Kwartierstaat Jan Jacobus Sinninghe Damsté (Kwartieren 1 t/m 7)

Kwartierstaat Jan Jacobus Sinninghe Damste (Kwartieren 8 t/m Einde ) 

Generatie 1 (proband)

1 Jan Jacobus Sinninghe Damsté, geboren op 12-10-1866 in Wirdum (Gr.).
Notitie bij de geboorte van Jan: Detail resultaat: (Vader)

Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Loppersum
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 84
Aangiftedatum: 13-10-1866
Kind Jan Damsté
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 12-10-1866
Geboorteplaats: Wirdum gem. Loppersum
Vader Jacobus Smede Sinninghe Damsté
Moeder Baukje Ulbedina Draisma de Vries
Nadere informatie beroep vader: predikant;
Jan is overleden op 05-11-1947 in Hardegarijp, 81 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Fotonr. Achternaam Naam Geb.datum Geb.plaats Datum overl. Plaats overl.
1279 Sinnighe Damsté Jan 02-10-1866 05-11-1947
Beroep:
Dakpannenfabrikant in Achlum
Toelichting:
1917 Franeker, notaris S. Posthumus
Inv. nr. 040115 repertoirenrs. 1779 en 1798 d.d. 26
november 1917
Provisionele en finale toewijzing
Betreft een winkelhuis te Franeker
- Jan Sinninghe Damsté te Franeker, verkoper in kwaliteit
- Johannes Huisman te Schalsum, koper
1915 Franeker, notaris A. Kruseman
Inv. nr. 041130 repertoire nr. 167 d.d. 16 november 1915
Koopakte
- Anna Jellema te Franeker, weduwe van Jan Dirks, verkoper
Betreft de koop van een deel van een huis te Franeker,
koopsom fl. 7275
- Jan Sinninghe Damste te Franeker, koper
Betreft de koop van een deel van een huis te Franeker,
koopsom fl. 225
- Bernard Johan Roze te Franeker, koper
Getuige bij:
08-08-1894     huwelijk Lammert Sikkema (1864-1936) en Aleida Sinninghe Damsté (1865-1924) [zie 2,I]    [broer bruid]
Jan trouwde, 37 jaar oud, op 14-01-1904 in Franeker met Anna Paulina Dirks, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Antoon Christiaan Willem Ter Meulen (1842-1909) [aangetrouwde oom vaderszijde bruid], Arjen Draaisma de Vries (1843-1936) [zie 6,II] [oom moederszijde bruidegom], Foppe Sinninghe Damsté (1868-1924) [zie 2,III] [broer bruidegom] en Willem Sinninghe Damsté (1869-1952) [zie 2,IV] [broer bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Anna: Huwelijksakte Franeker, 1904
Man: Jan Sinninghe Damsté
Vrouw: Anna Paulina Dirks
Datum: 14 januari 1904, akte nr. 3
Anna is geboren op 30-04-1877 in Franeker, dochter van Jan Douwes Dirks en Wytske Heins Zijlstra.
Notitie bij de geboorte van Anna: Geboorteakte Franeker, 1877
Aangiftedatum 1 mei 1877, akte nr. 102
Anna Paulina Dirks, geboren 30 april 1877
Dochter van Jan Dirks en Wytske Zijlstra
Anna is overleden op 18-03-1953 in Dronrijp, 75 jaar oud. Zij is begraven op 21-03-1953 in Franeker.
Notitie bij overlijden van Anna: Fotonr. Achternaam Naam Geb.datum Geb.plaats Datum overl. Plaats overl.
1279 Dirks Anna Paulina 30-04-1877 18-03-1953
Kinderen van Jan en Anna:
I. Jacobus Jan Sinninghe Damsté, geboren op 06-02-1905 in Franeker. Jacobus is overleden op 17-12-1905, 10 maanden oud. Hij is begraven op 20-12-1905 in Graf Vak A nr 388.
Notitie bij overlijden van Jacobus: Overlijdensakte Franeker, 1905
Aangiftedatum 18 december 1905, akte nr. 138
Jacobus Jan Sinninghe Damsté, overleden 17 december 1905, oud 10
maanden
zoon van Jan Sinninghe Damsté en Anna Paulina Dirks
II. Jacobus Jan Sinninghe Damsté, geboren op 12-09-1906 in Franeker. Jacobus is overleden op 27-05-1977 in Franeker, 70 jaar oud. Jacobus trouwde, 26 jaar oud, op 05-04-1933 in Coevorden met Harmanna Johanna Bruintjes, 29 jaar oud. Harmanna is geboren op 11-11-1903 in Coevorden, dochter van Arend Bruintjes en Grietje Hendrika Hammer.
Notitie bij de geboorte van Harmanna: Coevorden, geboorteakte, 12 november 1903, aktenr. 119
Kind: Harmanna Johanna Bruintjes, geboren te Coevorden op 11-11-1903, dochter van Arend Bruintjes, beroep: secratariebeambte; oud: 34 jaren, en Grietje Hendrika Hammer, beroep: zonder.
Harmanna is overleden op 10-02-1979 in Franeker, 75 jaar oud.

Generatie 2 (ouders)

2 Jacobus Smede Sinninghe Damsté, geboren op 19-12-1840 in Vriescheloo.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Detail resultaat: (Vader)

Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Bellingwolde
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 89
Aangiftedatum: 22-12-1840
Kind Jacobus Smede Damsté
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 19-12-1840
Geboorteplaats: Vriescheloo gem. Bellingwolde
Vader Jan Sinninghe Damsté
Moeder Immina Smedes
Nadere informatie beroep vader: predikant;
Jacobus is overleden op 04-03-1910 in Wirdum (Gr.), 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacobus: Fotonr. Achternaam Naam Geb.datum Geb.plaats Datum overl. Plaats overl.
401 Sinninghe Damste Jacobus Smede 19-12-1840 Vriescheloo 04-03-1910 Wirdum

Overlijdensakte Leeuwarderadeel, 1910
Aangiftedatum 5 maart 1910, akte nr. 27
Jacobus Smede Sinninghe Damste, overleden 4 maart 1910, 69 jaar, man
Weduwnaar
Toelichting:
1888 Roordahuizum, notaris D. Burgij
Inv. nr. 115064 repertoire nr. 80 d.d. 10 september 1888
Verbintenis koloniale dienst en borgtocht
- Lammert Sikkema te Amsterdam
- Jacobus Smede Sinninghe Damsté te Wirdum
- Willem Theodoris Beekhuis te Wirdum
Getuige bij:
05-08-1890     huwelijk Arjen Draaisma de Vries (1843-1936) en Oeke Wiarda (1853-1914) [zie 6,II]    [zwager bruidegom]
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 15-02-1865 in Franeker met de 23-jarige Baukje Ulbedina Draisma de Vries.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Baukje: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Moeder bruid)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Toegangnr: 30-13
Inventarisnr: 2011
Gemeente: Franekeradeel
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 2
Datum: 15-02-1865
Bruidegom Jacobus Smede Damsté
Leeftijd: 24
Geboorteplaats: Vriescheloo, provincie Groningen
Bruid Baukje Ulbedina Draisma de Vries
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: Achlum
Vader bruidegom Jan Sinninghe Damsté
Moeder bruidegom Immina Smedes
Vader bruid Foppe Draisma de Vries
Moeder bruid Aleida Beekhuis
3 Baukje Ulbedina Draisma de Vries, geboren op 27-01-1842 in Achlum.
Notitie bij de geboorte van Baukje: Geboorteakte Franekeradeel, 1842
Aangiftedatum 29 januari 1842, blad nr. 7
Baukje Ulbedina Draisma de Vries, geboren 27 januari 1842
Dochter van Foppe Draisma de Vries en Aleida Beekhuis
Baukje is overleden op 18-02-1901 in Leeuwarden, 59 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Baukje: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Moeder)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Leeuwarden
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 78
Aangiftedatum: 18-02-1901
Overledene Baukje Ulbedine Draisma de Vries
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 18-02-1901
Vader Foppe Draisma de Vries
Moeder Aleida Beekhuis
Partner Relatie: gehuwd
Nadere informatie Leeftijd: 59 jaar

Fotonr. Achternaam Naam Geb.datum Geb.plaats Datum overl. Plaats overl.
401 Vries de Baukje Ulbedina 27-01-1842 Achlum 18-02-1901 Leeuwarden
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aleida Sinninghe Damsté, geboren op 16-11-1865 in Wirdum, dochter van Jacobus Smede Sinninghe Damsté (zie 2). Aleida is overleden op 26-05-1924 in Zwolle, 58 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aleida: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Gemeente: Zwolle
Aktenummer: 26 mei
Aangiftedatum: 00-00-1924
Overledene Aleida Sinninghe Damsté
Vader
Moeder
Partner
Aleida trouwde, 28 jaar oud, op 08-08-1894 in Huizum met Lammert Sikkema, 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aleida en Lammert waren de volgende getuigen aanwezig: Arjen Draaisma de Vries (1843-1936) [zie 6,II] [oom moederszijde bruid], Jan Jacobus Sinninghe Damsté (1866-1947) [zie 1] [broer bruid], Foppe Sinninghe Damsté (1868-1924) [zie 2,III] [broer bruid] en Willem Sinninghe Damsté (1869-1952) [zie 2,IV] [broer bruid].
Notitie bij het huwelijk van Aleida en Lammert: Huwelijksakte Leeuwarderadeel, 1894
Man : Lammert Sikkema, oud 30 jaar, geboren te Wirdum
Ouders: Kornelis Lammerts Sikkema en Joukje Floris Reitsma
Vrouw : Aleida Sinninghe Damst?, oud 28 jaar, geboren te Wirdum
Ouders: Jacobus Smede Sinninghe Damst? en Baukje Ulbedina Draisma de Vries
Datum : 8 augustus 1894, akte nr. 80
Lammert is geboren op 31-07-1864 in Wirdum, zoon van Kornelis Lammerts Sikkema en Joukje Floris Reitsma.
Notitie bij de geboorte van Lammert: Detail resultaat: (Kind)

Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Leeuwarderadeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: B 40
Aangiftedatum: 02-08-1864
Kind Lammert Sikkema
Geslacht: M
Geboortedatum: 31-07-1864
Vader Kornelis Lammerts Sikkema
Moeder Joukje Floris Reitsma
Lammert is overleden op 07-04-1936 in Leiden, 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lammert: Plaats Leiden
Datum 07-04-1936
Bron Burgerlijke stand overlijden
Overledene Lammert Sikkema
Beroep zonder beroep
Vader Kornelis Lammert Sikkema
Moeder Joukje Floris Reitsma
Partner ?? Aleida ??
Leeftijd 71
Wonende te Leiden
Aktenummer 322
Aktejaar 1936
Plaats geboorte ??
Beroep:
Arts
Toelichting:
1888 Roordahuizum, notaris D. Burgij
Inv. nr. 115064 repertoire nr. 80 d.d. 10 september 1888
Verbintenis koloniale dienst en borgtocht
- Lammert Sikkema te Amsterdam
- Jacobus Smede Sinninghe Damsté te Wirdum
- Willem Theodoris Beekhuis te Wirdum
II. Jan Jacobus Sinninghe Damsté, geboren op 12-10-1866 in Wirdum (Gr.) (zie 1).
III. Foppe Sinninghe Damsté, geboren op 21-04-1868 in Wirdum (Gr.), zoon van Jacobus Smede Sinninghe Damsté (zie 2).
Notitie bij de geboorte van Foppe: Detail resultaat: (Vader)

Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Loppersum
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 33
Aangiftedatum: 22-04-1868
Kind Foppe Damsté
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 21-04-1868
Geboorteplaats: Wirdum gem. Loppersum
Vader Jacobus Smede Sinninghe Damsté
Moeder Baukje Ulbedina Draisma de Vries
Nadere informatie beroep vader: predikant;
Foppe is overleden op 27-03-1924 in Nieuweschans, 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Foppe: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Partner)
Archieflocatie Groninger Archieven

Algemeen Gemeente: Nieuweschans
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 8
Aangiftedatum: 28-03-1924
Overledene Foppe Sinninghe Damsté
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 27-03-1924
Leeftijd: 55
Overlijdensplaats: Nieuweschans
Vader Jacobus Smede Sinninghe Damsté
Moeder Baukje Ulbedina Draisma de Vries
Partner Klaartje Hoving
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie geboortepl: Loppersum; beroep overl.: predikant
Beroep:
Predikant
Toelichting:
Toegangsnummer: 139
Archieftitel: Hervormde Gemeente Poortugaal

Bijlage: Lijst van predikanten

Foppe Sinninghe Damsté
Datering 1900-1906
Getuige bij:
08-08-1894     huwelijk Lammert Sikkema (1864-1936) en Aleida Sinninghe Damsté (1865-1924) [zie 2,I]    [broer bruid]
14-01-1904     huwelijk Jan Jacobus Sinninghe Damsté (1866-1947) en Anna Paulina Dirks (1877-1953) [zie 1]    [broer bruidegom]
Foppe trouwde, 27 jaar oud, op 14-11-1895 in Wedde met Klaartje Hoving, 20 of 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Foppe en Klaartje: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Groninger Archieven

Algemeen Gemeente: Wedde
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 19
Datum: 14-11-1895
Bruidegom Foppe Sinninghe Damsté
Geboorteplaats: Loppersum
Bruid Klaartje Hoving
Geboorteplaats: Wedde
Vader bruidegom Jacobus Smede Sinninghe Damsté
Moeder bruidegom Baukje Ulbedina Draisma de Vries
Vader bruid Harm Hoving
Moeder bruid Helena Geertsema
Nadere informatie beroep bruidegom: predikant; beroep vader bruidegom.: predikant; beroep vader bruid: winkelier; bruidegom 27 jaar; bruid 21 jaar
Klaartje is geboren in 1874 in Wedde, dochter van Harm Hoving en Helena Christina Geertsema. Klaartje is overleden op 31-03-1912 in Dikshoorn, 37 of 38 jaar oud [bron: Advertentie].
IV. Willem Sinninghe Damsté, geboren op 29-03-1869 in Saaxum, zoon van Jacobus Smede Sinninghe Damsté (zie 2).
Notitie bij de geboorte van Willem: Geboorte 29-03-1869 Saaksum gem. Oldehove
Kind Willem Damste
Geslacht m
Vader Jacobus Smede Damste
Moeder Baukje Ulbedina Draisma de Vries
Bron Geboorteregister Oldehove 1869
Aktenummer 19
Willem is overleden op 16-06-1952 in Hilversum, 83 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willem: Fotonr. Achternaam Naam Geb.datum Geb.plaats Datum overl. Plaats overl.
400 Sinninghe Damste Willem 29-03-1869 Saaxum 16-06-1952 Hilversum
400 Tjallingh Johanna H. A. S. 30-09-1889 Harlingen 17-01-1948 Leeuwarden
Beroep:
Arts
Getuige bij:
08-08-1894     huwelijk Lammert Sikkema (1864-1936) en Aleida Sinninghe Damsté (1865-1924) [zie 2,I]    [broer bruid]
14-01-1904     huwelijk Jan Jacobus Sinninghe Damsté (1866-1947) en Anna Paulina Dirks (1877-1953) [zie 1]    [broer bruidegom]
Willem:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 17-10-1901 in Leeuwarderadeel met Barbera Bakker, 28 of 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Barbera: Detail resultaat: (Bruidegom)

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-23
Inventarisnr: 2041
Gemeente: Leeuwarderadeel
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 77
Datum: 17-10-1901
Bruidegom Willem Damsté
Leeftijd: 32
Geboorteplaats: Saaksum, provincie Groningen
Bruid Barbara Bakker
Leeftijd: 29
Geboorteplaats: Wormerveer, provincie Noord-Holland
Vader bruidegom Jacobus Smede Damsté
Moeder bruidegom Baukje Ulbedina Draisma de Vries
Vader bruid Philippus Bakker
Moeder bruid Elisabeth Heinis

huwelijk 17-10-1901
bruidegom Willem Damsté
leeftijd 32
geboorteplaats Saaksum, provincie Groningen
vader Jacobus Smede Damsté
moeder Baukje Ulbedina Draisma de Vries
bruid Barbara Bakker
leeftijd 29
geboorteplaats Wormerveer, provincie Noord-Holland
vader Philippus Bakker
moeder Elisabeth Heinis
bron Huwelijksregister 1901, Leeuwarderadeel, Aktenummer 77
nadere informatie
Barbera is geboren in 1872 in Wormerveer, dochter van Philippus Bakker en Elisabeth Heinis. Barbera is overleden op 06-11-1909 in Amsterdam, 36 of 37 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Barbera: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Partner)
Archieflocatie Gelders Archief

Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8356
Gemeente: Gorssel
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 83
Aangiftedatum: 17-11-1909
Overledene Barbara Bakker
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 06-11-1909
Overlijdensplaats: Amsterdam
Vader Philippus Bakker
Moeder Elisabeth Heinis
Partner Willem Damsté
Relatie: echtgenote
Nadere informatie geboortepl: Wormerveer; oud 37 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: zonder beroep; beroep moeder: geen beroep vermeld
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 19-02-1913 in Harlingen met Johanna Hermina Antonia Tjallingii, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Johanna: huwelijk 19-02-1913
bruidegom Willem Damsté
leeftijd 43
geboorteplaats Saaksum, gemeente Oldehove
vader Jacobus Smede Damsté
moeder Baukje Ulbedina Draisma de Vries
bruid Johanna Hermina Antonia Tjallingii
leeftijd 23
geboorteplaats Harlingen
vader Pieter Tjallingii
moeder Elisabeth Françoise Busé
bron Huwelijksregister 1913, Harlingen, Aktenummer 8
Johanna is geboren op 30-09-1889 in Harlingen, dochter van Pieter Tjallingii en Elisabeth Françoise Busé.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Harlingen
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: A 243
Aangiftedatum: 01-10-1889
Kind Johanna Hermina Antonia Tjallingii
Geslacht: V
Geboortedatum: 30-09-1889
Vader Pieter Tjallingii
Moeder Elisabeth Françoise Busé
Johanna is overleden op 17-01-1948 in Leeuwarden, 58 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: Fotonr. Achternaam Naam Geb.datum Geb.plaats Datum overl. Plaats overl.
400 Sinninghe Damste Willem 29-03-1869 Saaxum 16-06-1952 Hilversum
400 Tjallingh Johanna H. A. S. 30-09-1889 Harlingen 17-01-1948 Leeuwarden

overlijden / aangifte 17-01-1948 / 20-01-1948
overledene Johanna Hermina Antonia Tjallingii
geslacht v
leeftijd 58 jaar
geboorteplaats Harlingen
vader Pieter Tjallingii
moeder Elisabeth Francoise Buse
Relatietype gehuwd
relatie Willem Damste
bron Overlijdensregister 1948, Leeuwarden, Aktenummer A26
nadere informatie

Generatie 3 (grootouders)

4 Jan (Pieter) Sinninghe Damsté, geboren op 13-12-1807 in Groningen. Hij is gedoopt op 17-01-1808 in Groningen (Martinikerk).
Notitie bij de geboorte van Jan: Doop 17-01-1808 Groningen; Martinikerk
Dopeling Jan Sinninge
Geslacht m
Geboorteplaats Groningen; Herestraat
Vader Pieter Damste
Moeder Martha Beekhuis
Bron Algemeen doopboek Groningen 1808-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 154, folio 001v
Jan is overleden op 18-11-1883 in Leeuwarden, 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Fotonr. Achternaam Naam Geb.datum Geb.plaats Datum overl. Plaats overl.
402 Sinninghe Damste Jan 13-12-18?? Groningen 18-11-1883 Leeuwarden
402 Smedes Emmina 27-03-1811 Leeuwarden 25-04-1891

Detail resultaat: (Overledene)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-22
Inventarisnr: 3072
Gemeente: Leeuwarden
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 563
Aangiftedatum: 20-11-1883
Overledene Jan Sinninghe Damsté
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 18-11-1883
Vader
Moeder
Partner
Relatie: gehuwd
Nadere informatie Leeftijd: 75 jaar
Beroep:
Predikant
Toelichting:
Inventaris van de archieven van het Vierkarspelen- en van het Bellingwolderzijlvest, later Vijfkarspelenzijlvest (1427) 1636 - 1865

43 Akte van overeenkomst tussen J. Sinninghe Damsté, predikant te Bellingwolde, en de dijkrechters van Blijham over het gebruik van aarde uit het land van eerstgenoemde onder Wedde tot herstel van de Aadijk
Datering 1845. Met kwitering, 1854
Omvang 1 stuk
Oude Orde 68
Vindplaats Groninger Archieven

DAMSTÉ (Jan Sinninghe), geb. te Groningen, overl. in 1883, zoon van Pieter Sinninghe Damsté, werd 15 Sept. 1824 ingeschreven als student aan de hoogeschool van zijn geboortestad en was predikant te Vriescheloo (1830-44), Bellingwolde (1844-53) en Hoogezand (1853-74). In 1874 verkreeg hij emeritaat. Van hem verscheen: De Bevrijding van Groningen in 1672, Leerrede over Galaten 5: 1, gehouden op 27 Aug. 1843 in de Nieuwe Kerk te Groningen (Groningen 1843).
Wumkes

991 De Bevrijding Van Groningen In 1672, Eene Voor De Christelijke Vrijheid Van De Stad, Het Gewest En Het Vaderland Hoogstbelangrijke Gebeurtenis. Leerrede Over Galaten V: 1. Gehouden Op Den 27 Augustus 1843, Des Avonds, In De Nieuwe Kerk, Te Groningen / Door J. Sinninghe Damste, Pzn., Pred. te Vriescheloo. Ten voordeele van het Groene Weeshuis. - 1843
Titel: De Bevrijding Van Groningen In 1672, Eene Voor De Christelijke Vrijheid Van De Stad, Het Gewest En Het Vaderland Hoogstbelangrijke Gebeurtenis. Leerrede Over Galaten V: 1. Gehouden Op Den 27 Augustus 1843, Des Avonds, In De Nieuwe Kerk, Te Groningen
Auteurs: J. Sinninghe Damsté Pzn.
Uitgave: Groningen : H. Eekhoff Hz., 1843
Jaar:1843
Collatie overig:8°, 32 blz
Annotatie:Met omslagtitel. Sign.: 2-2*. `Voorberigt’ get.: J. Sinninghe Damsté P.zn., en gedat.: Vriescheloo den 11 September 1843.
Oude Orde: P/0991
Vindplaats: Groninger Archieven
Namen: auteur Sinninghe Damsté Pzn., J.

Fotonr. Achternaam Naam Geb.datum Geb.plaats Datum overl. Plaats overl.
402 Sinninghe Damste Jan 13-12-18?? Groningen 18-11-1883 Leeuwarden
402 Smedes Emmina 27-03-1811 Leeuwarden 25-04-1891
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 31-08-1831 in Oude Peekela met de 20-jarige Immina Jacobus Smedes.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Immina: Algemeen Gemeente: Oude Pekela
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 14
Datum: 31-08-1831
Bruidegom Jan Sinninghe Damsté
Geboortedatum: 17-01-1808
Geboorteplaats: Vriescheloo
Bruid Immina Smedes
Geboortedatum: 07-03-1811
Geboorteplaats: Nieuwe Schans
Vader bruidegom Pieter Damsté
Moeder bruidegom Martha Beekhuis
Vader bruid Jacobus Berends Smedes
Moeder bruid Trijntje Diddens Waterman
Nadere informatie beroep bruidegom: predikant; beroep vader bruidegom.: koopman; beroep vader bruid: houtzaagmolenaar; bruidegom 23 jaar; bruid 20 jaar
5 Immina Jacobus Smedes, geboren op 07-03-1811 in Winschoterzijl. Zij is gedoopt op 17-03-1811 in Nieuweschans.
Notitie bij de geboorte van Immina: Doop 17-03-1811 Nieuweschans
Dopeling N.n.
Geslacht v
Geboortedatum 07-03-1811
Vader B. Smedes
Moeder Trijntje D. Wate....
Bron Doopboek Nieuweschans 1804-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 317, folio 8v
Immina is overleden op 25-04-1891 in Leeuwarden, 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Immina: Fotonr. Achternaam Naam Geb.datum Geb.plaats Datum overl. Plaats overl.
402 Sinninghe Damste Jan 13-12-18?? Groningen 18-11-1883 Leeuwarden
402 Smedes Emmina 27-03-1811 Leeuwarden 25-04-1891
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Catherina Gesina Sinninghe Damsté, geboren op 18-05-1834 in Vriescheloo, dochter van Jan (Pieter) Sinninghe Damsté (zie 4).
Notitie bij de geboorte van Catherina: Detail resultaat: (Vader)

Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Bellingwolde
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 47
Aangiftedatum: 21-05-1834
Kind Catharina Gesina Damsté
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 18-05-1834
Geboorteplaats: Vriescheloo gem. Bellingwolde
Vader Jan Sinninghe Damsté
Moeder Immina Smedes
Nadere informatie beroep vader: predikant;
Catherina is overleden op 29-05-1906 in Leeuwarden, 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Catherina: Overlijdensakte Leeuwarden, 1906
Aangiftedatum 30 mei 1906, akte nr. 253
Catharina Geziena Sinningghe Damsté, vrouw, overleden 29 mei
1906
Oud 72 jaar, weduwe
Dochter van Jan Sinningghe Damsté en Immina Jacoba Smedes
Beroep:
Winkeliersche in Achlum
Catherina trouwde, 24 jaar oud, op 07-07-1858 in Hoogezand met Willem Vlaskamp, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Catherina en Willem: Huwelijk 07-07-1858 Hoogezand
Bruidegom Willem Vlaskamp, steenfabrijkantGeboren Wirdum gem. Leeuwarderadeel
Vader Gerrit Vlaskamp, heel en vroedmeester
Moeder Aleida Beekhuis
Bruid Catharina Gesina DamsteGeboren Vriescheloo
Vader Jan Sinninghe Damste, Predikant
Moeder Immina Smedes
Bron Huwelijksregister Hoogezand 1858
Aktenummer 41
Willem is geboren op 21-04-1831 in Leeuwarderadeel, zoon van Gerrit Arends Vlaskamp en Aleida (Daatje) (Willem Hermannes) Beekhuis (zie 7).
Notitie bij de geboorte van Willem: Geboorteakte Leeuwarderadeel, 1831
Aangiftedatum 22 april 1831, blad nr. 42
Willem Vlaskamp, geboren 21 april 1831
Zoon van Gerrit Vlaskamp en Aleida Beekhuis
Willem is overleden op 18-12-1867 in Franekeradeel, 36 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willem: overlijden / aangifte 18-12-1867 / 20-12-1867
overledene Willem Vlaskamp
geslacht m
leeftijd 36 jaar
Relatietype gehuwd
bron Overlijdensregister 1867, Franekeradeel, Aktenummer A105
Beroep:
Steenfabrikant
Getuige bij:
16-08-1856     huwelijk Wopke Sjoerds Osinga (geb. ±1830) en Jantje Vlaskamp (geb. 1828)    [broer bruid]
08-10-1857     huwelijk Doeke Hellema (geb. 1828) en Janke Diederika Vlaskamp (1826-1911)    [broer bruid]
01-03-1859     huwelijk Wybe Broers Lolcama en Metje Vlaskamp (1823-1889)    [broer bruid]
II. Martha Beekhuis Damsté, geboren op 02-08-1835 in Vriescheloo, dochter van Jan (Pieter) Sinninghe Damsté (zie 4).
Notitie bij de geboorte van Martha: Detail resultaat: (Vader)

Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Bellingwolde
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 55
Aangiftedatum: 03-08-1835
Kind Martha Damsté
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 02-08-1835
Geboorteplaats: Vriescheloo gem. Bellingwolde
Vader Jan Sinninghe Damsté
Moeder Immina Smedes
Nadere informatie beroep vader: predikant;
Martha is overleden op 12-12-1930 in Oude Pekela, 95 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Martha: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Moeder)
Archieflocatie Groninger Archieven

Algemeen Gemeente: Oude Pekela
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 78
Aangiftedatum: 12-12-1930
Overledene Martha Beekhuis Damsté
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 12-12-1930
Leeftijd: 95
Overlijdensplaats: Oude Pekela
Vader Jan Sinninghe Damsté
Moeder Immina Smedes
Partner Wijger Hellema
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Bellingwolde
Martha trouwde, 23 jaar oud, op 27-04-1859 in Hoogezand met Wieger Hellema, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Martha en Wieger: Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Moeder bruid)
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Hoogezand
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 11
Datum: 27-04-1859
Bruidegom Wyger Hellema
Geboorteplaats: Achlum
Bruid Martha Beekhuis Damsté
Geboorteplaats: Vriescheloo
Vader bruidegom Hendrik Doekes Hellema
Moeder bruidegom Magdeltje Beekhuis
Vader bruid Jan Sinninghe Damsté
Moeder bruid Immina Smedes
Nadere informatie beroep bruidegom: predikant; beroep vader bruidegom.: predikant; beroep vader bruid: predikant; bruidegom 25 jaar; bruid 23 jaar
Wieger is geboren op 25-09-1833 in Achlum, zoon van Hendrik Doekes Hellema en Machteltje (Makke) (Willem Hermannes) Beekhuis (zie 14,V).
Notitie bij de geboorte van Wieger: eboorteakte Franekeradeel, 1833
Aangiftedatum 26 september 1833, blad nr. 45
Wyger Hellema, geboren 25 september 1833
Zoon van Hendrik Doekes Hellema en Magdeltje Beekhuis
Wieger is overleden op 31-07-1906 in Abbenbroek, 72 jaar oud.
Beroep:
Predikant
Toelichting:
134 Hervormde Kerk Abbenbroek
Inleiding
Bijlagen
Lijst van predikanten
Hellema , Wieger ; Predikant van de Hervormde kerk van Abbenbroek, 30-07-1893
Datering: 30-07-1893
Opmerkingen: Gek. 30-07-1893 van Woldendorp. Emerius 31-08-1902: overleden 31-07-1906
Datum: 30-07-1893
Rol: Functionaris
Naam: Hellema , Wieger
Functie: Predikant van de Hervormde kerk van Abbenbroek
Plaats: Abbenbroek
Getuige bij:
08-10-1857     huwelijk Doeke Hellema (geb. 1828) en Janke Diederika Vlaskamp (1826-1911)    [broer bruidegom]
III. Pieter Sinninghe Damsté, geboren op 05-12-1836 in Vriescheloo, zoon van Jan (Pieter) Sinninghe Damsté (zie 4).
Notitie bij de geboorte van Pieter: Detail resultaat: (Vader)

Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Bellingwolde
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 78
Aangiftedatum: 09-12-1836
Kind Pieter Damsté
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 05-12-1836
Geboorteplaats: Vriescheloo gem. Bellingwolde
Vader Jan Sinninghe Damsté
Moeder Immina Smedes
Nadere informatie beroep vader: predikant;
Pieter is overleden op 04-02-1910 in Lochum, 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: Detail resultaat: (Overledene)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8500
Gemeente: Lochem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 5
Aangiftedatum: 07-02-1910
Overledene Pieter Sinnighe Damsté
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 04-02-1910
Overlijdensplaats: Lochem
Vader Jan Sinnighe Damsté
Moeder Immina Smedes
Partner Jantiena Elemina de Boer
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Vriescheloo (Bellingwolde); oud 73 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Beroep:
Predikant
Toelichting:
Provinciale en Overijsselschee Courant en Zwolsche Courant maadag den 18e April 1864
Getrouwd:
PIETER SINNINGHE DAMSTÉ, Jz.,
Predikant te Blankenham,
Geoningen , met
14 April 1864. JANTINA ELEMINA de BOER.
Pieter trouwde, 27 jaar oud, op 14-04-1864 in Groningen met Jantina Elemina de Boer, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Jantina: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Groninger Archieven

