Parenteel Jan Bont

1 Jan Bont.
Toelichting:
verzoekschriften stadsbestuur Gouda 1618
inventarisnummer OA196
bladzijde 48v
inhoud Verzoekschrijver: Floris Lambert Verwer en Cornelis Symonsz spellemaecker, voogden van drie weeskinderen van Ruth Lambertsz.
Verzoek: De kinderen erven 1/6 deel en hun moeder (nu getrouwd met de vaandrager van kapitein Bont, die ergens in het land verblijft met het garnizoen) 1/6 deel van een huis in de Houtstraat. Er staat nog een flinke schuld open aan het St.-Catharinagasthuis die de geldschieter van het huis is. De helft van het huis is voor de grootmoeder van de weeskinderen, de weduwe van Lambert Hendricxsz. 1/6 deel is voor de weduwe van Hendrick Lambertsz. Supplianten verzoeken het huis te mogen verkopen om daarmee de schulden te kunnen betalen.
Besluit: Toegestaan, na advies van de gasthuismeesters.
bron ac1
Kind van Jan uit onbekende relatie:
1 Davit Jans Bont. Volgt 1.1.
1.1 Davit Jans Bont, zoon van Jan Bont (zie 1). Davit is overleden. Hij is begraven op 07-09-1652 in Porta Longone (Elba).
Beroep:
Kapitein
Toelichting:
David Jansz Bont sneuvelde als kapitein van de "de Maan" in de zeeslag met de Engelsen bij het eiland Montecristo in de buurt van Elba. In "Leven en bedryf van den vermaarden zeeheld Cornelis Tromp, ..." wordt zijn sneuvelen en begraven bij Porta Longone op het eiland Elba verhaald.

" De lyken der bevelhebbers Cornelis ’t Jonge Hoen, David Jansz Bont en Hendrik Swart wierden in Porte Longono op door veertig Muskatiers by zeven vygenbomen onder de Rosmaryn ter aarde besteld."

Grafbord Sint Janskerk Gouda
MDCLII.
OBIIT VII SEPTEMBRIS.
Den Stryd’bren zee=helt David Bont
Die Britt’, kastyll, en Turcken gaf
Een schrick als hy stryden stont
Te Port Longona leydt het graf
Davit trouwde met Aechien Aerts den Tret. Zij is een dochter van Aert den Tret. Aechien is overleden na 1672.
Toelichting:
NN Bont
bron Grafboek St.-Janskerk 1669-1732 Gouda
toegangsnummer ac566
inventarisnummer 235
bladzijde 25v (pand: NZZ - laag: 17)
naam NN Bont
annotatie kapitein, ILGM Aechtgen Effen Aerts
plaatsnaam Gouda
instelling Streekarchief Midden-Holland

Effen Aryensz
bron grafboek St.-Janskerk 1640-1702 Gouda
toegangsnummer ac566
inventarisnummer 234
bladzijde 035r (pand: NZZ - laag: 17)
naam Effen Aryensz
annotatie wed. van capetein Bont
plaatsnaam Gouda
instelling Streekarchief Midden-Holland

Kohier 200e penning over het jaar 1672
Gouda en omstreken
Botermarckt
Rombout Deley.......................1.000
de wedu van Capiteyn Davit Bout 6.000
de heer Joost Verschuere.......... 7.000
Getuige bij:
doop Marya de Ley [zie 1.1.2.1]     [grootmoeder moederszijde]
15-04-1663     doop Marya de Ley (geb. 1663) [zie 1.1.2.3]     [grootmoeder moederszijde]
18-04-1669     doop Ageyta Helena Bont (geb. 1669) [zie 1.1.3.1]     [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen van Davit en Aechien:
1 Helena Davidts Bont. Volgt 1.1.1.
2 Meynsie Davits Bont. Volgt 1.1.2.
3 Jan Davits Bont. Volgt 1.1.3.
4 David Davits Bont. Volgt 1.1.4.
1.1.1 Helena Davidts Bont, dochter van Davit Jans Bont (zie 1.1) en Aechien Aerts den Tret. Helena is overleden na 1682.
Toelichting:
registratie weeskamer Gouda 1600-1835
inventarisnummer 209
naam Helena Davidsdr Bond
bron ac3

