6.2.8], levenloos geboren zoon, geboren op 25-01-1853 in Nieuw Helvoet.
Notitie bij de geboorte van N.N.: Kind:Doodgeboren zoon Akrijn
Vader:Gerrit Akrijn
Moeder:Hendriette Wüst
Gebeurtenis:Geboorte
Documenttype:BS Geboorte
Erfgoedinstelling:Zuid-Holland, Formosa en VOC
Plaats instelling:Brielle
Collectiegebied:Zuid-Holland
Registratiedatum:25 januari 1853
Plaats:Nieuw Helvoet
AkteSoort:Geboorteakte
Opmerking:Akte 3 van BS overlijden
1.1.3.5.2.6.2.1 Dirk Akrijn is geboren op 07-12-1838 in Dordrecht, zoon van Gerrit Akrijn (zie 1.1.3.5.2.6.2) en Henriette Wüst.
Notitie bij de geboorte van Dirk: Dirk Akrijn 1838-12-07 Dordrecht
Dirk is overleden op 18-02-1927 in Apeldoorn, 88 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Dirk: Overledene:Dirk Akrijn
Beroep:zonder beroep
Relatie:Johanna Jacoba Vrielink
Vader:Gerrit Akrijn
Beroep:geen beroep vermeld
Moeder:Henriëtta Wust
Beroep:geen beroep vermeld
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 18 februari 1927
Plaats:Apeldoorn
Documenttype:BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Gelders Archief
Plaats instelling:Arnhem
Collectiegebied:Gelderland
Archief:0207
Registratienummer:7978
Registratiedatum:19 februari 1927
Plaats:Apeldoorn
Dirk trouwde, 23 jaar oud, op 24-01-1862 in Dordrecht met Johanna Jacoba Vrielink, ongeveer 25 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1837 in Hellevoetsluis. Johanna is overleden op 03-07-1909 in Hellevoetsluis, ongeveer 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: Nadere toegang op inventarisnummer 1216 van toegang 089

25 Hellevoetsluis; 03-07-1909
Aktenummer:
25
Overlijdensplaats:
Hellevoetsluis
Overlijdensdatum:
03-07-1909
Overledene:

Johanna Jacoba Vrielink
Partner:

Dirk Akrijn
Vader:

Gerrit Jan Vrielink
Moeder:

Maria Hamburg
Toegangsnummer:
089 Gemeente Hellevoetsluis (1811-1941)
Inventarisnummer:
1216
laatste wijziging 02-12-200
1.1.3.5.2.6.2.4 Henrietta Akrijn is geboren omstreeks 1843, dochter van Gerrit Akrijn (zie 1.1.3.5.2.6.2) en Henriette Wüst. Henrietta is overleden op 13-02-1878 in Hellevoetsluis, ongeveer 35 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Henrietta: Overledene:Henrietta Akrijn
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:35
Vader:Gerrit Akrijn
Moeder:Henrietta Woest
Relatie:Sjoerd Bokma
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:woensdag 13 februari 1878
Plaats:Hellevoetsluis
Documenttype:BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Zuid-Holland, Formosa en VOC
Plaats instelling:Brielle
Collectiegebied:Zuid-Holland
Documentnummer:13
Registratiedatum:13 februari 1878
Plaats:Hellevoetsluis
AkteSoort:Overlijdensakte
Henrietta trouwde met Sjoerd Bokma. Sjoerd is overleden.
1.1.3.5.2.6.2.6 Gerrit Akrijn is geboren op 20-11-1847 in Gouda, zoon van Gerrit Akrijn (zie 1.1.3.5.2.6.2) en Henriette Wüst. Gerrit is overleden op 21-02-1922 in Apeldoorn, 74 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Overledene:Gerrit Akrijn
Beroep:zonder beroep
Vader:Gerrit Akrijn
Beroep:geen beroep vermeld
Moeder:Henriëtta Woest
Beroep:geen beroep vermeld
Relatie:Neeltje Hijmans
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 21 februari 1922
Plaats:Apeldoorn
Documenttype:BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Gelders Archief
Plaats instelling:Arnhem
Collectiegebied:Gelderland
Archief:0207
Registratienummer:7976
Registratiedatum:23 februari 1922
Plaats:Apeldoorn
Gerrit trouwde met Neeltje Hijmans. Neeltje is overleden.
1.1.3.5.2.6.3 Maria (Dirks) Akrijn is geboren op 02-06-1818 in Gouda, dochter van Dirk Dirks Akrijn (zie 1.1.3.5.2.6) en Dirkje Gerrits van Reeuwijk. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Tobias Goedewagen (1737-1823) [zie 1.1.3.5] [overgrootvader vaderszijde] en Jacob Nobel (geb. ±1768).
Notitie bij de geboorte van Maria: bron Geboorteakte Gouda 1818
aktenummer 162
naam Maria Akrijn (geb. 2-6-1818 Keizerstraat)
aktedatum 4-6-1818
vader Dirk Akrijn (26 jaar; pijpmakersknecht)
moeder Dirkje van Reeuwijk (25 jaar; pijpmaakster)
getuige Dirk Goedewagen (80 jaar; pijpmaker; won. Keizerstraat)
2e getuige Jacob Nobel (50 jaar; pijpmakersknecht; won. Keizerstraat)
plaatsnaam Gouda
instelling Streekarchief Midden-Holland
Maria is overleden op 07-10-1867 in Gouda, 49 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: Overledene: Maria Akrijn
Geslacht: Vrouw
Leeftijd: 49
Vader: Dirk Akrijn
Moeder: Dirkje van Reeuwijk
Relatie: Arie Blok
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: maandag 7 oktober 1867
Plaats: Gouda
Documenttype:
BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Zuid-Holland, Formosa en VOC
Plaats instelling:Gouda
Collectiegebied:Zuid-Holland
Documentnummer:588
Registratiedatum:8 oktober 1867
Plaats:Gouda
AkteSoort:Overlijdensakte
Beroep:
Pijpenmaakster
Maria trouwde, 23 jaar oud, op 29-09-1841 in Gouda met Arie (Ariens) Blok, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Maria en Arie waren de volgende getuigen aanwezig: Aart Hola (geb. 1804) [zie 1.1.3.5.2.2.2] [aangetrouwde neef vaderszijde bruid], Machiel van der Draay (geb. 1809) [zwager bruidegom], Gerrit Akrijn (1812-1883) [zie 1.1.3.5.2.6.2] [broer bruid] en Jacob Souffre (geb. ±1816). Arie is geboren op 19-11-1818 in Gouda, zoon van Arij Ezechiels Blok en Hendrikje Willems van Roon.
Notitie bij de geboorte van Arie: ARIE BLOK
Birth: 19 NOV 1818 Gouda, Zuid Holland, Netherlands
Death: 03 SEP 1880
Parents:
Father: ARIE BLOK Family
Mother: HENDRIKA VAN ROON
Arie is overleden op 03-09-1880 in Gouda, 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arie: Overledene: Arie Blok
Geslacht: Man
Leeftijd: 61
Vader: Arie Blok
Moeder: Hendrika van Roon
Relatie: Wilhelmina van der Schelden
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: vrijdag 3 september 1880
Plaats: Gouda
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Zuid-Holland, Formosa en VOC
Plaats instelling: Gouda
Collectiegebied: Zuid-Holland
Documentnummer: 469
Registratiedatum: 3 september 1880
Plaats: Gouda
AkteSoort: Overlijdensakte
Opmerking: Eerder weduwnaar van Maria Akrijn
Arie trouwde later op 02-02-1870 in Gouda met Wilhelmina van Schelden (geb. ±1820).
Beroep:
Pijpenmakersknecht; Barbier
Getuige bij:
04-01-1843     huwelijk Johannes van Vleuten (geb. 1815) en Lena (Ariens) Blok (1806-1844)    [broer bruid]
13-06-1849     huwelijk Abraham de Zeeuw (±1825-1902) en Catharina (Dirks) Akrijn (1825-1895) [zie 1.1.3.5.2.6.6]    [zwager bruid]
16-08-1871     huwelijk Pieter Adrianus Blok (geb. 1849) en Jacoba Blok (geb. 1849)    [oom vaderszijde bruid]
Kinderen van Maria en Arie:
1 N.N. (Ariens) Blok [1.1.3.5.2.6.3.1], levenloos geboren dochter, geboren op 30-09-1841 in Gouda.
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene: Doodgeboren kind Blok
Geslacht: Vrouw
Leeftijd: 0
Vader: Arie Blok
Moeder: Maria Akrijn
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: donderdag 30 september 1841
Plaats: Gouda
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Zuid-Holland, Formosa en VOC
Plaats instelling: Gouda
Collectiegebied: Zuid-Holland
Documentnummer: 458
Registratiedatum: 2 oktober 1841
Plaats: Gouda
AkteSoort: Overlijdensakte
2 Hendrica (Ariens) Blok [1.1.3.5.2.6.3.2], geboren op 04-12-1842 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Hendrica: HENDRICA BLOK
Birth: 04 DEC 1842 Gouda, Zuid Holland, Netherlands
Death: 03 MAR 1843
Parents:
Father: ARIE BLOK Family
Mother: MARIA AKRIJN
Hendrica is overleden op 03-03-1843 in Gouda, 2 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Hendrica: Overledene: Hendrica Blok
Geslacht: Vrouw
Leeftijd: 0
Vader: Arie Blok
Moeder: Maria Akrijn
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: vrijdag 3 maart 1843
Plaats: Gouda
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Zuid-Holland, Formosa en VOC
Plaats instelling: Gouda
Collectiegebied: Zuid-Holland
Documentnummer: 79
Registratiedatum: 6 maart 1843
Plaats: Gouda
AkteSoort: Overlijdensakte
3 Dirk (Ariens) Blok [1.1.3.5.2.6.3.3], geboren op 22-01-1844 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Dirk: DIRK BLOK
Birth: 22 JAN 1844 Gouda, Zuid Holland, Netherlands
Death: 12 MAY 1844
Parents:
Father: ARIE BLOK Family
Mother: MARIA AKRIJN
Dirk is overleden op 12-05-1844 in Gouda, 3 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Dirk: Overledene: Dirk Blok
Geslacht: Man
Leeftijd: 0
Vader: Arie Blok
Moeder: Maria Akrijn
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: zondag 12 mei 1844
Plaats: Gouda
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Zuid-Holland, Formosa en VOC
Plaats instelling: Gouda
Collectiegebied: Zuid-Holland
Documentnummer: 251
Registratiedatum: 14 mei 1844
Plaats: Gouda
AkteSoort: Overlijdensakte
4 Arie (Ariens) Blok [1.1.3.5.2.6.3.4], geboren op 03-03-1845 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Arie: ARIE BLOK
Birth: 03 MAR 1845 Gouda, Zuid Holland, Netherlands
Death: 13 APR 1845
Parents:
Father: ARIE BLOK Family
Mother: MARIA AKRIJN
Arie is overleden op 13-04-1845 in Gouda, 1 maand oud.
Notitie bij overlijden van Arie: Overledene: Arie Blok
Geslacht: Man
Leeftijd: 0
Vader: Arie Blok
Moeder: Maria Akrijn
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: zondag 13 april 1845
Plaats: Gouda
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Zuid-Holland, Formosa en VOC
Plaats instelling: Gouda
Collectiegebied: Zuid-Holland
Documentnummer: 208
Registratiedatum: 15 april 1845
Plaats: Gouda
AkteSoort: Overlijdensakte
5 Gerrit (Ariens) Blok [1.1.3.5.2.6.3.5], geboren op 06-07-1846 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: GERRIT BLOK
Birth: 06 JUL 1846 Gouda, Zuid Holland, Netherlands
Death: 12 AUG 1846
Father: ARIE BLOK Family
Mother: MARIA AKRIJN
Gerrit is overleden op 12-08-1846, 1 maand oud.
6 Wiert (Ariens) Blok [1.1.3.5.2.6.3.6], geboren op 02-09-1847 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Wiert: WIERT BLOK
Birth: 02 SEP 1847 Gouda, Zuid Holland, Netherlands
Death: 13 DEC 1847
Parents:
Father: ARIE BLOK Family
Mother: MARIA AKRIJN
Wiert is overleden op 13-12-1847 in Gouda, 3 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Wiert: Overledene: Wiert Blok
Geslacht: Man
Leeftijd: 0
Vader: Arie Blok
Moeder: Maria Akrijn
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: maandag 13 december 1847
Plaats: Gouda
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Zuid-Holland, Formosa en VOC
Plaats instelling: Gouda
Collectiegebied: Zuid-Holland
Documentnummer: 839
Registratiedatum: 14 december 1847
Plaats: Gouda
AkteSoort: Overlijdensakte
7 Maria (Ariens) Blok [1.1.3.5.2.6.3.7], geboren op 06-10-1849 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Maria: MARIA BLOK
Birth: 06 OCT 1849 Gouda, Zuid Holland, Netherlands
Death: 14 MAY 1850
Parents:
Father: ARIE BLOK Family
Mother: MARIA AKRIJN
Maria is overleden op 14-05-1850 in Gouda, 7 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Maria: Overledene: Maria Blok
Geslacht: Vrouw
Leeftijd: 0
Vader: Arie Blok
Moeder: Maria Akrijn
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: dinsdag 14 mei 1850
Plaats: Gouda
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Zuid-Holland, Formosa en VOC
Plaats instelling: Gouda
Collectiegebied: Zuid-Holland
Documentnummer: 244
Registratiedatum: 16 mei 1850
Plaats: Gouda
AkteSoort: Overlijdensakte
8 Arie (Ariens) Blok [1.1.3.5.2.6.3.8], geboren op 16-11-1850 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Arie: ARIE BLOK
Birth: 16 NOV 1850 Gouda, Zuid Holland, Netherlands
Death: 24 JAN 1851
Parents:
Father: ARIE BLOK Family
Mother: MARIA AKRIJN
Arie is overleden op 24-01-1851 in Gouda, 2 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Arie: Overledene: Arie Blok
Geslacht: Man
Leeftijd: 0
Vader: Arie Blok
Moeder: Maria Akrijn
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: vrijdag 24 januari 1851
Plaats: Gouda
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Zuid-Holland, Formosa en VOC
Plaats instelling: Gouda
Collectiegebied: Zuid-Holland
Documentnummer: 29
Registratiedatum: 25 januari 1851
Plaats: Gouda
AkteSoort: Overlijdensakte
9 Willem (Ariens) Blok, geboren op 19-12-1851 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.2.6.3.9.
10 N.N. (Ariens) Blok [1.1.3.5.2.6.3.10], levenloos geboren zoon, geboren op 28-02-1854 in Gouda.
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene: Doodgeboren kind Blok
Geslacht: Man
Leeftijd: 0
Vader: Arie Blok
Moeder: Maria Akrijn
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: dinsdag 28 februari 1854
Plaats: Gouda
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Zuid-Holland, Formosa en VOC
Plaats instelling: Gouda
Collectiegebied: Zuid-Holland
Documentnummer: 98
Registratiedatum: 2 maart 1854
Plaats: Gouda
AkteSoort: Overlijdensakte
11 Maria (Ariens) Blok [1.1.3.5.2.6.3.11], geboren op 17-07-1855 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Maria: MARIA BLOK
Birth: 17 JUL 1855 Gouda, Zuid Holland, Netherlands
Death: 28 JUL 1855
Parents:
Father: ARIE BLOK Family
Mother: MARIA AKRIJN
Maria is overleden op 28-07-1855, 11 dagen oud.
Notitie bij overlijden van Maria: Overledene: Maria Blok
Geslacht: Vrouw
Leeftijd: 0
Vader: Arie Blok
Moeder: Maria Akrijn
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: zaterdag 28 juli 1855
Plaats: Gouda
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Zuid-Holland, Formosa en VOC
Plaats instelling: Gouda
Collectiegebied: Zuid-Holland
Documentnummer: 443
Registratiedatum: 30 juli 1855
Plaats: Gouda
AkteSoort: Overlijdensakte
12 Arie (Ariens) Blok [1.1.3.5.2.6.3.12], geboren op 30-10-1859 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Arie: ARIE BLOK
Birth: 30 OCT 1859 Gouda, Zuid Holland, Netherlands
Christening:
Death: 11 NOV 1859
Father: ARIE BLOK Family
Mother: MARIA AKRIJN
Arie is overleden op 11-11-1859, 12 dagen oud.
Notitie bij overlijden van Arie: Overledene: Arie Blok
Geslacht: Man
Leeftijd: 0
Vader: Arie Blok
Moeder: Maria Akrijn
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: vrijdag 11 november 1859
Plaats: Gouda
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Zuid-Holland, Formosa en VOC
Plaats instelling: Gouda
Collectiegebied: Zuid-Holland
Documentnummer: 812
Registratiedatum: 12 november 1859
Plaats: Gouda
AkteSoort: Overlijdensakte
1.1.3.5.2.6.3.9 Willem (Ariens) Blok is geboren op 19-12-1851 in Gouda, zoon van Arie (Ariens) Blok en Maria (Dirks) Akrijn (zie 1.1.3.5.2.6.3). Willem is overleden op 11-08-1905 in Gouda, 53 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willem: Overledene: Willem Blok
Geslacht: Man
Leeftijd: 53
Vader: Arie Blok
Moeder: Maria Akrijn
Relatie: Petronella Verschut
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: vrijdag 11 augustus 1905
Plaats: Gouda
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Zuid-Holland, Formosa en VOC
Plaats instelling: Gouda
Collectiegebied: Zuid-Holland
Documentnummer: 285
Registratiedatum: 12 augustus 1905
Plaats: Gouda
AkteSoort: Overlijdensakte
Beroep:
Kleermaker
Toelichting:
hoofdbewoner: Willem Blok (geh.; geb. 19-12-1851 te G) (kleermaker nh) (komt 17-02-1880)
- vrouw: Petronella Verschut (geh.; geb. 12-07-1849 te G) (nh) (komt 17-02-1880)
- kind: Maria Petronella Francina Blok (geb. 13-02-1878 te G) (nh) (komt 17-02-1880)
Willem trouwde, 23 jaar oud, op 05-05-1875 in Gouda met Petronella (Dirks) Verschut, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Petronella waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Frederikse (Ariens) Blok (1821-1891) [oom vaderszijde bruidegom], Abraham de Zeeuw (geb. ±1826), Hermanus Johannes Begeer (geb. ±1830) en Matthijs Dirks Verschut (1845-na 1902) [broer bruid]. Petronella is geboren op 12-07-1848 in Gouda, dochter van Dirk Dirks Verschut en Petronella (Matthijs) Nabbe. Petronella is overleden op 14-09-1902 in Gouda, 54 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Petronella: Overledene:Petronella Verschut
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:54
Vader:Dirk Verschut
Moeder:Petronella Nabbe
Relatie:Willem Blok
Relatiesoort:Echtgenote
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:zondag 14 september 1902
Gebeurtenisplaats:Gouda
Documenttype:BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Nationaal ArchiefNationaal Archief
Plaats instelling:Gouda
Collectiegebied:Zuid-Holland
Aktenummer:283
Registratiedatum:15 september 1902
Akteplaats:Gouda
Aktesoort:Overlijdensakte
Beroep:
Dienstbode
Toelichting:
Pieternella VERSCHUT
bron 1850-1860 Gouda
bladzijde 166
deel 11
naam Pieternella VERSCHUT
geboren 1848 te G
kerk rem
plaatsnaam Gouda
instelling Streekarchief Midden-Holland