Algemeen Gemeente: Groningen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 52
Datum: 14-04-1864
Bruidegom Pieter Damsté
Geboortedatum: 05-12-1836
Geboorteplaats: Vriescheloo gem. Bellingwolde
Bruid Jantina Elemina de Boer
Geboortedatum: 09-10-1840
Geboorteplaats: Groningen
Vader bruidegom Jan Sinninghe Damsté
Moeder bruidegom Immina Smedes
Vader bruid Gerke de Boer
Moeder bruid Stijntje Maas
Nadere informatie beroep bruidegom: predikant; beroep vader bruidegom.: predikant; beroep vader bruid: collecteur; bruidegom 27 jaar; bruid 23 jaar
Jantina is geboren op 09-10-1840 in Groningen, dochter van Gerke de Boer en Stijntje Maas. Jantina is overleden op 22-04-1924 in Groningen, 83 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jantina: Detail resultaat: (Overledene)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Groningen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 523
Aangiftedatum: 24-04-1924
Overledene Jantina Elemina de Boer
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 22-04-1924
Leeftijd: 83
Overlijdensplaats: Groningen
Vader Gerke de Boer
Moeder Stijntje Maas
Partner Pieter Sinninghe Damsté
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Groningen
IV. Jacobus Smede Damsté, geboren op 31-03-1838 in Bellingwolde, zoon van Jan (Pieter) Sinninghe Damsté (zie 4).
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Detail resultaat: (Vader)

Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Bellingwolde
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 28
Aangiftedatum: 31-03-1838
Kind Jacobus Smede Damsté
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 28-03-1838
Geboorteplaats: Bellingwolde
Vader Jan Sinninghe Damsté
Moeder Immina Smedes
Nadere informatie beroep vader: predikant;
Jacobus is overleden op 18-12-1838 in Vrieseloo, 8 maanden oud.
V. Christina Maria Catharina Sinninghe Damsté, geboren op 19-07-1839 in Vriescheloo, dochter van Jan (Pieter) Sinninghe Damsté (zie 4).
Notitie bij de geboorte van Christina: Detail resultaat: (Vader)

Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Bellingwolde
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 51
Aangiftedatum: 20-07-1839
Kind Christina Maria Catharina Damsté
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 19-07-1839
Geboorteplaats: Vriescheloo gem. Bellingwolde
Vader Jan Sinninghe Damsté
Moeder Immina Smedes
Nadere informatie beroep vader: predikant;
Christina is overleden op 13-07-1923 in ’s Gravenhage, 83 jaar oud. Christina trouwde, 23 jaar oud, op 22-09-1862 in Hoogezand met Pieter Jan Baptist Simon van der Aa, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Christina en Pieter: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Hoogezand
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 56
Datum: 22-09-1862
Bruidegom Pieter Jan Baptist Karel van der Aa
Geboorteplaats: Leeuwarden
Bruid Christina Maria Catharina Damsté
Geboorteplaats: Vriescheloo
Vader bruidegom Charles Meinard Adelaide Siemon van der Aa
Moeder bruidegom Tettje Julia Jongsma
Vader bruid Jan Sinnighe Damsté
Moeder bruid Jacomina Smedes
Nadere informatie beroep bruidegom: predikant; beroep vader bruidegom.: advocaat; beroep vader bruid: predikant; bruidegom 23 jaar; bruid 23 jaar
Pieter is geboren op 23-09-1838 in Leeuwarden, zoon van Charles Meinard Adelaide Siemon van der Aa en Tettje Julia Jongsma.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Leeuwarden
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: A 642
Aangiftedatum: 25-09-1838
Kind Pieter Jan Baptist van der Aa
Geslacht: M
Geboortedatum: 23-09-1838
Vader Charles Meinard Adelaide Simon van der Aa
Moeder Tettje Julia Jongsma
Pieter is overleden.
Beroep:
Predikant
Toelichting:
Hervormde Gemeente Goutum/Swichum
Inleiding
Inventaris
Archief van de kerkvoogdij van Swichum tot 1824
Archief van de kerk voogdij sinds 1824
Bijlage: predikantenlijst
Pieter Jan Baptist Karel Simon van der Aa, 1866-1886
Getuige bij:
22-05-1909     huwelijk Jan Henricus Rudolphus Sinninghe Damsté (geb. 1881) en Hendrika Petronella Biezeveld (geb. ±1879)    [aangetrouwde oom vaderszijde bruidegom]
VI. Jacobus Smede Sinninghe Damsté, geboren op 19-12-1840 in Vriescheloo (zie 2).
VII. Gesina Jacoba Sinninghe Damsté, geboren op 18-10-1842 in Vriescheloo, dochter van Jan (Pieter) Sinninghe Damsté (zie 4).
Notitie bij de geboorte van Gesina: Detail resultaat: (Vader)

Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Bellingwolde
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 63
Aangiftedatum: 21-10-1842
Kind Gesina Jacoba Damsté
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 18-10-1842
Geboorteplaats: Vriescheloo gem. Bellingwolde
Vader Jan Sinninghe Damsté
Moeder Immina Smedes
Nadere informatie ; tweelingberoep vader: predikant;
Gesina is overleden op 04-06-1926 in Amsterdam, 83 jaar oud. Gesina trouwde, 25 jaar oud, op 30-06-1868 in Hoogezand met Hendrik Magdalenus Bruna, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gesina en Hendrik: Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Moeder bruid)
Archieflocatie Groninger Archieven

Algemeen Gemeente: Hoogezand
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 44
Datum: 30-06-1868
Bruidegom Hendrik Magdalenus Bruna
Geboorteplaats: Hasselt
Bruid Gesina Jacoba Damsté
Geboorteplaats: Vriescheloo
Vader bruidegom Gerhard Bruna
Moeder bruidegom Clara Henriette van der Halen
Vader bruid Jan Sinninghe Damsté
Moeder bruid Immina Smedes
Nadere informatie beroep bruidegom: hulpprediker; beroep vader bruid: predikant; bruidegom 27 jaar; bruid 25 jaar
Hendrik is geboren omstreeks 1841 in Hasselt, zoon van Gerhard Bruna en Clara Henriette van der Halen. Hendrik is overleden in 1906 in Hengelo, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Detail resultaat: (Overledene)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Gemeente: Hengelo
Aktenummer: 133
Aangiftedatum: 00-00-1906
Overledene Hendrik Magdalenus Bruna
Vader
Moeder
Partner
Beroep:
Hulpprediker
VIII. Anna Aleida Sinninghe Damsté, geboren op 21-10-1842 in Vriescheloo, dochter van Jan (Pieter) Sinninghe Damsté (zie 4).
Notitie bij de geboorte van Anna: Detail resultaat: (Vader)

Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Bellingwolde
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 64
Aangiftedatum: 21-10-1842
Kind Anna Aleida Damsté
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 18-10-1842
Geboorteplaats: Vriescheloo gem. Bellingwolde
Vader Jan Sinninghe Damsté
Moeder Immina Smedes
Nadere informatie ; tweelingberoep vader: predikant;
Anna is overleden op 12-03-1845 in Bellingweer, 2 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Anna: Detail resultaat: (Vader)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Bellingwolde
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 12
Aangiftedatum: 12-03-1845
Overledene Anna Aleida Damsté
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 12-03-1845
Leeftijd: 2
Overlijdensplaats: Bellingwolde
Vader Jan Sinninghe Damsté
Moeder Immina Smedes
Partner
Nadere informatie geboortepl: Vriescheloo gem. Bellingwolde; beroep vader: predikant
IX. Anna Aleida Sinninghe Damsté, geboren op 26-02-1845 in Bellingwolde, dochter van Jan (Pieter) Sinninghe Damsté (zie 4).
Notitie bij de geboorte van Anna: Detail resultaat: (Vader)

Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Bellingwolde
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 25
Aangiftedatum: 01-03-1845
Kind Anna Aleida Damsté
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 26-02-1845
Geboorteplaats: Bellingwolde
Vader Jan Sinninghe Damsté
Moeder Immina Smedes
Nadere informatie ; Voornamen kind bij vonnis dd. 20-03-1845 gewijzigdberoep vader: Predikant;
Anna is overleden op 04-01-1928 in Bergen op Zoom, 82 jaar oud. Anna trouwde, 23 jaar oud, op 30-06-1868 in Hoogezand met Jan Steven Cloeck Hellema, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Jan: Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Moeder bruid)
Archieflocatie Groninger Archieven

Algemeen Gemeente: Hoogezand
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 45
Datum: 30-06-1868
Bruidegom Jan Steven Cloeck Hellema
Geboorteplaats: Achlum
Bruid Anna Aleida Damsté
Geboorteplaats: Bellingwolde
Vader bruidegom Hendrik Hellema
Moeder bruidegom Magdeltje Beekhuis
Vader bruid Jan Sinninghe Damsté
Moeder bruid Immina Smedes
Nadere informatie beroep bruidegom: predikant; beroep vader bruidegom.: predikant; beroep vader bruid: predikant; bruidegom 26 jaar; bruid 23 jaar
Jan is geboren op 22-04-1842 in Achlum, zoon van Hendrik Doekes Hellema en Machteltje (Makke) (Willem Hermannes) Beekhuis (zie 14,V). Hij is gedoopt op 15-05-1842 in Achlum.
Notitie bij de geboorte van Jan: Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Vader)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Franekeradeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: B 23
Aangiftedatum: 25-04-1842
Kind Jan Steven Cloeck Hellema
Geslacht: M
Geboortedatum: 22-04-1842
Vader Hendrik Hellema
Moeder Magdeltje Beekhuis
Jan is overleden op 21-03-1913 in Leens, 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Detail resultaat: (Partner)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leens
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 14
Aangiftedatum: 22-03-1913
Overledene Jan Steven Cloeck Hellema
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 21-03-1913
Leeftijd: 70
Overlijdensplaats: Warfhuizen gem. Leens
Vader Hendrik Hellema
Moeder Magdeltje Beekhuis
Partner Anna Aleida Damsté
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Achlum gem. Franekeradeel; beroep overl.: predikant
Beroep:
Predikant
Getuige bij:
14-06-1865     huwelijk Willem Hellema (1831-1906) en Voske Kuipers (±1834-vóór 1906)    [broer bruidegom]
X. Hermannes Sinninghe Damsté, geboren op 05-04-1849 in Bellingwolde, zoon van Jan (Pieter) Sinninghe Damsté (zie 4).
Notitie bij de geboorte van Hermannes: Detail resultaat: (Moeder)

Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Bellingwolde
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 38
Aangiftedatum: 07-04-1849
Kind Hermannus Damsté
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 05-04-1849
Geboorteplaats: Bellingwolde
Vader Jan Sinninghe Damsté
Moeder Immina Smedes
Nadere informatie beroep vader: predikant;
Hermannes is overleden op 12-05-1925 in ’s Gravenhage, 76 jaar oud.
Beroep:
Hoofdinspecteur der directe belastingen, accijnzen en invoerrechten
Hermannes trouwde, 31 jaar oud, op 20-07-1880 in Scheemda met Catharina Elisabeth Warmolts, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermannes en Catharina: Detail resultaat: (Bruidegom)

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Scheemda
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 33
Datum: 20-07-1880
Bruidegom Hermannus Damsté
Geboorteplaats: Bellingwolde
Bruid Catharina Elizabeth Warmolts
Geboorteplaats: Uithuizermeeden
Vader bruidegom Jan Sinninghe Damsté
Moeder bruidegom Immina Smedes
Vader bruid Henrikus Rudolphus Warmolts
Moeder bruid Gesiena Henderika Doornbos
Nadere informatie beroep bruidegom: controleur; beroep vader bruidegom.: emeritus predikant; beroep vader bruid: predikant; bruidegom 31 jaar; bruid 24 jaar
Catharina is geboren op 21-11-1855 in Uithuizermeeden, dochter van Henrikus Rudolphus Warmolts en Gesiena Henderika Doornbos.
Notitie bij de geboorte van Catharina: Detail resultaat: (Kind)

Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Uithuizermeeden
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 104
Aangiftedatum: 22-11-1855
Kind Catharina Elizabeth Warmolts
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 21-11-1855
Geboorteplaats: Uithuizermeeden
Vader Henrikus Rudolphus Warmolts
Moeder Gesiena Henderika Doornbos
Nadere informatie beroep vader: predikant;
Catharina is overleden.
XI. Jacoba Jacomina Elisabeth Sinninghe Damsté, geboren op 28-02-1852 in Bellingwolde, dochter van Jan (Pieter) Sinninghe Damsté (zie 4).
Notitie bij de geboorte van Jacoba: Detail resultaat: (Moeder)

Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Bellingwolde
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 19
Aangiftedatum: 01-03-1852
Kind Jacoba Jacomina Elisabeth Damsté
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 28-02-1852
Geboorteplaats: Bellingwolde
Vader Jan Sinnighe Damsté
Moeder Immina Smedes
Nadere informatie beroep vader: predikant;
Jacoba is overleden op 20-04-1941 in Oegstgeest, 89 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacoba: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Vader)
Archieflocatie Gemeentearchief Oegstgeest
Algemeen Gemeente: Oegstgeest
Soort akte: Overlijden
Aktenummer: 52
Aangiftedatum: 21-04-1941
Overledene Jacoba Jacomina Elisabeth Sinninghe Damste
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 20-04-1941
Leeftijd: 89
Overlijdensplaats: Oegstgeest
Vader Jan Sinninghe Damste
Moeder Immina Smedes
6 Foppe (Arjens) Draisma de Vries, geboren op 21-03-1805 in Achlum. Hij is gedoopt op 31-03-1805 in Achlum.
Notitie bij de geboorte van Foppe: Franekeradeel, geboortejaar 1805, doopjaar 1805
Achlum en Hitzum, Doop Herv. gem. 1656-1811
DTB: 275
Dopeling: Foppe
Geboren op 21 maart 1805 in Achlum
Gedoopt op 31 maart 1805 in Achlum
Kind van Arjen Joukes en Akke Foppes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: FOPPE of FOPKJE
Vader : ARJEN JOUKES
Moeder : AUKJE FOPPES
Foppe is overleden op 05-05-1887 in Achlum, 82 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Foppe: Overlijdensakte Franekeradeel, 1887
Aangiftedatum 7 mei 1887, akte nr. 46
Foppe Driasma de Vries, overleden 5 mei 1887, oud 82 jaar, weduwnaar
Beroep:
Boekhouder Brand-Assurantie Sociëteit 18 Jul 1830 - 28 Aug 1886 in Achlum en pannenfabrikant
Toelichting:
Vries Foppe Draisma de Koopman Achlum Arum 242
Getuige bij:
08-10-1857     huwelijk Doeke Hellema (geb. 1828) en Janke Diederika Vlaskamp (1826-1911)    [stiefvader bruid]
01-03-1859     huwelijk Wybe Broers Lolcama en Metje Vlaskamp (1823-1889)    [stiefvader bruid]
Foppe is weduwnaar van Antje Ages Boersma (1806-1828), met wie hij trouwde (1), 21 jaar oud, op 19-11-1826 in Achlum.
Hij trouwde (2), 36 jaar oud, op 13-05-1841 in Leeuwardeadeel met de 39-jarige Aleida (Daatje) (Willem Hermannes) Beekhuis (zie 7 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Foppe en Aleida: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Toegangnr: 30-23
Inventarisnr: 2013
Gemeente: Leeuwarderadeel
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 17
Datum: 13-05-1841
Bruidegom Foppe Draisma de Vries
Leeftijd: 36
Geboorteplaats: Achlum, gemeente Franekeradeel
Bruid Aleida Beekhuis
Leeftijd: 39
Geboorteplaats: Garijp, gemeente Tietjerksteradeel
Vader bruidegom Arjen Joukes de Vries
Moeder bruidegom Akke Foppes Dongjema
Vader bruid Willem Beekhuis
Moeder bruid Janke Diederica Cloeck
7 Aleida (Daatje) (Willem Hermannes) Beekhuis, geboren op 14-02-1802 in Garijp. Zij is gedoopt op 21-03-1802 in Garyp, Suameer en Eernewoude.
Notitie bij de geboorte van Aleida: Tietjerksteradeel, geboortejaar 1802, doopjaar 1802
Garijp, Suameer en Eernewoude, Doop Herv. gem. 1772-1811
DTB: 707
Dopeling: Aleida
Geboren op 14 februari 1802 in Garyp
Gedoopt op 21 maart 1802 in Garyp, Suameer en Eernewoude
Dochter van Willem Beekhuis en Janke Diderica Cloeck

Opm.: Vader: ds, predikant te Garijp.

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: AALTJE
Vader : WILLEM
Moeder : JANKE
Aleida is overleden op 18-01-1867 in Achlum, 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aleida: Voornaam Aleida
Achternaam Beekhuis
Begraafplaats Achlum
Geboortedatum 14-02-1802
Overlijdensdatum 18-01-1867
Geboorteplaats Garijp
Overlijdensplaats Achlum
Foto Id 26
Aleida is weduwe van Gerrit Arends Vlaskamp (1791-1832), met wie zij trouwde (1), 20 jaar oud, op 07-12-1822 in Leeuwarderadeel.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Baukje Ulbedina Draisma de Vries, geboren op 27-01-1842 in Achlum (zie 3).
II. Arjen Draaisma de Vries, geboren op 16-07-1843 in Achlum, zoon van Foppe (Arjens) Draisma de Vries (zie 6). Hij is gedoopt op 20-08-1843 in Achlum.
Notitie bij de geboorte van Arjen: Geboorteakte Franekeradeel, 1843
Aangiftedatum 17 juli 1843, akte nr. 63
Arjen Draisma de Vries, geboren 16 juli 1843
Zoon van Foppe Draisma de Vries en Aleida Beekhuis
Arjen is overleden op 06-07-1936 in Franeker, 92 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arjen: Overlijdensakte Franeker, 1936
Aangiftedatum 11 juli 1936, akte nr. 81
Arjen Draisma de Vries, overleden 6 juli 1936, oud 92 jaar, weduwnaar
Beroep:
Dakpannenfabrikant in Achlum en Burgermeester Franekeradeel
Getuige bij:
08-08-1894     huwelijk Lammert Sikkema (1864-1936) en Aleida Sinninghe Damsté (1865-1924) [zie 2,I]    [oom moederszijde bruid]
14-01-1904     huwelijk Jan Jacobus Sinninghe Damsté (1866-1947) en Anna Paulina Dirks (1877-1953) [zie 1]    [oom moederszijde bruidegom]
Arjen trouwde, 47 jaar oud, op 05-08-1890 in Harlingen met Oeke Wiarda, 37 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Arjen en Oeke waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Smede Sinninghe Damsté (1840-1910) [zie 2] [zwager bruidegom], Jacobus Fontein (geb. ±1850), Gerard Adriaan Fontein (geb. ±1852) en Cornelis Beekhuis (geb. 1858) [neef moederszijde bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Arjen en Oeke: Detail resultaat: (Bruid)

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-15
Inventarisnr: 2034
Gemeente: Harlingen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 55
Datum: 05-08-1890
Bruidegom Arjen Draisma de Vries
Leeftijd: 47
Geboorteplaats: Achlum, gemeente Franekeradeel
Bruid Oeke Wiarda
Leeftijd: 37
Geboorteplaats: Harlingen
Vader bruidegom Foppe Draisma de Vries
Moeder bruidegom Aleida Beekhuis
Vader bruid Simon Wiarda
Moeder bruid Hendrika van der Weide
Oeke is geboren op 29-05-1853 in Harlingen, dochter van Simon Wiarda en Hendrika van der Weide.
Notitie bij de geboorte van Oeke: Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Harlingen
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: B 76
Aangiftedatum: 30-05-1853
Kind Oeke Wiarda
Geslacht: V
Geboortedatum: 29-05-1853
Vader Simon Wiarda
Moeder Hendrika van der Weide
Oeke is overleden op 15-05-1914 in Renkum, 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Oeke: Detail resultaat: (Overledene)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 7881
Gemeente: Renkum
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 53
Aangiftedatum: 16-05-1914
Overledene Oeke Wiarda
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 15-05-1914
Overlijdensplaats: Renkum
Vader Simon Wiarda
Moeder Nendrika van der Weide
Partner Arjen Draisma de Vries
Relatie: echtgenote
Nadere informatie geboortepl: Harlingen; oud 60 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Pieter (Jan Sinninghe) Damsté, geboren in Oudeschans. Hij is gedoopt op 12-01-1775 in Groningen.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Doop 12-01-1775 Groningen

Kind Pieter
Geslacht m
Geboorteplaats Groningen; Lange Akker Schans

Vader Jan Sinninghe Damstee
Moeder Jacomina Ludolphi

Bron Algemeen doopboek Groningen 1755-1778
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 151
Pieter is overleden op 29-11-1837 in Groningen, 62 jaar oud.
Beroep:
Koopman
Pieter trouwde (2), 34 jaar oud, op 25-08-1809 in Groningen met Maria Smit (1770-1810), 39 jaar oud.
Hij trouwde (1), 25 jaar oud, op 07-09-1800 in Groningen met de 19-jarige Martha Hermannes Beekhuis (zie 9 hieronder). Pieter en Martha gingen op 03-08-1800 in Groningen in ondertrouw. Bij het kerkelijk huwelijk van Pieter en Martha was de volgende getuige aanwezig: Claas Wolters Scholtens [zie 18,III] [zwager bruid].
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Martha: Huwelijk 07-09-1800 Groningen

Bruidegom Pieter Damste, van Groningen

Bruid Martha Beekhuis, van Bonda

Bron Ondertrouwboek Groningen 1799-1803
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 187, folio 76v
9 Martha Hermannes Beekhuis, geboren op 14-09-1780 in Bunde (Oost Friesland). Martha is overleden op 03-02-1808 in Groningen, 27 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacomina (Pieter) Damsté, dochter van Pieter (Jan Sinninghe) Damsté (zie 8).
Notitie bij de geboorte van Jacomina: Doop 19-07-1801 Groningen; Martinikerk

Kind Jacomina
Geslacht v
Geboorteplaats Groningen; Gelkingestraat

Vader Pieter Damste
Moeder Martha Beekhuis

Bron Algemeen doopboek Groningen 1796-1807
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 153
Jacomina is overleden op 23-03-1802 in Groningen.
II. Hermannus (Pieter) Beekhuis Damsté, geboren op 04-03-1803 in Groningen, zoon van Pieter (Jan Sinninghe) Damsté (zie 8). Hij is gedoopt op 13-03-1803 in Groningen (Martinikerk).
Notitie bij de geboorte van Hermannus: Doop 13-03-1803 Groningen; Martinikerk
Dopeling Hermannus
Geslacht m
Geboorteplaats Groningen; Gelkingestraat
Vader Pieter Damste
Moeder Martha Beekhuis
Bron Algemeen doopboek Groningen 1796-1807
Collectie DTB (toegang 124)
Hermannus is overleden op 03-06-1873 in Groningen, 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hermannus: Detail resultaat: (Moeder)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Groningen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 498
Aangiftedatum: 05-06-1873
Overledene Hermannus Beekhuis Damste
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 03-06-1873
Leeftijd: 70
Overlijdensplaats: Groningen
Vader Pieter Damste
Moeder Martha Beekhuis
Partner Christina Maria Diephuis
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Groningen; beroep overl.: graanhandelaar
Beroep:
Graanhandelaar, Honorair Consul Belgie en Ridder Leopoldsorde
Toelichting:
H. Beekhuis Damsté
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Groningen (1814-1861)
van: 24-09-1850 - 01-07-1851

616 Bredenborg te Warffum , 1610 - 1927
Wanneer Rudolph Pabus Stratingh 28 april 1851 te Groningen overlijdt, besluit men de vennootschap op een andere basis voort te zetten. In de algemene vergadering van de vennoten van de loodwitfabriek Stratingh en Co. van 11 oktober 1851 werd besloten dat de vennootschap zal worden geliquideerd. Het bleek dat er een tekort was van fl. 36.600,-- Omgeslagen over elk aandeel van fl. 2.000,-- bedraagt dit fl. 1.830,--, welk bedrag zal moeten worden bijgestort en wel in drie termijnen op 1/3, 1/5 en 1/11 1852. Deze maatregelen worden met eenparigheid van stemmen aangenomen. Op de nieuwe basis gaat de fabriek voort. In 1858 hebben de bestellingen naar Oost-Indië tot vermeerdering van de afzet bijgedragen. In 1861 is de uitvoer naar Indië echter weer afgenomen. De fabriek heet nu Beekhuis Damsté en Co., er is een stoomwerktuig van 12 paardenkrachten en er werken 14 knechten. De toestand in 1863 is ongunstig, er is vrijwel geen uitvoer meer naar overzeese gebieden. In 1864 zal de fabriek opgeheven zijn want in het verslag over dat jaar aan de staten van Groningen wordt ze niet meer genoemd.
Daar de fabriek in 1851 in andere handen is overgegaan ontbreken de stukken over de periode 1851-1864.

Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen, 1829 - 1950
Op 12 november machtigde administrateur Nettscher gouverneur Van Imhoff tot de installatie van de Kamer en vroeg hem om voordrachten voor de vervulling van de funkties van voorzitter en secretaris. De gouverneur, de burgemeester en de Kamer ontvingen exemplaren van het gesteendrukte reglement van orde van 1815 (foto 15).
Op 28 november installeerde burgemeester jonkheer J.F. Iddekinge, als plaatsvervanger van gouverneur Van Imhoff, de leden van de Kamer (de bovensten der drietallen), t.w. de heren Nap, Damsté, Sicman, Schilthuis, Homan, Stratingh, Kniphuizen, Hecker, Hesselink, Folmer, Hoeksema en Edskes Smit. (foto nr. 16).
Op 1 december kwam de eerste brief binnen bij de Kamer, waarin de gouverneur vroeg een president en een vice-president voor te dragen; omdat het jaar bijna om was, stelde hij voor dit voor 1830 te doen. Tevens vroeg hij om een voordracht van 3 kandidaten voor de funktie van secretaris.
Op 4 december verstuurde de Kamer haar eerste brief, aan de gouverneur, waarin zij meedeelde de heren Nap en Damsté tot respektievelijk voorzitter en vice-voorzitter voor te dragen en graag een vergaderlokaal te willen hebben.
P. Damsté ; 1833-1840
P. Damsté ; 1830-1833
H. Beekhuis Damsté ; 1846-1850 (Harmannes)
H. Beekhuis Damsté ; 1888-1894 (Hendrik)
Hermannus trouwde, 27 jaar oud, op 26-05-1830 in Groningen met Christina Maria Diephuis, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermannus en Christina: Detail resultaat: (Bruidegom)

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Groningen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 118
Datum: 26-05-1830
Bruidegom Hermannus Beekhuis Damsté
Geboortedatum: 13-03-1803
Geboorteplaats: Groningen
Bruid Christina Maria Diephuis
Geboortedatum: 13-08-1810
Geboorteplaats: Groningen
Vader bruidegom Pieter Damsté
Moeder bruidegom Martha Beekhuis
Vader bruid Hendrik Diephuis
Moeder bruid Maria Johanna Roeperbosch
Nadere informatie beroep bruidegom: koopman; beroep vader bruidegom.: koopman; beroep vader bruid: koopman; bruidegom 27 jaar; bruid 19 jaar
Christina is geboren op 13-08-1810 in Groningen, dochter van Hendrik Jans Diephuis en Maria Johanna Roeper Bosch. Zij is gedoopt op 09-09-1810 in Groningen.
Notitie bij de geboorte van Christina: Doop 09-09-1810 Groningen

Kind Christina Maria
Geslacht v
Geboortedatum 13-08-1810

Vader Hendrik Diephuis
Moeder Maria Johanna Roiperbosch

Bron Doopboek Groningen 1797-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 614 (Luthers)
Christina is overleden op 05-10-1890 in Groningen, 80 jaar oud.
III. Jacomina (Pieter) Damsté, dochter van Pieter (Jan Sinninghe) Damsté (zie 8). Zij is gedoopt op 14-07-1805 in Groningen.
Notitie bij de geboorte van Jacomina: Doop 14-07-1805 Groningen
Dopeling Jacomina
Geslacht v
Geboorteplaats Groningen; Herestraat
Vader Pieter Damste
Moeder Marta Beekhuis
Bron Algemeen doopboek Groningen 1796-1807
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 153, folio 212
Jacomina is overleden op 27-07-1807 in Groningen, 2 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacomina: Overlijden 27-07-1807 Groningen
Begraven Groningen

Overledene Jacomina
Leeftijd 2 jaar

Vader Pieter Damstee
Moeder Marta Beekhuis

Bron Aangegeven lijken Groningen 1807
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 201, folio 68
IV. Jan (Pieter) Sinninghe Damsté, geboren op 13-12-1807 in Groningen (zie 4).
10 Jacobus Berends Smedes, geboren op 14-03-1772 in Nieuweschans.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Bron Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop (Vader)
Archieflocatie Groninger Archieven

Algemeen Pagina: 25
Kerkgemeente: Nieuweschans
Soort bron: 316
Gezindte: N.h.
Doopdatum: 18-03-1772
Kind Jacobus
Geslacht: M
Geboortedatum: 14-03-1772
Vader Beerent Smedes
Moeder Imke Sickes
Jacobus is overleden op 08-06-1815 in Winschoterzijl, 43 jaar oud.
Beroep:
Houtzaagmolenaar en Diaken
Toelichting:
17 april 1805
Buitengewone Kerkenraad, wegen beroep van Ds Sissing naar Boemerwold in Oostvriesland,
die dat had aangenomen. ondertekend door:
G.J.Spandau , pred. te Bellingwolde, h.t.sign. praeses
O.J. Oomkens , pred. in de Bellingw. schans, h.t.sign. scriba
J.G.Borgesius, pred. te Bellingwolde, h.t.sign.adsessor
J.J. Boelens, ouderling
R.C.Cremer, ouderling
Jan Jans Mulder Diacon
Jacobus Smedes Diakon
Hij trouwde, 38 jaar oud, op 12-11-1810 in Nieuweschans met de 29-jarige Trijntje Diddens Waterman. Jacobus en Trijntje gingen op 14-10-1810 in Oudezijl in ondertrouw.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Trijntje: Huwelijk 12-11-1810 Nieuweschans
Bruidegom Jacobus B. Smedes, van Oudezijl
Bruid Trijntje Didden Waterman, van Bellingwolde
Bron Doop- en trouwboek Nieuweschans 1742-1804
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 316, folio 58
11 Trijntje Diddens Waterman. Zij is gedoopt op 10-06-1781 in Bellingwolde.
Notitie bij de geboorte van Trijntje: Bron Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop (Vader)
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Kerkgemeente: Bellingwolde
Soort bron: DTB 35
Gezindte: Nh.
Doopdatum: 10-06-1781
Kind Trijntje
Geslacht: V
Vader Diddo Sibels Waterman
Moeder Geesjen Hindriks
Trijntje is overleden op 21-05-1857 in Appingedam, 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Trijntje: Overlijden 21-05-1857 Appingedam
Overledene Trijntje Diddens Waterman
Geslacht v
Leeftijd 74 jaar
Geboorteplaats Bellingwolde
Vader Diddo Siebels Waterman
Moeder Geessien Harms
Relatie 1 Jan Harms Brouwer
Relatie 2 Jacobus Berends Smedes
Bron Overlijdensregister Appingedam 1857
Aktenummer 32
Trijntje trouwde (2), 36 jaar oud, op 03-10-1817 in Sappemeer met Jan Harms Brouwer (1791-1851), 25 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Immina Jacobus Smedes, geboren op 07-03-1811 in Winschoterzijl (zie 5).
II. Anna Jacobus Smedes, geboren op 22-03-1813, dochter van Jacobus Berends Smedes (zie 10). Anna is overleden op 22-06-1828 in Oude Peekela, 15 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Anna: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Oude Pekela
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 44
Aangiftedatum: 24-06-1828
Overledene Anna Jacobus Smedes
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 22-06-1828
Leeftijd: 15
Overlijdensplaats: Oude Pekela
Vader Jacobus Berends Smedes
Moeder Trijntje Waterman
III. Gesina Jacoba Smedes, geboren op 24-12-1814 in Winschoterzijl gem. Beerta, dochter van Jacobus Berends Smedes (zie 10). Gesina is overleden op 11-10-1893 in Groningen, 78 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gesina: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Groningen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 990
Aangiftedatum: 11-10-1893
Overledene Geesina Smedes
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 09-10-1893
Leeftijd: 78
Overlijdensplaats: Groningen
Vader Jacobus Smedes
Moeder Trijntje Waterman
Partner Georg Palmer Houwerzijl
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Winschoterzijl; beroep vader: houthandelaar
Gesina trouwde, 20 jaar oud, op 01-04-1835 in Oude Peekela met Georg Jans Palmer Houwerzijl, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gesina en Georg: Detail resultaat: (Moeder bruidegom)