bron kamerboek politiemeesters Gouda 1685
toegangsnummer ac2
inventarisnummer 297
bladzijde 74
datum 11-05-1685
inhoud Eiser: Fredrick Maes
Gedaagde: Antonia van Gorcum (Helena Bont, doorgehaald)
Zaak: Eist betaling van ƒ 6.3.- over winkelwaren
Vonnis: Niet gevonden.
annotatie Doorgehaald.
plaatsnaam Gouda
instelling Streekarchief Midden-Holland
Helena trouwde op 28-11-1666 met Hendrick van Roon, ongeveer 26 jaar oud. Hendrick is geboren omstreeks 1640. Hendrick is overleden na 1682, minstens 42 jaar oud.
Toelichting:
Arch. weeskamer Gouda 1557 - 1858 1682-1697
inventarisnummer 209
ac-code 3
inhoud Hendrick van Roon en zijn weduwe Helena (Davidts) Bont (Bond), 1682 - 1697.
uiterlijke vorm 1 pak
Kind van Helena en Hendrick:
1 Hendrick Hendricks van Roon, geboren omstreeks 1676. Volgt 1.1.1.1.
1.1.2 Meynsie Davits Bont, dochter van Davit Jans Bont (zie 1.1) en Aechien Aerts den Tret. Meynsie is overleden.
Toelichting:
Meynsie Bont
bron grafboek St.-Janskerk 1640-1702 Gouda
toegangsnummer ac566
inventarisnummer 234
bladzijde 035r (pand: NZZ - laag: 17)
naam Meynsie Bont
annotatie oudste dr. van Effen Aryensz
plaatsnaam Gouda
instelling Streekarchief Midden-Holland

bron kamerboek politiemeesters Gouda 1684
toegangsnummer ac2
inventarisnummer 297
bladzijde 13v
datum 08-05-1684
inhoud Eiser: Gijsbert Goudewagen
Gedaagde: Meysie Bonte, weduwe van Rombout de Laey als zich borg gesteld hebbende voor Lena Bonte, haar zuster
Zaak: Eist betaling van ƒ 15.4.- over leverantie van wijnen aan Lena Bonte. Verzoekt uitstel.
Vonnis: Akkoord.
plaatsnaam Gouda
instelling Streekarchief Midden-Holland
Meynsie trouwde met Rombout de Ley. Rombout is overleden vóór 02-06-1684.
Kinderen van Meynsie en Rombout:
1 Marya de Ley [1.1.2.1]. Bij de doop van Marya was de volgende getuige aanwezig: Aechien Aerts den Tret (ovl. na 1672) [zie 1.1] [grootmoeder moederszijde]. Marya is overleden.
2 David de Ley [1.1.2.2]. David is overleden.
3 Marya de Ley [1.1.2.3]. Zij is gedoopt op 15-04-1663 in Gouda. Bij de doop van Marya was de volgende getuige aanwezig: Aechien Aerts den Tret (ovl. na 1672) [zie 1.1] [grootmoeder moederszijde]. Marya is overleden.
1.1.3 Jan Davits Bont, zoon van Davit Jans Bont (zie 1.1) en Aechien Aerts den Tret. Hij is gedoopt op 08-05-1639 in Gouda. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Judich Aerts den Tret [tante moederszijde] en Theunis Aerts den Tret [oom moederszijde]. Jan is overleden op 05-02-1677 in Amsterdam, 37 jaar oud.
Beroep:
Kaptein ter Zee
Toelichting:
BONT (Jan) ook Jan Davids Bont, Kapitein ter zee, was een dapper man, die de Ruiter in het jaar 1661 naar de Middellandsche zee en in het jaar 1665 naar de Kust van Guinea vergezelde. In 1666 woonde hij als Bevelhebber van het fregat de Kleene Harder van 20 stukken en in 1672 en 1673 als Kapitein van het linieschip de stad Utrecht, van 66 stukken, alle de zeeslagen met eer bij. In 1676 nam hij deel aan den togt van Jacob Binckes naar West-Indië, waar hij bij Guadeloupe met onverschrokken moed met zijn schip Agatha, een vier en veertiger, streed tegen twee Fransche schepen van de Grancey, een van 40 à 50 en een van 70 à 80 stukken, op welke laatste de Grancey zelf bevel voerde; doch in dat zelfde jaar, met een gedeelte van het eskader van Binckes, door dezen naar Tabago vooruitgezonden, stevende hij van daar naar Cadix en voorts huiswaarts, zonder genoegzame reden of verlof, weshalve hij bij de Admiraliteit te Amsterdam in hechtenis geraakte en veroordeeld werd om onthalsd te worden; welk vonnis den 5den Februarij 1677 in de gezegde stad aan hem werd uitgevoerd. Hij kwam op het schavot, in eene kamerjapon, waarom eenen rouwmantel was geslagen. De nieuwsgierigheid om zijne teregtstelling te zien, was zoo groot, dat eenige personen doodgedrongen werden.