hoofdbewoner
bron 1860-1880 (wijk A deel 1) Gouda
bladzijde 70
gezin - hoofdbewoner: Gerrit Nicolaas de Vooys (geh.; geb. 02-06-1821) (goud- en zilverkashouder; nh) (vertr. 06-08-1875 naar Amsterdam)
- vrouw: Cornelia Wout (geh.; geb. 26-04-1825) (ov. 07-09-1867) (rem)
- kind: Gerrit Cornelis de Vooys (geb. 01-03-1847) (nh) (vertr. 05-04-1864 naar Amsterdam)
- moeder: Sijna van Klaveren (wed.; geb. 13-10-1793) (nh)
- kind: Gerrit Cornelis de Vooys (geb. 01-03-1847) (geh. 04-09-1872 te Reeuwijk) (goudsmid; nh) (komt 25-07-1867 uit Amsterdam)
- inwonend: Maria Christina Antonia Dikhooff (geb. 15-03-1848 te Hoorn) (dienstbode; nh) (komt uit A 139; vertr. naar D 12)
- inwonend: Petronella Verschut (geb. 12-07-1848) (geh. 05-05-1875) (dienstbode; rem) (komt uit C 249; vertr. naar O 368)
- schoondochter: Neeltje Kruijt (geh.; geb. 29-06-1850 te G) (nh) (komt 06-09-1872 uit Reeuwijk)
- kleinzoon: Cornelis Gerrit Nicolaas de Vooys (geb. 26-05-1873) (nh)
- kleinzoon: Isaac Pieter de Vooys (geb. 03-02-1875) (nh)
- inwonend: Jacoba Jansen (geb. 06-05-1844) (dienstbode; nh) (komt uit B 152)
- kleindochter: Sijna de Vooys (geb. 09-07-1877) (nh)
- kind: Pieter Cornelis de Vooys (geb. 20-11-1879) (nh) gezinslid waarschijnlijk kleinzoon
adres Markt A 59
plaatsnaam Gouda
instelling Streekarchief Midden-Holland
Kinderen van Willem en Petronella:
1 Maria Petronella Francina Blok, geboren op 13-02-1878 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.2.6.3.9.1.
2 Wilhelmina Francina Blok [1.1.3.5.2.6.3.9.2], geboren op 01-03-1881 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: WILHELMINA FRANCINA BLOK
Birth: 01 MAR 1881 Gouda, Zuid Holland, Netherlands
Death: 02 MAR 1881
Father: WILLEM BLOK Family
Mother: PETRONELLA VERSCHUT
Wilhelmina is overleden op 30-07-1881 in Gouda, 4 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Overledene: Wilhelmina Francina Blok
Geslacht: Vrouw
Leeftijd: 0
Vader: Willem Blok
Moeder: Petronella Verschut
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: zaterdag 30 juli 1881
Plaats: Gouda
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Zuid-Holland, Formosa en VOC
Plaats instelling: Gouda
Collectiegebied: Zuid-Holland
Documentnummer: 412
Registratiedatum: 30 juli 1881
Plaats: Gouda
AkteSoort: Overlijdensakte
3 Arie Blok, geboren op 01-04-1882 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.2.6.3.9.3.
4 Francina Petronella Blok, geboren op 24-01-1884 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.2.6.3.9.4.
5 Wilhelmina Maria Blok [1.1.3.5.2.6.3.9.5], geboren in 1886. Wilhelmina is overleden op 10-12-1886 in Gouda, geen jaar oud.
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Overledene: Wilhelmina Maria Blok
Geslacht: Vrouw
Leeftijd: 0
Vader: Willem Blok
Moeder: Petronella Verschut
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: vrijdag 10 december 1886
Plaats: Gouda
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Zuid-Holland, Formosa en VOC
Plaats instelling: Gouda
Collectiegebied: Zuid-Holland
Documentnummer: 744
Registratiedatum: 11 december 1886
Plaats: Gouda
AkteSoort: Overlijdensakte
6 Willem Pieter Blok [1.1.3.5.2.6.3.9.6], geboren op 23-09-1888 in Gouda. Hij is gedoopt op 26-04-1889 in Gouda.. Willem is overleden op 26-04-1889 in Gouda, 7 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Willem: Overledene: Willem Pieter Blok
Geslacht: Man
Leeftijd: 0
Vader: Willem Blok
Moeder: Petronella Verschut
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: vrijdag 26 april 1889
Plaats: Gouda
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Zuid-Holland, Formosa en VOC
Plaats instelling: Gouda
Collectiegebied: Zuid-Holland
Documentnummer: 257
Registratiedatum: 26 april 1889
Plaats: Gouda
AkteSoort: Overlijdensakte
1.1.3.5.2.6.3.9.1 Maria Petronella Francina Blok is geboren op 13-02-1878 in Gouda, dochter van Willem (Ariens) Blok (zie 1.1.3.5.2.6.3.9) en Petronella (Dirks) Verschut. Maria is overleden.
Beroep:
Modenaaister
Maria trouwde, 23 jaar oud, op 18-12-1901 in Rotterdam met Gerard Johan Willem Dortland, 21 jaar oud. Gerard is geboren op 21-06-1880 in Gouda, zoon van Martinus Dortland en Geertruida Wilhelmina Adriana Ridderhof. Gerard is overleden.
Beroep:
Winkelbediende
Toelichting:
1860-1880 Gouda 1874-1877
bladzijde 160
deel 7
gezin - hoofdbewoner: Martinus Dortland (geh.; geb. 23-01-1845) (sjouwer nh) (komt 00-06-1874 uit L 27; gaat naar P 7d)
- vrouw: Geertruida Wilhelmina Adriana Ridderhof (geh.; geb. 19-10-1843) (nh) (komt 00-06-1874 uit L 27; gaat naar P 7d)
- kind: Willem Adrianus Dortland (geb. 28-11-1870) (nh) (komt 00-06-1874 uit L 27; gaat naar P 7d)
- kind: Martina Dortland (geb. 16-06-1864) (ov. 22-08-1874) (nh) (komt 00-06-1874 uit L 27)
- kind: Martina Dortland (geb. 10-08-1875) (ov. 27-09-1875) (nh)
- kind: Martinus Dortland (geb. 20-01-1877) (nh) (gaat naar P 7d)
adres Vijverstraat F 111 (later 118)
Kind van Maria en Gerard:
1 Gerardina Maria Petronella Dortland [1.1.3.5.2.6.3.9.1.1], geboren op 15-02-1903 in Rotterdam. Gerardina is overleden.
1.1.3.5.2.6.3.9.3 Arie Blok is geboren op 01-04-1882 in Gouda, zoon van Willem (Ariens) Blok (zie 1.1.3.5.2.6.3.9) en Petronella (Dirks) Verschut. Bij de geboorteaangifte van Arie waren de volgende getuigen aanwezig: Franciscus Sigmans (geb. ±1845) en Jacobus Anthonius de Jongh (geb. ±1851). Arie is overleden op 17-12-1958 in Gouda, 76 jaar oud.
Beroep:
Stoker Goudse Plateelfabriek
Arie trouwde, 20 jaar oud, op 02-07-1902 in Gouda [bron: BS] met Jannetje Gijsbertina van der Sluijs, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Arie en Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Arie Boot (1871-1941) [zwager bruid] en Gerrit Jans van der Sluijs (1874-1955) [broer bruid]. Jannetje is geboren op 16-06-1882 in Gouda, dochter van Jan Gerrits van der Sluijs en Jurrina Margaretha de Groot.
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Aarlanderveen, bevolkingsregister 1880-1890, deel 4 blz. 576
--------------------------------------------------------------------------------
naam: Jannetje Gijsbertina van der Sluijs
geboren: 16-06-1882 te Gouda
gezindte: NH
adres: wijk 4 nr. 103
ingekomen van: 10-10-1885 Gouda
vertrokken naar: 25-11-1887 Gouda
Jannetje is overleden in 1966 in Gouda, 83 of 84 jaar oud.
Kinderen van Arie en Jannetje:
1 Jurriana Margaretha Blok. Volgt 1.1.3.5.2.6.3.9.3.1.
2 Pieter Blok, geboren op 15-02-1904 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.2.6.3.9.3.2.
1.1.3.5.2.6.3.9.3.1 Jurriana Margaretha Blok, dochter van Arie Blok (zie 1.1.3.5.2.6.3.9.3) en Jannetje Gijsbertina van der Sluijs. Jurriana bleef kinderloos. Jurriana trouwde in Gouda met Arie Rabouw.
1.1.3.5.2.6.3.9.3.2 Pieter Blok is geboren op 15-02-1904 in Gouda, zoon van Arie Blok (zie 1.1.3.5.2.6.3.9.3) en Jannetje Gijsbertina van der Sluijs. Pieter is overleden op 07-09-1995 in Etten-leur, 91 jaar oud.
Beroep:
Machinebanker Sas Gouda; VIR Rotterdam; Cats Rotterdam
Pieter trouwde, 30 jaar oud, op 17-10-1934 in Gouda met Petronella Huibertje Broekhuizen, 24 jaar oud, nadat zij op 04-10-1934 in Gouda in ondertrouw zijn gegaan. Petronella is geboren op 03-08-1910 in Gouda, dochter van Simon Broekhuizen en Pieternella Aaltje Wilhelmus (Neeltje) Verkerk. Zij is gedoopt op 09-06-1912 in Gouda. Petronella is overleden op 14-06-2001 in Etten-leur, 90 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Petronella:

1.1.3.5.2.6.3.9.4 Francina Petronella Blok is geboren op 24-01-1884 in Gouda, dochter van Willem (Ariens) Blok (zie 1.1.3.5.2.6.3.9) en Petronella (Dirks) Verschut. Francina is overleden.
Beroep:
Modiste
Francina trouwde, 19 jaar oud, op 16-12-1903 in Gouda met Leendert Johan Muller, 24 jaar oud. Leendert is geboren op 25-09-1879 in Leiden, zoon van Dirk Johannes Muller en Geertruida van Gool.
Notitie bij de geboorte van Leendert: Leendert Johan Muller Leiden 12-10-1879 kind
Plaats Leiden
Datum 12-10-1879
Bron Remonstrants Dopen (1663-1930)
Kind Leendert Johan Muller
Datum geboorte 25-09-1879
Vader Dirk Johannes Muller
Moeder Geertruida van Gool
Aktejaar 1879
Leendert is overleden op 20-04-1969 in Oldenzaal, 89 jaar oud.
Beroep:
Plateel decorateur en ontwerper bij Plateelbakkerij Zuid Holland
Toelichting:
Voorkeursnaam Muller, Leendert Johan
1 hits in Centraal Register Vormgevingsarchieven (CRVa)
Man/vrouw/groep man
Zie ook Zuid-Holland, Aardewerkfabriek
was er chef-ontwerper (Scheen 1981)
School Nederlands
Geboorteplaats/datum Leiden 1879-09-25
Sterfplaats/datum Oldenzaal 1969-04-20
Werkzame periode 1894 – 1969
ca. 1894-1969
Plaats/periode van werkzaamheid Amsterdam
Rotterdam 1904
tot 1904
Gouda 1904 - 1936
Maartensdijk
Oldenzaal 1961
sinds 1961
Opleiding Teekenschool voor Kunstambachten (Amsterdam)
Leerling van Dupont, Pieter
Gorter, Arnold Marc
Visser, Jan (1856-1938)
Kwalificatie keramist , ontwerper, schilder, tekenaar, kunstnijveraar
Onderwerp stillevens
heidelandschappen
bloemen
Winnaar van
behaalde ’Diploma 1925’ voor modern aardewerk op de wereldtentoonstelling te Parijs in 1925 (Scheen 1981)
Lid van Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst (VANK)
Bronnen/Naslagwerken Scheen 1981, p. 363 (als: Muller, Leendert Johan;*)
Documentatie RKD MHK/Ned./Vormgeving
PDO/Nederlandse kunstenaars: M
Project CRVa
Recordnummer 58373
Gebruik de volgende URL om deze pagina vanuit uw website te linken: http://www.rkd.nl/rkddb/dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceArtists&search=priref=58373
1.1.3.5.2.6.5 Wiert (Dirks) Akrijn is geboren op 10-01-1823 in Gouda,, zoon van Dirk Dirks Akrijn (zie 1.1.3.5.2.6) en Dirkje Gerrits van Reeuwijk.
Notitie bij de geboorte van Wiert: WIERT AKRIJN
Birth: 10 JAN 1823 Gouda, Zuid Holland, Netherlands
Parents:
Father: DIRK AKRIJN Family
Mother: DIRKJE VAN REEUWIJK
Wiert is overleden. Wiert trouwde, 25 jaar oud, op 19-01-1848 in Rotterdam met Adriana Kleijkamp, ongeveer 24 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1824 in Rotterdam. Adriana is overleden.
1.1.3.5.2.6.6 Catharina (Dirks) Akrijn is geboren op 06-07-1825 in Gouda, dochter van Dirk Dirks Akrijn (zie 1.1.3.5.2.6) en Dirkje Gerrits van Reeuwijk.
Notitie bij de geboorte van Catharina: Akrijn Catharina ongeveer 1826 Gouda Dirk Akrijn & Dirkje van Reeuwijk 13 juni 1849 Abraham de Zeeuw