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Oude Pekela
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 9
Datum: 01-04-1835
Bruidegom Georg Jans Houwerzijl
Geboortedatum: 20-05-1806
Geboorteplaats: Appingedam
Bruid Gezina Smedes
Geboortedatum: 24-12-1814
Geboorteplaats: Winschoterzijl gem. Beerta
Vader bruidegom Sijbrand Ennes Houwerzijl
Moeder bruidegom Antje Palmer
Vader bruid Jacobus Berends Smedes
Moeder bruid Trijntje Diddens Waterman
Nadere informatie beroep bruidegom: predikant; beroep vader bruidegom.: praeceptor Lat.sch.; beroep vader bruid: houtzaagmolenaar; bruidegom 28 jaar; bruid 20 jaar
Georg is geboren op 20-05-1806 in Appingedam, zoon van Sibrand Ennes Houwerzijl en Antje Palmer. Georg is overleden op 04-12-1868 in Appingedam, 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Georg: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Appingedam
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 74
Aangiftedatum: 05-12-1868
Overledene Georg Palmer Houwerzijl
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 04-12-1868
Leeftijd: 62
Overlijdensplaats: Tjamsweer gem. Appingedam
Vader Sibrand Ennes Houwerzijl
Moeder Antje Palmer
Partner Gezina Smedes
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Appingedam; beroep overl.: predikant
Beroep:
Predikant
12 Arjen Joukes de Vries, geboren op 28-11-1776 in Mildam. Hij is gedoopt op 08-12-1776 in Mildam.
Notitie bij de geboorte van Arjen: Schoterland, geboortejaar 1776, doopjaar 1776 Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk, Doop Herv. gem. 1745-1811 DTB: 607
Dopeling: Arrijen
Geboren op 28 november 1776 in Mildam Gedoopt op 8 december 1776 in Mildam
Kind van Jouke Joostes en Bleike Pieters

Schoterland, geboortejaar 1776, doopjaar 1776
Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk, Doop
Herv. gem. 1745-1811
DTB: 607
Dopeling: Arrijen
Geboren op 28 november 1776 in Mildam
Gedoopt op 8 december 1776 in Mildam
Kind van Jouke Joostes en Bleike Pieters

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : .....
Vader : JOUKE JOOSTES
Moeder : BLIJKE PIETERS
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

Wijzigingsdatum: 19-12-2006
Arjen is overleden op 14-08-1850 in Franekeradeel, 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arjen: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Toegangnr: 30-13
Inventarisnr: 3006
Gemeente: Franekeradeel
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: B 14
Aangiftedatum: 16-08-1850
Overledene Arjen Joukes de Vries
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 14-08-1850
Partner Relatie: gehuwd
Nadere informatie Leeftijd: 73 jaar
Getuige bij:
04-05-1844     huwelijk Aane Jans Postma (geb. ±1820) en Blijke (Arjens) de Vries (1819-1891) [zie 12,VI]    [vader bruid]
04-05-1844     huwelijk Wytze Hommes de Vries (±1818-1849) en Gerritje (Arjens) de Vries (1822-1868) [zie 12,VII]    [vader bruid]
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 20-05-1804 in Achlum met de 22-jarige Akke Foppes Dongjema.
Notitie bij het huwelijk van Arjen en Akke: Trouwregister Hervormde gemeente Achlum Hitzum, 1804
DTB nr: 275, 1772 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 mei 1804, Achlum
Man: Arjen Joukes, Achlum
Vrouw: Akke Foppes, Achlum
Gestandaardiseerde namen: ARJEN JOUKES en AUKJE FOPPES
13 Akke Foppes Dongjema, geboren op 10-11-1781 in Achlum. Zij is gedoopt op 18-12-1781 in Harlingen.
Notitie bij de geboorte van Akke: Harlingen, geboortejaar 1781, doopjaar 1781
Harlingen, Doop Herv. gem. Grote Kerk 1772-1808
DTB: 329
Dopeling: Akke
Geboren op 10 november 1781
Gedoopt op 18 december 1781 in Harlingen
Dochter van Foppe Gerrits en Klaaske Sjoukes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: AUKJE
Vader : FOPPE GERRITS
Moeder : KLAASKE SJOUKES
Akke is overleden op 14-01-1851 in Achlum, 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Akke: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-13
Inventarisnr: 3006
Gemeente: Franekeradeel
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: B 1
Aangiftedatum: 17-01-1851
Overledene Akke Foppes Dongjema
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 14-01-1851
Partner Relatie: weduwe
Nadere informatie Leeftijd: 69 jaar
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Foppe (Arjens) Draisma de Vries, geboren op 21-03-1805 in Achlum (zie 6).
II. Jouke de (Arjens) Vries, geboren op 25-11-1807 in Achlum, zoon van Arjen Joukes de Vries (zie 12). Hij is gedoopt op 20-12-1807 in Achlum.
Notitie bij de geboorte van Jouke: Franekeradeel, geboortejaar 1807, doopjaar 1807
Achlum en Hitzum, Doop Herv. gem. 1656-1811
DTB: 275
Dopeling: Jouke
Geboren op 25 november 1807 in Achlum
Gedoopt op 20 december 1807 in Achlum
Kind van Arjen Joukes en Akke Foppes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: JOUKE of JOUKJE
Vader : ARJEN JOUKES
Moeder : AUKJE FOPPES
Jouke is overleden op 05-10-1831 in Wonselaardeel, 23 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jouke: Overlijdensakte Wonseradeel, 1831
Aangiftedatum 8 oktober 1831, blad nr. 39
Jouke Arjens de Vries, overleden 5 oktober 1831, oud 23 jaar, ongehuwd
Jouke bleef ongehuwd.
III. Klaaske (Arjens) de Vries, geboren op 12-04-1810 in Achlum, dochter van Arjen Joukes de Vries (zie 12). Zij is gedoopt op 29-04-1810 in Achlum.
Notitie bij de geboorte van Klaaske: Franekeradeel, geboortejaar 1810, doopjaar 1810
Achlum en Hitzum, Doop Herv. gem. 1656-1811
DTB: 275
Dopeling: Klaaske
Geboren op 12 april 1810 in Achlum
Gedoopt op 29 april 1810 in Achlum
Dochter van Arjen Joukes en Akke Foppes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: KLAASKE
Vader : ARJEN JOUKES
Moeder : AUKJE FOPPES
Klaaske is overleden vóór 1816, ten hoogste 6 jaar oud.
IV. Joost (Arjens) de Vries, geboren op 31-03-1813 in Barradeel (mairie Almenum), zoon van Arjen Joukes de Vries (zie 12).
Notitie bij de geboorte van Joost: Geboorteakte Barradeel (mairie Almenum), 1813
Aangiftedatum 2 april 1813, blad nr. 8
Joost de Vries, geboren 31 maart 1813
Zoon van Arjen Joukes de Vries en Akke Foppes

Opm.: Familienaam moeder ook vermeld als "Dongjema"
Joost is overleden op 05-11-1887 in Franekeradeel, 74 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Joost: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Toegangnr: 30-13
Inventarisnr: 3013
Gemeente: Franekeradeel
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 82
Aangiftedatum: 07-11-1887
Overledene Joost de Vries
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 05-11-1887
Partner Relatie: gehuwd
Nadere informatie Leeftijd: 74 jaar
Joost trouwde, 24 jaar oud, op 13-05-1837 in Franekeradeel met Gerlantje Cornelis Tanja, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Joost en Gerlantje: huwelijk 13-05-1837
bruidegom Joost Arjens de Vries
leeftijd 24
geboorteplaats Achlum
vader Arjen Joukes de Vries
moeder Akke Foppes Dongjema
bruid Gerlantje Cornelis Tanja
leeftijd 24
geboorteplaats Marssum, gemeente Menaldumadeel
vader Cornelis Piers Tanja
moeder Tjitske Nannes Cuperus
bron Huwelijksregister 1837, Franekeradeel, Aktenummer 18
Gerlantje is geboren omstreeks 1813 in Marssum, dochter van Cornelis Piers Tanja en Tjitske Nannes Cuperus. Gerlantje is overleden op 05-02-1904 in Franekeradeel, ongeveer 91 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerlantje: Overlijdensakte Franekeradeel, 1904
Aangiftedatum 6 februari 1904, akte nr. 8
Gerlantje Tanja, overleden 5 februari 1904, 91 jaar, vrouw
Weduwe
V. Klaaske (Arjens) de Vries, geboren op 07-05-1816 in Almenum, dochter van Arjen Joukes de Vries (zie 12).
Notitie bij de geboorte van Klaaske: Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Moeder)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Barradeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: B 9 Almenum
Aangiftedatum: 11-05-1816
Kind Klaaske de Vries
Geslacht: V
Geboortedatum: 07-05-1816
Vader Arjen Joukes de Vries
Moeder Akke Foppes Dongjema
Klaaske is overleden op 31-12-1894 in Franekeradeel, 78 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Klaaske: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-13
Inventarisnr: 3016
Gemeente: Franekeradeel
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 1
Aangiftedatum: 02-01-1895
Overledene Klaaske de Vries
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 31-12-1894
Partner Relatie: weduwe
Nadere informatie Leeftijd: 78 jaar
Klaaske trouwde, 22 jaar oud, op 12-05-1838 in Franekeradeel met Hendrik Cornelis Tanja, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Klaaske en Hendrik: Hendrik Cornelis Tanja
leeftijd 28
geboorteplaats Marssum, gemeente Menaldumadeel
vader Cornelis Piers Tanja
moeder Tjietske Nannes Kuperus
bruid Klaaske Arjens de Vries
leeftijd 22
geboorteplaats Achlum
vader Arjen Joukes de Vries
moeder Akke Foppes Dongjema
Hendrik is geboren omstreeks 1810 in Menaldumadeel, zoon van Cornelis Piers Tanja en Tjitske Nannes Cuperus. Hendrik is overleden op 19-12-1887 in Franekeradeel, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Overlijdensakte Franekeradeel, 1887
Aangiftedatum 20 december 1887, akte nr. 91
Hendrik Tanja, overleden 19 december 1887, 77 jaar, man
Gehuwd
VI. Blijke (Arjens) de Vries, geboren op 04-07-1819 in lFranekeradeel, dochter van Arjen Joukes de Vries (zie 12).
Notitie bij de geboorte van Blijke: Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Franekeradeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: B 26
Aangiftedatum: 05-07-1819
Kind Blijke de Vries
Geslacht: V
Geboortedatum: 04-07-1819
Vader Arjen Joukes de Vries
Moeder Akke Foppes
Blijke is overleden op 24-06-1891 in Franekeradeel, 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Blijke: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Toegangnr: 30-13
Inventarisnr: 3014
Gemeente: Franekeradeel
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 48
Aangiftedatum: 25-06-1891
Overledene Blijke de Vries
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 24-06-1891
Partner Relatie: gehuwd
Nadere informatie Leeftijd: 71 jaar
Blijke:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 04-05-1844 in Franekeradeel met Aane Jans Postma, ongeveer 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Blijke en Aane waren de volgende getuigen aanwezig: Antje Anes Anema [moeder bruidegom] en Arjen Joukes de Vries (1776-1850) [zie 12] [vader bruid].
Notitie bij het huwelijk van Blijke en Aane: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Toegangnr: 30-13
Inventarisnr: 2006
Gemeente: Franekeradeel
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 7
Datum: 04-05-1844
Bruidegom Aane Jans Postma
Leeftijd: 24
Geboorteplaats: Arum, gemeente Wonseradeel
Bruid Blijke Arjens de Vries
Leeftijd: 24
Geboorteplaats: Achlum
Vader bruidegom Jan Jans Postma
Moeder bruidegom Antje Anes Anema
Vader bruid Arjen Joukes de Vries
Moeder bruid Akke Foppes
Aane is geboren omstreeks 1820 in Arum, zoon van Jan Jans Postma en Antje Anes Anema. Aane is overleden.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 07-07-1849 in Franekeradeel met Eeke Tjeerds van der Velde, ongeveer 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Blijke en Eeke waren de volgende getuigen aanwezig: Engeltje Eekes Langius [moeder bruidegom] en Tjeerd Roelofs van der Velde [vader bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Blijke en Eeke: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Toegangnr: 30-13
Inventarisnr: 2007
Gemeente: Franekeradeel
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 33
Datum: 07-07-1849
Bruidegom Eeke Tjeerds van der Velde
Leeftijd: 28
Geboorteplaats: Achlum
Bruid Blijke Arjens de Vries
Leeftijd: 30
Geboorteplaats: Achlum
Vader bruidegom Tjeerd Roelofs van der Velde
Moeder bruidegom Engeltje Eekes Langius
Vader bruid Arjen Joukes de Vries
Moeder bruid Akke Foppes
Eeke is geboren omstreeks 1821 in Achlum, zoon van Tjeerd Roelofs van der Velde en Engeltje Eekes Langius. Eeke is overleden.
Beroep:
Grofsmid
VII. Gerritje (Arjens) de Vries, geboren op 22-07-1822 in Franekeradeel, dochter van Arjen Joukes de Vries (zie 12).
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Moeder)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Franekeradeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: B 34
Aangiftedatum: 24-07-1822
Kind Gerritje de Vries
Geslacht: V
Geboortedatum: 22-07-1822
Vader Arjen Joukes de Vries
Moeder Akke Foppes Dongjema
Gerritje is overleden op 18-01-1868 in Franekeradeel, 45 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerritje: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Toegangnr: 30-13
Inventarisnr: 3010
Gemeente: Franekeradeel
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 8
Aangiftedatum: 20-01-1868
Overledene Gerritje Arjens de Vries
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 18-01-1868
Partner Relatie: weduwe
Nadere informatie Leeftijd: 45 jaar
Beroep:
Timmermansbedrijf
Gerritje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 04-05-1844 in Franekeradeel met Wytze Hommes de Vries, ongeveer 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerritje en Wytze was de volgende getuige aanwezig: Arjen Joukes de Vries (1776-1850) [zie 12] [vader bruid].
Notitie bij het huwelijk van Gerritje en Wytze: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Moeder bruid)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Toegangnr: 30-13
Inventarisnr: 2006
Gemeente: Franekeradeel
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 8
Datum: 04-05-1844
Bruidegom Wytze Hommes de Vries
Leeftijd: 26
Geboorteplaats: Arum, gemeente Wonseradeel
Bruid Gerritje Arjens de Vries
Leeftijd: 21
Geboorteplaats: Achlum
Vader bruidegom Homme Wytzes de Vries
Moeder bruidegom Reinskjen Doekles
Vader bruid Arjen Joukes de Vries
Moeder bruid Akke Foppes Dongjema
Wytze is geboren omstreeks 1818 in Arum. Wytze is overleden op 06-01-1849 in Franekeradeel, ongeveer 31 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Wytze: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-13
Inventarisnr: 3006
Gemeente: Franekeradeel
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: B 2
Aangiftedatum: 08-01-1849
Overledene Wytze Hommes de Vries
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 06-01-1849
Vader
Moeder
Partner
Relatie: gehuwd
Nadere informatie Leeftijd: 30 jaar
Beroep:
Wagenmaker
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 19-06-1852 in Franekeradeel met Riens Fokkes Bruinsma, ongeveer 47 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerritje en Riens: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Moeder bruid)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Toegangnr: 30-13
Inventarisnr: 2008
Gemeente: Franekeradeel
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 30
Datum: 19-06-1852
Bruidegom Rients Fokkes Bruinsma wed geutske johannes rensma
Leeftijd: 47
Geboorteplaats: Achlum
Bruid Gerritje Arjens de Vries
Leeftijd: 29
Geboorteplaats: Achlum
Vader bruidegom Fokke Rientsz
Moeder bruidegom Joukje Hoites
Vader bruid Arjen Joukes de Vries
Moeder bruid Akke Foppes Dongjema
Riens is geboren omstreeks 1805. Riens is overleden vóór 01-05-1858, ten hoogste 53 jaar oud.
Beroep:
Timmerman
(3) trouwde, 35 jaar oud, op 01-05-1858 in Franekeradeel met Pieter Sapes Palma, ongeveer 39 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerritje en Pieter: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Moeder bruid)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Toegangnr: 30-13
Inventarisnr: 2009
Gemeente: Franekeradeel
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 4
Datum: 01-05-1858
Bruidegom Pieter Sapes Palma
Leeftijd: 39
Geboorteplaats: Marssum, gemeente Menaldumadeel
Bruid Gerritje Arjens de Vries
Leeftijd: 35
Geboorteplaats: Achlum
Vader bruidegom Sape Gerbens Palma
Moeder bruidegom Geertje Izaäks Kuperus
Vader bruid Arjen Joukes de Vries
Moeder bruid Akke Foppes Dongjema
Pieter is geboren omstreeks 1819 in Marssum. Pieter is overleden op 05-01-1865 in Franekeradeel, ongeveer 46 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-13
Inventarisnr: 3009
Gemeente: Franekeradeel
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 2
Aangiftedatum: 06-01-1865
Overledene Pieter Sapes Palma
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 05-01-1865
Vader
Moeder
Partner
Relatie: gehuwd
Nadere informatie Leeftijd: 45 jaar
Beroep:
Timmerman
14 Willem Hermannes Beekhuis, geboren op 18-06-1766 in Noordlaren. Hij is gedoopt op 22-06-1766 in Loppersum. Willem is overleden op 28-02-1815 in Bergum, 48 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willem: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Toegangnr: 30-37
Inventarisnr: 3002
Gemeente: Tietjerksteradeel
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: B 3 Bergum
Aangiftedatum: 01-03-1815
Overledene Willem Beekhuis
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 28-02-1815
Vader Hermannus Beekhuis
Moeder Aleida Heeres
Partner Relatie: gehuwd
Nadere informatie Leeftijd: 49 jaar
Beroepen:
Predikant in Wynjeterp, Eernewoude, Garijp en Suameer.
(Predikant (W. Beekhuis (Willem)
Geboren: 18 juni 1766 te Noordlaren
Overleden: 28 februari 1815 te Garijp
Studie: Groningen
Kandidaat: 06 augustus 1788 te Heerenveen
Gemeentes
Wijnjeterp ? Duurswoude HG
Bevestigd op: 05 oktober 1788

Beekhuis W. te Garijp hij heeft nog geld te onvangen van zijn Tractement e.a. uit 1811, 1812 en 1813 en wordt vermeld in een document genaamd Staat der ingelevrede Declaratien bij het Commissariaat Generaal van Binnenlandsch zaken jaar 1814 (8)

Bevestigd door: Beekhuis, H./Snethlage/Begeman, F.A.
Bevestigingstekst: 2 Corinthiërs 6: 1
Intrede op: 12 oktober 1788; tekst: Efeziërs 2: 17
Afscheid op: 29 mei 1791; tekst: Openbaring 3: 3a
Garijp HG
Intrede op: 05 juni 1791; tekst: 2: 11-12)
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 25-08-1793 in Tietjerksteradeel met de 19-jarige Janke Diderika Cloeck.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Janke: Tietjerksteradeel, huwelijken 1793
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 augustus 1793 in Garijp
Man : Willem Beekhuis afkomstig van Garijp
Vrouw : Janke Diderika Cloeck afkomstig van Beetsterzwaag
Opmerking : Predikant te Garijp

Gestandaardiseerde namen: WILLEM en JANKE

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Garijp Suameer Eernewoude 1772-1811
Inventarisnr.: DTB 709
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar
15 Janke Diderika Cloeck, geboren op 23-12-1773 in Beesterzwaag. Zij is gedoopt op 16-01-1774 in Beetsterzwaag en.
Notitie bij de geboorte van Janke: Opsterland, geboortejaar 1773, doopjaar 1774
Beets, Beetsterzwaag en Olterterp, Doop Herv. gem. 1680-1811
DTB: 555
Dopeling: Janke Diderika
Geboren op 23 december 1773 in Beetsterzwaag
Gedoopt op 16 januari 1774 in Beets, Beetsterzwaag en
Olterterp
Kind van Zeger van Arnhem-Cloeck, dominee en Magteltje
Dijkstra

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: JENTJE of JANKE
Vader : SIEGER
Moeder : MAGDALENA
Janke is overleden op 07-05-1856 in Wirdum, 82 jaar oud.
Toelichting:
Wrd B509 Beekhuis Wed. Willem Wirdum Wirdum 13 Huis en Erf Erf 240 1 Wirdum B1
Getuige bij:
25-04-1833     huwelijk Theodorus (Willem Hermannes) Beekhuis (1808-1893) en Grietje Sybes Sevenster (1811-vóór 1893) [zie 14,VII]    [moeder bruidegom]
Janke is weduwe van Menco Numidius Menkema (1764-1792), met wie zij trouwde (1), 17 jaar oud, op 22-05-1791 in Beesterzwaag.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aleida Harmanna (Willem Hermannes) Beekhuis, geboren op 16-07-1794 in Garyp, dochter van Willem Hermannes Beekhuis (zie 14). Zij is gedoopt op 20-07-1794 in Garyp, Suameer en Eernewoude.
Notitie bij de geboorte van Aleida: Tietjerksteradeel, geboortejaar 1794, doopjaar 1794
Garijp, Suameer en Eernewoude, Doop Herv. gem. 1772-1811
DTB: 707
Dopeling: Aleida Harmanna
Geboren op 16 juli 1794 in Garyp
Gedoopt op 20 juli 1794 in Garyp, Suameer en Eernewoude
Dochter van Willem Beekhuis en Janke Diderica Cloeck
Opm.: Vader: ds, predikant te Garijp.
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: AALTJE
Vader : WILLEM
Moeder : JANKE
Aleida is overleden vóór 1802, ten hoogste 8 jaar oud.
II. Jan Steven Cloeck Willems Beekhuis, geboren op 12-02-1797 in Garyp [bron: Advertentie], zoon van Willem Hermannes Beekhuis (zie 14). Hij is gedoopt op 05-03-1797 in Garijp, Suameer en Eernewoude.
Notitie bij de geboorte van Jan: Tietjerksteradeel, geboortejaar 1797, doopjaar 1797
Garijp, Suameer en Eernewoude, Doop Herv. gem. 1772-1811
DTB: 707
Dopeling: Jan Steven
Geboren op 12 februari 1797 in Garyp
Gedoopt op 5 maart 1797 in Garyp, Suameer en Eernewoude
Kind van Willem Beekhuis en Janke Diderica Cloeck

Opm.: Vader: ds, predikant te Garijp.

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: JAN of JANKE
Vader : WILLEM
Moeder : JANKE
Jan is overleden op 12-11-1890 in Leeuwarden, 93 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Leeuwarden
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 595
Aangiftedatum: 12-11-1890
Overledene Jan Steven Cloeck Beekhuis
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 12-11-1890
Vader Willem Beekhuis
Moeder Janke Diederika Cloeck
Partner Relatie: weduwnaar
Nadere informatie Leeftijd: 93 jaar
Beroep:
Meester Schrijnwerker Leeuwarden
Toelichting:
Beekhuis Jan Steven Cloeck Kastmaker Leeuwarden Leeuwarden 66
Lwd A603 Beekhuis Jan Steven Cloeck Kastmaker Leeuwarden Leeuwarden 66 Huis en Erf Erf 114 1 Leeuwarden A1

Memories van Successie
Kantoor Gorredijk 1826
Overledene : Antje Pieters Kroes
Overleden op: 11 maart 1826
Wonende te : Beetsterzwaag
Tekst:
vrouw van Fedde T. Posthumusz, notaris; moeder van afwezige Tjeerd, plantageofficier Monsort/Suriname, Aukje (vrouw van Zweitze van Leeuwen, politieagent), Klaaske (vrouw van Jan Steven Cloeck Beekhuis, mr.schrijnwerker Leeuwarden), Jan, student Groningen, wijlen Pieter (vader van Antje en Pieter Pieters Posthumus, te Delft: voogd is Klaas J. Prakken,
belastingontvanger) en minderjarige Harmanus en Rinske Feddes Posthumusz.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Bron:
Memories van successie 1818-1842
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr.: 5010
Aktenr. : 092
Op microfilm nr. 93 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 15-11-1823 in Opsterland met Klaaske Feddes Posthumus, 17 of 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Klaaske: Huwelijksakte Opsterland, 1823
Jan: Jan Steven Cloeck Beekhuis
Vrouw: Klaaske Feddes Posthumusz
Datum: 15 november 1823, akte nr. 49
Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Klaaske is geboren in 1805, dochter van Fedde Tjeerds Postumus en Antje Pieters Kroes. Klaaske is overleden op 08-10-1886 in Leeuwarden, 80 of 81 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Klaaske: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Leeuwarden
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 557
Aangiftedatum: 08-10-1886
Overledene Klaaske Posthumus
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 08-10-1886
Partner Relatie: gehuwd
Nadere informatie Leeftijd: 81 jaar
III. Hermannes (Willem Hermannes) Beekhuis, geboren op 08-11-1798 in Garijp [bron: Advertentie], zoon van Willem Hermannes Beekhuis (zie 14). Hij is gedoopt op 11-11-1798 in Garyp, Suameer en Eernewoude.
Notitie bij de geboorte van Hermannes: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Tietjerksteradeel, geboortejaar 1798, doopjaar 1798
Garijp, Suameer en Eernewoude, Doop Herv. gem. 1772-1811
DTB: 707
Dopeling: Harmanus
Geboren op 8 november 1798 in Garyp
Gedoopt op 11 november 1798 in Garyp, Suameer en Eernewoude
Zoon van Willem Beekhuis en Janke Diderica Cloeck

Opm.: Vader: ds, predikant te Garijp.

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: HARMEN
Vader : WILLEM
Moeder : JANKE
Hermannes is overleden op 12-05-1875 in Groningen, 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hermannes: Detail resultaat: (Vader)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Groningen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 551
Aangiftedatum: 14-05-1875
Overledene Hermannus Beekhuis
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 12-05-1875
Leeftijd: 76
Overlijdensplaats: Groningen
Vader Willem Beekhuis
Moeder Janke Diderika Clock
Partner Hildina Christina Uilkens
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Garijp; beroep vader: predikant
Beroep:
Medicinae Practicus
Getuige bij:
04-04-1867     huwelijk Willem Beekhuis (geb. ±1834) en Titia Christina Houdina Idserda (geb. ±1840)    [vader bruidegom]
Hermannes trouwde, 31 jaar oud, op 27-05-1830 in Loppersum met Wildina Christina Uilkens, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermannes en Wildina: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid)
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Loppersum
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 5
Datum: 27-05-1830
Bruidegom Hermannus Willems Beekhuis
Geboorteplaats: Garijp
Bruid Wildina Christina Uilkens
Geboorteplaats: Loppersum
Vader bruidegom Willem Beekhuis
Moeder bruidegom Janke Diderika Clock
Vader bruid Theodorus Frederik Uilkens
Moeder bruid Catharina Arnoldina Koning
Nadere informatie beroep bruidegom: medicinae Practicus; beroep vader bruidegom.: predikant; beroep vader bruid: predikant; bruidegom 31 jaar; bruid 29 jaar
Wildina is geboren op 10-06-1801 in Loppersum, dochter van Theodorus Frederik Uilkens en Catharina Arnoldina Koning. Wildina is overleden op 28-10-1875 in Eext (Anloo), 74 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Wildina: Detail resultaat: (Partner)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.001
Inventarisnr: 1875
Gemeente: Anloo
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 74
Aangiftedatum: 29-10-1875
Overledene Wildina Christina Uilkens
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 28-10-1875
Overlijdensplaats: Eext (Anloo)
Vader Theodorus Frederik Uilkens
Moeder Catharina Arnoldina Koning
Partner Hermannus Beekhuis
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Loppersum; geboortedatum: 10-06-1801; beroep overl.: zonder;
IV. Aleida (Daatje) (Willem Hermannes) Beekhuis, geboren op 14-02-1802 in Garijp (zie 7).
V. Machteltje (Makke) (Willem Hermannes) Beekhuis, geboren op 24-03-1804 in Garyp, dochter van Willem Hermannes Beekhuis (zie 14). Zij is gedoopt op 29-04-1804 in Garyp, Suameer en Eernewoude.
Notitie bij de geboorte van Machteltje: Tietjerksteradeel, geboortejaar 1804, doopjaar 1804
Garijp, Suameer en Eernewoude, Doop Herv. gem. 1772-1811
DTB: 707
Dopeling: Machteltje
Geboren op 24 maart 1804 in Garyp
Gedoopt op 29 april 1804 in Garyp, Suameer en Eernewoude
Dochter van Willem Beekhuis en Janke Diderica Cloeck

Opm.: Vader: ds, predikant te Garijp.

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: MAGDALENA
Vader : WILLEM
Moeder : JANKE
Machteltje is overleden op 06-04-1878 in Franekeradeel, 74 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Machteltje: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-13
Inventarisnr: 3012
Gemeente: Franekeradeel
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 19
Aangiftedatum: 08-04-1878
Overledene Machteltje Beekhuis
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 06-04-1878
Partner Relatie: gehuwd
Nadere informatie Leeftijd: 74 jaar
Toelichting:
Memories van Successie Kantoor Harlingen 1878
Overledene : Magdeltje Beekhuis
Overleden op: 6 april 1878
Wonende te : Achlum
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
Bron: Memories van successie 1818-1927
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr.: 7040
Aktenr. : 9286
Op microfilm nr. 125 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar
Machteltje trouwde, 23 jaar oud, op 02-09-1827 in Franekeradeel met Hendrik Doekes Hellema, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Machteltje en Hendrik: Huwelijksakte Franekeradeel, 1827
Man: Hendrik Hellema, oud 23 jaar, geboren te Wirdum,
gemeente Leeuwarderadeel
Ouders: Doeke Wygers Hellema en Lijsbeth Hendriks
Vrouw: Magdeltje Beekhuis, oud 23 jaar, geboren te Garijp,
gemeente Tietjerksteradeel
Ouders: Willem Beekhuis en Janke Diderica Cloecq
Datum: 2 september 1827, akte nr. 29
Hendrik is geboren op 06-09-1803 in Wirdum, zoon van Doeke Wiegers Hellema en Liesbert Hendriks Palsma.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Doopboek Herv. gem. Wirdum

Bron: DTB DopenSoort registratie: DTB inschrijving doopDatum: 25-09-1803Plaats: Wirdum
Dopeling
Hendrik geboren op 06-09-1803
Vader
Doeke Wygers Hellema
Moeder
Lysbeth Hendriks
Hendrik is overleden op 28-10-1884 in Dantumadeel, 81 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Dantumadeel
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 135
Aangiftedatum: 30-10-1884
Overledene Hendrik Hellema
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 28-10-1884
Vader Doeke Wiegers Hellema
Moeder Liesbert Hendriks Palsma
Partner Relatie: weduwnaar
Nadere informatie Leeftijd: 81 jaar
Beroep:
Predikant
Toelichting:
Geestelijk leven Achlum-Hitzum
Uiteraard is er een lange lijst van predikanten tot op heden. Enkele bekende predikanten zijn Ds. Hendrik Hellema, die 52 jaar (van 1826-1878) in deze gemeente heeft gestaan. Het was de zoon van Doeke Wiegers Hellema van Barrahuis, die bekendheid kreeg door het schrijven van een dagboek.
VI. Albert (Willem Hermannes) Beekhuis, geboren op 17-02-1806 in Garyp, zoon van Willem Hermannes Beekhuis (zie 14). Hij is gedoopt op 16-03-1806 in Garyp, Suameer en Eernewoude.
Notitie bij de geboorte van Albert: Tietjerksteradeel, geboortejaar 1806, doopjaar 1806
Garijp, Suameer en Eernewoude, Doop Herv. gem. 1772-1811
DTB: 707
Dopeling: Albert
Geboren op 17 februari 1806 in Garyp
Gedoopt op 16 maart 1806 in Garyp, Suameer en Eernewoude
Kind van Willem Beekhuis en Janke Diderica Cloeck
Opm.: Vader: ds, predikant te Garijp.