Kohier 200e penning over het jaar 1672
Gouda en omstreken
Ampten binnen de Stadt Goude bedient werdende
Jan Bout, capiteyn ter Zee .......................P.M.

transport oz Verkoper
bron eigenboek Gouda 1674
toegangsnummer ac2
inventarisnummer 360
bladzijde 23r-v
datum 30-5-1674
inhoud transport oz
Verkoper: Johan Bont, kapitein ter zee
Koper: Gerard Oosterlingh
Lasthebber: Rombout Duley
Koopsom: ƒ 7000
Lasten: ƒ 2:16:0 t.g.v. het weeskind van Floris Roeters te Amsterdam; 3 stuivers hofstedegeld

Adres: Oosthaven
Object: huis en erf strekkende tot de waterschap van de Spieringstraat (Z = Justus van der Mey, landdrost; N = de kinderen van wijlen Pieter Crabeth, raad en oud-burgemeester)
plaatsnaam Gouda
instelling Streekarchief Midden-Holland
Jan trouwde met Jacoba Verschuere. Jacoba is overleden vóór 30-05-1674.
Kind van Jan en Jacoba:
1 Ageyta Helena Bont [1.1.3.1]. Zij is gedoopt op 18-04-1669 in Gouda. Bij de doop van Ageyta was de volgende getuige aanwezig: Aechien Aerts den Tret (ovl. na 1672) [zie 1.1] [grootmoeder vaderszijde]. Ageyta is overleden.
Toelichting:
beterschap Schuldenaar
bron eigenboek Gouda 1674
toegangsnummer ac2
inventarisnummer 360
bladzijde 23v-24r
datum 30-5-1674
inhoud beterschap
Schuldenaar: Gerard Oosterlingh
Schuldeiser: Agata Bont, nagelaten weeskind van Helena Verschuere, dochter van Johan Bont, kapitein ter zee
Schuld: ƒ 3470 à 3,5% rente

ZIE: inv.nr. 360 nr. 39
plaatsnaam Gouda
instelling Streekarchief Midden-Holland
1.1.4 David Davits Bont, zoon van Davit Jans Bont (zie 1.1) en Aechien Aerts den Tret. Hij is gedoopt op 28-09-1642. Bij de doop van David was de volgende getuige aanwezig: Judich Aerts den Tret [tante moederszijde]. David is overleden. David trouwde met Marchien Aerts. Marchien is overleden.
Comments