CATHARINA AKRIJN
Birth: 06 JUL 1825 Gouda, Zuid Holland, Netherlands
Parents:
Father: DIRK AKRIJN Family
Mother: DIRKJE VAN REEUWIJK
Catharina is overleden op 15-04-1895 in Gouda, 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Catharina: Overledene:Catharina Akrijn
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:69
Vader:Dirk Akrijn
Moeder:Dirkje van Reeuwijk
Relatie:Abraham de Zeeuw
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:maandag 15 april 1895
Plaats:Gouda
Documenttype:BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Zuid-Holland, Formosa en VOC
Plaats instelling:Gouda
Collectiegebied:Zuid-Holland
Documentnummer:166
Registratiedatum:16 april 1895
Plaats:Gouda
AkteSoort:Overlijdensakte
Catharina trouwde, 23 jaar oud, op 13-06-1849 in Gouda met Abraham de Zeeuw, ongeveer 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Catharina en Abraham waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Akrijn (1812-1883) [zie 1.1.3.5.2.6.2] [broer bruid], Arie Johannes IJsselstein (geb. ±1813), Arie (Ariens) Blok (1818-1880) [zie 1.1.3.5.2.6.3] [zwager bruid] en Willem van der Zwalm (geb. ±1820). Abraham is geboren omstreeks 1825 in Gouda, zoon van Arie de Zeeuw en Agatha van den Broek. Abraham is overleden op 10-10-1902 in Gouda, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Abraham: Overledene:Abraham de Zeeuw
Geslacht:Man
Leeftijd:77
Vader:Arie de Zeeuw
Moeder:Agatha van den Broek
Relatie:Catharina Akrijn
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 10 oktober 1902
Plaats:Gouda
Documenttype:BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Zuid-Holland, Formosa en VOC
Plaats instelling:Gouda
Collectiegebied:Zuid-Holland
Documentnummer:307
Registratiedatum:10 oktober 1902
Plaats:Gouda
AkteSoort:Overlijdensakte
Beroep:
Timmerman
1.1.3.5.2.7 Wiert Dirks Akrijn is geboren op 01-05-1793, zoon van Dirk Michiels Akrijn en Maria Dirks Goedewagen (zie 1.1.3.5.2). Hij is gedoopt op 03-05-1793 [bron: Hervormd Dopen FS #188]. Bij de doop van Wiert was de volgende getuige aanwezig: Elisabeth Michiels Akrijn (1750-1829) [tante vaderszijde]. Wiert is overleden op 21-04-1835 in Stolwijk, 41 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Wiert: Overledene:Wiert Akrijn
Geslacht:Man
Leeftijd:41
Vader:Dirk Akrijn
Moeder:Maria Goedewagen
Relatie:Johanna de Rooij
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:dinsdag 21 april 1835
Plaats:Stolwijk
Documenttype:BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Zuid-Holland, Formosa en VOC
Plaats instelling:Gouda
Collectiegebied:Zuid-Holland
Documentnummer:183
Registratiedatum:6 juni 1835
Plaats:Gouda
AkteSoort:Overlijdensakte
Opmerking:Uittreksel uit het overlijdensregister van Stolwijk d.d. 09-05-1835
Beroep:
Pijpemmakersknecht
Wiert:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 15-09-1819 in Gouda met Wilhelmina Staats, ongeveer 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Wiert en Wilhelmina waren de volgende getuigen aanwezig: Andries Spee (geb. 1775), Dirk Dirks Akrijn (1790-na 1865) [zie 1.1.3.5.2.6] [broer bruidegom], Teunis van der Hey (geb. ±1794) en Arie Vermolen (geb. ±1795). Wilhelmina is geboren omstreeks 1794 in Den Haag, dochter van Andries Staats en Gerritje Oosterhout. Wilhelmina is overleden.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 26-11-1834 in Gouda met Johanna de Rooy, 40 of 41 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Wiert en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Paulus de Vrind (geb. ±1789), Dirk Dirks Akrijn (1790-na 1865) [zie 1.1.3.5.2.6] [broer bruidegom], Jan de Rooy (geb. ±1792) en Willem Lens (geb. ±1801). Johanna is geboren in 1793 in Gouda, dochter van Huybert van Rooy en Caetje Pannebakker. Johanna is overleden. Johanna is weduwe van Jacobus Zoet (ovl. vóór 1834).
Beroep:
Stofstampster
1.1.3.5.3 Tobias Dirks Goedewagen, zoon van Dirk Tobias Goedewagen (zie 1.1.3.5) en Pieternella Jans Lughthart. Hij is gedoopt op 27-06-1761 in Gouda [bron: Hervormd Dopen FS #91]. Bij de doop van Tobias was de volgende getuige aanwezig: Jannegie Verblaauw. Tobias is overleden in 1808, 46 of 47 jaar oud.
Toelichting:
Gegevens van Tobias Goedwage uit Gouda
Datum indiensttreding: 05-01-1778 Datum uit dienst: 00-00-1779
Functie bij indiensttreding: Hooploper Reden uit dienst: Gerepatrieerd
Uitgevaren met het schip: Amsterdam Waar uit dienst: Amsterdam
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja
Gegevens van de vaart
Schip: Amsterdam Vertrek: 05-01-1778
Kamer: Amsterdam Kaap: 16-04-1778 02-05-1778
Inventarisnummer: 6661
Folio: 148 Aankomst: 27-06-1778 Ceylon
DAS- en reisnr.: 4312.2
Hooploper = helper van de matrozen
Tobias trouwde, 24 jaar oud, op 11-06-1786 in Gouda [bron: Hervormd T FS # 201] met Leena Abrahams Voordewind, 22 jaar oud. Leena is een dochter van Abraham Abrhams Voordewind en Neeltje Willems Witsius. Zij is gedoopt op 22-02-1764 in Gouda [bron: Hervormd Dopen FS #138]. Bij de doop van Leena was de volgende getuige aanwezig: Jacomina Elisabeth de Veth (geb. 1735). Leena is overleden op 06-05-1842 in Gouda, 78 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Leena: Overledene:Helena Voordewind
Geslacht:Vrouw
Leeftijd:76
Vader:NN
Moeder:NN
Relatie:Leendert Bakker
Relatiesoort:Weduwe
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:vrijdag 6 mei 1842
Gebeurtenisplaats:Gouda
Documenttype:BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Nationaal ArchiefNationaal Archief
Plaats instelling:Gouda
Collectiegebied:Zuid-Holland
Aktenummer:218
Registratiedatum:9 mei 1842
Akteplaats:Gouda
Aktesoort:Overlijdensakte
Opmerking:Eerder weduwe van Thobias Goedewagen
Leena trouwde later na 1808 met Leendert Bakker.
Getuige bij:
11-10-1793     doop Simon Jans Goedewagen (geb. 1793) [zie 1.1.3.5.5.2]    [aangetrouwde tante vaderszijde]   [bron: AG D FS #38]
Kinderen van Tobias en Leena:
1 Dirk Goedewagen [1.1.3.5.3.1]. Hij is gedoopt op 10-11-1786 in Gouda [bron: Hervormd Dopen FS #82]. Bij de doop van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Jannigje Koewijk. Dirk is overleden.
2 Abraham Goedewagen, gedoopt op 04-06-1788 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.3.2.
3 Pieternella (Tobias) Goedewagen, gedoopt op 12-08-1791 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.3.3.
4 Dirk Goedewagen [1.1.3.5.3.4], geboren op 03-11-1799 in Gouda. Hij is gedoopt op 06-11-1799 in Gouda [bron: Hervormd Dopen FS #260]. Bij de doop van Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Sijna Sluiter en Hendrik de Vrind. Dirk is overleden.
5 Neela Goedewagen [1.1.3.5.3.5], geboren op 12-03-1801 in Gouda. Zij is gedoopt op 18-03-1801 in Gouda [bron: Hervormd Dopen FS #274]. Bij de doop van Neela was de volgende getuige aanwezig: Sijna Sluiter. Neela is overleden.
1.1.3.5.3.2 Abraham Goedewagen, zoon van Tobias Dirks Goedewagen (zie 1.1.3.5.3) en Leena Abrahams Voordewind. Hij is gedoopt op 04-06-1788 in Gouda [bron: Hervormd Dopen FS #108]. Bij de doop van Abraham was de volgende getuige aanwezig: Babje Koewijk. Abraham is overleden in 1861, 72 of 73 jaar oud.
Beroep:
Pijpenfabrikant
Toelichting:
bron politierechter minuut-vonnissen Gouda 1835
toegangsnummer orig. NA Den Haag; microfiches in SAMH
bladzijde 850
datum 28-10-1835
inhoud Eiser: J. van Alphen, CvP
Gedaagde(n): Abraham Goedewagen, pijpenfabrikant
Zaak: Overtreding van het reglement op de pijpenfabrieken van 06-01-1815. Gedaagde heeft aan een van zijn knecht een voorschot boven het voorgeschreven maximum verstrekt.
Vonnis: Boete van ƒ 3.
plaatsnaam Gouda
instelling Streekarchief Midden-Holland