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: ALBERT of ALBERTJE
Vader : WILLEM
Moeder : JANKE
Albert is overleden op 20-08-1876 in Groningen, 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Albert: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Groningen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 782
Aangiftedatum: 21-08-1876
Overledene Albert Beekhuis
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 20-08-1876
Leeftijd: 70
Overlijdensplaats: Groningen
Vader Willem Beekhuis
Moeder Janke Diderica Clouk
Partner Aleida Beekhuis
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie wonende te Langeweer; geboortepl: Garijp; beroep overl.: em. predikant; beroep vader: predikant
Beroep:
Predikant
Albert trouwde, 22 jaar oud, op 12-11-1828 in Leeuwarden met Aleida (Hero Gerard) Beekhuis, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Albert en Aleida: huwelijk 12-11-1828
bruidegom Albert Beekhuis 22 predikant
vader Willem Beekhuis
moerder Jancke Diderica Kloeck
bruid Aleida Beekhuis
vader Hero gerard Beekhuis
moerder alberdina buijsijng
bron Huwelijksregister 1828, Leeuwarden, Aktenummer 163
Aleida is een dochter van Hero Gerard Hermannes Beekhuis (zie 18,V) en Alberdina Buijsing. Zij is gedoopt op 26-05-1806 in Noordlaren.
Notitie bij de geboorte van Aleida: Doop 01-06-1806 Noordlaren

Dopeling Aleida
Geslacht v
Geboortedatum 26-05-1806

Vader Hero Gerard Beekhuis
Moeder Albertina Buijsing

Opmerkingen vader is pastor

Bron Doopboek Noordlaren 1716-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 337, folio 77
Aleida is overleden op 07-12-1871 in Doniawerstal, 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aleida: Overlijdensakte Doniawerstal, 1871
Aangiftedatum 9 december 1871, akte nr. 80
Aleida Beekhuis, overleden 7 december 1871, oud 65 jaar, gehuwd
VII. Theodorus (Willem Hermannes) Beekhuis, geboren op 06-03-1808 in Garyp, zoon van Willem Hermannes Beekhuis (zie 14). Hij is gedoopt op 17-04-1808 in Garyp, Suameer en Eernewoude.
Notitie bij de geboorte van Theodorus: Tietjerksteradeel, geboortejaar 1808, doopjaar 1808
Garijp, Suameer en Eernewoude, Doop Herv. gem. 1772-1811
DTB: 707
Dopeling: Theodorus
Geboren op 6 maart 1808 in Garyp
Gedoopt op 17 april 1808 in Garyp, Suameer en Eernewoude
Zoon van Willem Beekhuis en Janke Diderica Cloeck

Opm.: Vader: ds, predikant te Garijp.

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: THEODORUS
Vader : WILLEM
Moeder : JANKE
Theodorus is overleden op 06-07-1893 in Leeuwarderadeel, 85 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Theodorus: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Leeuwarderadeel
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 107
Aangiftedatum: 07-07-1893
Overledene Theodorus Beekhuis
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 06-07-1893
Partner Relatie: weduwnaar
Nadere informatie Leeftijd: 85 jaar
Beroep:
Doctor
Toelichting:
1888 Roordahuizum, notaris D. Burgij
Inv. nr. 115064 repertoire nr. 80 d.d. 10 september 1888
Verbintenis koloniale dienst en borgtocht
- Lammert Sikkema te Amsterdam
- Jacobus Smede Sinninghe Damsté te Wirdum
- Willem Theodoris Beekhuis te Wirdum
Getuige bij:
15-02-1855     huwelijk Christiaan Houdyn (Willem Hermannes) Beekhuis (1814-1885) en Geesje Feddes (ovl. vóór 1885) [zie 14,IX]    [broer bruidegom]
Theodorus trouwde, 25 jaar oud, op 25-04-1833 in Leeuwarderadeel met Grietje Sybes Sevenster, 21 of 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Theodorus en Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Janke Diderika Cloeck (1773-1856) [zie 15] [moeder bruidegom] en Sybe Jans Sevenster (geb. ±1775) [vader bruid].
Notitie bij het huwelijk van Theodorus en Grietje: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Moeder bruidegom)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Toegangnr: 30-23
Inventarisnr: 2010
Gemeente: Leeuwarderadeel
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 14
Datum: 25-04-1833
Bruidegom Theodorus Beekhuis
Leeftijd: 25
Geboorteplaats: Garijp, gemeente Tietjerksteradeel
Bruid Grietje Sybes Sevenster
Leeftijd: 22
Geboorteplaats: Stiens
Vader bruidegom Willem Beekhuis
Moeder bruidegom Janke Diederica Cloeck
Vader bruid Sybe Jans Sevenster
Grietje is geboren in 1811 in Stiens, dochter van Sybe Jans Sevenster en Imkje Jans Osinga. Grietje is overleden vóór 06-07-1893, ten hoogste 82 jaar oud.
VIII. Helmerus (Willem Hermannes) Beekhuis, geboren op 05-05-1811 in Garijp, zoon van Willem Hermannes Beekhuis (zie 14).
Notitie bij de geboorte van Helmerus: Tietjerksteradeel, geboortejaar 1811, doopjaar 1811
Garijp, Suameer en Eernewoude, Doop Herv. gem. 1772-1811
DTB: 707
Dopeling: Helmerus
Geboren op 5 mei 1811 in Garyp
Gedoopt op 2 juni 1811 in Garyp, Suameer en Eernewoude
Zoon van Willem Beekhuis en Janke Diderica Cloeck

Opm.: Vader: ds, predikant te Garijp.

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: HELMICH
Vader : WILLEM
Moeder : JANKE

Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Moeder)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Tietjerksteradeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: B 6
Kind Helmerus Beekhuis
Geslacht: M
Geboortedatum: 05-05-1811
Vader Wilhelmus Beekhuis
Moeder Janke Kloeck
Nadere informatie Aangiftedatum staat niet vermeld in de akte
Helmerus is overleden op 10-05-1878 in Leeuwarderadeel, 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Helmerus: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Leeuwarderadeel
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 84
Aangiftedatum: 10-05-1878
Overledene Helmerus Beekhuis
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 10-05-1878
Partner Relatie: gehuwd
Nadere informatie Leeftijd: 67 jaar
Beroep:
Predikant
Helmerus trouwde, 29 jaar oud, op 18-06-1840 in Groningen met Dina Keizer, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Helmerus en Dina: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Moeder bruidegom)
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Groningen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 149
Datum: 18-06-1840
Bruidegom Helmerus Beekhuis
Geboortedatum: 05-05-1811
Geboorteplaats: Garijp
Bruid Dina Keizer
Geboortedatum: 13-04-1814
Geboorteplaats: Groningen
Vader bruidegom Willem Beekhuis
Moeder bruidegom Jantje Diderica Cloeck
Vader bruid Willem Keizer
Moeder bruid Trientje Visker
Nadere informatie beroep bruidegom: predikant; beroep vader bruidegom.: predikant; bruidegom 29 jaar; bruid 26 jaar
Dina is geboren op 13-04-1814 in Groningen. Dina is overleden na 10-05-1878 in Zwolle, minstens 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Dina: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Gemeente: Zwolle
Aktenummer: 2 nov
Aangiftedatum: 00-00-1847
Overledene Dina Keizer
IX. Christiaan Houdyn (Willem Hermannes) Beekhuis, geboren op 29-03-1814 in Bergum, zoon van Willem Hermannes Beekhuis (zie 14).
Notitie bij de geboorte van Christiaan: Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Moeder)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Tietjerksteradeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: B 10 Bergum
Aangiftedatum: 31-03-1814
Kind Christiaan Houdyn Beekhuis
Geslacht: M
Geboortedatum: 29-03-1814
Vader Willem Beekhuis
Moeder Janke Diederica Cloeck
Christiaan is overleden op 12-10-1885 in Leeuwarden, 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Christiaan: Overlijdensakte Leeuwarden, 1885
Aangiftedatum 12 oktober 1885, akte nr. 541
Christiaan Houdijn Beekhuis, man, overleden 12 oktober 1885
Oud 71 jaar, weduwnaar

Voornaam Christiaan Houdijn
Achternaam Beekhuis
Begraafplaats Leeuwarden oud
Geboortedatum 29-03-1814
Overlijdensdatum 12-10-1885
Geboorteplaats Garijp
Overlijdensplaats Leeuwarden
Foto Id 2198
Beroep:
Notaris
Getuige bij:
14-06-1865     huwelijk Willem Hellema (1831-1906) en Voske Kuipers (±1834-vóór 1906)    [oom moederszijde bruidegom]
Christiaan trouwde, 40 jaar oud, op 15-02-1855 in Leeuwarden met Geesje Feddes. Bij het burgerlijk huwelijk van Christiaan en Geesje was de volgende getuige aanwezig: Theodorus (Willem Hermannes) Beekhuis (1808-1893) [zie 14,VII] [broer bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Christiaan en Geesje: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-22
Inventarisnr: 2043
Gemeente: Leeuwarden
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 10
Datum: 15-02-1855
Bruidegom Christiaan Houdijn Beekhuis
Bruid Geesje Feddes
Vader bruidegom
Moeder bruidegom
Vader bruid
Moeder bruid
Nadere informatie >
Geesje is een dochter van Cornelis Jans Feddes en Claaske van der Meulen Heijmans. Geesje is overleden vóór 12-10-1885.

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Jan Sinninghe Damsté. Hij is gedoopt op 24-01-1745 in Groningen.
Notitie bij de geboorte van Jan: Doop 24-01-1745 Groningen; Martinikerk
Dopeling Jan Sinninghe
Geslacht m
Geboorteplaats Groningen; Schuitendiep
Vader Pieter Damstede
Moeder Geesje Sinninghe
Bron Algemeen doopboek Groningen 1733-1754
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 150, folio 130v
Jan is overleden op 13-11-1826 in Groningen, 81 jaar oud.
Beroep:
brouwer; Koopman; eigenaar "De Gulden Roemer"; regent Pepergasthuis; Vaandrig
Toelichting:
Fol 47 – 6 mei 1772 – Brouwer Jan Sinninge Damste van Oudezijl, met een volmacht dd 5 mei van zijn vrouw Jacomina Ludolphi, leent van brouwer Geert de Boer van Bonda, commissaris R. Boelens uit de Nieuweschans, mede voor Broene Geerts Hopkes van de Pruisische Nieuwe Polder, voormond en voogden over de pupillen van wijlen Harm Balsters en Sara van Lessen (el), 2500 Car gld tegen 4% rente.

akte van verkoop door de wijnhandelaar P. van Someren en juffrouw J. van Someren, weduwe Veenhorst, aan de wijnhandelaar Jan Sinning Damstee en Jacomina Ludolphi e.l. van een huis, hof en kamer, het huis genaamd "de gouden roemer", hebbende tot zwetten ten noorden raadsheer de Drews, ten oosten * de "straat agter de muur", ten zuiden juffer Draper en ten westen * de straat ; -benevens de overdracht van het recht van gereserveerde eigendom van het verkochte door verkopers aan dr. J.J. Cremers als administrerende de goederen van de graaf van Spangen, 1778 februari 10
Inventaris van het archief van de Familie Sijpkens, 1643-1855
Akten betreffende het huis "de Gouden Roemer" in de Guldenstraat te Groningen, bij de verkoop van het huis op 17 juni 1878 door Henricus Sijpkens aan Jelle Diest Lorgion in handen van Henricus Sijpkens achtergebleven

52 van cessie door dr. P. Cremers als gevolmachtigde van de graaf van Spangen aan dr. J.J. Cremers ook uit naam zijner vrouw A.M. Heerkens van het restant kapitaal kooppenningen wegens het huis, gekocht door J.S. Damsté en J. Ludolphie e.l., volgens koopakte d.d. 10 februari 1778, door eerstgenoemde acte getransfigeerd
Datering 1787 februari 6. Met dorsale kwijting door Eppo Cremers en F.I.J. Cremers voor de ontvangst van gelden in vermindering van het verschuldigde kapitaal, 1808 juni 1
NB De acte van cessie is verleden voor burgemeesteren en raad der stad Groningen; met rest van het aanhangend zegel der stad.
In dorso: Borgemr. B. v. Iddekinge,-Cessie. -Aan dr. J.J. Cremers. 4 st.-M.a.h.: 3 gl.
Vindplaats Groninger Archieven

12 Fragment van de Groninger Courant van de 28 feb. 1804, houdende een aankondiging van de verkoping van de bezittingen van wijlen de "juffer" W.E. van Schulenburg op 16 en 17 maart 1804 ten huize van de kastelein J.S. Damstee aan de Groote Markt te Groningen, 1804
details...
Getuige bij:
01-10-1768     huwelijk Geert Pieters Damsté (1749-1831) en Vrouke Jannes ten Oever (1747-1823) [zie 32,IV]    [broer bruidegom]
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 03-04-1768 in Groningen met de 27-jarige Jacomijna Ludolphi. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Jacomijna waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Elingh, Meijke Geerts [zie 35] [moeder bruid], Lukas Hendriks Hamming (ovl. 1780) [zie 64,II] [aangetrouwde oom vaderszijde bruidegom], Alegonda Maria Damstee (geb. 1712) [zie 64,II] [tante vaderszijde bruidegom], Jan Christophorus Ludolphi (1715-1796) [neef vaderszijde bruid], Jan Ludolphi (geb. 1726) [broer bruid] en Annegien van der Tuick (1739-1813) [zie 34,I] [schoonzuster bruid]. Bij het kerkelijk huwelijk van Jan en Jacomijna was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobs Ludolphi (geb. 1729) [zie 34,I] [broer bruid].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Jacomijna: Huwelijk 03-04-1768 Groningen
Bruidegom Jan Sinnige Damstee, van Groningen
Bruid Jacomina Ludolphi, van Windeweer
Bron Ondertrouwboek Groningen 1763-1769
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 182, folio 224

Registratie: 18-03-1768, Groningen
Bruidegom Jan Sinninghe Damste
Bruid Jacomina Ludolphi
Bruidegoms zijde Lucas Hammink, aangetrouwde oom en voormond
Bruidegoms zijde Alagonda Maria Damste, moeij
Bruidegoms zijde Jan Elingh, neef en voogd over bruidegom en diens broer Geert Damste
Bruids zijde Maijke Geerts, moeder, weduwe Johannes Jacobus Ludolphi
Bruids zijde Jan Ludolphi, broer
Bruids zijde Annigien van der Tuuk, aangetrouwde zuster
Bruids zijde Jan van Ludolphi, neef
17 Jacomijna Ludolphi, geboren in Winneweer. Zij is gedoopt op 10-07-1740 in Garrelsweer. Jacomijna is overleden op 04-08-1808 in Groningen, 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacomijna: Overlijden 07-08-1808 Groningen
Begraven Groningen

Overledene Jacomika van Ludolffij, nalatende 5 kinderen
Geslacht v
Leeftijd 68 jaar

Relatie J.S. Damstee, echtgenoot

Bron Aangegeven lijken Groningen 1808
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 202, folio 73v
Toelichting:
7 juni 1772 Jacomina Ludolfi met attest. van Groningen naar Nieuweschans
Getuige bij:
01-10-1768     huwelijk Geert Pieters Damsté (1749-1831) en Vrouke Jannes ten Oever (1747-1823) [zie 32,IV]    [schoonzuster bruidegom]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geesje (Jan Sinninghe) Damsté, dochter van Jan Sinninghe Damsté (zie 16). Zij is gedoopt op 26-05-1768 in Groningen.
Notitie bij de geboorte van Geesje: Doop 26-05-1768 Groningen

Kind Geesje
Geslacht v
Geboorteplaats Groningen; Nieuwe Ebbingestraat

Vader Jan Sinninghe Damsté
Moeder Jacomina Ludolphi

Bron Algemeen doopboek Groningen 1755-1778
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 151
Geesje is overleden op 12-05-1818 in Bierum, 49 jaar oud.
Toelichting:
29 september 1811 met attestatie van Appingedam:
Geessien Damste, huisvrouw van Ds. G van den Broek (Overleden te Bierum 4 Mei 1818)
Geesje trouwde, 25 jaar oud, op 14-07-1793 in Ureterp met Gisbertus van den Broek, 25 jaar oud. Gisbertus is een zoon van Jan van den Broek en Doetje Buising. Hij is gedoopt op 19-06-1768 in Leeuwarden.
Notitie bij de geboorte van Gisbertus: Leeuwarden, dopen, doopjaar 1768
Dopeling: Gijsbert
Gedoopt op 19 juni 1768 in Leeuwarden
Kind van Jan van den Broek en Doedtie Buzing

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : GIJSBERT of GIJSBERTJE
Vader : JAN BROEK
Moeder : DOETJE BUISING

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Leeuwarden, doop 1766-1772
Inventarisnr. : DTB 946
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 17-4-2007
Gisbertus is overleden op 08-02-1821 in Bierum, 52 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gisbertus: Overlijden 08-02-1821 Bierum

Overledene Gijsbertus van den Broek
Geslacht m
Leeftijd 52 jaar
Geboorteplaats Leeuwarden

Vader Jan van den Broek
Moeder Doetje Buising
Relatie Geessien Damstee

Bron Overlijdensregister Bierum 1821
Aktenummer 6
Beroep:
Predikant
II. Johannes Jacobus (Jan Sinninghe) Damsté, geboren op 12-09-1770 in Oude Zijl, zoon van Jan Sinninghe Damsté (zie 16). Hij is gedoopt op 14-09-1770 in Groningen (Martinikerk).
Notitie bij de geboorte van Johannes: Doop 14-09-1770 Groningen; Martinikerk
Kind Johannes Jacobus
Geslacht m
Geboorteplaats Groningen; Langeackerschans
Vader Jan Sinningh Damste
Moeder Jacomijna Ludolphi
Bron Algemeen doopboek Groningen 1755-1778
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 151
Johannes is overleden op 13-02-1855 in Groningen, 84 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Groningen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 174
Aangiftedatum: 15-02-1855
Overledene Johannes Jacobus Damsté
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 13-02-1855
Leeftijd: 84
Overlijdensplaats: Groningen
Vader Jan Sinninghe Damsté
Moeder Jacomina Ludolphi
Partner Gertje Buijsing
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie geboortepl: Oudezijl gem. Nieuwe Schans; beroep overl.: em.predikant

Begraafplaats: Groningen Noorder
Johannes Jacobus Damsté 12-09-1770 13-02-1855 02460
Beroep:
Predikant
Toelichting:
604 Verzoekschrift door Onno Tamminga van Alberda en ds. J.J. Damstee, predikant te Uithuizermeeden, aan het departementaal bestuur van Stad en Landen van Groningen om te mogen verwisselen van eigendommen, wederzijds tot vaste huur doende 66 gulden, ongedateerd, met geapostilleerde toestemming, 1804
details...
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 10-11-1793 in Wijnjeterp met Gertje Buijsing, 22 jaar oud, nadat zij op 16-10-1793 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Gertje: Leeuwarden, huwelijken 1793
Vermelding: Ondertrouw op 16 oktober 1793
Man : Johannes Jacobus Damste afkomstig van Wijnjeterp
Vrouw : Gertje Buijsing afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is predikant

Gestandaardiseerde namen: JOHANNES JAKOBS en GEERTJE

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1785-1798
Inventarisnr.: DTB 914
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar
Gertje is een dochter van Reinder Buijsing en Rinske Reiger. Zij is gedoopt op 10-11-1771 in Leeuwarden.
Notitie bij de geboorte van Gertje: Leeuwarden, dopen, doopjaar 1771
Dopeling: Gertie
Gedoopt op 10 november 1771 in Leeuwarden
Dochter van Reinder Buising en Rinske Reijger

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : GEERTJE
Vader : REINER BUISING
Moeder : RINSKE .....
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Leeuwarden, doop 1766-1772
Inventarisnr. : DTB 946
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 17-4-2007
Gertje is overleden in 1802, 30 of 31 jaar oud.
Toelichting:
Handelingen des kerkenraads gedurende den dienst van my J.J. Damsté Pred. alhier.
15-09-1799
zijn met attest. als lidmaten overgekomen
Gertje Buijsing van Augustijnusga (gestorven 1802)

Lidmatenboek Achtkarspelen, 1795
Gertje Buysing
- Op 20 december 1795 ingekomen van Bellingwolderschans
III. Maijke (Jans) Sinninghe Damsté, geboren in Langeakkerschans, dochter van Jan Sinninghe Damsté (zie 16). Zij is gedoopt op 08-10-1772 in Groningen (Nieuwe Kerk).
Notitie bij de geboorte van Maijke: Doop 08-10-1772 Groningen; Nieuwe Kerk

Kind Maijke
Geslacht v
Geboorteplaats Groningen; Langeakkerschans

Vader Jan Sinningh Damstee
Moeder Jacomijna Ludolphi

Opmerkingen burgers alhier

Bron Algemeen doopboek Groningen 1755-1778
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 151
Maijke is overleden op 12-10-1856 in Groningen, 84 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maijke: Detail resultaat: (Overledene)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Groningen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 848
Aangiftedatum: 15-10-1856
Overledene Meike Damsté
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 12-10-1856
Leeftijd: 84
Overlijdensplaats: Groningen
Vader Jan Sinninghe Damsté
Moeder Jacomijna Ludolphi
Partner Johannes Marissen
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Oudezijl gem. Nieuweschans
Maijke trouwde, 25 jaar oud, op 06-06-1798 in Oosterwijtwerd met Jan Marissen, 49 jaar oud, nadat zij op 18-05-1798 in Groningen in ondertrouw zijn gegaan [bron: Advertentie].
Notitie bij het huwelijk van Maijke en Jan: Huwelijk 06-06-1798 Oosterwijtwerd
met attestatie van Groningen
Bruidegom Jan Marissen
Bruid Meike Damste
Bron Doop- en trouwboek Oosterwijtwerd 1738-1804
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 356, folio 42
Jan is een zoon van Jan Marissen en Gesina Ringels. Hij is gedoopt op 06-12-1748 in Groningen.
Notitie bij de geboorte van Jan: Doop 06-12-1748 Groningen; Martinikerk

Kind Johannes
Geslacht m
Geboorteplaats Groningen; Peperstraat

Vader Jan Marissen
Moeder Gesina Ringels

Bron Algemeen doopboek Groningen 1733-1754
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 150
Jan is overleden op 13-03-1838 in Groningen, 89 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Detail resultaat: (Partner)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Groningen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 213
Aangiftedatum: 14-03-1838
Overledene Johannes Marissen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 13-03-1838
Leeftijd: 89
Overlijdensplaats: Groningen
Vader Jan Marissen
Moeder Gesina Ringels
Partner Meike Damsté
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Groningen; beroep vader: bierbrouwer
Toelichting:
1501 Verzameling losse stukken Gemeentearchief Groningen (1), 1206 - 1980

2. Inventaris
2.05. Families en personen
2.05.2. Personen
2.05.2.2. Met name genoemde personen
418 Akte van huwelijkse voorwaarden van Jan Marissen en Meike Damsté
Datering: 1798
Omvang: 1 charter
IV. Pieter (Jan Sinninghe) Damsté, geboren in Oudeschans (zie 8).
V. Jacomina Knowles (Jans) Sinninghe Damsté, dochter van Jan Sinninghe Damsté (zie 16). Zij is gedoopt op 21-06-1776 in Groningen.
Notitie bij de geboorte van Jacomina: Doop 21-06-1776 Groningen

Kind Jacomina Knowles
Geslacht v
Geboorteplaats Nieuweschans

Vader Jan Sinninge Damstee
Moeder Jacomina Ludolfi

Opmerkingen burgers alhier

Bron Algemeen doopboek Groningen 1755-1778
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 151
Jacomina is overleden vóór 09-02-1780, ten hoogste 3 jaar oud.
VI. Jacomina Knowles (Jan Sinninghe) Damsté, dochter van Jan Sinninghe Damsté (zie 16). Zij is gedoopt op 09-02-1780 in Groningen (A-kerk).
Notitie bij de geboorte van Jacomina: Doop 09-02-1780 Groningen; A-kerk

Kind Jacomina Knowles
Geslacht v
Geboorteplaats Groningen; Guldenstraat

Vader Jan Sinning Damste
Moeder Jacomina Ludolphi

Bron Algemeen doopboek Groningen 1779-1795
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 152
Jacomina is overleden op 07-04-1862 in Groningen, 82 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacomina: Overlijden 07-04-1862 Groningen
Overledene Jacomina Knowles Damste
Geslacht v
Leeftijd 82 jaar
Geboorteplaats Groningen
Vader Jan Sinninge Damste
Moeder Jacomina Ludolphi
Relatie 1 Tjapke Neringh
Relatie 2 Hindrik Derks Brouwer
Bron Overlijdensregister Groningen 1862
Aktenummer 331

Detail resultaat: (Overledene)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Groningen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 331
Aangiftedatum: 08-04-1862
Overledene Jacomina Knowles Damsté
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 07-04-1862
Leeftijd: 82
Overlijdensplaats: Groningen
Vader Jan Sinninge Damsté
Moeder Jacomina Ludolphi
Partner Tjapke Neringh
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Groningen; wed.v. Hindrik Derks Brouwer; beroep overl.: conventualinne
Jacomina:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 10-05-1801 in Groningen met Hendrik Derks Brouwer, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacomina en Hendrik: Huwelijk 10-05-1801 Groningen
Bruidegom Hendrik Brouwers, van Groningen
Bruid Jacomina Krowles Damste, van Groningen
Bron Ondertrouwboek Groningen 1799-1803
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 187, folio 107v
Hendrik is een zoon van Derk Hindriks Brouwer en Jantje Haak. Hij is gedoopt op 02-07-1777 in Groningen.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Doop 02-07-1777 Groningen; A-kerk

Kind Hendrik
Geslacht m
Geboorteplaats Groningen; Damsterdiep

Vader Dirk H. Brouwer
Moeder Jantje Haak

Bron Algemeen doopboek Groningen 1755-1778
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 151
Hendrik is overleden op 10-10-1826 in Groningen, 49 jaar oud.
Beroep:
Klerk Bank van lening Groningen
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 29-05-1828 in Groningen met Tjapke Neringh, 50 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacomina en Tjapke: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Vader bruid)
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Groningen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 153
Datum: 29-05-1828
Bruidegom Tjapke Neringh
Geboortedatum: 13-05-1778
Geboorteplaats: Groningen
Bruid Jacomina Knowles Damste
Geboortedatum: 09-02-1780
Geboorteplaats: Groningen
Vader bruidegom Jan Neringh
Moeder bruidegom Hendrikje Blokbergen
Vader bruid Jan Sinninge Damste
Moeder bruid Jacomina Ludolphi
Nadere informatie beroep vader bruidegom: kleermaker; bruidegom 50 jaar; bruid 48 jaar; weduwe van Hindrik Derks Brouwer
Tjapke is geboren op 13-05-1778 in Groningen. Tjapke is overleden.
18 Hermannes Alberts Beekhuis, geboren op 20-02-1735 in Groningen. Hij is gedoopt op 22-02-1735 in Groningen.
Notitie bij de geboorte van Hermannes: Doop 22-02-1735 Groningen; Martinikerk

Dopeling Hermannus
Geslacht m
Geboorteplaats Groningen; Boterdiep

Vader Albert Harms
Moeder Antie Muijrs

Bron Algemeen doopboek Groningen 1733-1754
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 150, folio 031
Hermannes is overleden op 29-01-1808 in Bunde (Oost Friesland), 72 jaar oud. Hij is begraven op 05-02-1808 in Bunde (Oost Friesland).
Beroep:
Predikant
Hermannes trouwde (2), 52 jaar oud, op 29-09-1787 in Groningen met Jacomintje ter Nooy (±1738-1808), ongeveer 49 jaar oud.
Hij trouwde (1), 26 jaar oud, op 27-01-1762 in Vlagtwedde met de 19-jarige Alida Heeres (zie 19 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Hermannes en Alida: Registratie 30-01-1762 Groningen
Bruidegom Harmannus Beekhuis, van Groningen
Bruid Aleida Heres, van Vlagtwedde
Bron Ondertrouwboek Groningen 1755-1762
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 181, folio 290
19 Alida Heeres, geboren op 01-04-1742 in Vlagtwedde. Zij is gedoopt op 01-04-1742 in Vlagtwedde.
Notitie bij de geboorte van Alida: Doop 01-04-1742 Vlagtwedde

Dopeling Aleijda
Geslacht v

Vader Willem Heeres
Moeder Elijsabet Reinewerfs

Opmerkingen vader is koopman

Bron Doop- en trouwboek Vlagtwedde 1678-1744
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 487, folio 50
Alida is overleden op 25-08-1782 in Bunde (Oost Friesland), 40 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Albert Hermannes Beekhuis, geboren op 09-02-1764 in Noordlaren, zoon van Hermannes Alberts Beekhuis (zie 18). Hij is gedoopt op 12-02-1764 in Loppersum. Albert is overleden op 11-06-1797 in Schellingwoude, 33 jaar oud.
Beroep:
Predikant
Albert trouwde, 26 jaar oud, op 14-04-1790 in Schellingwoude met Trijntje Vredenhuis. Trijntje is overleden. Trijntje ging later in ondertrouw op 15-08-1798 in Nieuwendam [bron: Advertentie] met Cornelis Mos.
II. Willem Hermannes Beekhuis, geboren op 18-06-1766 in Noordlaren (zie 14).
III. Elisabeth Hermannes Beekhuis, geboren op 30-12-1770 in Onstwedde, dochter van Hermannes Alberts Beekhuis (zie 18). Zij is gedoopt op 06-01-1771 in Onstwedde. Elisabeth is overleden op 19-09-1805 in Groningen, 34 jaar oud (oorzaak: Borftkwaal door bloedfpuwing).
Beroep:
Mede Voogdes Burger-Weeshuis Groningen
Elisabeth trouwde, 23 jaar oud, op 28-08-1794 in Groningen met Claas Wolters Scholtens. Claas is overleden.
Beroep:
Clerk Comptoir General Groningen
Getuige bij:
kerkelijk huwelijk Jan Zanting (1775-1846) en Aaltje Hermannes Beekhuis (1773-1824) [zie 18,IV]    [zwager bruid]
kerkelijk huwelijk Pieter (Jan Sinninghe) Damsté (1775-1837) en Martha Hermannes Beekhuis (1780-1808) [zie 9]    [zwager bruid]
IV. Aaltje Hermannes Beekhuis, geboren op 26-05-1773 in Onstwedde, dochter van Hermannes Alberts Beekhuis (zie 18). Zij is gedoopt op 30-05-1773 in Onstwedde.
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Doop 30-05-1773 Onstwedde

Kind Aaltijn
Geslacht v

Vader Hermannus Beekhuis
Moeder Aleijda Heres

Bron Doop- en trouwboek Onstwedde 1725-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 352
Aaltje is overleden op 17-01-1824 in Alkemade, 50 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aaltje: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Rijnlands Midden
Algemeen Gemeente: Alkemade
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 3
Aangiftedatum: 19-01-1824
Overledene Aaltje Beekhuis
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 17-01-1824
Leeftijd: 50
Overlijdensplaats: Alkemade
Vader N.N Beekhuis
Moeder N.N Stures
Partner Jan Zanting
Nadere informatie Voornamen van ouders staan niet vermeld
Aaltje trouwde, 28 jaar oud, op 29-11-1801 in Groningen met Jan Zanting, 26 jaar oud, nadat zij op 07-11-1801 in Groningen in ondertrouw zijn gegaan. Bij het kerkelijk huwelijk van Aaltje en Jan was de volgende getuige aanwezig: Claas Wolters Scholtens [zie 18,III] [zwager bruid].
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jan: Huwelijk 29-11-1801 Groningen

Bruidegom Jan Zanting

Bruid Aaltje Boekhuis

Bron Trouwboek Groningen 1796-1803
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 191, folio 85

Huwelijk 02-11-1801 Groningen

Bruidegom Jan Zanting, van Groningen

Bruid Aaltje Beekhuis, van Onstwedde

Bron Ondertrouwboek Groningen 1799-1803
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 187, folio 138v
Jan is geboren in Groningen, zoon van Derk Zanting en Johanna Maria Lustig. Hij is gedoopt op 18-08-1775 in Groningen.
Notitie bij de geboorte van Jan: Doop 18-08-1775 Groningen

Kind Jan
Geslacht m
Geboorteplaats Groningen; aan de Grote Markt

Vader Derk Zanting
Moeder Johanna Maria Lustig

Bron Algemeen doopboek Groningen 1755-1778
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 151
Jan is overleden op 13-11-1846 in Alkemade, 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Detail resultaat: (Overledene)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Rijnlands Midden
Algemeen Gemeente: Alkemade
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 109
Aangiftedatum: 14-11-1846
Overledene Jan Zanting
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 13-11-1846
Leeftijd: 71
Overlijdensplaats: Alkemade
Vader Dirk Zanting
Moeder Johanna Maria Luttig
Partner Maria Sophia Verweijde
Jan trouwde later op 15-08-1824 in Alkemade met Maria Sophia Verweijde (1778-1863).
Beroep:
Remonstrants Predikant Schoonhoven, Zegwaard, Zoetermeer en Nieuwpoort
Toelichting:
1805 - 1809 Jan Zanting
Jan Zanting, prop. 1801. Intr. Dec. Hij werd in 1802 ten deele met de bediening van Nieuwpoort belast, en toen in 1804 aan den hoogbejaarden pred. dezer gemeente het emeritaat was verleend, werden beide kerken weder gecombineerd, en wel op dezen voet, dat de pred. te Schoonh. wonen, in elke gemeente eenmaal op iederen Zondag, des voor-, en namiddags bij beurte prediken en ./’ 850 traktement met / 110 huishuur genieten zou, benevens het vrije gebruik van de pastorie en tuin te Nieuwpoort, mits die
niet verhurende. Intusschen hadden, evenals andere gemeenten, ook die van Schoonh. en Nieuwp. al hare bezittingen in 1803 aan de Broed, als eigendom afgestaan.

In 1805 werd Zanting naar Zegwaart en Zoetermeer beroepen, werwaarts hij in den zomer vertrok. Schoonh. kreeg daardoor weder een vrij beroep, met bepaling, dat
de nieuwe pred. aldaar zou wonen. Zij beriep met Nieuwpoort, in overleg met de Soc.-Commissie:
V. Hero Gerard Hermannes Beekhuis, geboren op 01-07-1775 in Emden, zoon van Hermannes Alberts Beekhuis (zie 18).
Notitie bij de geboorte van Hero: Hero Gerard Beekhuis Ds
Sex: M
Birth: 1 Jul 1775 Place: Emden
Death: 13 Feb 1816 Place: Stapelmoor
Burial: 20 Feb 1816 Place: Stapelmoor
Father: Hermannus Alberts Beekhuis Ds
Mother: Aleida Heeres
Marriage(s):
Spouse: Alberdina Buijsing
Marriage: 17 Sep 1800 Place: Groote Kerk,Leeuwarden
Hero is overleden op 13-02-1816 in Stapelmoor, 40 jaar oud. Hij is begraven op 20-02-1816 in Stapelmoor.
Beroep:
Predikant
Toelichting:
Pastoren der Kirche Stapelmoor:
1808 - 1816 Hero Gerhard Beekhuis
Hero trouwde, 25 jaar oud, op 17-09-1800 in Leeuwarden (Jacobijner kerk) met Alberdina Buijsing, 21 jaar oud, nadat zij op 22-08-1800 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 29-08-1800 in Leeuwarden.
Notitie bij het huwelijk van Hero en Alberdina: Leeuwarden, huwelijken 1800
Vermelding: Ondertrouw op 29 augustus 1800
Man : Hero Gerardus Beekhuis
Vrouw : Albertina Buijsing afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is dominee te Eppenhuizen

Gestandaardiseerde namen: HERE GERARDUS en ALBERTJE

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1798-1811
Inventarisnr.: DTB 915
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Leeuwarden, huwelijken 1800
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 september 1800
Man : Hero Gerardus Beekhuis
Vrouw : Albertina Buijsing afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : getrouwd in de Jacobijner kerk

Gestandaardiseerde namen: HERE GERARDUS en ALBERTJE

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1798-1809
Inventarisnr.: DTB 1002
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar
Alberdina is geboren op 07-08-1779 in Leeuwarden, dochter van Reinder Buijsing en Rinske Reiger. Zij is gedoopt op 22-08-1779 in Leeuwarden.
Notitie bij de geboorte van Alberdina: Leeuwarden, dopen, geboortejaar 1779, doopjaar 1779
Dopeling: Albertina
Geboren op 7 augustus 1779
Gedoopt op 22 augustus 1779 in Leeuwarden
Dochter van Reinder Buyzing en Rinske Reiger

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : ALBERTJE
Vader : REINER .....
Moeder : RINSKE REIGER
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Leeuwarden, doop 1777-1783
Inventarisnr. : DTB 948
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Alberdina is overleden.
VI. Anna Hermannes Beekhuis, geboren op 13-04-1778 in Bunde (Oost Friesland), dochter van Hermannes Alberts Beekhuis (zie 18).
Notitie bij de geboorte van Anna: Anna Beekhuis
Sex: F
Event(s):
Birth: 13 Apr 1778 Place: Bunde
Death: 3 Feb 1816 Place: Gieten,Drenthe
Parents:
Father: Hermannus Alberts Beekhuis Ds
Mother: Aleida Heeres D
Anna is overleden op 03-02-1816 in Gieten, 37 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Anna: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.012
Inventarisnr: 1816
Gemeente: Gieten
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 2
Aangiftedatum: 04-02-1816
Overledene Anna Beekhuis
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 03-02-1816
Leeftijd: 37
Overlijdensplaats: Gieten
Vader Harmannus Beekhuis
Moeder Alida Heres
Nadere informatie geboortepl: -; beroep vader: predikant;
VII. Martha Hermannes Beekhuis, geboren op 14-09-1780 in Bunde (Oost Friesland) (zie 9).
20 Beerent Jans Smedes. Hij is gedoopt op 01-12-1737 in Nieuweschans.
Notitie bij de geboorte van Beerent: Bron Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop (Vader)
Archieflocatie Groninger Archieven

Algemeen Pagina: 33
Kerkgemeente: Nieuweschans
Soort bron: 315
Gezindte: Nh.
Doopdatum: 01-12-1737
Kind Beerent
Geslacht: M
Vader Jan Smedes
Moeder Wipke Beerents
Beerent is overleden op 08-03-1808 in Nieuweschans, 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Beerent: Overlijden 08-03-1808 Nieuweschans
Begraven Nieuweschans

Overledene Berend J. Smeedes, gegevens aangevuld uit archief van de Gequalificeerden van de belasting op het recht van successie (Toegang 40).


Bron Aangegeven lijken Nieuweschans 1806-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 318, folio 6
Beroep:
Brouwer en herbergier
Toelichting:
Nieuweschans 5 september 1779
Beerend Smedes en Imke Sickes egtelieden op belijdenis
Fol 19-20 – 25 augustus 1770 - Mons. Berent Smedes uit de Nieuweschans, mede voor zijn vrouw Imke Sikkes verkoopt aan Jan Helmers, mede voor zijn bruid Tjalde Stevens Brands, van Wijmeer, een huis, schuur en tuintje, gelegen in de Nieuweschans. Ten N Jacobus Smedes, ten O de Agterstraat, ten Z Hinderik Ebbens, ten W de Voorstraat, zoals 1e comparanten dit onlangs bij executie hebben gekocht. Grondpacht is 3 Car gld 7 st. Prijs: 1800 Car gld. Het bier dat in deze herberg wordt geschonken moet na een verkoop of vererving blijven gekocht bij de brouwerij van verkopers. Moeder van de bruid Trijntje Swiers van Wijmeer laat zich in als borg volgens een handschrift dd 25 augustus 1770.
Getuige bij:
16-11-1760     huwelijk Jacobus Jans Smedes (1736-1814) en Jantjen Smits (1739-1776) [zie 40,I]    [broer bruidegom]
10-04-1771     huwelijk Klaas Jans Smedes (1744-1818) en Saske Harms Ebbens (ovl. na 1818) [zie 40,V]    [broer bruidegom]
12-02-1777     huwelijk Hindrik Jans Smedes (1752-1828) en Frouwke Aeijsses Boelmans (1758-vóór 1816) [zie 40,VIII]    [broer bruidegom]
15-07-1778     huwelijk Focko Cornelius (geb. 1756) en Anna Tammes (geb. 1759)    [aangetrouwde oom moederszijde bruid]
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 20-06-1765 in Nieuweschans met de 22-jarige Imke Sickes. Bij het burgerlijk huwelijk van Beerent en Imke waren de volgende getuigen aanwezig: Reint Berends (1707-1778) [zie 82,III] [oom moederszijde bruidegom], Wijpke Beerents (1709-1790) [zie 41] [moeder bruidegom], Jan Jacobus Smedes (1712-1793) [zie 40] [vader bruidegom], Oest Berends (1714-1786) [zie 82,VI] [oom moederszijde bruidegom], Frauwe Aeijlckes (1717-1771) [zie 82,III] [nicht vaderszijde bruid], Wobbechijn Pieters (geb. 1730) [zie 82,VI] [nicht vaderszijde bruid], Jacobus Jans Smedes (1736-1814) [zie 40,I] [broer bruidegom], Jantjen Smits (1739-1776) [zie 40,I] [schoonzuster bruidegom], Grietje Jans Smedes (1740-1741) [zie 40,III] [zus bruidegom], Harm Jans Smedes (1741-1805) [zie 40,IV] [broer bruidegom], Klaas Jans Smedes (1744-1818) [zie 40,V] [broer bruidegom] en Hindrik Jans Smedes (1752-1828) [zie 40,VIII] [broer bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Beerent en Imke: Huwelijk 20-06-1765 Nieuweschans
proclamatien ook te Midwolda
Bruidegom Beerent Smedes, van Nieuweschans
Bruid Imke Sikkes, van Midwolda
Bron Doop- en trouwboek Nieuweschans 1742-1804
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 316, folio 19v

huwelijkscontract 20/6/1765 Lang Acker Schans
Beerend Smedes, Imke Sikkes, Jan Smedes, Wijpke Beerents, Jacobus Smedes, Jante Smit, Harm Smedes, Klaas Smedes, Grietje Smedes, Hindrik Smedes, Reijnd Beerends, Frouwe Aeilkens, Oest Beerents, Wobechijn Pieters
21 Imke Sickes. Zij is gedoopt op 08-03-1743 in Midwolda,.
Notitie bij de geboorte van Imke: Doop 08-03-1743 Midwolda
Dopeling Imke
Geslacht v
Vader Sicko Aijses
Moeder Anna Nies
Bron Kerkeboek Midwolda 1596-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 294
Imke is overleden op 16-08-1808 in Nieuweschans, 65 jaar oud. Zij is begraven in Nieuweschans.
Notitie bij overlijden van Imke: Overlijden 16-08-1808 Nieuweschans
Begraven Nieuweschans
Overledene Imke Sikkes, gegevens aangevuld uit archief van de Gequalificeerden van de belasting op het recht van successie (Toegang 40).
Relatie B. Smedes
Bron Aangegeven lijken Nieuweschans 1806-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 318, folio 2
Toelichting:
Heden morgen om vier uur, overleed tot onze bittere droefheid, onzen waarden en tederbeminden Moeder, IMKE SIKKES, Weduwe Beerend Smedes, in den Ouderdom van ruim 65 Jaren. Wy betreuren ïn haar een tedere zorgdragende Moeder. Geve langt dezen gebruikelyke weg, kennis aan Vrienden en Bekenden.
Oude Zyl by de SIKKO B. SMEDES, mede uit naam van myn twee Broeders, Zuster en Zwager.
Nieuwe Schans
den 16 Augustus 1808
De Negotie word op naam van de Erfgenamen gecontinueerd
Getuige bij:
16-05-1756     huwelijk Nies Sickes (1728-1780) en Albertjen Berents (1738-1806) [zie 42,II]    [zus bruidegom]
23-01-1757     huwelijk Oest Berends (1714-1786) en Wobbechijn Pieters (geb. 1730) [zie 82,VI]    [nicht vaderszijde bruid]
10-04-1771     huwelijk Klaas Jans Smedes (1744-1818) en Saske Harms Ebbens (ovl. na 1818) [zie 40,V]    [schoonzuster bruidegom]
12-02-1777     huwelijk Hindrik Jans Smedes (1752-1828) en Frouwke Aeijsses Boelmans (1758-vóór 1816) [zie 40,VIII]    [schoonzuster bruidegom]
15-07-1778     huwelijk Focko Cornelius (geb. 1756) en Anna Tammes (geb. 1759)    [tante moederszijde bruid]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Beerents Smedes, geboren op 19-11-1766 in Nieuweschans, zoon van Beerent Jans Smedes (zie 20).
Notitie bij de geboorte van Jan: Bron Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop (Vader)
Archieflocatie Groninger Archieven

Algemeen Pagina: 20v
Kerkgemeente: Nieuweschans
Soort bron: 316
Gezindte: N.h.
Doopdatum: 23-11-1766
Kind Jan
Geslacht: M
Geboortedatum: 19-11-1766
Vader Berent Smedes
Moeder Imke Sickes
Jan is overleden vóór 1808, ten hoogste 42 jaar oud.
II. Sicko Beerents Smedes, geboren op 09-10-1769 in Nieuweschans, zoon van Beerent Jans Smedes (zie 20).
Notitie bij de geboorte van Sicko: Bron Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop (Vader)
Archieflocatie Groninger Archieven

Algemeen Pagina: 23v
Kerkgemeente: Nieuweschans
Soort bron: 316
Gezindte: N.h.
Doopdatum: 15-10-1769
Kind Sicko
Geslacht: M
Geboortedatum: 09-10-1769
Vader Beerent Smedes
Moeder Imke Sickes
Sicko is overleden op 29-07-1841 in Tjamsweer, 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sicko: Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Moeder)
Archieflocatie Groninger ArchievenAlgemeen Gemeente: Appingedam
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 41
Aangiftedatum: 29-07-1841
Overledene Sikko Smedes
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 27-07-1841
Leeftijd: 71
Overlijdensplaats: Tjamsweer gem. Appingedam
Vader Berend Smedes
Moeder Imke Sikkes
Partner Achien Scheltens
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Nieuweschans; beroep overl.: negotiant; beroep vader: houtkoper
Beroep:
Aannemer, houtzager en steenkoper
Toelichting:
1501 Verzameling losse stukken Gemeentearchief Groningen (1), 1206 - 1980
629 Brieven van Sikko Smedes te Oudezijl aan zijn oom Klaas Smedes, beschrijvende de strijd in Oudezijl tussen de Engelsen en de Fransen
Sicko trouwde, 56 jaar oud, op 11-01-1826 in Appingedam met Aagje Scheltes Schelten, 38 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sicko en Aagje: Huwelijk 11-01-1826 Appingedam

Bruidegom Seiko Smedes, koopman
Geboren Nieuweschans
Vader Berend Smedes
Moeder Imke Siekes

Bruid Aagjen Scheltes Scheltens
Vader Schelte Scheltens, rentenier
Moeder Hilke Derks Dijk

Bron Huwelijksregister Appingedam 1826
Aktenummer 2
Aagje is een dochter van Schelte Scheltens en Hilke Derks Dijk. Zij is gedoopt op 08-04-1787 in Loppersum.
Notitie bij de geboorte van Aagje: Doop 08-04-1787 Loppersum

Dopeling Aagjen
Geslacht o

Vader Schelte Scheltens
Moeder Hilke Derks

Bron Doop- en trouwboek Loppersum 1634-1801
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 264
Aagje is overleden op 29-07-1877 in Tjamsweer, 90 jaar oud. Aagje is weduwe van Kornelis Hindriks Compaan (ovl. 1824), met wie zij trouwde op 08-05-1821 in Appingedam.
III. Jacobus Berends Smedes, geboren op 14-03-1772 in Nieuweschans (zie 10).
IV. Wijpke Beerents Smedes, geboren op 04-05-1775 in Nieuweschans, dochter van Beerent Jans Smedes (zie 20).
Notitie bij de geboorte van Wijpke: Detail resultaat:
Bron Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop (Vader)
Archieflocatie Groninger Archieven

Algemeen Pagina: 29
Kerkgemeente: Nieuweschans
Soort bron: 316
Gezindte: Nh.
Doopdatum: 13-05-1779
Kind Wijpke
Geslacht: V
Geboortedatum: 04-05-1779
Vader Berend Smedes
Moeder Imke Sickes
Wijpke is overleden op 03-05-1836 in Wirdum, 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Wijpke: Detail resultaat: (Partner)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Loppersum
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 19
Aangiftedatum: 04-05-1836
Overledene Wiepke Smedes
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 03-05-1836
Leeftijd: 57
Overlijdensplaats: Wirdum gem. Loppersum
Vader Berend Smedes
Moeder Seike Sikkes
Partner Jan Hendrik Sissingh
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Nieuweschans; beroep overl.: steen en pannebakker
Erfenis:
Akte van publieke verkoping vanwege de erfgenamen van Wiepke Smedes weduwe van Jan. H. Sissingh aan Johannes Koning Uilken advocaat te Loppersum van het goed Rusthoven aan het Damsterdiep onder Wirdum met steen- en pannenfabriek en kalkbranderij, de eigendom van 15B 1R 10E land, 1 stem in de collatie van Wirdum, 1 ommegang in Wirdummer Overregt, 1 mans en vrouwenbank in de kerk te Wirdum, de beklemming van 1B 32R 20E land met het Oude Heem onder Wirdum met een jaarlijkse vaste huur van 24 gld. en de eigendom van 2B 34R 50E land onder Wirdum, alle land tesamen kad. gem. Loppersum sectie A nrs. 530, 537 - 548, 551, 553 - 557 en sectie B nrs. 536 en 537, voor de som van F 31.057, 15 verleden voor Maximilaan Ph. Wenniger en Sijnco Reinders notarissen te Loppersum, 1836 sep. 3. Met de voorwaarden voor de publieke verkoop 3 retroacta 1734 juli 1, 1752 nov. 25 en 1805 apr. 2
Wijpke trouwde, 24 jaar oud, op 01-08-1799 in Appingedam met Jan Hendrik Sissingh, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wijpke en Jan: Huwelijk 01-08-1799 Appingedam

Bruidegom Jan Hindrik Sissingh, van Appingedam

Bruid Wijpke Beerends Smedes, van Tjamsweer

Bron Trouwboek Appingedam 1669-1808
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 17, folio 161


Registratie 07-07-1799 Tjamsweer
attestatie afgegeven naar Appingedam

Bruidegom Jan Hindrik Sissingh, geboren te Solwerd, wonende te Appingedam

Bruid Wijbke Beerends Smeedes, geboren te Nieuweschans, wonende te Tjamsweer

Bron Kerkeboek Tjamsweer 1720-1803
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 448, folio 102
Jan is geboren op 16-02-1771 in Solwerd, zoon van Edzardus Sissingh en Zwaantie Elfringhof. Hij is gedoopt op 17-02-1771.
Notitie bij de geboorte van Jan: Doop 17-02-1771 Solwerd

Dopeling Jan Hindrik
Geslacht m
Geboorteplaats Solwerd
Geboortedatum 16-02-1771

Vader E. Sissingh
Moeder Swaantje Elfringhof

Opmerkingen dp. Solwerd, vader predikant

Bron Doop- en trouwboek Solwerd en Marsum 1761-1805
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 423
Jan is overleden op 22-11-1814 in Wirdum gem. Loppersum, 43 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Loppersum
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 35
Aangiftedatum: 24-11-1814
Overledene Jan Hendrik Sissingh
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 22-11-1814
Leeftijd: 43
Overlijdensplaats: Wirdum gem. Loppersum
Vader NN
Moeder NN
Partner Wiepke Berends Smedes
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie ; beroep overl.: steenfabrikant
Jan is weduwnaar van Geerda Tonkens (±1769-1798), met wie hij trouwde op 31-07-1793 in Appingedam.
Beroep:
Steenfabrikant, Kalkbrander en Burgemeester Loppersum
V. Hindrik Berends Smedes, geboren op 08-05-1776 in Nieuweschans, zoon van Beerent Jans Smedes (zie 20). Hij is gedoopt op 12-05-1776 in Nieuweschans.
Notitie bij de geboorte van Hindrik: 12-5-1776 ; Nieuweschans
Dopeling Hindrik
Doopdatum 12-5-1776
Vader Beerent Smedes
Moeder Imke Sickes
Kerkelijke gemeente Nieuweschans
Kerkelijke gezindte Nederlands Hervormd
Hindrik is overleden op 24-10-1845 in Oudezijl, 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hindrik: Detail resultaat: (Vader)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Nieuweschans
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 17
Aangiftedatum: 24-10-1845
Overledene Hindrik Berends Smedes
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 22-10-1845
Leeftijd: 69
Overlijdensplaats: Oudezijl gem. Nieuweschans
Vader Berend Smedes
Moeder Imke Sickes
Partner Titia Scholtens
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie nalatende twee kinderen; geboortepl: Nieuweschans; beroep overl.: hout en steenkoper
Hindrik trouwde, 36 jaar oud, op 27-05-1812 in Winschoten met Titia Scholtens, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hindrik en Titia: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Vader bruidegom)
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Winschoten
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 8
Datum: 27-05-1812
Bruidegom Hindrik Smedes
Geboortedatum: 12-05-1776
Geboorteplaats: Nieuweschans
Bruid Titia Scholtens
Geboortedatum: 20-11-1785
Geboorteplaats: Winschoten
Vader bruidegom Berent Smedes
Moeder bruidegom Imke Sikkens
Vader bruid Hindrik Scholtens
Moeder bruid Leena Borchers
Nadere informatie beroep bruidegom: koopman; beroep vader bruidegom.: koopman; beroep vader bruid: rentenier
Titia is geboren op 20-11-1785 in Winschoten, dochter van Hindrik Scholtens en Leena Borchers. Titia is overleden op 11-05-1852 in Oudezij, 66 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Titia: Detail resultaat: (Partner)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Nieuweschans
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 9
Aangiftedatum: 13-05-1852
Overledene Titia Scholtens
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 11-05-1852
Leeftijd: 67
Overlijdensplaats: Oudezijl gem. Nieuweschans
Vader Hendrik Scholtens
Moeder Lena Borchers
Partner Hindrik Berends Smedes
Relatie: weduwe
Nadere informatie nalatende twee kinderen; geboortepl: Winschoten
22 Diddo Sybels Waterman, geboren op 02-05-1733 in Esklum. Diddo is overleden op 24-12-1792 in Bellingwolde, 59 jaar oud.
Beroep:
Schoolmeester
Toelichting:
1782
den 7 Augustus buitengewone Consistorie
Alzo door het overlijden van de E. Eppo Hindriks te Muntendam en door het vertrek van de E. Marten Heikes de Ouderlingsbedieningen te Muntendam en Uiterburen vacant zijn geworden en door het overlijden van de E. Mello Fiebes de Diakon bediening te Uiterburen is open gevallen; [...] Dewijl niemand der Lidmaten was opgekomen; zo zijn door de Leden der Consistorie met eenparige stemmen verkoren tot Ouderling te Muntendam de E. Schoolmeester E. Waterman, tot Ouderling in Uiterburen de E. Doeko Fiebes en tot Diakon de E. Remko Fokkes.

716 Bevelschrift van de rechter van Bellingwolde aan de schoolmeester D.S. Waterman te Bellingwolde over het luiden van de klokken bij het begin van de rechtdag
Datering: 1786
Diddo is weduwnaar van Antje Harms (1738-1776), met wie hij trouwde (1), 37 jaar oud, op 23-05-1770 in Esklum.
Hij trouwde (2), 45 jaar oud, op 03-06-1778 in Bellingwolde met Geesijn Hindriks (zie 23 hieronder). Bij het burgerlijk huwelijk van Diddo en Geesijn waren de volgende getuigen aanwezig: Berent Geerts [zie 46,II] [zwager bruid], Faijke Geerts, Geerd Jans Haijens [broer bruidegom], Haije Harms, Grietje Hendriks [zie 46,II] [zus bruid], Alke Jacobs [schoonzuster bruid], Albert Eerkens Smidt [zie 44,III] [zwager bruidegom], Wubke Willems (geb. 1719) [zie 47] [moeder bruid], Ida Harms Waterman (1736-1788) [zie 44,III] [zus bruidegom], Grietje Harms Waterman (1739-1828) [zie 44,IV] [zus bruidegom], Hilwert Hilwerts (geb. 1742) [broer bruid] en Derk Alberts Prins (1747-1812) [zie 44,IV] [zwager bruidegom]. Het kerkelijk huwelijk tussen Geesijn en Diddo vond plaats op 03-06-1778 in Bellingwolde.
Notitie bij het huwelijk van Diddo en Geesijn: Huwelijk 03-06-1778 Bellingwolde
Bruidegom Didde Sijbolts Waterman, van Bellingwolde, schoolmeester
Bruid Geesjen Hindriks, van Bellingwolde
Bron Kerkeboek Bellingwolde 1759-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 35, folio 116v

5 jun 1778: Diddo Sijbolts Waterman * Geesjen Hindriks Westerwolde: Bellingwolde (732/1048, 261), hs
Diddo Sijbolts Waterman x Geesjen Hindriks

Bruidegom, schoolmeester te Bellingwolde: Albert Eerkes Smith en Ida Watermans, zwager en zuster, Derk Alberts Prins en Griet Watermans, zwager/sibbe voogd en zuster, Geert Jans halfbroer, Haije Harms, zwager en principaal voormond, Faijke Geerts vreemde voogd.

Brd: Wupke Willems moeder, Berent Geerts en Grietje Hindriks, zwager en zuster, Hilwert Hilwerts en Alke Jacobs halfbroer en aangetrouwde halfzuster.
23 Geesijn Hindriks, geboren in Bellingwolde.
Getuige bij:
19-06-1807     huwelijk Hindrik Diddens Waterman (1783-1814) en Swaantje Roelfs [zie 22,IV]    [moeder bruidegom]
Geesijn trouwde (2) na 19-08-1792 met Roelf Hindriks Kuiper.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Trijntje Diddens Waterman, dochter van Diddo Sybels Waterman (zie 22). Zij is gedoopt op 25-10-1778 in Bellingwolde.
Notitie bij de geboorte van Trijntje: Bron Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Kerkgemeente: Bellingwolde
Soort bron: DTB 35
Gezindte: Nh.
Doopdatum: 25-10-1778
Kind Trijntje
Geslacht: V
Vader Diddo Sibolts Waterman
Moeder Geesjen Hindriks
Trijntje is overleden vóór 1781, ten hoogste 3 jaar oud.
Getuige bij:
19-06-1807     huwelijk Hindrik Diddens Waterman (1783-1814) en Swaantje Roelfs [zie 22,IV]    [zus bruidegom]
II. Wupke Diddens Waterman, dochter van Diddo Sybels Waterman (zie 22). Zij is gedoopt op 30-04-1780 in Bellingwolde.
Notitie bij de geboorte van Wupke: Bron Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Kerkgemeente: Bellingwolde
Soort bron: DTB 35
Gezindte: Nh.
Doopdatum: 30-04-1780
Kind Wupke
Geslacht: V
Vader Diddo Sijbols Waterman
Moeder Geesjen Hindriks
Wupke is overleden.
III. Trijntje Diddens Waterman, gedoopt op 10-06-1781 in Bellingwolde (zie 11).
IV. Hindrik Diddens Waterman, zoon van Diddo Sybels Waterman (zie 22). Hij is gedoopt op 28-03-1783 in Bellingwolde.
Notitie bij de geboorte van Hindrik: Doop 28-03-1783 Bellingwolde
Dopeling Hindrik
Geslacht m
Vader D.S. Waterman
Moeder Geesjen Hindriks
Bron Kerkeboek Bellingwolde 1759-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 35
Hindrik is overleden op 27-05-1814 in Groningen, 31 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hindrik: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Nieuwe Pekela
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 56
Aangiftedatum: 18-08-1814
Overledene Hinderk Deddens Waterman
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 29-05-1814
Leeftijd: 32
Overlijdensplaats: Groningen
Vader NN
Moeder NN
Partner
Nadere informatie elders overleden; overleden in het hospitaal; ; beroep overl.: soldaat
Beroep:
Soldaat
Hindrik trouwde, 24 jaar oud, op 19-06-1807 in Nieuwe Pekela met Swaantje Roelfs. Bij het burgerlijk huwelijk van Hindrik en Swaantje waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Derks, Geesijn Hindriks [zie 23] [moeder bruidegom], Evert A. Kater, Roelf Klazens, Roelf Hindriks Kuiper [stiefvader bruidegom], Bronne Meinderts Mulder [zoon bruid], Grietje Meinderts Mulder [dochter bruid], Arend Rengers, Eggerik Diddes Waterman (1767-1821) [broer bruidegom], Trijntje Diddens Waterman (1778-vóór 1781) [zie 22,I] [zus bruidegom], Haijke Didden Waterman (1785-1841) [zie 22,V] [broer bruidegom], Grietje Diddens Waterman (1790-1859) [zie 22,VII] [zus bruidegom], Titia Diddens Waterman (1792-1871) [zie 22,VIII] [zus bruidegom] en Roelf Meinderts Mulder (geb. 1794) [zoon bruid].
Notitie bij het huwelijk van Hindrik en Swaantje: Huwelijk 19-06-1807 Nieuwe Pekela
Bruidegom Hindrik Deddes Waterman
Bruid Swaantje Roelfs, weduwe van Meindert Brons Mulder
Bron Doop- en trouwboek Nieuwe Pekela 1704-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 311, folio 188v

19 jun 1807: Hendrik Deddens Waterman * Swaantje Roelofs Westerwolde: Oude Pekela (732/1072, 247), gsp
Hendrik Deddens Waterman van Bellingwolde en Swaantje Roelofs, wed. van Meindert Brons Mulder, van de Nieuwe Pekela.

Brg: Roelf Hindriks Kuiper x Gezijn Hendriks stiefvader en volle moeder, Haiko Deddens Waterman broeder, Eggerik Deddens Waterman halve broeder, Trijntje Deddens Waterman, Grietje Deddens Waterman en Titia Deddens Waterman volle zusters.

Brd: Roelf Tammes x Vrouke Jans vader en stiefmoeder wel verzogt maar niet gecompareerd, Evert A. Kater en Roelf Klazens als voormond. en vv. over de kinderen van de bruid in echte verwekt bij wijlen Meindert Brons Mulder, zijnde de sv. Roelf Tammes Luppes gemeld afwezig, Bronne en Roelf Meinderts, zoons en Geertje Meinders, dogter.