Bron
Duco, D.H. "Koninklijke Goedewaagen (1779-1982), een veelzijdig ceramisch bedrijf", Leiden, 1999
Noot
? Duco 1999:14
? Er waren nog twee jongere zonen. Jacobus werd smid en Abraham werd pottenfabrikant, maar overleed al op 28-jarige leeftijd.
? Duco vermeldt alleen zijn jaar van overlijden, 1861 (Duco 1999:21). In Gouda staat zijn overlijden niet geregistreerd. Wel staat hij na 26 juni 1861 nog geregistreerd als inwonend bij het gezin van jongste zoon Abraham. Zie Streekarchief Midden-Holland met de aantekening vertr. naar W.
Goedewaagen werd in 1788 in Gouda geboren als zoon van Tobias Goedewaagen en Lena Voordewind. Zijn vader overleed toen hij circa twintig jaar oud was. Zijn grootvader Dirk Goedewaagen, die een pijpenfabriek in Gouda bezat, werd zijn voogd. Abraham werd opgeleid tot pijpmaker, maar besloot dienst te nemen bij het Garde d’Honneur van Napoleon.[1] Hij overleefde de veldtocht naar Rusland en keerde terug naar Gouda, waar hij in 1814 zijn meesterproef als pijpmaker aflegde. Hij begon de pijpfabricage met het merk de Rhijnse wijnroemer, een merk dat ook in het bezit van zijn grootvader is geweest. Hij trouwde achtereenvolgens met Cornelia Vlak in 1815 en, na haar overlijden, met Teuntje de Mol in 1818. Langzaam maar zeker breidde hij zijn bedrijf verder uit. In 1823 kocht hij een huis Dubbele Kruis aan de Gouwe, waar hij ging wonen en zijn bedrijf vestigde. Twaalf jaar later kocht hij ook het naastgelegen pand, het Huys met de treppen. Zijn bedrijf was inmiddels uitgebreid tot een, voor Goudse begrippen in die tijd, middelgroot bedrijf met negen werknemers. In 1841 werd Goedewaagen benoemd in het bestuur van het pijpengilde. Door een bedrijfsovername in 1840 werd de firma Goedewaagen & Cie een van de grootste pijpmakerijen in Gouda. In de jaren veertig van de 19e eeuw droeg Abraham meer en meer van het bedrijf aan zijn zonen Pieter en Tobias (grootvader van de nationaal-socialistische politicus Tobie Goedewaagen) over.[2] De oudste zoon Tobias koos echter een andere richting, hij werd commissionair. De tweede zoon Pieter nam steeds meer zaken van zijn vader over, die na het overlijden van zijn tweede echtgenote in 1849, geestelijk achteruit ging. In januari 1852 werd zijn boedel beschreven en werd hij, vanwege verkwisting, onder curatele van zijn zoon Pieter gesteld. Hij werd vervolgens tegen betaling geplaatst in het Catharina Gasthuis. Goedewaagen zou in 1861 zijn overleden. Waar hij is overleden is niet bekend.[3]
Abraham:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 22-02-1815 in Gouda met Cornelia Vlak, ongeveer 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Abraham en Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Tobias Goedewagen (1737-1823) [zie 1.1.3.5] [grootvader vaderszijde bruidegom], Hendrik Christiaan Meijer (geb. ±1761) en Klaas Tijsburg (geb. ±1767). Cornelia is geboren omstreeks 1796, dochter van Leendert Vlak en Hendrika van der Palm. Cornelia is overleden.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 10-06-1818 in Gouda met Teuntje de Mol, ongeveer 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Abraham en Teuntje waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Bakker (geb. ±1753), Pieter de Hond (geb. ±1778), Jacob Belonje (geb. ±1789) en Aldert Koppendraayer (geb. ±1794). Teuntje is geboren omstreeks 1797, dochter van Pieter de Mol en Lijsje Faber. Teuntje is overleden in 1849, ongeveer 52 jaar oud.
Kinderen van Abraham en Teuntje:
1 Tobias Goedewaagen, geboren op 21-09-1818 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.3.2.1.
2 Pieter Goedewagen, geboren op 06-09-1821 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.3.2.2.
3 Lena Elisabeth Goedewagen [1.1.3.5.3.2.3], geboren op 27-12-1823 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Lena: LENA ELISABETH GOEDEWAGEN
Birth: 27 DEC 1823 Gouda, Zuid Holland, Netherlands
Death: 12 NOV 1825
Parents:
Father: ABRAHAM GOEDEWAGEN Family
Mother: TEUNTJE DE MOL
Lena is overleden op 12-11-1825, 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lena: LENA ELISABETH GOEDEWAGEN
Birth: 27 DEC 1823 Gouda, Zuid Holland, Netherlands
Death: 12 NOV 1825
Parents:
Father: ABRAHAM GOEDEWAGEN Family
Mother: TEUNTJE DE MOL
4 Jacobus Goedewagen, geboren op 15-02-1826 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.3.2.4.
5 Abraham Goedewagen [1.1.3.5.3.2.5], geboren op 06-11-1830 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Abraham: ABRAHAM GOEDEWAGEN
Birth: 06 NOV 1830 Gouda, Zuid Holland, Netherlands
Death: 13 MAR 1834
Parents:
Father: ABRAHAM GOEDEWAGEN Family
Mother: TEUNTJE DE MOL
Abraham is overleden op 13-03-1834, 3 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Abraham: ABRAHAM GOEDEWAGEN
Birth: 06 NOV 1830 Gouda, Zuid Holland, Netherlands
Death: 13 MAR 1834
Parents:
Father: ABRAHAM GOEDEWAGEN Family
Mother: TEUNTJE DE MOL
6 Abraham Goedewaagen, geboren op 20-09-1835 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.3.2.6.
1.1.3.5.3.2.1 Tobias Goedewaagen is geboren op 21-09-1818 in Gouda, zoon van Abraham Goedewagen (zie 1.1.3.5.3.2) en Teuntje de Mol. Tobias is overleden op 24-09-1884 in Gouda, 66 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Tobias: Detail resultaat: (Overledene)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland
Algemeen Gemeente: Gouda
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 427
Aangiftedatum: 25-09-1884
Overledene Tobias Goedewaagen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 24-09-1884
Leeftijd: 66
Overlijdensplaats: Gouda
Vader Abraham Goedewaagen
Moeder Teuntje de Mol
Partner Carolina Thomas
Relatie: Echtgenoot
Nadere informatie Eerder weduwnaar van Anna Maria Catharina Reisiger
Beroep:
makelaar effecten
Getuige bij:
26-01-1842     huwelijk Pieter Goedewagen (1821-1909) en Pieternella Cornelia de Jong (1820-1885) [zie 1.1.3.5.3.2.2]    [broer bruidegom]
19-01-1859     huwelijk Abraham Goedewaagen (1835-vóór 1866) en Johanna Belonje (±1833-1908) [zie 1.1.3.5.3.2.6]    [broer bruidegom]
07-02-1866     huwelijk Frans Hendrik Weurman (geb. ±1823) en Johanna Belonje (±1833-1908) [zie 1.1.3.5.3.2.6]
Tobias:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 23-04-1845 in Gouda met Anna Maria Reisiger, ongeveer 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Tobias en Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter de Mol (geb. ±1764) [grootvader moederszijde bruidegom], Eldert de Mink (geb. ±1799), Jacob de Mol (geb. ±1802) [oom moederszijde bruidegom] en Pieter Goedewagen (1821-1909) [zie 1.1.3.5.3.2.2] [broer bruidegom]. Anna is geboren omstreeks 1823 in Edam, dochter van Jacob Reisiger en Antje Sanders. Anna is overleden op 06-04-1848 in Gouda, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Anna: Detail resultaat: (Partner)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland
Algemeen Gemeente: Gouda
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 287
Aangiftedatum: 08-04-1848
Overledene Anna Maria Catharina Reisiger
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 06-04-1848
Leeftijd: 25
Overlijdensplaats: Gouda
Vader Jacob Reisiger
Moeder Antje Sanders
Partner Tobias Goedewaagen
Relatie: Echtgenote
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 23-01-1850 in Gouda met Carolina Thomas, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Tobias en Carolina waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Franciscus Vos (geb. ±1801), Hendrik Leendert Labberton (geb. ±1803), Pieter Goedewagen (1821-1909) [zie 1.1.3.5.3.2.2] [broer bruidegom] en Jacobus Goedewagen (1826-na 1873) [zie 1.1.3.5.3.2.4] [broer bruidegom]. Carolina is geboren op 03-09-1820 in Dabringhausen, dochter van Peter Johann Thomas en Sophia Henke. Carolina is overleden op 25-03-1886 in Gouda, 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Carolina: Detail resultaat: (Partner)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland
Algemeen Gemeente: Gouda
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 170
Aangiftedatum: 26-03-1886
Overledene Carolina Thomas
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 25-03-1886
Leeftijd: 65
Overlijdensplaats: Gouda
Vader Peter Johan Thomas
Moeder Sophia Henke
Partner Tobius Goedewaagen
Relatie: Weduwe
Beroep:
schipper op Amsterdam
Kind van Tobias en Anna:
1 Anna Maria Goedewaagen [1.1.3.5.3.2.1.3], geboren in 1848 in Gouda. Anna is overleden op 31-05-1848 in Gouda, geen jaar oud.
Notitie bij overlijden van Anna: Detail resultaat: (Vader)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland
Algemeen Gemeente: Gouda
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 403
Aangiftedatum: 02-06-1848
Overledene Anna Maria Goedewagen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 31-05-1848
Leeftijd: 0
Overlijdensplaats: Gouda
Vader Tobias Goedewagen
Moeder Maria Catharina Reisiger
Partner
Kinderen van Tobias en Carolina:
2 Carolina Paulina Goedewaagen. Volgt 1.1.3.5.3.2.1.1.
3 Cornelis Tobie Goedewaagen. Volgt 1.1.3.5.3.2.1.2.
4 Pieter Goedewaagen, geboren op 23-08-1851 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.3.2.1.4.
5 Teuntje Sophia Goedewaagen, geboren op 28-10-1854 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.3.2.1.5.
6 Sophia Carolina Goedewaagen [1.1.3.5.3.2.1.6], geboren op 02-05-1857 in Gouda. Sophia is overleden.
7 Karel Gustaaf Goedewaagen, geboren op 09-07-1859 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.3.2.1.7.
1.1.3.5.3.2.1.1 Carolina Paulina Goedewaagen, dochter van Tobias Goedewaagen (zie 1.1.3.5.3.2.1) en Carolina Thomas. Carolina is overleden. Carolina trouwde op 27-05-1889 in Amsterdam met Jan Harmens, ongeveer 28 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1861 in Medenblik, zoon van Haijo Harmens en Catharina Wilhelmina Maria Gerdenier. Jan is overleden.
1.1.3.5.3.2.1.2 Cornelis Tobie Goedewaagen, zoon van Tobias Goedewaagen (zie 1.1.3.5.3.2.1) en Carolina Thomas. Cornelis is overleden op 01-07-1934 in Baarn.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene:
Cornelis Tobie Goedewaagen
Geboorteplaats:
Gouda
Leeftijd:
68
Vader:
Tobias Goedewaagen
Moeder:
Carolina Thomas
Partner:
Anna Bakker
Gebeurtenis:
Overlijden
Datum:
zondag 1 juli 1934
Documenttype:
BS Overlijden
Erfgoedinstelling:
Archief Eemland
Instellingsplaats:
Amersfoort
Collectiegebied:
Utrecht
Archief:
Archief
Registratiedatum:
1934
Plaats:
Baarn
Beroep:
Bankier
Cornelis trouwde met Anna Bakker. Anna is overleden.
Kinderen van Cornelis en Anna:
1 Tobie Goedewaagen, geboren op 15-03-1895 in Amsterdam. Volgt 1.1.3.5.3.2.1.2.1.
2 Jan Goedewaagen [1.1.3.5.3.2.1.2.2], geboren omstreeks 1898 in Amsterdam. Jan is overleden op 25-10-1941 in Almelo, ongeveer 43 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Overledene:
Jan Goedewaagen
Geslacht:
Man
Geboorteplaats:
Amsterdam
Leeftijd:
43
Relatie:
Elisabeth Bühler
Vader:
Cornelis Tobie Goedewaagen
Moeder:
Anna Bakker
Gebeurtenis:
Overlijden
Datum:
zaterdag 25 oktober 1941
Plaats:
Almelo
Documenttype:
BS Overlijden
Erfgoedinstelling:
Historisch Centrum Overijssel
Instellingsplaats:
Zwolle
Collectiegebied:
Overijssel
Archief:
0123
Registratienummer:
600
Registratiedatum:
27 oktober 1941
Plaats:
Almelo
1.1.3.5.3.2.1.2.1 Tobie Goedewaagen is geboren op 15-03-1895 in Amsterdam, zoon van Cornelis Tobie Goedewaagen (zie 1.1.3.5.3.2.1.2) en Anna Bakker. Tobie is overleden op 04-01-1980 in Den Haag, 84 jaar oud. Tobie:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 10-06-1919 met Anna Bertha de Roos, 28 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 20-12-1928. Anna is geboren op 20-12-1890 in Amsterdam, dochter van Hendrik de Roos en Janna Wijma.
Notitie bij de geboorte van Anna: kaarthouder:
[de] Roos, A.B.
geboortedatum:20-12-1890
Archief van het Bevolkingsregister: gezinskaarten
Gezinskaarten: NL-SAA-2452422
Anna is overleden op 10-02-1974 in Laren, 83 jaar oud. Anna trouwde voorheen op 03-04-1913 in Amsterdam met Johannes Anton Rädecker (1885-1956). Dit huwelijk werd ontbonden vóór 17-10-1918.
Beroep:
Kunstnaaldwerkster en schilderes
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 19-06-1930 met Geertruida Hendrika Johanna Vruink, ongeveer 37 jaar oud. Geertruida is geboren omstreeks 1893 in Deventer, dochter van Herman Vruink en Hendrika Maers. Geertruida is overleden.
Kinderen van Tobie en Anna:
1 Janna Goedewaagen [1.1.3.5.3.2.1.2.1.1]. Janna is overleden.
2 Tobie Goedewaagen [1.1.3.5.3.2.1.2.1.2], geboren op 17-04-1926. Tobie is overleden op 11-06-2004, 78 jaar oud.