Get: Hendrik Derks en Arend Rengers.
Swaantje is geboren in Veendam, dochter van Roelf Tammes. Swaantje ging voorheen in ondertrouw op 13-07-1788 in Nieuwe Pekela met Wijpke Jans Mulder (ovl. vóór 1791). Swaantje ging voorheen in ondertrouw op 08-05-1791 in Nieuwe Pekela met Meindert Brons Mulder (ovl. vóór 1807). Swaantje ging voorheen in ondertrouw op 08-03-1807 in Winschoten met Fokko Diddens Waterman (1774-1807).
V. Haijke Didden Waterman, zoon van Diddo Sybels Waterman (zie 22). Hij is gedoopt op 08-05-1785 in Bellingwolde.
Notitie bij de geboorte van Haijke: Bron Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Kerkgemeente: Bellingwolde
Soort bron: DTB 35
Gezindte: Nh.
Doopdatum: 08-05-1785
Kind Haijke Didden
Geslacht: M
Vader Diddo Sijbolts Waterman
Moeder Geesjen Hindriks
Haijke is overleden op 15-03-1841 in Midwolda, 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Haijke: Overlijden 13-03-1841 Midwolda
Overledene Heiko Deddes Waterman
Geslacht m
Leeftijd 54 jaar
Geboorteplaats Bellingwolde
Vader Deddo Waterman
Moeder Geessien -
Relatie Menje Harms Boer
Bron Overlijdensregister Midwolda 1841
Aktenummer 9
Beroep:
Boerenknecht
Getuige bij:
19-06-1807     huwelijk Hindrik Diddens Waterman (1783-1814) en Swaantje Roelfs [zie 22,IV]    [broer bruidegom]
Haijke trouwde, 29 jaar oud, op 02-07-1814 in Midwolda met Menje Harms Boer, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Haijke en Menje: Person1:
Heike Diddes Waterman
Beroep:
Boerenknegt
Person2:
Diddo Sijbolds Waterman
Beroep:
schoolmeester
Person3:
Geessien Hindriks
Person4:
Menje Harms
Beroep:
dienstmaagd
Person5:
Harm Egberts
Beroep:
landgebruiker
Person6:
Trijntje Hitjes
Gebeurtenis:
Huwelijk
Datum:
zaterdag 2 juli 1814
Documenttype:
BS Huwelijk
Erfgoedinstelling:
Groninger Archieven
Plaats instelling:
Groningen
Collectiegebied:
Groningen
Documentnummer:
16
Registratiedatum:
2 juli 1814
Plaats:
Midwolda
AkteSoort:
huwelijk
Opmerking:
bruidegom 29 jaar; bruid 22 jaar

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Midwolda
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 16
Datum: 02-07-1814
Bruidegom Heike Diddes Waterman
Bruid Menje Harms
Vader bruidegom Diddo Sijbolds Waterman
Moeder bruidegom Geessien Hindriks
Vader bruid Harm Egberts
Moeder bruid Trijntje Hitjes
Nadere informatie beroep bruidegom: boerenknegt; beroep bruid: dienstmaagd; beroep vader bruidegom.: schoolmeester; beroep vader bruid: landgebruiker; bruidegom 29 jaar; bruid 22 jaar
Menje is geboren omstreeks 1791, dochter van Harm Egberts en Trijntje Hitjes. Menje is overleden op 31-12-1853 in Midwolda, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Menje: Overlijden 31-12-1853 Midwolda
Overledene Menje Harms Boer
Geslacht v
Leeftijd 62 jaar
Geboorteplaats Westerlee
Vader Harm Egges Boer
Moeder Trijntje Hittjes
Relatie 1 Harm Geerts Oudekerk
Relatie 2 Haiko Diddes Waterman
Bron Overlijdensregister Midwolda 1853
Aktenummer 54
Menje is weduwe van Harm Geerts Oudekerk (ovl. vóór 1814).
Beroep:
Dienstmaagd
VI. Ida Diddens Waterman, dochter van Diddo Sybels Waterman (zie 22). Zij is gedoopt op 26-01-1787 in Bellingwolde.
Notitie bij de geboorte van Ida: Doop 26-01-1787 Bellingwolde
Dopeling Ida
Geslacht v
Vader schoolmeester Waterman
Moeder Geesjen Hindriks
Bron Kerkeboek Bellingwolde 1759-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 35
Ida is overleden.
VII. Grietje Diddens Waterman, dochter van Diddo Sybels Waterman (zie 22). Zij is gedoopt op 22-05-1790 in Bellingwolde.
Notitie bij de geboorte van Grietje: Doop 22-05-1790 Bellingwolde
Dopeling ...
Geslacht v
Vader Diddo Waterman
Moeder Geesjen Hindriks
Bron Kerkeboek Bellingwolde 1759-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 35
Grietje is overleden op 29-07-1859 in Oude Pekela, 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Grietje: Overlijden 29-07-1859 Oude Pekela
Overledene Grietje Waterman
Geslacht v
Leeftijd 70 jaar
Geboorteplaats Bellingwolde
Vader -
Moeder -
Relatie Koert Kunst
Bron Overlijdensregister Oude Pekela 1859
Aktenummer 53

Overledene:
Grietje Waterman
Geslacht:
Vrouw
Geboorteplaats:
Bellingwolde
Leeftijd:
70 jaar
Relatie:
Koert Kunst
Gebeurtenis:
Overlijden
Datum:
vrijdag 29 juli 1859
Documenttype:
BS Overlijden
Erfgoedinstelling:
Groninger Archieven
Plaats instelling:
Groningen
Collectiegebied:
Groningen
Documentnummer:
53
Registratiedatum:
30 juli 1859
Plaats:
Oude Pekela
AkteSoort:
normaal
Beroep:
Dienstmeid
Getuige bij:
19-06-1807     huwelijk Hindrik Diddens Waterman (1783-1814) en Swaantje Roelfs [zie 22,IV]    [zus bruidegom]
Grietje trouwde, 21 jaar oud, op 16-11-1811 in Bellingwolde met Koert Everhardus Kunst, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Koert: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Bellingwolde
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 3
Datum: 16-11-1811
Bruidegom Koert Everhardus Kunst
Geboortedatum: 16-11-1787
Bruid Grietje Waterman
Geboortedatum: 22-05-1790
Vader bruidegom Everhardus Kunst
Moeder bruidegom Grietje Alberts
Vader bruid Didde Waterman
Moeder bruid Geesjen Hindriks
Nadere informatie beroep bruidegom: winkelier; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: timmerman; beroep vader bruid: schoolonderwijzer
Koert is geboren op 16-11-1787, zoon van Everhardus Kunst en Grietje Alberts. Koert is overleden.
Beroep:
Winkelier
VIII. Titia Diddens Waterman, geboren op 19-08-1792 in Bellingwolde, dochter van Diddo Sybels Waterman (zie 22). Zij is gedoopt op 19-08-1792 in Bellingwolde.
Notitie bij de geboorte van Titia: Bron Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Kerkgemeente: Bellingwolde
Soort bron: DTB 35
Gezindte: Nh.
Doopdatum: 19-08-1792
Kind Titia
Geslacht: V
Geboortedatum: 09-08-1792
Vader Diddo Sibels Waterman
Moeder Geesjen Hinderks
Titia is overleden op 29-12-1871 in Groningen, 79 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Titia: Overlijden 29-12-1871 Groningen
Overledene Tietsia Diddens Waterman
Geslacht v
Leeftijd 79 jaar
Geboorteplaats Bellingwolde
Vader Didde Sibels Waterman
Moeder Geessien Jakobs Vink
Relatie Rotger Esders Lesterhuis
Bron Overlijdensregister Groningen 1871
Aktenummer 1606
Getuige bij:
19-06-1807     huwelijk Hindrik Diddens Waterman (1783-1814) en Swaantje Roelfs [zie 22,IV]    [zus bruidegom]
Titia trouwde met Rotger Esders Lesterhuis. Rotger is geboren omstreeks 1801. Rotger is overleden op 26-05-1880 in Groningen, ongeveer 79 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Rotger: Overlijden 26-05-1880 Groningen
Overledene Rutger Lesterhuis
Geslacht m
Leeftijd 79 jaar
Geboorteplaats Groningen
Vader -
Moeder -
Relatie Titia Waterman
Bron Overlijdensregister Groningen 1880
Aktenummer 487
Beroep:
Arbeider
24 Jouke Joostes, geboren in Nieuweschoot. Jouke is overleden.
Notitie bij overlijden van Jouke: Hennaarderadeel 1810
Grietenij Hennaarderadeel Register van overledenen 1806-1811
Invnr.: DTB 389
Datum : 22 februari 1810
Plaats: Oosterlittens
Overleden Jouke Joosen

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: JOUKE JOOSTES

Wijzigingsdatum: 2-1-2007
Hij trouwde op 15-05-1768 in Oudeschoot met de 28-jarige Blijke Pieters.
Notitie bij het huwelijk van Jouke en Blijke: Trouwregister Hervormde gemeente Oudeschoot Nieuweschoot
Mildam Rottum Katlijk, 1768
DTB nr: 608, 1746 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 15 mei 1768,
Oudeschoot
Man: Jouke Joostes, Nieuweschoot
Vrouw: Blik Pieters, Mildam
Gestandaardiseerde namen: JOUKE JOOSTES en PIETERS
25 Blijke Pieters. Zij is gedoopt op 20-09-1739 in Oudehorne.
Notitie bij de geboorte van Blijke: Schoterland, dopen, doopjaar 1739
Dopeling: Blyttje
Gedoopt op 20 september 1739 in Oudehorne
Kind van Pytter Alberts en Wobbigjen Jans

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : .....
Vader : PIETER ALBERTS
Moeder : WOBBELTJE JANS
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Hoornsterzwaag, Jubbega, Schurega en Oude- en Nieuwehorne, doop
1728-1811
Inventarisnr. : DTB 601
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2006
Blijke is overleden.
Notitie bij overlijden van Blijke: Ooststellingwerf 1808
Grietenij Ooststellingwerf Register van overledenen
Aengwirden, Schoterland en Oost- en Weststellingwerf
1806-1810
Invnr.: DTB 546
Datum : 27 januari 1808
Plaats: Donkerbroek
Overleden Blyke Pieters, oud 62 jaar

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: BLIJKE PIETERS
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antje Joukes de Vries, dochter van Jouke Joostes (zie 24). Zij is gedoopt op 05-02-1769 in Oudeschoot.
Notitie bij de geboorte van Antje: Schoterland, doopjaar 1769
Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk, Doop
Herv. gem. 1745-1811
DTB: 607
Dopeling: Antje
Gedoopt op 5 februari 1769 in Oudeschoot, Nieuweschoot,
Mildam, Rottum, Katlijk
Kind van Jouke Joostes en Blieke Pieters

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : ANSKE of ANTJE
Vader : JOUKE JOOSTES
Moeder : BLIJKE PIETERS

Wijzigingsdatum: 19-12-2006
Antje is overleden. Antje trouwde met Uilke Tijsses Haanstra. Uilke is geboren omstreeks 1769, zoon van Thijs Everts. Uilke is overleden.
Toelichting:
Familienamen 1811
Haanstra, Thys Everts, de Knijpe
k. Evert 45, Uulke 42, Willem 38, allen de Knijpe, Jan 35, Langezwaag,
Romkjen 42, wonende in vaartuig.
kk. (van Willem), Thys, Antje, (van Jan), Keimpe, (van Evert),
Thijs, Jelke, Langezwagen, Rinske, Aaltje, Antje, (van Uulke)
Thys, Rinze, Jouke, Blijke
Mairie Knijpe, fol. 103
II. Wobbigje Joukes, dochter van Jouke Joostes (zie 24). Zij is gedoopt op 25-08-1771 in Oudeschoot.
Notitie bij de geboorte van Wobbigje: Schoterland, doopjaar 1771
Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk, Doop
Herv. gem. 1745-1811
DTB: 607
Dopeling: Wobbigjen
Gedoopt op 25 augustus 1771 in Oudeschoot, Nieuweschoot,
Mildam, Rottum, Katlijk
Dochter van Jouke Joostes en Blieke Pieters

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : WOBBELTJE
Vader : JOUKE JOOSTES
Moeder : BLIJKE PIETERS
Wobbigje is overleden.
III. Joost Joukes, geboren op 21-03-1774 in Mildam, zoon van Jouke Joostes (zie 24). Hij is gedoopt op 03-04-1774 in Oudeschoot.
Notitie bij de geboorte van Joost: Schoterland, geboortejaar 1774, doopjaar 1774
Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk, Doop
Herv. gem. 1745-1811
DTB: 607
Dopeling: Joost
Geboren op 21 maart 1774 in Mildam
Gedoopt op 3 april 1774 in Oudeschoot
Kind van Jouke Joostes en Blieke Pieters
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JOOST of JOOSTJE
Vader : JOUKE JOOSTES
Moeder : BLIJKE PIETERS
Joost is overleden.
IV. Arjen Joukes de Vries, geboren op 28-11-1776 in Mildam (zie 12).
V. Pijttertje Joukes, geboren op 25-10-1779 in Mildam, dochter van Jouke Joostes (zie 24). Zij is gedoopt op 31-10-1779 in Mildam.
Notitie bij de geboorte van Pijttertje: Schoterland, geboortejaar 1779, doopjaar 1779
Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk, Doop
Herv. gem. 1745-1811
DTB: 607
Dopeling: Pijttertje
Geboren op 25 oktober 1779 in Mildam
Gedoopt op 31 oktober 1779 in Mildam
Dochter van Jouke Joostes en Blieke Pieters
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : PIETJE
Vader : JOUKE JOOSTES
Moeder : BLIJKE PIETERS
Pijttertje is overleden.
26 Foppe Gerrits. Foppe is overleden.
Hij trouwde met
27 Klaaske Sjoukes. Klaaske is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerryt Foppes Donjema, geboren omstreeks 1775, zoon van Foppe Gerrits (zie 26). Gerryt is overleden na 1823, minstens 48 jaar oud.
Beroep:
Trekveerschipper
Toelichting:
Familienamen 1811
Donjema, Gerryt Foppes, Harlingen
k. Trijntje, Foppe, Klaaske
Mairie Harlingen, fol. 137
Gerryt trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 06-12-1801 in Harlingen met Aukje Johannis van der Veer, 22 jaar oud, nadat zij op 06-12-1801 in Harlingen in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Gerryt en Aukje: Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1801
DTB nr: 335, 1772 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 6 december 1801
Man: Gerrit Foppes, Harlingen
Vrouw: Aukje Johannis van der Veer, Harlingen

Gestandaardiseerde namen: GERRIT FOPPES en AUKJE JOHANNES
Aukje is geboren op 15-01-1779. Zij is gedoopt op 16-02-1779 in Harlingen. Aukje is overleden op 22-07-1829 in Harlingen, 50 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aukje: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Toegangnr: 30-15
Inventarisnr: 3006
Gemeente: Harlingen
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: B 41b
Aangiftedatum: 23-07-1829
Overledene Aukje Johannes van der Veer
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 22-07-1829
Partner Relatie: weduwe
Nadere informatie Leeftijd: 51 jaar
II. Sjouke Foppes Dongjema, geboren op 24-12-1775, zoon van Foppe Gerrits (zie 26). Hij is gedoopt op 23-01-1776 in Harlingen.
Notitie bij de geboorte van Sjouke: Harlingen, geboortejaar 1775, doopjaar 1776
Harlingen, Doop Herv. gem. Grote Kerk 1772-1808
DTB: 329
Dopeling: Sjouke
Geboren op 24 december 1775
Gedoopt op 23 januari 1776 in Harlingen
Kind van Foppe Gerrits en Klaaske Sjoukes
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: SJOUKE of SJOUKJE
Vader : FOPPE GERRITS
Moeder : KLAASKE SJOUKES
Sjouke is overleden op 06-03-1829 in Franekeradeel, 53 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sjouke: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Toegangnr: 30-13
Inventarisnr: 3003
Gemeente: Franekeradeel
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: B 6
Aangiftedatum: 07-03-1829
Overledene Sjouke Foppes Dongjema
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 06-03-1829
Partner Relatie: gehuwd
Nadere informatie Leeftijd: 53 jaar
Sjouke trouwde, 27 jaar oud, op 29-05-1803 in Achlum met Attje Taedes Hettenvan, 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sjouke en Attje: Trouwregister Hervormde gemeente Achlum Hitzum, 1803
DTB nr: 275, 1772 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 29 mei 1803, Achlum
Man: Sjouke Foppes, Achlum
Vrouw: Ottje Taedes, Achlum
Gestandaardiseerde namen: SJOUKE FOPPES en OTJE TEEDES
Attje is geboren in 1779. Attje is overleden op 14-01-1850 in Franekeradeel, 70 of 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Attje: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Toegangnr: 30-13
Inventarisnr: 3006
Gemeente: Franekeradeel
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: B 2
Aangiftedatum: 14-01-1850
Overledene Attje Taedes Hettenvan
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 14-01-1850
Partner Relatie: weduwe
Nadere informatie Leeftijd: 71 jaar
III. Akke Foppes Dongjema, geboren op 10-11-1781 in Achlum (zie 13).
28 Hermannes Alberts Beekhuis (dezelfde als 18).
Hij trouwde (1), 26 jaar oud, op 27-01-1762 in Vlagtwedde met de 19-jarige
29 Alida Heeres (dezelfde als 19).
30 Zeger van Arnhem Cloeck, geboren op 28-03-1740 in Apeldoorn (Het Loo). Hij is gedoopt op 03-04-1740 in Apeldoorn [bron: FS Image 190 van film M99D-HTN; Dopen 1740;: boek 43].
Notitie bij de geboorte van Zeger: Apeldoorn
Doop , 03-04-1740
Doopdatum: 03-04-1740
Doopplaats: Apeldoorn
Kerkelijke gemeente: Apeldoorn
Toegangsnummer: 0176 Retroacta Burgerlijke stand
Inventarisnummer: 43
Pagina: 53
Volgnummer op pagina: 6
Rol niet gespecificeerd:
Jan Fredrik Kloek (vader)
Zeger Kloek, van Arnhem (Zeger van Arnhem zoon)
Anna Straatmans (moeder)
Zeger Arnhem Kloek, van
Zeger is overleden op 06-03-1834 in Beesterzwaag, 93 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Zeger: Overlijdensakte Opsterland, 1834
Aangiftedatum 7 maart 1834, blad nr. 9
Zeger van Arnhem Kloek, man, overleden 6 maart 1834
Oud 93 jaar, weduwnaar
Beroep:
Predikant
Toelichting:
Ber D125 Kloek Zeger van Arnhem Emeritus Predikant Beetsterzwaag Burgum 274
Familienamen 1811
Cloeck, Zeger van Arnhem, Beetsterzwaag
k. Jauke Diderika ± 38, Garijp, Cornelia Antonia 31, Roordahuizum
Mairie Beetsterzwaag, fol. 17v

Ber D125 Kloek Zeger van Arnhem Emeritus Predikant Beetsterzwaag Burgum 274

Bijlage 1 De leden van het Committe Revolutionair, 7 19 februari 1795
Verontschuldiging ingezonden: 8 februari: M. Siderius, Langweer; J.N. du Tour, Wyckel; 9 februari : Ds. Z. van Arnhem Cloeck, Beetsterzwaag; P. Stinstra, Franeker; Dr. Simon Stijl, Harlingen; A. Kalverboer, Gorredijk, wegens ziekte; 13 februari : Jacobus Scheltema; A. Antonides, wegens benoeming in de provisionele municipaliteit van Bolsward; 14 februari: L. Fockens, Bolsward, wegens benoeming alsvoren.

In 1789 brak de Franse revolutie uit. De Franse revolutionairen verklaarden de “tirannen” George III van Engeland en Willem V van de Republiek de oorlog. Met de Franse troepen trok een legioen Patriotten onder de naam van “Bataafs Legioen” tegen de Republiek op. In januari 1795 trokken de Fransen over de bevroren rivieren ons land binnen. Willem V vluchtte met zijn gezin naar Engeland en hier werd de Bataafse Republiek uitgeroepen. De Fransen werden overal met vreugde begroet en men danste om de vrijheidsboom. Ayso Boelens uit Olterterp, Oeno van Teyens en ds. Van Arnhem Cloeck danste hier in Beetsterzwaag om de vrijheidsboom.
Zeger trouwde (2), 62 jaar oud, op 03-11-1802 in Oldeboorn met Christina Houdina Bouwman (1753-vóór 1834), 49 jaar oud.
Hij trouwde (1), 28 jaar oud, op 04-12-1768 in Leeuwarden met de 25-jarige Machteltie Arents Dijkstra (zie 31 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Zeger en Machteltie: (Onder)trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
(raadpleegbaar bij het HCL), 1768
DTB nr: 2000, 1594 - 1812
Vermelding: Ondertrouw van 18 november 1768
Man: Zeger Arnhem Cloeck, Beetsterzwaag
Vrouw: Magteltie Dijkstra, Leeuwarden
NB: hij is predikant

Gestandaardiseerde namen: SIEGER en MAGDALENA

Trouwregister Hervormde gemeente Beets-Beetsterzwaag-Olterterp
DTB nr. 556, 1729 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 4 december 1768, Beetsterzwaag
Man: Zeger van Cloeck, Beetsterzwaag
Vrouw: M. Dijkstra, Leeuwarden
NB: hij is predikant
Gestandaardiseerde namen: SIEGER en
31 Machteltie Arents Dijkstra. Zij is gedoopt op 13-10-1743 in Leeuwarden.
Notitie bij de geboorte van Machteltie: Leeuwarden, doopjaar 1743
Leeuwarden, Doop Herv. gem. 1743-1747
DTB: 942
Dopeling: Machteltje
Gedoopt op 13 oktober 1743 in Leeuwarden
Dochter van Arent Dykstra en Janke Boomsma

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: MAGDALENA
Vader : AREND
Moeder : JANKE
Machteltie is overleden op 15-09-1801 in Beesterzwaag, 57 jaar oud.
Toelichting:
Lidmatenregister Herv. Gemeente Leeuwarden
Bron: DTB LidmatenSoort registratie: DTB inschrijving lidmatenDatum: 06-03-1767Plaats: Leeuwarden
Bijzonderheden:
Op 6 maart 1767 belijdenis
Lidmaat Magteltie Dijkstra
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anna Wilhelmina Elisabeth Cloeck, geboren op 07-12-1769, dochter van Zeger van Arnhem Cloeck (zie 30). Zij is gedoopt op 14-01-1770 in Beets, Beetsterzwaag. Bij de doop van Anna was de volgende getuige aanwezig: E.H. van Boelens.
Notitie bij de geboorte van Anna: Opsterland, geboortejaar 1769, doopjaar 1770
Beets, Beetsterzwaag en Olterterp, Doop Herv. gem. 1680-1811
DTB: 555
Dopeling: Anna Wilhelmina-E
Geboren op 7 december 1769
Gedoopt op 14 januari 1770 in Beets, Beetsterzwaag en
Olterterp
Kind van Zeger van Arnhem-Cloeck, dominee en Magteltje
Dijkstra

Opm.: Doopheffer is Jufrouw E. H. van Boelens

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: ANNE of ANTJE
Vader : SIEGER
Moeder : MAGDALENA
Anna is overleden vóór 1811, ten hoogste 42 jaar oud.
II. Janke Diderika Cloeck, geboren op 23-12-1773 in Beesterzwaag (zie 15).
III. Cornelia Antonia Cloeck, geboren op 24-01-1780, dochter van Zeger van Arnhem Cloeck (zie 30). Zij is gedoopt op 13-02-1780 in Beets, Beetsterzwaag.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Opsterland, geboortejaar 1780, doopjaar 1780
Beets, Beetsterzwaag en Olterterp, Doop Herv. gem. 1680-1811
DTB: 555
Dopeling: Cornelia Antonia
Geboren op 24 januari 1780
Gedoopt op 13 februari 1780 in Beets, Beetsterzwaag en
Olterterp
Dochter van Zeger van Arnhem-Cloeck, dominee en Magteltje
Dijkstra

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: KORNELISKE
Vader : SIEGER
Moeder : MAGDALENA
Cornelia is overleden. Cornelia trouwde, 17 jaar oud, op 03-09-1797 in Boornbergum met Hans Hendrik Schotanus Sterring Lemke, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Hans: Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum-Kortehemmen
DTB nr. 620, 1667 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 3 september 1797, Boornbergum
Man: Hans Hendrik Schotanus Sterringa Lemke, Kortehemmen
Vrouw: Cornelia Antonia Cloeck, Beetsterzwaag
NB: hij is predikant te Boornbergum
Gestandaardiseerde namen: HANS en
Hij is gedoopt op 26-12-1772 in Wier. Hans is overleden op 15-03-1837 in Roordahuizen, 64 jaar oud.
Beroep:
Predikant
Toelichting:
Predikant Roordahuizum Baard 174 Weiland Weiland 71580 3 Baard C1
Brd C100 Lemke en mede E. Hanso Henricus Schotanus . Sterringa Predikant Roordahuizum Baard 174 Watermolen Erf 91 1 Baard C1
Brd C101 Lemke en mede E. Hanso Henricus Schotanus . Sterringa Predikant Roordahuizum Baard 174 Weiland Weiland 15960 4 Baard C1
Brd C111 Lemke en mede E. Hanso Henricus Schotanus a Sterringa Predikant Roordahuizum Baard 174 Weiland Weiland 24970 4 Baard C1
Brd C122 Lemke en mede E. Hanso Henricus Schotanus a Sterringa Predikant Roordahuizum Baard 174 Weiland Weiland 2050 3 Baard C1
Brd C123 Lemke en mede E. Hanso Henricus Schotanus a Sterringa Predikant Roordahuizum Baard 174 Weiland Weiland 22830 3 Baard C1
Brd C124 Lemke en mede E. Hanso Henricus Schotanus a Sterringa Predikant Roordahuizum Baard 174 Weiland Weiland 23910 3 Baard C1
Brd C125 Lemke en mede E. Hanso Henricus Schotanus a Sterringa Predikant Roordahuizum Baard 174 Watermolen Erf 143 1 Baard C1
Brd C179 Lemke en mede E. Hanso Henricus Schotanus . Sterringa Predikant Roordahuizum Baard 174 Weiland Weiland 7090 1 Baard C1
Brd C180 Lemke en mede E. Hanso Henricus Schotanus . Sterringa Predikant Roordahuizum Baard 174 Boomgaard Boomgaard 1570 1 Baard C1
Brd C181 Lemke en mede E. Hanso Henricus Schotanus . Sterringa Predikant Roordahuizum Baard 174 Huis en Erf Erf 1460 1 Baard C1
Brd C182 Lemke en mede E. Hanso Henricus Schotanus . Sterringa Predikant Roordahuizum Baard 174 Weiland Weiland 39990 3 Baard C1
Brd C183 Lemke en mede E. Hanso Henricus Schotanus . Sterringa Predikant Roordahuizum Baard 174 Weiland Weiland 600 3 Baard C1
Brd C184 Lemke en mede E. Hanso Henricus Schotanus . Sterringa Predikant Roordahuizum Baard 174 Tuin Tuin 250 1 Baard C1
Brd C188 Lemke en mede E. Hanso Henricus Schotanus . Sterringa Predikant Roordahuizum Baard 174 Weiland Weiland 19490 3 Baard C1
Brd C189 Lemke en mede E. Hanso Henricus Schotanus . Sterringa Predikant Roordahuizum Baard 174 Weiland Weiland 27460 3 Baard C1
Hanso Henricus Schotanus à Sterringa Lemke, (gedoopt als Hans Hendrik) * Wier 26-12-1772, † Roordahuizum 15-3-1837. Predikant Bornbergum en Kortehemme (1796-1803 ) en te Roordahuizum (1803, 1826, 1837). X 3-9-1797 (Ondertr Beesterzwaag 20-8-1797 ) Cornelia Antonia Cloeck, * Beetsterzwaag 23-1-1780, † Rauwerd 7-6-1863. Dochter van Zeger van Arnhem Cloeck en Machteltje Arendsdr Dijkstra

Generatie 6 (oudouders)

32 Pieter Geerts Damstede. Hij is gedoopt op 29-03-1709 in Wetsinge [bron: HD FS # 10].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Doop 29-03-1709 Wetsinge
Dopeling Pieter
Geslacht m
Vader Geert Pieters
Moeder Trijnje Jans
Bron Doopboek Wetsinge en Sauwerd 1661-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 533, folio 6v
Pieter is overleden op 29-12-1753 in Groningen, 44 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: Overlijden 23-09-1753 Groningen
Overledene Pieter Damste, weduwnaar
Geslacht m
Relatie Anna Sinninge
Bron Kennisgevingen van overlijden Groningen 1746-1811
Collectie DTB (toegang 1462)
Inventarisnummer 14, folio 43
Beroep:
Bode v/d staten der Ommelanden
Toelichting:
1721
Den 21 Decemb. Avondmaal gehouden en niews aangenomen
Pieter Geerts

In de Martini kerk te Groningen werden op 23.4.1740 door Ds. Cock getrouwd Pieter Damstede van Wetsinge, bode Staten der Ommelanden, geb. 1709, overl. Groningen 1753 en Geessien Sinningh geb. Groningen 18.8.1720 overled. aldaar 1752,"p.q. Hopman Jan Sinningh als vader." in de Martinikerk bevindt zich het Sinninghe familiewapen in het zgn. "Hopliedenraam" in het koor. Reeds enige maanden eerder was Pieter Damstede officieel burger van de stad Groningen geworden, t.w.: "den 21 Janrij 1740 is Petrus Damstede het kleine burgerregt deser Stadt onder voldoening der requisita daar toe staande geaccordeert." Wetsinge, Pieter Damstede’s plaats van herkomst, is gelegen bij Sauwerd onder Adorp. Noch in het doopregister, noch in het lidmatenboek werd aangaande hem en zijn ouders iets gevonden (onjuist). Bekend is slechts, dat zijn vader Geert heette. Een zuster Alegonda Maria Damstee van Wetsinge huwde te Groningen op 4.12.1745 met Luicas Hindricks van Noordlaren.
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 10-05-1740 in Groningen met de 19-jarige Gesijn Jans Sinningh. Bij het burgerlijk huwelijk van Pieter en Gesijn waren de volgende getuigen aanwezig: Trijntje Jans Elingh [zie 65] [moeder bruidegom], Pieter van Ham [aangetrouwde neef van moeder bruid], Harmen Jeipes [zie 134,VI] [aangetrouwde oom moederszijde bruid], Geert Roelofs Sinninge [zie 132,V] [oom vaderszijde bruid], Reineke Tijmens de Quade (ovl. 1742) [zwager bruidegom], Albert Roelofs Sinninge (ovl. 1750) [zie 132,III] [oom vaderszijde bruid], Trijntje Geerts Damste (ovl. 1783) [zus bruidegom], Gesien Barthels (±1661-1755) [zie 135] [grootmoeder moederszijde bruid], Jan (de oudere) Sinninge (1685-1758) [zie 66] [vader bruid], Jannes (de jongere) Sinninge (1690-1770) [zie 132,VI] [oom vaderszijde bruid] en Alegonda Maria Damstee (geb. 1712) [zie 64,II] [zus bruidegom]. Bij het kerkelijk huwelijk van Pieter en Gesijn was de volgende getuige aanwezig: Jan (de oudere) Sinninge (1685-1758) [zie 66] [vader bruid].
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Gesijn: Huwelijk 10-05-1740 Groningen
Bruidegom Pieter Damstede, van Wetsinge
Bruid Geesien Sinningh, van Groningen
Bron Ondertrouwboek Groningen 1739-1747
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 179, folio 18v

Registratie: 21-04-1740, Groningen
Bruidegom Peter Damst
Bruid Geesjen Sinninge
Bruidegoms zijde Trijntje Elinck, moeder
Bruidegoms zijde Alegonda Maria Damste, volle suster
Bruidegoms zijde Trijntje Damste, halff suster
Bruidegoms zijde Reineke de Quade, swager
Bruids zijde Jan Sinninge
Bruids zijde Geesjen Bartels, weduwe Hindrik Ennes, grootmoeder
Bruids zijde Geert Sinninghe, oom
Bruids zijde Albert Sinninghe, oom
Bruids zijde Jannes Sinninghe, oom
Bruids zijde Harmen Jeipes, oom
Bruids zijde Peter van Ham, neve
-
Bron Groningen - Register van huwelijkscontracten Groningen
Collectie huwelijkscontracten (toegang 1534)
Inventarisnummer 3590
33 Gesijn Jans Sinningh. Zij is gedoopt op 18-08-1720 in Goningen.
Notitie bij de geboorte van Gesijn: Doop 18-08-1720 Groningen; Nieuwe Kerk
Dopeling Gesijn
Geslacht v
Geboorteplaats Groningen; bij de Haven nz
Vader Jan Sinning
Moeder Annigjen Hindrix
Bron Algemeen doopboek Groningen 1706-1732
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 149, folio 131
Gesijn is overleden, 31 jaar oud. Zij is begraven op 05-08-1752 in Groningen.
Notitie bij overlijden van Gesijn: Overlijden Groningen
Begraven Groningen
Geregistreerd 05-08-1752

Overledene Geesjen Sinning
Geslacht v

Relatie Pieter Damstee

Bron Breukdodenboek Groningen 1729-1794
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 194, folio 114
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Sinninghe Damsté, zoon van Pieter Geerts Damstede (zie 32). Hij is gedoopt op 31-08-1742 in Groningen (Martinikerk).
Notitie bij de geboorte van Jan: Doop 31-08-1742 Groningen; Martinikerk
Dopeling Jan Sinninghe
Geslacht m
Geboorteplaats Groningen; bij het Diep
Vader Pieter Damster
Moeder Geesje Sinning
Bron Algemeen doopboek Groningen 1733-1754
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 150, folio 101v
Jan is overleden vóór 24-01-1745, ten hoogste 2 jaar oud.
II. Geert Pieters Damsté, zoon van Pieter Geerts Damstede (zie 32). Hij is gedoopt op 10-09-1743 in Groningen (Martinikerk).
Notitie bij de geboorte van Geert: Doop 10-09-1743 Groningen; Martinikerk
Kind Geert
Geslacht m
Geboorteplaats Groningen; Schuitendiep
Vader Pieter Damstede
Moeder Geesje Sinninghe
Bron Algemeen doopboek Groningen 1733-1754
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 150
Geert is overleden vóór 06-07-1749, ten hoogste 5 jaar oud.
III. Jan Sinninghe Damsté, gedoopt op 24-01-1745 in Groningen (zie 16).
IV. Geert Pieters Damsté, zoon van Pieter Geerts Damstede (zie 32). Hij is gedoopt op 06-07-1749 in Groningen (Martinikerk).
Notitie bij de geboorte van Geert: Doop 06-07-1749 Groningen; Martinikerk
Dopeling Geert
Geslacht m
Geboorteplaats Groningen; Schuitendiep
Vader Pieter Damste
Moeder Geesjen Sinninghe
Bron Algemeen doopboek Groningen 1733-1754
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 150, folio 177v
Geert is overleden op 21-10-1831 in Groningen, 82 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geert: Overlijden 21-10-1831 Groningen
Overledene Geert Damste
Geslacht m
Leeftijd 82 jaar
Geboorteplaats Groningen
Vader Pieter Damste
Moeder Anna Regina Sinningh
Relatie Frouke ten Oever
Bron Overlijdensregister Groningen 1831
Aktenummer 741
Beroep:
Ontvanger Domeinen
Toelichting:
3 Gewestelijke Besturen in Groningen, 1798-1814 (1815)
463-465 Rekeningen van de klerk G. Damsté wegens de administratie der gelden bestemd tot de kerkelijke uitgaven
463 1804 okt 1 - 1805 sep 30
464 1805 okt 1 - 1806 sep 30
465 1806 laatste kwartaal
466 Lijst en aantekeningen van traktementen en andere betalingen met betrekking tot het kerk- en schoolwezen in het departement, z.j.e.d.

521 Familie Gruys, 1423 - 1834
2. Inventaris
2.10. Tiende afdeling; lijfrentebrieven
534 Geert Damsté
Datering: 1795
Omvang: 1 charter
Getuige bij:
kerkelijk huwelijk Hendrik Steenwijk (geb. 1785) en Anna Gesiena (Geerts) Damsté (geb. 1778)    [vader bruid]
Geert trouwde, 19 jaar oud, op 01-10-1768 in Groningen met Vrouke Jannes ten Oever, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Geert en Vrouke waren de volgende getuigen aanwezig: Derk Bonnes, Jan Elingh, Margareth Homan [moeder bruid], Johan Homan, Alagonda Homan [tante moederszijde bruid], Anna ten Oever [tante vaderszijde bruid], Elisabeth ten Oever [tante vaderszijde bruid], Roelijna ten Oever [tante vaderszijde bruid], Anna Rikkenga, Lumijna Vos, Haijke van der Warf, Reiniera van Weerden [aangetrouwde nicht van vader bruidegom], Lukas Hendriks Hamming (ovl. 1780) [zie 64,II] [aangetrouwde oom vaderszijde bruidegom], Alegonda Maria Damstee (geb. 1712) [zie 64,II] [tante vaderszijde bruidegom], Anna Nienhuis (1727-1808) [zie 66,I] [aangetrouwde tante moederszijde bruidegom], Johannes Jannes ten Oever (geb. 1737) [broer bruid], Jacomijna Ludolphi (1740-1808) [zie 17] [schoonzuster bruidegom], Lucas ten Oever (geb. 1741) [broer bruid] en Jan Sinninghe Damsté (1745-1826) [zie 16] [broer bruidegom]. Bij het kerkelijk huwelijk van Geert en Vrouke was de volgende getuige aanwezig: Jannes ten Oever (ovl. vóór 1768) [vader bruid].
Notitie bij het huwelijk van Geert en Vrouke: Huwelijk 01-10-1768 Groningen
Bruidegom Geert Damstee, van Groningen
Bruid Frouke ten Oever, van Assen
Bron Ondertrouwboek Groningen 1763-1769
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 182, folio 247
Registratie: 15-09-1768, Groningen
Bruidegom Geert Damste
Bruid Frauke ten Oever
Bruidegoms zijde Jan Sinninghe Damste, broer
Bruidegoms zijde Jacomijna Ludolphi, aangetrouwde zuster
Bruidegoms zijde Rudolph Sinninghe, oom
Bruidegoms zijde Anna Nienhuis, aangetrouwde moeij
Bruidegoms zijde Lukas Hamming, aangetrouwde oom
Bruidegoms zijde Alagonda Damste, moeij
Bruidegoms zijde Jan Elink, neef
Bruidegoms zijde Reinera van Weerden, aangetrouwde nicht
Bruids zijde Margarieta Homans, moeder, weduwe Johannes ten Oever
Bruids zijde Johannes ten Oever, broer
Bruids zijde Lucas ten Oever, broer
Bruids zijde Lumijna Vos, aangetrouwde moeij, weduwe Ten Oever
Bruids zijde Haijke van der Warf, aangetrouwde oom
Bruids zijde Anna ten Oever, moeij
Bruids zijde Johannes Homan, oom
Bruids zijde Anna Rikkenga, aangetrouwde moeij
Bruids zijde Alagonda Homans, moeij, vrouw D. Dijk
Bruids zijde Elisabet ten Oever, moeij, vrouw J.F. Sikkens
Bruids zijde Roelijna ten Oever, moeij
Bruids zijde Derk Bonnes, aangetrouwde oom
Bron Groningen - Register van huwelijkscontracten Groningen
Collectie huwelijkscontracten (toegang 1534)
Inventarisnummer 3653
Vrouke is een dochter van Jannes ten Oever en Margareth Homan. Zij is gedoopt op 16-07-1747 in Assen.
Notitie bij de geboorte van Vrouke: Assen, doopboek (1710-1768; DTB 7), 16 juli 1747, pagina 87
Gedoopt: Vrouwke, dochter van Jannes ten Oever en Margareth Homan. Getuige: Jannes ten Oever.
NB getuige 1 vader .
Vrouke is overleden op 10-07-1823 in Groningen, 75 jaar oud.
34 Jacob Johannes Ludolphi, geboren vóór 1697 in Delftzijl.
Notitie bij de geboorte van Jacob: Taxaties 1730 - 1731 Fivelingo - Garrelsweer en Ten Post
gl st pl opmerking
De Heer Capit. B. Gruis 6 0 nu 12 gl
Jannes Ludolphi Herbergier 2 0
Jacob is overleden.
Beroep:
Commissaris tot Windeweer
Toelichting:
25-12-1728 de commissaris Johannes Jacobus Ludolfi
Meijke Geerts, att.van Delfzijl en ten Post

Vll (Veendam) fol.535, den 3 oktober 1721. dr. C.K. van Luidolphi x Margareta Dijcker, mede Anna Sophia Luidolphi, weduwe van de boekhouder Fred. Lubberts, als ook de commissaris Johannes Jacobus Luidolphi x Anna Karstjens, maken een deling van een behuizing en schuur te Winneweer, zoals nagelaten door hun vader commissaris Luidolphi, en door Johannes Jacobus Luidolphi en zijn vrouw wordende bewoond en gebruikt. Laatstgenoemden behouden het huis en de schuur waartoe ook behoren de koe en het karnhuis zoals lijftochtswijze worden gebruikt door de weduwe van commissaris Luidolphi, mede word an de behuisinge gehegt de snikkevaardersstal met desselvs annex, soa las deselve jaren herwaarts hebben gebruikt. Ten noorden Klaas Ottes, als meier, ten oosten de weg, ten zuiden ‘t Damsterdiep, ten westen de behuizing en plaats. Getuigen: de koopman Jan Crol en Hindrik Arents.( Bron ontvangen van Bert Schut)
Jacob is weduwnaar van Anna Karssijns Tromp (ovl. vóór 1728), met wie hij trouwde (1), minstens 23 jaar oud, op 03-11-1720 in Wittewierum.
Hij trouwde (2), minstens 31 jaar oud, op 25-12-1728 in Wittewierum met Meijke Geerts (zie 35 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Meijke: Registratie 00-11-1728 Wittewierum
geen dag aangetekend
Bruidegom Joannes Jacobus Ludolphi, commissarius te Winneweer
Bruid Meike Geerts, van Farmsum
Bron Kerkeboek Wittewierum 1721-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 560, folio 4v

Huwelijk 25-12-1728 Garrelsweer
met attestatie van Delfzijl en Ten Post
Bruidegom Johannes Jacobus Ludolfi, commissaris
Bruid Meijke Geerts
Bron Doop- en trouwboek Garrelsweer 1728-1771
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 90, folio 21
35 Meijke Geerts, geboren in Farmsum.
Beroep:
Commissarisse te Winneweer
Toelichting:
Rechtstoel Appingedam.
Testament: 31-1-1781.
Mayke Geerts, wed. wijlen Albert Westermolen ter ener en Anna
Westermolen en Jan Roelfs Pool. Eerste comparant krijgt de hele
inboedel, de tweede comparant krijgt 3000 gl. Albert Westermolen is
volle broer van 2de comparant. Jan Ludolphi, Geert Luidolphi, Hindrik
Luidolphi, J.S. Damsté gaan accoord.

Koopacten:
Winneweer:17-5-1781: Maike Geerts, laatst weduwe van Albert Westermolen,
benevens Johanna Ludolphi, Gerardus Ludolphi, Hindrik Ludolphi en
Jacomina Ludolphi en Jan Sinnige Damste verkopen de behuizing, een
herberg "Windeweer" genaamd met tuinen, hoven en cingels met de
beklemming van 12 grasen land door de raadsheer J. van Iddekinge
gebruikt voor 13000 gl. Opschieters: Johanna Catharina Cock, wed. van
wijlen Heer Hooftman S.H. van Iddekinge.

17-5-1781: Albert Westermolen en Abeltje Jans Dijkhuis zijn schuldig aan
Jan Luidolphi en Annegien van der Tuuk 1600 Car. gl. wegens een
verkochte behuizing "Windeweer".

17-5-1781: Albert Westermolen en Abeltje Jans Dijkhuis zijn schuldig aan
Gerardus Ludolphi en Catharina Onnes 1600 Car. gl. wegens verkochte
behuizing "Windeweer"

17-5-1781: Albert Westermolen en Abeltje Jans Dijkhuis zijn schuldig aan
Hindrik Ludolphi en Anna Cerkera 1600 Car. gl. voor een verkochte
behuizing te "Windeweer

17-5-1781: Albert Westermolen en Abeltje Jans, Dijkhuis zijn schuldig
aan Jan Sinnige Damste 1600 Car. gl wegens een verkochte herberg
"Windeweer"
Getuige bij:
03-04-1768     huwelijk Jan Sinninghe Damsté (1745-1826) en Jacomijna Ludolphi (1740-1808) [zie 17]    [moeder bruid]
Meijke trouwde (2) op 19-05-1746 in Wittewierum met Albert Joesten Westermolen (1715-1749), 31 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes Jacobs Ludolphi, zoon van Jacob Johannes Ludolphi (zie 34). Hij is gedoopt op 23-01-1729 in Wittewierum.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Doop 23-10-1729 Wittewierum
Dopeling Johannes
Geslacht m
Geboorteplaats Winneweer
Vader Jacob Johannes Ludolphi
Bron Kerkeboek Wittewierum 1721-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 560, folio 43v
Johannes is overleden.
Getuige bij:
kerkelijk huwelijk Jan Sinninghe Damsté (1745-1826) en Jacomijna Ludolphi (1740-1808) [zie 17]    [broer bruid]
Johannes trouwde, 31 jaar oud, op 15-06-1760 in Appingedam met Annegien van der Tuick, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Annegien: Registratie 15-06-1760 Appingedam
Bruidegom Johannes Ludolphi, van Wittewierum
Bruid Annechien van der Tuik, van Appingedam
Bron Trouwboek Appingedam 1669-1808
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 17, folio 99


Akte datum: 02-07-1760
Akte plaats: Windeweer
Bruidegom Johannes Ludolphij
Bruid Annegjen van der Tuik
Bruidegoms zijde Maijke Ludolphij, moeder
Bruidegoms zijde Johannes Jacobus Ludolphij, overleden vader
Bruidegoms zijde Frerick Aljes, speciaal verzocht, wedman
Bruids zijde Tjalda reining, moeder, weduwe van Watzo van der Tuik
Bruids zijde Watzo van der Tuik, overleden vader
Bruids zijde Hindrik Wijchel, zwager, e.v. Alida van der Tuik
Bruids zijde Alida van der Tuik, zuster
Bruids zijde Lambertus van der Tuik, zwager, brouwer
-
Bron Fivelingo - Register van huwelijkscontracten
Collectie huwelijkscontracten (toegang 733)
Inventarisnummer 140, folio 115
Annegien is geboren op 12-07-1739 in Appingedam, dochter van Watzo van der Tuick en Tialda Reining.
Notitie bij de geboorte van Annegien: Doop 12-07-1739 Appingedam
Dopeling Annigjen
Geslacht o
Vader Watzo van der Tuick
Moeder Tialda Reining
Bron Doopboek Appingedam 1681-1744
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 15
Annegien is overleden op 10-06-1813 in Appingedam, 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Annegien: Overlijden 10-06-1813 Appingedam
Overledene Annegien Lambertus van der Tuuk
Geslacht v
Leeftijd 73 jaar
Vader -
Moeder -
Relatie Jan Ludolphi
Bron Overlijdensregister Appingedam 1813
Aktenummer 41
Getuige bij:
03-04-1768     huwelijk Jan Sinninghe Damsté (1745-1826) en Jacomijna Ludolphi (1740-1808) [zie 17]    [schoonzuster bruid]
II. Gerhard Ludolphi, zoon van Jacob Johannes Ludolphi (zie 34). Hij is gedoopt op 16-09-1731 in Wittewierum.
Notitie bij de geboorte van Gerhard: Doop 16-09-1731 Wittewierum
Dopeling Gerhard
Geslacht m
Geboorteplaats Winneweer
Vader Jacob Johannes Ludolphi
Moeder Meike Geerts
Bron Kerkeboek Wittewierum 1721-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 560, folio 44
Gerhard is overleden vóór 22-09-1732, ten hoogste 1 jaar oud.
III. Gerhard Ludolphi, zoon van Jacob Johannes Ludolphi (zie 34). Hij is gedoopt op 09-?-1732 in Garrelsweer.
Notitie bij de geboorte van Gerhard: Doop 16-09-1731 Wittewierum
Dopeling Gerhard
Geslacht m
Geboorteplaats Winneweer
Vader Jacob Johannes Ludolphi
Moeder Meike Geerts
Bron Kerkeboek Wittewierum 1721-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 560, folio 44
Gerhard is overleden.
Beroep:
Bakker
Toelichting:
919 Geert Ludolphij, bakker, en zijn vrouw Elsjen Kruisinga te Katmis
Datering 1764-10-23
Vindplaats Groninger Archieven)

Eenige losse stukken behoorden bij het onderzoek en de processen omtrent de oproerige bewegingen te Appingedam.
Hooge Justitiekamer van Stad en Lande
Rapport van De Heeren bij Resolutie van den 18 October 1787 gecommitteerd om zig naar Appingadam te begeeven tot het doen van onderzoek aldaar.
Geert Ludolphi an de Stadsweg woonende verklaard, dit gezien en gehoord te hebben, en dat op het sein direct het bij zijn huis vol gewaepend volk is geweest, en twee stukken van het Groninger genoodschap aldaar gebragt zijn, en dat hij daarop met zijn vrouw de vlugt heeft genoomen en andermaal zijn huis en goederen moeten verlaaten, hoe wel van agteren dit gerucht ongegrond was bevonden; No. 23. Harm Saagman hadde ook begreepen de reeden tot het brengen van de eiden te zijn, omdat er gezegt wierd, dat er Ruiters zouden koomen. No. 15.
Gerhard:
(1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 09-11-1755 in Holwierde met Elsjen Cruisenga, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerhard en Elsjen: Huwelijk 09-11-1755 Holwierde
Bruidegom Gerhardus Ludolphi
Bruid Elsje Cruisinga
Bron Doop- en trouwboek Holwierde 1728-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 223, folio 2
Elsjen is een dochter van Wiger Cejes Cruisenga en Geertje Luidens. Zij is gedoopt op 05-02-1730 in Loppersum. Elsjen is overleden vóór 11-11-1764, ten hoogste 34 jaar oud.
(2) trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 11-11-1764 in Holwierde met Katharina Onnes, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerhard en Katharina: Huwelijk 11-11-1764 Holwierde
Bruidegom Geert Ludolphi
Bruid Caatje Onnes
Bron Doop- en trouwboek Holwierde 1728-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 223, folio 2v
Katharina is geboren omstreeks 1734.
Notitie bij de geboorte van Katharina: Doop 15-04-1733 Groningen; A-kerk

Kind Trijntje
Geslacht v
Geboorteplaats Groningen; bij de A

Vader Onne Jans
Moeder Frouke Ofkes

Bron Algemeen doopboek Groningen 1733-1754
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 150
Katharina is overleden op 14-08-1817 in Garrelsweer, ongeveer 83 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Katharina: Overlijden 14-08-1817 Garrelsweer gem. Loppersum

Overledene Katharina Onnes
Geslacht v
Leeftijd 83 jaar

Vader -
Moeder -
Relatie Gerhardus Ludolfs

Bron Overlijdensregister Loppersum 1817
Aktenummer 17
IV. Henricus Ludolphi, zoon van Jacob Johannes Ludolphi (zie 34). Hij is gedoopt op 03-07-1735 in Wittewierum. Henricus is overleden.
Beroep:
Schipper en Koormeester
Henricus trouwde, 24 jaar oud, op 25-05-1760 in Noordhorn met Anna Bernardus Kerkerade, nadat zij op 03-05-1760 in Groningen in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Henricus en Anna: Registratie 03-05-1760 Groningen
Bruidegom Henricus Ludolphi, van Wittewierum
Bruid Bernarda Kerkera, van Groningen
Bron Ondertrouwboek Groningen 1755-1762
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 181, folio 219v
Anna is overleden.
V. Christoforus Knauwles Ludolphi, zoon van Jacob Johannes Ludolphi (zie 34). Hij is gedoopt op 11-05-1738.
Notitie bij de geboorte van Christoforus: Doop 11-05-1738 Wittewierum
Dopeling Christophorus Knauwles van Lud
Geslacht m
Geboorteplaats Winneweer
Vader Jakob Johannes Ludolphi
Moeder Meike Geerts
Bron Kerkeboek Wittewierum 1721-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 560, folio 48
Christoforus is overleden.
Getuige bij:
kerkelijk huwelijk Petrus Dijker en Johanna Sophia Ludolphi [zie 68,III]    [neef bruid]
VI. Jacomijna Ludolphi, geboren in Winneweer (zie 17).
36 Albert Harms Beekhuis. Hij is gedoopt op 09-03-1708 in Blijham.
Notitie bij de geboorte van Albert: Doop 09-03-1708 Blijham
Kind Albert
Geslacht m
Vader Harmen Jans
Moeder Martien Jans
Bron Register van aantekeningen Blijham 1623-1709
Collectie DTB (toegang 732)
Inventarisnummer 1055
Albert is overleden.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 16-04-1734 in Groningen met de 33-jarige Aaltien Meints Schilts. Het kerkelijk huwelijk tussen Aaltien en Albert vond plaats op 16-04-1734 in Groningen.
Notitie bij het huwelijk van Albert en Aaltien: Huwelijk 16-04-1734 Groningen

Bruidegom Albert Harms, van Blijham

Bruid Aeltien Maints, van Groningen

Bron Ondertrouwboek Groningen 1732-1739
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 178, folio 45
37 Aaltien Meints Schilts. Zij is gedoopt op 15-10-1700 in Groningen (Grote Kerk).
Notitie bij de geboorte van Aaltien: Doop 15-10-1700 Groningen; Grote Kerk
Kind Aaltjen
Geslacht v
Geboorteplaats Groningen; Oosterstraat
Vader Meint Jans
Moeder Anneije Adams
Bron Algemeen doopboek Groningen 1676-1705
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 148
Aaltien is overleden, 76 jaar oud. Zij is begraven op 04-09-1777 in Groningen.
Notitie bij overlijden van Aaltien: Overlijden Groningen
Begraven Groningen
Geregistreerd 04-09-1777

Overledene Aaltien Meints Schilts
Geslacht v

Relatie A. Beekhuis

Bron Breukdodenboek Groningen 1754-1794
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 195, folio 12
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hermannes Alberts Beekhuis, geboren op 20-02-1735 in Groningen (zie 18).
II. Meint Alberts Beekhuis, zoon van Albert Harms Beekhuis (zie 36). Hij is gedoopt op 20-07-1738 in Groningen (A-kerk).
Notitie bij de geboorte van Meint: Doop 20-07-1738 Groningen; A-kerk

Dopeling Meint
Geslacht m
Geboorteplaats Groningen; Zuiderdiep

Vader Albert Harms
Moeder Altien Meints

Bron Algemeen doopboek Groningen 1733-1754
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 150, folio 061
Meint is overleden.
Beroep:
Timmerman
Toelichting:
Wildervank
1771 den 28 Novbr zijn op hunne geloofs Belijdenis angenomen:
Meint Beekhuisen (attest afgegeven na Gron den 26 April 1781)
Meint trouwde in Groningen met Jantien Jans Dorgelo, nadat zij op 19-12-1769 in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Meint en Jantien was de volgende getuige aanwezig: Harm Jans Dorgelo [broer bruid].
Notitie bij het huwelijk van Meint en Jantien: Huwelijk 19-12-1769 Groningen

Bruidegom Meindt Beekhuis, van Groningen

Bruid Jantien Dorgelo, van Scheemda

Bron Ondertrouwboek Groningen 1769-1776
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 183, folio 16 v


Registratie: 02-12-1769, Groningen
Bruidegom Meint Beekhuis
Vader Albert Beekhuis
Moeder Aaltjen Meints
Bruid Jantjen Dorgelo
Vader Jan Dorgelo
Moeder Swaantjen Harms
Bruidegoms zijde Albert Beekhuis, vader
Bruidegoms zijde Aaltjen Meints, moeder
Bruidegoms zijde H. Beekhuis, broer
Bruids zijde Harm Jans Dorgelo, broer
Bruids zijde Mense Jans, broer
Bron Groningen - Register van huwelijkscontracten Groningen
Collectie huwelijkscontracten (toegang 1534)
Inventarisnummer 3656
Jantien is geboren in Scheemda, dochter van Jan Dorgelo. Jantien is overleden.
III. Martjen Alberts Beekhuis, dochter van Albert Harms Beekhuis (zie 36). Zij is gedoopt op 04-10-1741 in Groningen (A-kerk).
Notitie bij de geboorte van Martjen: Doop 04-10-1741 Groningen; A-kerk

Dopeling Martjen
Geslacht v
Geboorteplaats Groningen; Zuiderdiep

Vader Albert Harms
Moeder Aaltien Meints

Bron Algemeen doopboek Groningen 1733-1754
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 150, folio 092
Martjen is overleden.
IV. Annigje Alberts Beekhuis, dochter van Albert Harms Beekhuis (zie 36). Zij is gedoopt op 28-07-1745 in Groningen (A-kerk).
Notitie bij de geboorte van Annigje: Doop 28-07-1745 Groningen; A-kerk

Dopeling Annigje
Geslacht v
Geboorteplaats Groningen; Zuiderdiep

Vader Albert Beekhuis
Moeder Aaltien Meints

Bron Algemeen doopboek Groningen 1733-1754
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 150, folio 136
Annigje is overleden.
38 Willem Heero Heeres, geboren op 18-03-1712 in Vlagtwedde.
Notitie bij de geboorte van Willem: Doop 18-03-1712 Vlagtwedde

Dopeling Willem
Geslacht m

Vader Heero Geerts
Moeder Aeltien Dercks Meijndringh

Opmerkingen vader is koopman

Bron Doop- en trouwboek Vlagtwedde 1678-1744
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 487, folio 21
Willem is overleden vóór 07-01-1777, ten hoogste 64 jaar oud.
Beroep:
Koopman
Toelichting:
Vlagtwedde
1777 Den 7 Jan. extraordinair Kerkenraad
- om een nieuwe ouderling te verkiesen in plaatze van den overleeden Ouderling Willem Heeres ... Is uit gemelde nominatie tot Ouderling verkoren de Wel. Ed. Gestr. Heer Albert Hindrik van Swinderen, Rigter dezes Landschaps.
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 11-10-1739 in Groningen met de 35-jarige Elijsabeth Helmers Rennewerf. Bij het kerkelijk huwelijk van Willem en Elijsabeth was de volgende getuige aanwezig: Helperich Ritzema (±1660-1736) [zie 158,III] [aangetrouwde oom moederszijde bruid].
Notitie bij het huwelijk van Willem en Elijsabeth: Huwelijk 11-10-1739 Groningen

Bruidegom Willem Heeres, van Vlagtwedde

Bruid Elisabeth Rennewerf, van Groningen

Bron Ondertrouwboek Groningen 1732-1739
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 178, folio 227
39 Elijsabeth Helmers Rennewerf. Zij is gedoopt op 20-08-1704 in Groningen (A-kerk).
Notitie bij de geboorte van Elijsabeth: Doop 20-08-1704 Groningen; A-kerk

Dopeling Elisabeth
Geslacht v
Geboorteplaats Groningen; Zwanestraat

Vader Helmer Rennewerf
Moeder Elisabeth Palthenius

Bron Algemeen doopboek Groningen 1676-1705
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 148, folio 234v
Elijsabeth is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Herman Heeres, geboren omstreeks 1740, zoon van Willem Heero Heeres (zie 38). Herman is overleden.
II. Alida Heeres, geboren op 01-04-1742 in Vlagtwedde (zie 19).
III. Helmerus Heeres, geboren op 17-11-1743 in Vlagtwedde, zoon van Willem Heero Heeres (zie 38).
Notitie bij de geboorte van Helmerus: Doop 17-11-1743 Vlagtwedde

Dopeling Helmerus
Geslacht m
Geboortedatum 17-11-1743

Vader Willem Heres
Moeder Elisabeth Renewarfs

Opmerkingen vader is koopman

Bron Doop- en trouwboek Vlagtwedde 1678-1744
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 487, folio 51v
Helmerus is overleden op 09-10-1826 in Groningen, 82 jaar oud.
Beroep:
Predikant
Helmerus:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 03-10-1769 in Assen met Johanna Maria Oostingh. Johanna is overleden.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 10-12-1776 in Ruinen met Lamina Carsten, 31 jaar oud. Lamina is geboren op 06-11-1745 in Assen, dochter van Warner Christiaan Carsten en Anna Johanna Nijsing. Lamina is overleden op 19-07-1834 in Groningen, 88 jaar oud.
IV. Hero Heeres, zoon van Willem Heero Heeres (zie 38). Hij is gedoopt op 28-07-1747 in Vlagtwedde.
Notitie bij de geboorte van Hero: Doop 28-07-1747 Vlagtwedde

Dopeling Hero
Geslacht m

Vader Willem Heeres
Moeder Elisabeth Renewerfs

Bron Kerkeboek Vlagtwedde 1744-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 488, folio 4v
Hero is overleden.
V. Elizabeth Heeres, dochter van Willem Heero Heeres (zie 38). Zij is gedoopt op 22-06-1749 in Wedde.
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Bron Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop (Moeder)
Archieflocatie Groninger Archieven

Algemeen Pagina: 14v
Kerkgemeente: Wedde
Soort bron: DTB 504
Gezindte: N.H.
Doopdatum: 22-06-1749
Kind Elizabet
Geslacht: V
Vader Willem Heeres
Moeder Elizabet Rennewerf
Nadere informatie te Vlagtwedde

Doop 22-06-1749 Wedde
Dopeling Elizabet
Geslacht v
Vader Willem Heeres
Moeder Elizabet Rennewerf
Opmerkingen te Vlagtwedde
Bron Doop- en trouwboek Wedde 1701-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 504, folio 14v
Elizabeth is overleden.
Toelichting:
Vlagtwedde
1777 Den 12 Maij Kerkelijke attestatie gegeeven an Elisabeth Heeres na de Boertange
Elizabeth trouwde, 27 jaar oud, op 06-10-1776 in Vlagtwedde met Johannes Augustus Lich. Johannes is een zoon van Johannes Jodocus Albertus Lich en Metjen Folckerts Haselhof. Johannes is overleden.
Beroep:
Advocaat
40 Jan Jacobus Smedes. Hij is gedoopt op 29-05-1712 in Nieuweschans.
Notitie bij de geboorte van Jan: Bron Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Pagina: 11
Kerkgemeente: Nieuweschans
Soort bron: 315
Gezindte: Nh.
Doopdatum: 29-05-1712
Kind Jan
Geslacht: M
Vader Jacobus Smedes
Moeder Grietjen Tjallings
Jan is overleden, 81 jaar oud. Hij is begraven op 07-06-1793 in Nieuweschans.
Beroep:
Koopman en Boekweitmolenaar
Toelichting:
Nieuweschans 14 juni 1739
d’E. Jan Smedes op belijdenis

26 augustus 1742
Ds P. J. Huisinga bevestigt tot predikant in de Langackerschans door A. Schmaal predikant te Wedde en J. Borgesius predikant te Bellingwolde. Aanleg van een kerkprotocol op kosten van de diakonie. De kerkenraat bestond uit de ouderlingen Jan Garcin proviantmeester en Jan Smedes coopman, en de diakonen Harmen Hindriks en Jan Boelens.