1.1.3.5.3.2.1.4 Pieter Goedewaagen is geboren op 23-08-1851 in Gouda, zoon van Tobias Goedewaagen (zie 1.1.3.5.3.2.1) en Carolina Thomas. Pieter is overleden. Pieter:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 26-07-1882 in Gouda met Albertina Catherine Robette, ongeveer 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Pieter en Albertina waren de volgende getuigen aanwezig: Aart Goedewaagen (1850-1927) [zie 1.1.3.5.3.2.2.3] [neef vaderszijde bruidegom], Simon van Millingen (geb. ±1851), Andries van Haagen (geb. ±1853) en Karel Gustaaf Goedewaagen (geb. 1859) [zie 1.1.3.5.3.2.1.7] [broer bruidegom]. Albertina is geboren omstreeks 1860, dochter van Charles Robette en Catharina Hermina Bruni. Albertina is overleden op 28-07-1883 in Gouda, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Albertina: Detail resultaat: (Partner)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland
Algemeen Gemeente: Gouda
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 369
Aangiftedatum: 30-07-1883
Overledene Albertine Catherine Robette
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 28-07-1883
Leeftijd: 23
Overlijdensplaats: Gouda
Vader Charles Robette
Moeder Catharina Hermina Bruni
Partner Pieter Goedewaagen
Relatie: Echtgenote
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 24-05-1888 in Rotterdam met Catharina Maria Harmens, ongeveer 30 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1858 in Medenblik, dochter van Haijo Harmens en Catharina Wilhelmina Maria Gerdenier. Catharina is overleden.
Kind van Pieter en Catharina:
1 Pieter Goedewaagen [1.1.3.5.3.2.1.4.1], geboren op 20-09-1893 in Kralingen.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Centraal Bureau voor Genealogie (voor Nationaal Archief)
Algemeen Gemeente: Kralingen
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 622
Aangiftedatum: 23-09-1893
Kind Pieter Goedewaagen
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 20-09-1893
Geboorteplaats: Kralingen
Vader Pieter Goedewaagen
Moeder Catharina Maria Harmens
Pieter is overleden.
1.1.3.5.3.2.1.5 Teuntje Sophia Goedewaagen is geboren op 28-10-1854 in Gouda, dochter van Tobias Goedewaagen (zie 1.1.3.5.3.2.1) en Carolina Thomas. Teuntje is overleden. Teuntje trouwde, 19 jaar oud, op 07-08-1874 in Gouda met Gerrit Hoogenboom, ongeveer 23 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1851, zoon van Teunis Hoogenboom en Anthonia van der Want. Gerrit is overleden.
Kind van Teuntje en Gerrit:
1 Tobie Pieter Karel Hoogenboom. Volgt 1.1.3.5.3.2.1.5.1.
1.1.3.5.3.2.1.5.1 Tobie Pieter Karel Hoogenboom, zoon van Gerrit Hoogenboom en Teuntje Sophia Goedewaagen (zie 1.1.3.5.3.2.1.5). Tobie is overleden in Aarle-Rixtel.
Notitie bij overlijden van Tobie: Overledene:
Pobie Pieter Karel Hoogenboom
Person2:
Alice Marie O’Connor
Vader:
Gerrit Hoogenboom
Moeder:
Peuntje Sophia Goedewaagen
Gebeurtenis:
Overlijden
Documenttype:
BS Overlijden
Erfgoedinstelling:
Brabants Historisch Informatie Centrum
Instellingsplaats:
Den Bosch
Collectiegebied:
Noord-Brabant
Archief:
405
Registratienummer:
3
Documentnummer:
4
Plaats:
Aarle-Rixtel
Tobie trouwde met Alice Marie O’Connor. Alice is overleden.
1.1.3.5.3.2.1.7 Karel Gustaaf Goedewaagen is geboren op 09-07-1859 in Gouda, zoon van Tobias Goedewaagen (zie 1.1.3.5.3.2.1) en Carolina Thomas. Karel is overleden.
Beroep:
tabakskerver
Getuige bij:
26-07-1882     huwelijk Pieter Goedewaagen (geb. 1851) en Albertina Catherine Robette (±1860-1883) [zie 1.1.3.5.3.2.1.4]    [broer bruidegom]
Karel trouwde, 30 jaar oud, op 30-09-1889 in Gouda met Maria Anna Nieuwenhuijs, ongeveer 19 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1870 in ’s Hertogenbosch. Maria is overleden.
1.1.3.5.3.2.2 Pieter Goedewagen is geboren op 06-09-1821 in Gouda, zoon van Abraham Goedewagen (zie 1.1.3.5.3.2) en Teuntje de Mol. Pieter is overleden op 26-10-1909 in Gouda, 88 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: Overledene: Pieter Goedewaagen
Geslacht: Man
Leeftijd: 88
Vader: Abraham Goedewaagen
Moeder: Teuntje de Mol
Relatie: Pieternella Cornelia de Jong
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: dinsdag 26 oktober 1909
Plaats: Gouda
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Zuid-Holland, Formosa en VOC
Instellingsplaats: Gouda
Collectiegebied: Zuid-Holland
Documentnummer: 326
Registratiedatum: 27 oktober 1909
Plaats: Gouda
AkteSoort: Overlijdensakte
Beroep:
Pijpenfabrikant
Getuige bij:
23-04-1845     huwelijk Tobias Goedewaagen (1818-1884) en Anna Maria Reisiger (±1823-1848) [zie 1.1.3.5.3.2.1]    [broer bruidegom]
23-01-1850     huwelijk Tobias Goedewaagen (1818-1884) en Carolina Thomas (1820-1886) [zie 1.1.3.5.3.2.1]    [broer bruidegom]
19-01-1859     huwelijk Abraham Goedewaagen (1835-vóór 1866) en Johanna Belonje (±1833-1908) [zie 1.1.3.5.3.2.6]    [broer bruidegom]
07-02-1866     huwelijk Frans Hendrik Weurman (geb. ±1823) en Johanna Belonje (±1833-1908) [zie 1.1.3.5.3.2.6]
Pieter trouwde, 20 jaar oud, op 26-01-1842 in Gouda met Pieternella Cornelia de Jong, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Pieter en Pieternella waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis de Jong (geb. ±1772), Gerardus Johannes van der Schel (geb. ±1795), Jacob de Mol (geb. ±1802) [oom moederszijde bruidegom] en Tobias Goedewaagen (1818-1884) [zie 1.1.3.5.3.2.1] [broer bruidegom]. Pieternella is geboren op 24-10-1820 in Gouda, dochter van Aart de Jong en Johanna van der Want.
Notitie bij de geboorte van Pieternella: de Jong Pieternella Cornelia 24 oktober 1820 Gouda Aart de Jong & Johanna (Janna) van der Want 26 januari 1842 Pieter Goedewa(a)gen
Pieternella is overleden op 16-03-1885 in Gouda, 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieternella: Detail resultaat: (Partner)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland
Algemeen Gemeente: Gouda
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 168
Aangiftedatum: 16-03-1885
Overledene Pieternella Cornelia de Jong
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 15-03-1885
Leeftijd: 64
Overlijdensplaats: Gouda
Vader Aart de Jong
Moeder Johanna van der Want
Partner Pieter Goedewaagen
Relatie: Echtgenote
Kinderen van Pieter en Pieternella:
1 Teuntje Goedewagen, geboren omstreeks 1844. Volgt 1.1.3.5.3.2.2.1.
2 Johanna Goedewagen, geboren op 06-07-1847 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.3.2.2.2.
3 Aart Goedewaagen, geboren op 17-11-1850 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.3.2.2.3.
4 Gerardus Johannes Goedewagen [1.1.3.5.3.2.2.4], geboren omstreeks 1857 in Gouda. Gerardus is overleden op 07-11-1857 in Gouda, ongeveer een jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerardus: Detail resultaat: (Overledene)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland
Algemeen Gemeente: Gouda
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 449
Aangiftedatum: 09-11-1857
Overledene Gerardus Johannes Goedewagen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 07-11-1857
Leeftijd: 0
Overlijdensplaats: Gouda
Vader Pieter Goedewagen
Moeder Pieternella Cornelia de Jong
Partner
5 Johannes Gerardus Goedewagen [1.1.3.5.3.2.2.5], geboren omstreeks 1859 in Gouda. Johannes is overleden op 06-06-1859 in Gouda, ongeveer een jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: Detail resultaat: (Overledene)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland
Algemeen Gemeente: Gouda
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 367
Aangiftedatum: 07-06-1859
Overledene Johannes Gerardus Goedewagen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 06-06-1859
Leeftijd: 0
Overlijdensplaats: Gouda
Vader Pieter Goedewagen
Moeder Pieternella Cornelia de Jong
Partner
6 Pieternella Cornelia Goedewagen [1.1.3.5.3.2.2.6], geboren omstreeks 1860 in Gouda. Pieternella is overleden op 10-07-1862 in Gouda, ongeveer 2 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieternella: Detail resultaat: (Vader)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland
Algemeen Gemeente: Gouda
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 461
Aangiftedatum: 11-07-1862
Overledene Pieternella Cornelia Goedewagen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 10-07-1862
Leeftijd: 2
Overlijdensplaats: Gouda
Vader Pieter Goedewagen
Moeder Pieternella Cornelia de Jong
Partner
1.1.3.5.3.2.2.1 Teuntje Goedewagen is geboren omstreeks 1844, dochter van Pieter Goedewagen (zie 1.1.3.5.3.2.2) en Pieternella Cornelia de Jong. Teuntje is overleden. Teuntje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 30-01-1867 in Gouda met Jan van Dam, ongeveer 25 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1842. Jan is overleden.
Getuige bij:
13-06-1883     huwelijk Matthijs Arnoldus Smits (±1843-1909) en Johanna Goedewagen (1847-1927) [zie 1.1.3.5.3.2.2.2]    [zwager bruid]
1.1.3.5.3.2.2.2 Johanna Goedewagen is geboren op 06-07-1847 in Gouda, dochter van Pieter Goedewagen (zie 1.1.3.5.3.2.2) en Pieternella Cornelia de Jong. Johanna is overleden op 07-03-1927 in Gouda, 79 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: Overledene: Johanna Goedewaagen
Geslacht: Vrouw
Leeftijd: 79
Vader: Pieter Goedewaagen
Moeder: Pieternella Cornelia de Jong
Relatie: Mathijs Arnoldus Smits
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: maandag 7 maart 1927
Plaats: Gouda
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Zuid-Holland, Formosa en VOC
Instellingsplaats: Gouda
Collectiegebied: Zuid-Holland
Documentnummer: 96
Registratiedatum: 8 maart 1927
Plaats: Gouda
AkteSoort: Overlijdensakte
Johanna trouwde, 35 jaar oud, op 13-06-1883 in Gouda met Matthijs Arnoldus Smits, ongeveer 40 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Matthijs waren de volgende getuigen aanwezig: Evert Jan Backer (geb. ±1826), Cornelis Catharinus Koek (geb. ±1834), Jan van Dam (geb. ±1842) [zie 1.1.3.5.3.2.2.1] [zwager bruid] en Aart Goedewaagen (1850-1927) [zie 1.1.3.5.3.2.2.3] [broer bruid]. Matthijs is geboren omstreeks 1843 in Arnhem, zoon van Matthijs Arnoldus Smits en Anna Willemina Braakman. Matthijs is overleden op 13-02-1909 in Gouda, ongeveer 66 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Matthijs: Overledene:
Mathijs Arnoldus Smits
Geslacht:
Man
Leeftijd:
65
Vader:
Mathijs Arnoldus Smits
Moeder:
Anna Willemina Braakman
Relatie:
Johanna Goedewaagen
Gebeurtenis:
Overlijden
Datum:
zaterdag 13 februari 1909
Plaats:
Gouda
Documenttype:
BS Overlijden
Erfgoedinstelling:
Zuid-Holland, Formosa en VOC
Instellingsplaats:
Gouda
Collectiegebied:
Zuid-Holland
Documentnummer:
61
Registratiedatum:
13 februari 1909
Plaats:
Gouda
AkteSoort:
Overlijdensakte
1.1.3.5.3.2.2.3 Aart Goedewaagen is geboren op 17-11-1850 in Gouda, zoon van Pieter Goedewagen (zie 1.1.3.5.3.2.2) en Pieternella Cornelia de Jong. Aart is overleden op 11-02-1927 in Gouda, 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aart: 0309 Archief van NV Goedewaagen’s Kon. Ned. Pijpen- en Aardewerkfabrieken te Gouda, 1870-1956
Inventaris
1. Stukken betreffende de familie
1.2. De generatie van Aart Goedewaagen I (1850 - 1927)
Overledene: Aart Goedewaagen
Geslacht: Man
Leeftijd: 76
Vader: Pieter Goedewaagen
Moeder: Pieternella Cornelia de Jong
Relatie: Anna Jeanne Henriette van Maarseveen
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: vrijdag 11 februari 1927
Plaats: Gouda
Beroep:
Fabrikant
Toelichting:
Archief van NV Goedewaagen’s Kon. Ned. Pijpen- en Aardewerkfabrieken te Gouda, 1870-1956
Inventaris
436 Register bevattende:- schuldbekentenis van A. Goedewaagen I betreffende een lening gesloten bij zijn vader P. Goedewaagen van fl. 33916,06 tegen een rente van 5%, 1894; - inventaris, 1894 - 1911; - opgave van het particulier bezit van A. Goedewaagen I, 1911 - 1927; - opgave van de personele en inkomstenbelasting van weduwe A. Goedewaagen I, 1928 - 1937; - particuliere rekeningen van de kinderen van A. Goedewaagen I, 1911 - 1930
Getuige bij:
26-07-1882     huwelijk Pieter Goedewaagen (geb. 1851) en Albertina Catherine Robette (±1860-1883) [zie 1.1.3.5.3.2.1.4]    [neef vaderszijde bruidegom]
13-06-1883     huwelijk Matthijs Arnoldus Smits (±1843-1909) en Johanna Goedewagen (1847-1927) [zie 1.1.3.5.3.2.2.2]    [broer bruid]
Aart trouwde, 28 jaar oud, op 13-11-1879 in Amsterdam met Anna Jeanne Henriette van Maarseveen, ongeveer 22 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1857 in Amsterdam, dochter van Jan Arent van Maarseveen en Johanna Belia van Santen. Anna is overleden op 04-05-1937 in Gouda, ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Anna: Anna Jeanne Henriette van Maarseveen

bron Burgerlijke stand - overlijden Gouda 1937
aktenummer 150
naam Anna Jeanne Henriette van Maarseveen (geb. te Amsterdam; 80 jr.)
aktedatum 5-5-1937
overlijdensdatum 4-5-1937
vader Jan Arent van Maarseveen (ov.)
moeder Johanna Belia van Santen (ov.)
vooroverleden partner Aart Goedewaagen
plaatsnaam Gouda
instelling Streekarchief Midden-Holland
Kinderen van Aart en Anna:
1 Pieternella Goedewaagen [1.1.3.5.3.2.2.3.1], geboren omstreeks 1881 in Gouda. Pieternella is overleden op 16-02-1953 in Amersfoort, ongeveer 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieternella: Overledene:
Pieternella Cornelia Goedewaagen
Geboorteplaats:
Gouda
Leeftijd:
72
Vader:
Aart Goedewaagen
Moeder:
Anna Jeanne Henriette van Maarseveen
Gebeurtenis:
Overlijden
Datum:
maandag 16 februari 1953
2 Aart Goedewaagen, geboren in 1882 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.3.2.2.3.2.
3 Johanna Belia Goedewaagen [1.1.3.5.3.2.2.3.3], geboren omstreeks 1883. Johanna is overleden op 16-12-1884 in Gouda, ongeveer 1 jaar oud.
4 Johanna Belia Goedewaagen [1.1.3.5.3.2.2.3.4], geboren omstreeks 1887. Johanna is overleden op 21-01-1888 in Gouda, ongeveer 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: Overledene:
Johanna Belia Goedewaagen
Geslacht:
Vrouw
Leeftijd:
1
Vader:
Aart Goedewaagen
Moeder:
Jeanne Henrietta van Maarseveen
Gebeurtenis:
Overlijden
Datum:
zaterdag 21 januari 1888
Plaats:
Gouda
Documenttype:
BS Overlijden
Erfgoedinstelling:
Zuid-Holland, Formosa en VOC
Instellingsplaats:
Gouda
Collectiegebied:
Zuid-Holland
Documentnummer:
43
Registratiedatum:
21 januari 1888
Plaats:
Gouda
AkteSoort:
Overlijdensakte
5 Paulina Goedewaagen [1.1.3.5.3.2.2.3.5], geboren omstreeks 1889. Paulina is overleden op 25-04-1889 in Gouda, ongeveer een jaar oud.
Notitie bij overlijden van Paulina: Overledene:
Paulina Goedewaagen
Geslacht:
Vrouw
Leeftijd:
0
Vader:
Aart Goedewaagen
Moeder:
Anna Jeanne Henriette van Maarseveen
Gebeurtenis:
Overlijden
Datum:
donderdag 25 april 1889
Plaats:
Gouda
Documenttype:
BS Overlijden
Erfgoedinstelling:
Zuid-Holland, Formosa en VOC
Instellingsplaats:
Gouda
Collectiegebied:
Zuid-Holland
Documentnummer:
252
Registratiedatum:
26 april 1889
Plaats:
Gouda
AkteSoort:
Overlijdensakte
6 N.N. Goedewaagen [1.1.3.5.3.2.2.3.6], levenloos geboren dochter, geboren op 22-09-1890 in Gouda.
Notitie bij overlijden van N.N.: Overledene:
Doodgeboren kind Goedewaagen
Geslacht:
Vrouw
Leeftijd:
0
Vader:
Aart Goedewaagen
Moeder:
Anna Jeanne Henriette van Maarseveen
Gebeurtenis:
Overlijden
Datum:
maandag 22 september 1890
Plaats:
Gouda
Documenttype:
BS Overlijden
Erfgoedinstelling:
Zuid-Holland, Formosa en VOC
Instellingsplaats:
Gouda
Collectiegebied:
Zuid-Holland
Documentnummer:
409
Registratiedatum:
23 september 1890
Plaats:
Gouda
AkteSoort:
Overlijdensakte
7 Dirk Abraham Goedewaagen, geboren omstreeks 1898. Volgt 1.1.3.5.3.2.2.3.7.
1.1.3.5.3.2.2.3.2 Aart Goedewaagen is geboren in 1882 in Gouda, zoon van Aart Goedewaagen (zie 1.1.3.5.3.2.2.3) en Anna Jeanne Henriette van Maarseveen. Aart is overleden in 1955, 72 of 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aart: 1.3. De generatie van Aart Goedewaagen II (1882 - 1955)
Aart trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 20-03-1913 in Gouda met Maria Jonker. Maria is overleden.
1.1.3.5.3.2.2.3.7 Dirk Abraham Goedewaagen is geboren omstreeks 1898, zoon van Aart Goedewaagen (zie 1.1.3.5.3.2.2.3) en Anna Jeanne Henriette van Maarseveen. Dirk is overleden. Dirk trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 20-06-1923 in Gouda met Adriana Neeltje Frets, ongeveer 22 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1901 in Boskoop. Adriana is overleden.
1.1.3.5.3.2.4 Jacobus Goedewagen is geboren op 15-02-1826 in Gouda, zoon van Abraham Goedewagen (zie 1.1.3.5.3.2) en Teuntje de Mol.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: JACOBUS GOEDEWAGEN
Birth: 15 FEB 1826 Gouda, Zuid Holland, Netherlands
Parents:
Father: ABRAHAM GOEDEWAGEN Family
Mother: TEUNTJE DE MOL
Jacobus is overleden na 1873, minstens 47 jaar oud.
Beroep:
smid en winkelier ijzerwaren, later koffiehuishouder
Getuige bij:
23-01-1850     huwelijk Tobias Goedewaagen (1818-1884) en Carolina Thomas (1820-1886) [zie 1.1.3.5.3.2.1]    [broer bruidegom]
07-02-1866     huwelijk Frans Hendrik Weurman (geb. ±1823) en Johanna Belonje (±1833-1908) [zie 1.1.3.5.3.2.6]
Jacobus trouwde, 26 jaar oud, op 13-10-1852 in Gouda met Emmerentia Kooy, 24 jaar oud. Emmerentia is geboren op 27-10-1827 in Gouderak, dochter van Pieter Jans Kooy en Centina Blanken. Emmerentia is overleden.
Kinderen van Jacobus en Emmerentia:
1 Teuntje Sentina Goedewagen [1.1.3.5.3.2.4.1], geboren op 09-09-1853 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Teuntje: - kind: Teuntje Sentina Goedewaagen (geb. 09-09-1853) (nh)
Teuntje is overleden.
2 Pieter Jacobus Goedewagen [1.1.3.5.3.2.4.2], geboren in 1854. Pieter is overleden op 15-01-1855 in Gouda, 0 of 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: Overledene:
Pieter Jacobus Goedewaagen
Geslacht:
Man
Leeftijd:
0
Vader:
Jacobus Goedewaagen
Moeder:
Emmerentia Kooij
Gebeurtenis:
Overlijden
Datum:
maandag 15 januari 1855
Plaats:
Gouda
Documenttype:
BS Overlijden
Erfgoedinstelling:
Zuid-Holland, Formosa en VOC
Instellingsplaats:
Gouda
Collectiegebied:
Zuid-Holland
Documentnummer:
24
Registratiedatum:
17 januari 1855
Plaats:
Gouda
AkteSoort:
Overlijdensakte
3 Sentina Johanna Goedewagen, geboren op 19-11-1857. Volgt 1.1.3.5.3.2.4.3.
4 Pieter Goedewagen [1.1.3.5.3.2.4.4], geboren omstreeks 1860. Pieter is overleden op 20-06-1860, ongeveer een jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: Detail resultaat: (Overledene)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland
Algemeen Gemeente: Gouda
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 291
Aangiftedatum: 20-06-1860
Overledene Pieter Goedewagen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 20-06-1860
Leeftijd: 0
Overlijdensplaats: Gouda
Vader Jacobus Goedewagen
Moeder Emmerensje Kooij
Partner
5 Jacobus Abraham Goedewagen [1.1.3.5.3.2.4.5], geboren op 22-05-1861.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: - kind: Jacobus Abraham Goedewaagen (geb. 22-05-1861) (nh) (gaat 18-11-1878 naar Rotterdam)
Jacobus is overleden.
6 Johanna Adriana Goedewagen [1.1.3.5.3.2.4.6], geboren op 21-11-1864 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johanna: - kind: Johanna Adriana Goedewaagen (geb. 12-11-1864) (ov. 06-07-1867) (nh)
Johanna is overleden op 06-07-1867 in Gouda, 2 jaar oud.
7 Adriana Johanna Goedewagen [1.1.3.5.3.2.4.7], geboren omstreeks 1865 in Gouda. Adriana is overleden op 02-07-1867 in Gouda, ongeveer 2 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Adriana: Detail resultaat: (Overledene)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland
Algemeen Gemeente: Gouda
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 380
Aangiftedatum: 03-07-1867
Overledene Adriana Johanna Goedewagen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 02-07-1867
Leeftijd: 2
Overlijdensplaats: Gouda
Vader Jacobus Goedewagen
Moeder Emmerentia Kooij
Partner
8 Pieter Abraham Goedewagen [1.1.3.5.3.2.4.8], geboren op 30-01-1867 in Gouda. Pieter is overleden op 07-05-1867 in Gouda, 3 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: Detail resultaat: (Overledene)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland
Algemeen Gemeente: Gouda
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 245
Aangiftedatum: 08-05-1867
Overledene Pieter Abraham Goedewagen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 07-05-1867
Leeftijd: 0
Overlijdensplaats: Gouda
Vader Jacobus Goedewagen
Moeder Emmerensia Kooij
Partner
9 Pieter Abraham Goedewagen [1.1.3.5.3.2.4.9], geboren op 06-06-1868.
Notitie bij de geboorte van Pieter: - kind: Pieter Abraham Johannes Goedewaagen (geb. 06-06-1868) (nh)
Pieter is overleden.
10 Christiaan Johannes Goedewagen [1.1.3.5.3.2.4.10], geboren op 19-12-1870 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Christiaan: - kind: Christiaan Johannes Goedewaagen (geb. 19-12-1870) (ov. 04-01-1872) (nh)
Christiaan is overleden op 04-01-1872 in Gouda, 1 jaar oud.
1.1.3.5.3.2.4.3 Sentina Johanna Goedewagen is geboren op 19-11-1857, dochter van Jacobus Goedewagen (zie 1.1.3.5.3.2.4) en Emmerentia Kooy.
Notitie bij de geboorte van Sentina: - kind: Sentina Johanna Goedewaagen (geb. 19-11-1857) (nh) (gaat 20-03-1877 naar ’s-Gravenhage)
- kind: Sentina Johanna Goedewaagen (geb. 19-11-1857) (nh) (komt 16-08-1877 uit ’s-Gravenhage; gaat 14-03-1879 naar Zutphen)
- kind: Sentina Johanna Goedewaagen (geb. 19-11-1857) (nh) (komt 21-02-1880 uit Zutphen)
Sentina is overleden op 03-06-1892, 34 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sentina: Overledene Centina Johanna Goedewaagen , leeftijd 34 jaar
Vader Jacobus Goedewaagen
Moeder Emerencia Kooi
Echtgenoo/te Marinus Albertus Ellinkhuizen

Plaats Rotterdam
Datum overlijden 03-06-1892

Opmerkingen akte nr. 2581

Geboorteplaats Gouda
Bron Rotterdam 1892 d114
Sentina trouwde met Marinus Albertus Ellinkhuizen. Marinus is overleden.
Kind van Sentina en Marinus:
1 Emerencia Centina van Ellinkhuizen [1.1.3.5.3.2.4.3.1], geboren op 02-08-1885 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Emerencia: Kind Emerencia Centina van Ellinkhuizen
Vader Marinus Albertus van Ellinkhuizen
Moeder Centina Johanna Goedewaagen

Plaats Rotterdam
Geboortedatum 02-08-1885

Opmerkingen akte nr. 3718

Bron Rotterdam 1885 d028
Emerencia is overleden.
1.1.3.5.3.2.6 Abraham Goedewaagen is geboren op 20-09-1835 in Gouda, zoon van Abraham Goedewagen (zie 1.1.3.5.3.2) en Teuntje de Mol. Abraham is overleden vóór 07-02-1866, ten hoogste 30 jaar oud. Abraham trouwde, 23 jaar oud, op 19-01-1859 in Gouda met Johanna Belonje, ongeveer 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Abraham en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Lieve Belonje (geb. ±1783), Leendert van den Berg (geb. ±1816), Tobias Goedewaagen (1818-1884) [zie 1.1.3.5.3.2.1] [broer bruidegom] en Pieter Goedewagen (1821-1909) [zie 1.1.3.5.3.2.2] [broer bruidegom]. Johanna is geboren omstreeks 1833, dochter van Gerrit Belonje en Maria Smit. Johanna is overleden op 05-02-1908 in Gouda, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: Overledene:
Johanna Belonje
Geslacht:
Vrouw
Leeftijd:
75
Vader:
Gerrit Belonje
Moeder:
Maria Smit
Relatie:
Abraham Goedewaagen
Gebeurtenis:
Overlijden
Datum:
woensdag 5 februari 1908
Plaats:
Gouda
Documenttype:
BS Overlijden
Erfgoedinstelling:
Zuid-Holland, Formosa en VOC
Instellingsplaats:
Gouda
Collectiegebied:
Zuid-Holland
Documentnummer:
67
Registratiedatum:
6 februari 1908
Plaats:
Gouda
AkteSoort:
Overlijdensakte
Johanna trouwde later op 07-02-1866 in Gouda met Frans Hendrik Weurman (geb. ±1823).
Kinderen van Abraham en Johanna:
1 Teuntje Goedewaagen [1.1.3.5.3.2.6.1], geboren omstreeks 1860. Teuntje is overleden op 26-06-1861 in Gouda, ongeveer 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Teuntje: Detail resultaat: (Overledene)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland
Algemeen Gemeente: Gouda
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 317
Aangiftedatum: 27-06-1861
Overledene Teuntje Goedewagen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 26-06-1861
Leeftijd: 1
Overlijdensplaats: Gouda
Vader Abraham Goedewagen
Moeder Johanna Belonje
Partner
2 Teuntje Maria Goedewaagen [1.1.3.5.3.2.6.2], geboren op 23-03-1862. Teuntje is overleden op 15-10-1863 in Gouda, 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Teuntje: Detail resultaat: (Overledene)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland
Algemeen Gemeente: Gouda
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 406
Aangiftedatum: 16-10-1863
Overledene Teuntje Maria Goedewagen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 15-10-1863
Leeftijd: 1
Overlijdensplaats: Gouda
Vader Abraham Goedewagen
Moeder Johanna Belonje
Partner
3 Gerardus Johannes Goedewaagen, geboren op 05-10-1863 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.3.2.6.3.
1.1.3.5.3.2.6.3 Gerardus Johannes Goedewaagen is geboren op 05-10-1863 in Gouda, zoon van Abraham Goedewaagen (zie 1.1.3.5.3.2.6) en Johanna Belonje.
Notitie bij de geboorte van Gerardus: GERARDUS JOHANNES GOEDEWAAGEN
FICHE
MÉDIAS
PARENTÉ
CORRESPONDANCES
Né le 5 octobre 1863 - GOUDA
Décédé le 19 mars 1940 , à l’âge de 76 ans
Inhumé - BEGRAAFPLAATS VORSTMANSTRAAT GOUDA
Parents

ABRAHAM GOEDEWAGEN, POTTENFABRIKANT 1834-1863
JOHANNA BELONJE 1833-1908
Union(s) et enfant(s)

Marié avec CHRISTINA PIETERNELLA DE BRUIN 1867-1953 dont
CHRISTINA PIETERNELLA GOEDEWAAGEN 1900
Frères et sœurs

TEUNTJE GOEDEWAGEN 1859-1861
TEUNTJE GOEDEWAGEN 1862-1863
Gerardus is overleden op 19-03-1940, 76 jaar oud. Gerardus trouwde met Christina Pieternella de Bruijn. Christina is overleden.
Kinderen van Gerardus en Christina:
1 Johannes Adrianus Goedewaagen. Volgt 1.1.3.5.3.2.6.3.1.
2 Johanna Esther Goedewaagen [1.1.3.5.3.2.6.3.2], geboren omstreeks 1892. Johanna is overleden op 08-04-1908 in Gouda, ongeveer 16 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: Detail resultaat: (Vader)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland
Algemeen Gemeente: Gouda
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 167
Aangiftedatum: 08-04-1908
Overledene Johanna Esther Goedewaagen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 08-04-1908
Leeftijd: 16
Overlijdensplaats: Gouda
Vader Gerardus Johannes Goedewaagen
Moeder Christina Pieternella de Bruijn
Partner
3 Gerardus Johannes Goedewaagen [1.1.3.5.3.2.6.3.3], geboren omstreeks 1893 in Gouda. Gerardus is overleden.
4 Esther Johanna Goedewaagen [1.1.3.5.3.2.6.3.4], geboren omstreeks 1895. Esther is overleden op 21-04-1916 in Gouda, ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Esther: Detail resultaat: (Vader)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland
Algemeen Gemeente: Gouda
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 154
Aangiftedatum: 22-04-1916
Overledene Esther Johanna Goedewaagen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 21-04-1916
Leeftijd: 21
Overlijdensplaats: Gouda
Vader Gerardus Johannes Goedewaagen
Moeder Christina Pieternella de Bruijn
Partner
5 Cornelis Christiaan Goedewaagen [1.1.3.5.3.2.6.3.5], geboren omstreeks 1897 in Gouda. Cornelis is overleden.
6 Frans Hendrik Goedewaagen [1.1.3.5.3.2.6.3.6], geboren omstreeks 1898. Frans is overleden op 22-04-1912 in Gouda, ongeveer 14 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Frans: Detail resultaat: (Vader)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland
Algemeen Gemeente: Gouda
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 156
Aangiftedatum: 22-04-1912
Overledene Frans Hendrik Goedewaagen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 22-04-1912
Leeftijd: 14
Overlijdensplaats: Gouda
Vader Gerardus Johannes Goedewaagen
Moeder Christina Pieternella de Bruijn
Partner
7 Christina Pieternella Goedewaagen, geboren omstreeks 1900 in Gouda. Volgt 1.1.3.5.3.2.6.3.7.
8 Elizabeth Maartina Goedewaagen [1.1.3.5.3.2.6.3.8], geboren omstreeks 1902. Elizabeth is overleden op 21-03-1919 in Gouda, ongeveer 17 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Detail resultaat: (Vader)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland
Algemeen Gemeente: Gouda
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 122
Aangiftedatum: 22-03-1919
Overledene Elizabeth Maartina Goedewaagen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 21-03-1919
Leeftijd: 17
Overlijdensplaats: Gouda
Vader Gerardus Johannes Goedewaagen
Moeder Christina Pieternella de Bruijn
Partner
1.1.3.5.3.2.6.3.1 Johannes Adrianus Goedewaagen, zoon van Gerardus Johannes Goedewaagen (zie 1.1.3.5.3.2.6.3) en Christina Pieternella de Bruijn. Johannes trouwde op 20-11-1929 in Gouda met Maria Christina Jonkheid, ongeveer 37 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1892 in Gouda, dochter van Arie Jonkheid en Maria Christina Nieuwenhuijzen. Maria is overleden.
1.1.3.5.3.2.6.3.7 Christina Pieternella Goedewaagen is geboren omstreeks 1900 in Gouda, dochter van Gerardus Johannes Goedewaagen (zie 1.1.3.5.3.2.6.3) en Christina Pieternella de Bruijn. Christina is overleden. Christina trouwde met Frans Vos. Frans is geboren omstreeks 1898 in Dordrecht, zoon van Frans Vos en Pietertje van Del. Frans is overleden.
1.1.3.5.3.3 Pieternella (Tobias) Goedewagen, dochter van Tobias Dirks Goedewagen (zie 1.1.3.5.3) en Leena Abrahams Voordewind. Zij is gedoopt op 12-08-1791 in Gouda [bron: Hervormd Dopen FS #160]. Bij de doop van Pieternella was de volgende getuige aanwezig: Johanna Jobs Batenburg (1750-1806). Pieternella is overleden. Pieternella trouwde, 23 jaar oud, op 02-08-1815 in Gouda met Josua Vermeulen, ongeveer 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Pieternella en Josua waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Tobias Goedewagen (1737-1823) [zie 1.1.3.5] [grootvader vaderszijde bruid], Leendert Bakker (geb. ±1753), Willem Vermeulen (geb. ±1762) [oom vaderszijde bruidegom] en Nicolaas Trijsburg (geb. ±1765). Josua is geboren omstreeks 1792 in Gouda, zoon van Ruth Vermeulen en Mijntje Luyneneburg. Josua is overleden.
Beroep:
Pijpenmakersknecht
1.1.3.5.5 Jan Dirks Goedewagen, zoon van Dirk Tobias Goedewagen (zie 1.1.3.5) en Pieternella Jans Lughthart. Hij is gedoopt op 20-02-1765 in Gouda [bron: Hervormd Dopen FS #159]. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Anna de Ros. Jan is overleden.
Toelichting:
Uit De Admiraliteyt / Admiraliteit op de Maze
Overigens kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat patriottische officieren door hun gedrag ’oranjerellen’ uitlokten. Berucht is op dat punt Schout-bij-nacht Bloys van Treslong. Bij een korporaal werd in zijn brieventas een stukje oranjelint van ongeveer 30 cm aangetroffen, hetgeen voor de Schout-bij-Nacht aanleiding was de man in de boeien te slaan. Kan het nog gekker? Ja zeker, een matroos, een zekere Jan Goedewaagen ontving van zijn vrouw een brief waarin ze schreef dat ze bij de volgende kermis zou trachten oranjelint te kopen. De brief was onderschept en ook Jan Goedewaagen belandde in de ijzers...
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 05-12-1790 in Gouda [bron: Hervormd T FS # 245] met Johanna Collenee. Johanna is overleden.
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Dirk Jans Goedewagen [1.1.3.5.5.1]. Hij is gedoopt op 18-05-1791 in Gouda [bron: Hervormd Dopen FS #157]. Bij de doop van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Anna Sibbes (geb. ±1753). Dirk is overleden.
2 Simon Jans Goedewagen [1.1.3.5.5.2], geboren op 11-10-1793 in Gouda. Hij is gedoopt op 11-10-1793 in Gouda [bron: AG D FS #38]. Bij de doop van Simon waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Tobias Goedewagen (1737-1823) [zie 1.1.3.5] [grootvader vaderszijde] en Leena Abrahams Voordewind (1764-1842) [zie 1.1.3.5.3] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Simon is overleden.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 03-02-2014 17:04
Comments