Fol 2 – 19 juni 1750 – Commissaris Jan Boelens, diaken van Nieuweschans en Harm Jans verklaren dat Confooijmeester Nicolaas Buttinga en Jan Smedes op 1 november 1748 aan vermelde Harm Jans te hebben verkocht een halve trekschuit, tot dusverre door hem bevaren en mandelig geweest met Tije Jans, met het mandelige paard en zijn toebehoren, varende van Nieuweschans op Winschoten vv. Prijs: 1510 Car gld.
Getuige bij:
huwelijk Reijnt Fredericus Beckeringh (1731-1791) en Geertruida Cornelius Fockens (geb. 1741)    [aangetrouwde neef moederszijde bruidegom]
10-05-1739     huwelijk Reint Berends (1707-1778) en Frauwe Aeijlckes (1717-1771) [zie 82,III]    [zwager bruidegom]
23-08-1739     huwelijk Oest Berends (1714-1786) en Tietje Jans (±1718-vóór 1757) [zie 82,VI]    [zwager bruidegom]
21-03-1744     huwelijk Jurjen Peters (geb. 1710) en Lizbet Berents (1720-1759) [zie 82,IX]    [zwager bruid]
23-01-1757     huwelijk Oest Berends (1714-1786) en Wobbechijn Pieters (geb. 1730) [zie 82,VI]    [zwager bruidegom]
05-08-1759     huwelijk Pieter Wildricks (ovl. 1780) en Weija Ebels (geb. 1736)    [aangetrouwde neef vaderszijde bruid]
16-11-1760     huwelijk Jacobus Jans Smedes (1736-1814) en Jantjen Smits (1739-1776) [zie 40,I]    [vader bruidegom]
20-06-1765     huwelijk Beerent Jans Smedes (1737-1808) en Imke Sickes (1743-1808) [zie 21]    [vader bruidegom]
10-04-1771     huwelijk Klaas Jans Smedes (1744-1818) en Saske Harms Ebbens (ovl. na 1818) [zie 40,V]    [vader bruidegom]
12-02-1777     huwelijk Hindrik Jans Smedes (1752-1828) en Frouwke Aeijsses Boelmans (1758-vóór 1816) [zie 40,VIII]    [vader bruidegom]
05-12-1781     huwelijk Jacobus Jans Smedes (1736-1814) en Ettje Borggers (geb. 1751) [zie 40,I]    [vader bruidegom]
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 15-05-1735 in Nieuweschans met de 25-jarige Wijpke Beerents. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Wijpke waren de volgende getuigen aanwezig: Hindrik Ebbens [stiefvader bruidegom], Berndina Gerrits Stennekes (1712-1738) en Tjallingh Jacobus Smedes (1714-1751) [zie 80,IV] [broer bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Wijpke: Huwelijk 15-05-1735 Nieuweschans
Bruidegom Jan Smedes, van Nieuweschans
Bruid Wijpke Beerents, van Kroonpolder
Bron Register van aantekeningen Nieuweschans 1693-1742
Collectie DTB (toegang 732)
Inventarisnummer 1061, folio 179

Huwelijkscontract30/3/1737
Hindrik Ebbens, Berdina Stennekes en Tjalling Smedes
41 Wijpke Beerents, geboren op 09-08-1709 in Kroonpolder. Zij is gedoopt op 18-08-1709 in Nieuw-Beerta.
Notitie bij de geboorte van Wijpke: Doop 18-08-1709 Nieuw-Beerta
Dopeling Wijpke
Geslacht v
Geboorteplaats Nieuw Beerta
Vader Berent Harms
Moeder Epke Reints
Bron Kerkeboek Nieuw-Beerta 1669-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 310, folio 25
Wijpke is overleden, 80 jaar oud. Zij is begraven op 17-02-1790 in Nieuweschans.
Toelichting:
Nieuweschans 9 juni 1737
Wijpke Beerents huisvrou van Jan Smedes met attest. van N. Beerta

Register der ledemaaten in de Lang Akker Schans zoo die er geweest zijn bij mijne komste alhier, als die in vervolg van tijt zijn toegekomen. (Ds P.J. Huisinga, 26 augustus 1742)
Ledematen die ik hier gevonden hebbe , bij mijn aankomste in de Schans
Jan Smedes en Wijpke Beerents egtelieden
Getuige bij:
huwelijk Reijnt Fredericus Beckeringh (1731-1791) en Geertruida Cornelius Fockens (geb. 1741)    [nicht moederszijde bruidegom]
01-08-1728     huwelijk Harmen Berents Rencken (1705-vóór 1757) en Truida Willems (geb. 1706) [zie 82,II]    [zus bruidegom]
10-05-1739     huwelijk Reint Berends (1707-1778) en Frauwe Aeijlckes (1717-1771) [zie 82,III]    [zus bruidegom]
23-08-1739     huwelijk Oest Berends (1714-1786) en Tietje Jans (±1718-vóór 1757) [zie 82,VI]    [zus bruidegom]
21-03-1744     huwelijk Jurjen Peters (geb. 1710) en Lizbet Berents (1720-1759) [zie 82,IX]    [zus bruid]
05-08-1759     huwelijk Pieter Wildricks (ovl. 1780) en Weija Ebels (geb. 1736)    [nicht vaderszijde bruid]
16-11-1760     huwelijk Jacobus Jans Smedes (1736-1814) en Jantjen Smits (1739-1776) [zie 40,I]    [moeder bruidegom]
20-06-1765     huwelijk Beerent Jans Smedes (1737-1808) en Imke Sickes (1743-1808) [zie 21]    [moeder bruidegom]
10-04-1771     huwelijk Klaas Jans Smedes (1744-1818) en Saske Harms Ebbens (ovl. na 1818) [zie 40,V]    [moeder bruidegom]
12-02-1777     huwelijk Hindrik Jans Smedes (1752-1828) en Frouwke Aeijsses Boelmans (1758-vóór 1816) [zie 40,VIII]    [moeder bruidegom]
05-12-1781     huwelijk Jacobus Jans Smedes (1736-1814) en Ettje Borggers (geb. 1751) [zie 40,I]    [moeder bruidegom]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacobus Jans Smedes, geboren op 28-03-1736 in Nieuweschans, zoon van Jan Jacobus Smedes (zie 40). Hij is gedoopt op 30-03-1736.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Bron Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Pagina: 31v
Kerkgemeente: Nieuweschans
Soort bron: 315
Gezindte: Nh.
Doopdatum: 30-03-1736
Kind Jacobus
Geslacht: M
Vader Jan Smedes
Moeder Wipke Beerents
Jacobus is overleden op 31-03-1814 in Nieuweschans, 78 jaar oud.
Beroep:
Molenaar
Toelichting:
Nieuweschans 7 juni 1761
Jantje Smits huisvrouw van Jacobus Smedes met attest. van Suitbroek

Nieuweschans 14 maart 1762 op belijdenis
Jacobus Smedes

233 Hervormde gemeente Garmerwolde, 1615 - 1964
84 Akte waarbij ten overstaan van Albert Hindrik van Swinderen, drost van Wedde en Westerwolde, Blijham en Pekel-A, Berent Smedes te Langakkerschans zich namens zijn ouders borg stelt voor een bedrag van 4000 caroli gulden, dat Jacob Smedes te Langakkerschans schuldig is aan de erfgenamen van Bauwke Sijbolts Detmes, weduwe van Thomas Smit

Fol 61-62 – 30 september 1772 – De Wel Edel Geboren Gestrenge Heer R.A.L. Gockinga, generaalmajoor in dienst van de Staat etc etc, mede voor zijn vrouw Mevrouw Helena Piccardt van Slogteren, verkoopt aan koopman Jacobus Smedes en Jantje Smits (el), het recht van eeuwigdurende beklemming op 7 ¼ deimt groenland, gelegen bij Nieuweschans op de Hamdijk, waarvan de stad Groningen eigenaar is. Grondhuur is 43 Car gld 10 st. Ten N het trekpad, ten O het laantje aan de conterscharp en Frans Hinderiks Schoorman als beklemd meijer, ten Z en W Hindrik Harms als beklemd meijer. Overdrift via het land van Frans Hindrik Schoorman en via het middelste stuk land van H. Eckringa, conform de oude koopbrief van 27 mei 1766. Het onderhoud op de watermolen is in proportie met het landbezit. De originele beklembrief is dd 16 februari 1762. Prijs: 1450 Car gld.

Fol 1-2 – 1 februari 1787 – Jacobus Smedes [Jacobus Smedes], wonend te Langakkerschans, leent van Jan Derks Bekkers en Beerent Smedes [Beerend Smedes], curatoren van Elisabeth Hofmeester, 1400 Car gld tegen 4% rente. Beerent Smedes, gevolmachtigd dd 1 februari 1787 door Jan Smedes en Wijpke Berents (el), stelt al hun goederen als borg.
Getuige bij:
20-06-1765     huwelijk Beerent Jans Smedes (1737-1808) en Imke Sickes (1743-1808) [zie 21]    [broer bruidegom]
10-04-1771     huwelijk Klaas Jans Smedes (1744-1818) en Saske Harms Ebbens (ovl. na 1818) [zie 40,V]    [broer bruidegom]
Jacobus:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 16-11-1760 in Zuidbroek en Muntendam met Jantjen Smits, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacobus en Jantjen waren de volgende getuigen aanwezig: Annigjen Bolhuis [aangetrouwde tante vaderszijde bruid], Jacob Hessels Detmers [neef moederszijde bruid], Willem Hessels Detmers [neef moederszijde bruid], Sijbolt Hessels Detmers [neef moederszijde bruid], Hillenius Detmers [neef moederszijde bruid], Jantje Detmers [nicht moederszijde bruid], Johanna Detmers [nicht moederszijde bruid], Eetje Eppes [nicht moederszijde bruid], Hommo Eppes [neef moederszijde bruid], Jannetje Eppes [nicht moederszijde bruid], Sijbolt Eppes [neef moederszijde bruid], Eppo Hommes [aangetrouwde oom moederszijde bruid], Willempje Jacobs [aangetrouwde tante moederszijde bruid], Aylke Reints, Thomas Smit [vader bruid], Hendrik Smit [oom vaderszijde bruid], Christiaan Smit [oom vaderszijde bruid], Foske Ebbens (ovl. vóór 1773) [aangetrouwde tante vaderszijde bruidegom], Benjamin Smit (ovl. vóór 1774) [grootvader vaderszijde bruid], Margareta de Jager (ovl. 1774) [grootmoeder vaderszijde bruid], Eelberen Sijbolts Detmers (geb. 1701) [tante moederszijde bruid], Hessel Sijbolts Detmers (geb. 1705) [oom moederszijde bruid], Reint Berends (1707-1778) [zie 82,III] [oom moederszijde bruidegom], Bauwke Sijbolts Detmers (geb. 1707) [moeder bruid], Wijpke Beerents (1709-1790) [zie 41] [moeder bruidegom], Jan Jacobus Smedes (1712-1793) [zie 40] [vader bruidegom], Oest Berends (1714-1786) [zie 82,VI] [oom moederszijde bruidegom], Frans Jans Detmers (geb. 1716) [oom moederszijde bruid], Frauwe Aeijlckes (1717-1771) [zie 82,III] [aangetrouwde tante moederszijde bruidegom], Elerus Hillenius (1723-vóór 1797) [aangetrouwde neef moederszijde bruidegom], Ebbe Ebbens (1726-vóór 1773) [oom vaderszijde bruidegom], Pieter Lammerts (geb. 1727) [aangetrouwde neef moederszijde bruid], Beerent Jans Smedes (1737-1808) [zie 20] [broer bruidegom], Harm Jans Smedes (1741-1805) [zie 40,IV] [broer bruidegom], Klaas Jans Smedes (1744-1818) [zie 40,V] [broer bruidegom] en Grietje Jans Smedes (1747-1835) [zie 40,VI] [zus bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Jantjen: Huwelijk 16-11-1760 Zuidbroek en Muntendam
Bruidegom Jacobus Smedes, van Nieuweschans
Bruid Jantjen Smits, van Zuidbroek
Bron Doop- en trouwboek Zuidbroek en Muntendam 1741-1803
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 586, folio 154

Huwelijkscontract 22/10/1760

Bruidegom: Mons Jan Smedes en Vrouw Wypke Berents Egtelieden Vader en Moeder, Mons. Berent Smedes, Harm Smedes, Claas Smedes, volle broers, Juffr. Grietje Smedes volle Zuster, de E. Ebbo Ebbens en Voske Ebbens Ehel. halve oom en aangetrouwde Moei, de E. Reint berents en Frouwe Aijlkes, volle oom en aangetrouwde Moei, de E. Oest berents, volle oom en de E. Jurjen Berents volle oom, de E. Elerus Hilenius aangetr. Neef, de E. Aylke Reints en Berent Reints, volle neven.

Bruid: Mons. Th. Smit en Vrouw Bouwke Sijbolts Detmers Egtel. Vader en Moeder, Mons. Benjamin Smit en margareta de Jager Egtelieden , Grootvader en Grootmoeder, Juffrouw Catharina Meurs, aangetrouwde Moei, Mons. Hendrik Smit, volle Oom, Mons. Christiaan Smit en Annigjen Bolhuis, Egtelieden volle Oom en aangetr. Moei, de E. Eppo Hommes en Eelberen Sijbolts Detmers, Egtel. aangetrouwde Oom en volle Moei, de E. Hessel Sijbolts Detmers en Willempje Jacobs, volle Oom en aangetr. Moei, de E. F.J. Detmers, volle Oom en de E. Albert Berents aangetr. Oom, de Hr. J. Sibinga en Johanna Smit, Egtel. aangetr. Neef en Volle Nigt, Juffr. Henrica Smit volle Nigt, Ms. Jacobus Smit volle Neef, de E. Jacob, Willem en Sijbolt Hessels, volle Neven, de E. Hommo Eppes volle Neef, de E. Pieter Lammerts en Jannetje Eppes, Egtelieden, volle Nigt en aangetr. Neef, de E. Sijbolt Eppes volle Neef, de E. Eetje Eppes volle Nicht, de E. Jantje Detmers volle Nigt, de E. Hillenius Detmers volle Neef, de E. Johana Detmers volle Nigt.
Jantjen is een dochter van Thomas Smit en Bauwke Sijbolts Detmers. Zij is gedoopt op 24-09-1739 in Groningen. Jantjen is overleden op 05-01-1776 in Nieuweschans, 36 jaar oud.
Toelichting:
Nieuweschans 7 juni 1761
Jantje Smits huisvrouw van Jacobus Smedes met attest. van Suitbroek
14 maart 1762 op belijdenis Jacobus Smedes
Getuige bij:
20-06-1765     huwelijk Beerent Jans Smedes (1737-1808) en Imke Sickes (1743-1808) [zie 21]    [schoonzuster bruidegom]
10-04-1771     huwelijk Klaas Jans Smedes (1744-1818) en Saske Harms Ebbens (ovl. na 1818) [zie 40,V]    [schoonzuster bruidegom]
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 05-12-1781 in Nieuweschans met Ettje Borggers, 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacobus en Ettje waren de volgende getuigen aanwezig: Evert Hindrik Beuving, Wubbe Borggers, Epko Cornelis, Jan Helmers, Swaantje Oesten, Ebso Wubbens, Wijpke Beerents (1709-1790) [zie 41] [moeder bruidegom], Jan Jacobus Smedes (1712-1793) [zie 40] [vader bruidegom], Jurjen Berents (geb. 1724) [zie 82,XI] [oom moederszijde bruidegom], Harm Jans Smedes (1741-1805) [zie 40,IV] [broer bruidegom] en Hindrik Jans Smedes (1752-1828) [zie 40,VIII] [broer bruidegom]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 05-12-1781 in Nieuweschans.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Ettje: Huwelijk 05-12-1781 Nieuweschans
Bruidegom Jacobus Smedes, van Nieuweschans
Bruid Etje Borggers, van Blijham
Bron Doop- en trouwboek Nieuweschans 1742-1804
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 316, folio 30v

Huwelijkscontract 5/12/1781 P.J. Huisinga Eccls
aanwezig: Jan Smedes, Wijpke Beerents, Harm Smedes, Hindrik Smedes, Frouke Aeissen, Jurjen Beerents, ? Beuving, Swaantje Oesten, Epke Jurjens, Wijpke Jurjens, Wubbe Borggers, Ebso Wubbens.
getuigen Jan helmers, Epko Cornelis
Ettje is geboren op 14-03-1751 in Blijham.
Notitie bij de geboorte van Ettje: Doop 14-03-1751 Blijham

Dopeling Ettie
Geslacht o

Vader Borgert Geerts
Moeder Geeszijn Wubbes

Bron Doop- en trouwboek Blijham 1709-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 40
Ettje is overleden.
II. Beerent Jans Smedes, gedoopt op 01-12-1737 in Nieuweschans (zie 20).
III. Grietje Jans Smedes, dochter van Jan Jacobus Smedes (zie 40). Zij is gedoopt op 18-03-1740 in Nieuweschans.
Notitie bij de geboorte van Grietje: Bron Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop (Vader)
Archieflocatie Groninger Archieven

Algemeen Pagina: 35
Kerkgemeente: Nieuweschans
Soort bron: 315
Gezindte: Nh.
Doopdatum: 18-03-1740
Kind Grietje
Geslacht: V
Vader Jan Smedes
Moeder Wipke Beerents
Grietje is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op 05-09-1741.
Toelichting:
Nieuweschans september 1766 op belijdenis Grietje Smedes (vertrocken) Harm Smedes (vertrocken)
Getuige bij:
20-06-1765     huwelijk Beerent Jans Smedes (1737-1808) en Imke Sickes (1743-1808) [zie 21]    [zus bruidegom]
10-04-1771     huwelijk Klaas Jans Smedes (1744-1818) en Saske Harms Ebbens (ovl. na 1818) [zie 40,V]    [zus bruidegom]
IV. Harm Jans Smedes, zoon van Jan Jacobus Smedes (zie 40). Hij is gedoopt op 22-04-1741 in Nieuweschans.
Notitie bij de geboorte van Harm: Bron Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop (Vader)
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Pagina: 36v
Kerkgemeente: Nieuweschans
Soort bron: 315
Gezindte: Nh.
Doopdatum: 22-04-1741
Kind Harm
Geslacht: M
Vader Jan Smedes
Moeder Wijpke Berents
Harm is overleden op 02-05-1805 in Nieuwolda, 64 jaar oud.
Beroep:
Kerkvoogd en Ouderling
Toelichting:
Nieuweschans september 1766 op belijdenis Grietje Smedes (vertrocken) Harm Smedes (vertrocken)

37 Akte van publieke verkoping namens Harm Smedes, als kerkvoogd van Nieuwolda, aan Elllerus Alberts, Habbo Reining, Jan Eppes en Wigbolt Derks, van de vaste beklemming van ca 12 deimten school- en kosterije-land, onbehuisd te Nieuwolda, met 2 heemsteden
Datering: 1795

Voor ruim vier weken trof ons een gevoelige flag door het verlies van onzen Broeder, dog welke fmart op heden dubbeld word vermeerdert en ons andermaal in bittere droefheid en rouwheeft gedompelt, door dien het de Heer van leven en dood behaagt heeft, onzen waarden en bemindende Vader HARM SMEDES, in leven Kerkvoogd en Ouderling tot Nieuwolda, in de Ouderdom van ruim 63 Jaren, hedenmorgen 9 uur door den dood uit onze liefde armen wegterukken. Een hevige Borstziekte van ruim drie weken maakte een einde van zyn voor ons zo nuttig en dierbaar leven, waarom wy regtmatig in hem betreuren een leifhebbende en zorgdragenden Vader, niet twyfelende of de genen welke de overledene gekend hebben zullen wel regtmatig in onze droefheid deel nemen; het eenigfte ‘t welk onze fmart lenigt is, dat de overledene de dood gelovig en vrymoedig op Euangelie gronden durfte inwagten van een beter leven na dit leven te zullen genieten.
Wy geven van dit voor ons fmertelyk verlies langs dezen gewonen weg kennis aan Vrinden en Bekenden.
Niewolda CORNELIUS SMEDES,
den 2 May 1805. mede uit naam van Broeders en Zusters.
Getuige bij:
16-11-1760     huwelijk Jacobus Jans Smedes (1736-1814) en Jantjen Smits (1739-1776) [zie 40,I]    [broer bruidegom]
20-06-1765     huwelijk Beerent Jans Smedes (1737-1808) en Imke Sickes (1743-1808) [zie 21]    [broer bruidegom]
10-04-1771     huwelijk Klaas Jans Smedes (1744-1818) en Saske Harms Ebbens (ovl. na 1818) [zie 40,V]    [broer bruidegom]
15-07-1778     huwelijk Focko Cornelius (geb. 1756) en Anna Tammes (geb. 1759)    [zwager bruidegom]
05-12-1781     huwelijk Jacobus Jans Smedes (1736-1814) en Ettje Borggers (geb. 1751) [zie 40,I]    [broer bruidegom]
Harm trouwde in Nieuwolda met Iktjen Cornelius Fockens. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14-11-1771 in Nieuwolda.
Notitie bij het huwelijk van Harm en Iktjen: Huwelijk 14-11-1771 Nieuwolda
Bruidegom Harm Smedes, van Nieuweschans
Bruid IJktjen Cornelis Fockens, van Nieuwolda
Bron Doop- en trouwboek Nieuwolda 1713-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 319, folio 242
Iktjen is een dochter van Cornelius Fockens en Aaffijn Wubbes. Zij is gedoopt op 10-03-1747 in Nieuwolda.
Notitie bij de geboorte van Iktjen: Doop 10-03-1747 Nieuwolda

Kind IJktjen
Geslacht v
Geboortedatum 08-03-1747

Vader Cornelius Fokkens
Moeder Affijn Wubbes

Bron Doop- en trouwboek Nieuwolda 1713-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 319
Iktjen is overleden.
Toelichting:
De naamen der Ledemaaten, dewelke ten tijde van mijn bevestiginge (geschiedt op den 24 februarij anno 1754) bevonden en angenomen zijn geworden. J. Siertsema Eccls tot Nieuwolda.
Harm Smedes
Iktjen G. Fockens, huisvrouw van H. Smedes
Getuige bij:
12-02-1777     huwelijk Hindrik Jans Smedes (1752-1828) en Frouwke Aeijsses Boelmans (1758-vóór 1816) [zie 40,VIII]    [schoonzuster bruidegom]
15-07-1778     huwelijk Focko Cornelius (geb. 1756) en Anna Tammes (geb. 1759)    [zus bruidegom]
V. Klaas Jans Smedes, geboren op 13-04-1744 in Nieuweschans, zoon van Jan Jacobus Smedes (zie 40). Hij is gedoopt op 19-04-1744 in Nieuweschans.
Notitie bij de geboorte van Klaas: Doop 19-04-1744 Nieuweschans
Dopeling Claas
Geslacht m
Geboortedatum 13-04-1744
Vader Jan Smeedes
Moeder Wijpke Beerents
Bron Doop- en trouwboek Nieuweschans 1742-1804
Collectie DTB (toegang 124)
Klaas is overleden op 24-06-1818 in Groningen, 74 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Klaas: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Groningen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 360
Aangiftedatum: 25-06-1818
Overledene Klaas Smedes
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 24-06-1818
Leeftijd: 74
Overlijdensplaats: Groningen
Vader Jan Smedes
Moeder Wijpke Berents
Partner Saske Ebbens
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Nieuweschans; beroep overl.: rentenier; beroep vader: grutter
Klaas bleef kinderloos.
Toelichting:
Akte van cessie door A. van Zuilen van Nievelt en S.E. Lewe aan K. Smedes van een schuld van A. Rijpma aan hen, 1799. Met twee retroacta, 1785 en 1795, 1785 - 1799

14 Verzoek van Klaas Smedes te Groningen aan de schulte Alingh om aan de te Groningen bedeelde Jan Harms geen goederen meer uit te keren uit de nalatenschap van de te Gasselternijveen overleden Lukas Jans Greeven
Datering: 1778
Getuige bij:
16-11-1760     huwelijk Jacobus Jans Smedes (1736-1814) en Jantjen Smits (1739-1776) [zie 40,I]    [broer bruidegom]
20-06-1765     huwelijk Beerent Jans Smedes (1737-1808) en Imke Sickes (1743-1808) [zie 21]    [broer bruidegom]
12-02-1777     huwelijk Hindrik Jans Smedes (1752-1828) en Frouwke Aeijsses Boelmans (1758-vóór 1816) [zie 40,VIII]    [broer bruidegom]
Klaas trouwde, 26 jaar oud, op 10-04-1771 in Nieuweschans- met Saske Harms Ebbens. Bij het burgerlijk huwelijk van Klaas en Saske waren de volgende getuigen aanwezig: Geertgen Hamens Barcklag [moeder bruid], Ties Bruins [aangetrouwde neef moederszijde bruidegom], Hindrik Ebbens [oom vaderszijde bruid], Aaldrik Ebbens, Saske Andries Ebbens [nicht vaderszijde bruid], Aaldrik Freeks Ebbens [neef vaderszijde bruid], Johanna Ebbens [nicht vaderszijde bruid], Effe Engelkens [aangetrouwde nicht vaderszijde bruid], Ties Lieuwes [aangetrouwde neef moederszijde bruidegom], Aaffijn Harmens Renkens [nicht moederszijde bruidegom], Egbert Schruis, Foske Ebbens (ovl. vóór 1773) [aangetrouwde tante vaderszijde bruidegom], Oest Beerents (1708-vóór 1714) [zie 82,IV] [oom moederszijde bruidegom], Wijpke Beerents (1709-1790) [zie 41] [moeder bruidegom], Jan Jacobus Smedes (1712-1793) [zie 40] [vader bruidegom], Elerus Hillenius (1723-vóór 1797) [aangetrouwde neef moederszijde bruidegom], Jurjen Berents (geb. 1724) [zie 82,XI] [oom moederszijde bruidegom], Foske Aaldriks Ebbens (1725-vóór 1761) [nicht vaderszijde bruid], Ebbe Ebbens (1726-vóór 1773) [oom vaderszijde bruidegom], Jacobus Jans Smedes (1736-1814) [zie 40,I] [broer bruidegom], Beerent Jans Smedes (1737-1808) [zie 20] [broer bruidegom], Jantjen Smits (1739-1776) [zie 40,I] [schoonzuster bruidegom], Grietje Jans Smedes (1740-1741) [zie 40,III] [zus bruidegom], Harm Jans Smedes (1741-1805) [zie 40,IV] [broer bruidegom], Rutger Adolf Benthem (1743-1821) [zie 40,VI] [zwager bruidegom], Imke Sickes (1743-1808) [zie 21] [schoonzuster bruidegom], Jan Oesten (1743-1808) [neef moederszijde bruidegom], Hindrik Jans Smedes (1752-1828) [zie 40,VIII] [broer bruidegom], Cornelius Jurjens (geb. 1755) [neef moederszijde bruidegom], Epke Jurjens (geb. 1758) [nicht moederszijde bruidegom] en Wijpke Jurjens (geb. 1772) [nicht moederszijde bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Klaas en Saske: Registratie 16-03-1771 Groningen
Bruidegom Claas Smeeder, van Nieuweschans
Bruid Saske Ebbens, van Oude Bonder Nieland
Bron Ondertrouwboek Groningen 1769-1776
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 183, folio 63v

Huwelijk 10-04-1771 Nieuweschans
proclamatien ook te Groningen
Bruidegom Claas Smedes, van Nieuweschans
Bruid Saske Ebbens, van Oude Bondernieland
Bron Doop- en trouwboek Nieuweschans 1742-1804
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 316, folio 24v
Saske is geboren in Oude Bonder Nieland, dochter van Harm Ebbens en Geertgen Hamens Barcklag. Saske is overleden na 1818.
Notitie bij overlijden van Saske: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Groningen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 609
Aangiftedatum: 02-11-1835
Overledene Saske Ebbens
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 30-10-1835
Leeftijd: 86
Overlijdensplaats: Groningen
Vader Harm Ebbens
Moeder Geertje Hames Berkla
Partner Tidde Folmer
Relatie: echtgenote
Nadere informatie geboortepl: Bonder Nieland; beroep vader: landbouwer
Saske trouwde later op 17-06-1819 in Groningen met Tiddo Folmer.
Getuige bij:
12-02-1777     huwelijk Hindrik Jans Smedes (1752-1828) en Frouwke Aeijsses Boelmans (1758-vóór 1816) [zie 40,VIII]    [schoonzuster bruidegom]
VI. Grietje Jans Smedes, geboren op 19-04-1747 in Nieuweschans, dochter van Jan Jacobus Smedes (zie 40).
Notitie bij de geboorte van Grietje: Bron Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop (Vader)
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Pagina: 4v
Kerkgemeente: Nieuweschans
Soort bron: 316
Gezindte: N.h.
Doopdatum: 23-04-1747
Kind Grietje
Geslacht: V
Geboortedatum: 19-04-1747
Vader Jan Smedes
Moeder Wijpke Beerents
Grietje is overleden op 11-07-1835 in Groningen, 88 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Grietje: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Groningen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 383
Aangiftedatum: 13-07-1835
Overledene Grietje Smedes
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 11-07-1835
Leeftijd: 88
Overlijdensplaats: Groningen
Vader Jan Jacobs Smedes
Moeder Wiepke Berends
Partner Rutger Adolf Benthem
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Nieuweschans; beroep overl.: predikantsweduwe; beroep vader: koopman
Toelichting:
Nieuweschans 7 september 1766 op belijdenis
Grietje Smedes (vertrocken)
Harm Smedes (vertrocken)

Adorp 1770
de 23 Septemb. met attestatie van de Langakkerschans tot deze gemeente overgekoomen Grietje Smedes
Getuige bij:
16-11-1760     huwelijk Jacobus Jans Smedes (1736-1814) en Jantjen Smits (1739-1776) [zie 40,I]    [zus bruidegom]
Grietje trouwde, 23 jaar oud, op 05-09-1770 in Adorp en Harssens met Rutger Adolf Benthem, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Rutger: Huwelijk 05-09-1770 Adorp en Harssens
Bruidegom Rutger Adolf Benthem, van Oldeholtpade, predikant te Adorp en Harssens
Bruid Grietje Smedes, van Langakkerschans
Bron Doop- en trouwboek Adorp en Harssens 1673-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 1, folio 218
Rutger is geboren op 27-01-1743 in Oude Holtpade, zoon van Gerardus (Rutger Adolph) Benthem en Pronika Johanna Hilkes. Hij is gedoopt op 03-02-1743.
Notitie bij de geboorte van Rutger: Weststellingwerf, dopen, geboortejaar 1743, doopjaar 1743
Geboren op 27 januari 1743
Gedoopt op 3 februari 1743 in Oldeholtpade
Dopeling: Ruthger Adolph, zoon
Vader: Gerhardus Benthem, predikant
Moeder: Pronika Johanna Hilkes

Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: RUTGER
Vader: GERARDUS BENTHEM
Moeder: VERONICA HIELKES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard, doop
1674-1811
Inventarisnr. : DTB 771
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2005
Rutger is overleden op 09-08-1821 in Groningen, 78 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Rutger: Overlijden 09-08-1821 Groningen
Overledene Ruthger Adolph Benthem
Geslacht m
Leeftijd 78 jaar
Geboorteplaats Oude Holtpade
Vader Gerardus Benthem
Moeder Pronika Johanna Kiels
Relatie Grietje Smedes
Bron Overlijdensregister Groningen 1821
Aktenummer 450
Beroep:
Predikant te Pieterburen
Toelichting:
Lidmatenboek Weststellingwerf, 1760
Ruthger Adolph Benthem
Woonplaats: Oldeholtpade
Zoon van ds. Benthem
- Op 10 augustus 1760 belijdenis
- Op 7 september 1760 vertrokken naar Groningen
- Op 21 augustus 1766 ingekomen van Groningen

Gestandaardiseerde namen:
RUTGER ADOLFS BENTHEM
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard,
lidmaten 1676-1711 en 1741-1850
DTB 772 blad 38
Getuige bij:
10-04-1771     huwelijk Klaas Jans Smedes (1744-1818) en Saske Harms Ebbens (ovl. na 1818) [zie 40,V]    [zwager bruidegom]
VII. Johannes Jans Smedes, zoon van Jan Jacobus Smedes (zie 40). Hij is gedoopt op 31-05-1750 in Nieuweschans.
Notitie bij de geboorte van Johannes: 31-5-1750 ; Nieuweschans
Dopeling Johannes
Doopdatum 31-5-1750
Vader Jan Smedes
Moeder Wijpke Beerents
Kerkelijke gemeente Nieuweschans
Johannes is overleden, 3 jaar oud. Hij is begraven op 22-01-1754.
VIII. Hindrik Jans Smedes, geboren op 12-06-1752 in Nieuweschans, zoon van Jan Jacobus Smedes (zie 40). Hij is gedoopt op 18-06-1752 in Nieuweschans.
Notitie bij de geboorte van Hindrik: Bron Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop (Vader)
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Pagina: 8v
Kerkgemeente: Nieuweschans
Soort bron: 316
Gezindte: N.h.
Doopdatum: 18-06-1752
Kind Hindrik
Geslacht: M
Geboortedatum: 12-06-1752
Vader Jan Smedes
Moeder Wijpke Beerents
Hindrik is overleden op 03-03-1828 in Bellingwolde, 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hindrik: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Bellingwolde
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 7
Aangiftedatum: 03-03-1828
Overledene Hindrik Jans Smedes
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 02-03-1828
Leeftijd: 76
Overlijdensplaats: Bellingwolde
Vader Jan Smedes
Moeder Wijpke Berends
Partner Frouwke Aeissen
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie geboortepl: Nieuweschans; beroep overl.: rentenier; beroep vader: koopman
Beroep:
Castelein van een logement op de Nieuwe Schans   [bron: Advertentie]
Toelichting:
Nieuweschans 12 juni 1774
Hindrik Smedes op belijdenis

Op 2/3/1802 door het gerecht van Bellingwolde onder curatelen gesteld met Jacobus Jans Smedes, Berent Jans Smedes, Rient Arissen en Berent A. Boelmans als curatoren.
Getuige bij:
20-06-1765     huwelijk Beerent Jans Smedes (1737-1808) en Imke Sickes (1743-1808) [zie 21]    [broer bruidegom]
10-04-1771     huwelijk Klaas Jans Smedes (1744-1818) en Saske Harms Ebbens (ovl. na 1818) [zie 40,V]    [broer bruidegom]
05-12-1781     huwelijk Jacobus Jans Smedes (1736-1814) en Ettje Borggers (geb. 1751) [zie 40,I]    [broer bruidegom]
Hindrik trouwde, 24 jaar oud, op 12-02-1777 in Nieuweschans met Frouwke Aeijsses Boelmans, 18 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hindrik en Frouwke waren de volgende getuigen aanwezig: Luitjen H. Bouman, Ties Bruins [aangetrouwde neef moederszijde bruidegom], Grietje Ebbens, Berent Harms, Grietje Huntlinger [stiefmoeder bruid], Houwe Jans, Reent Jurjens, Ties Lieuwes [aangetrouwde neef moederszijde bruidegom], Jacob Lieuwes, Etta Mennen, Aeisse Reints [vader bruid], Epke Harmens Renken, Reent Vietor, Aelko Reints (ovl. 1738) [zie 84,II], Saske Harms Ebbens (ovl. na 1818) [zie 40,V] [schoonzuster bruidegom], Wijpke Beerents (1709-1790) [zie 41] [moeder bruidegom], Jan Jacobus Smedes (1712-1793) [zie 40] [vader bruidegom], Elerus Hillenius (1723-vóór 1797) [aangetrouwde neef moederszijde bruidegom], Beerent Jans Smedes (1737-1808) [zie 20] [broer bruidegom], Imke Sickes (1743-1808) [zie 21] [schoonzuster bruidegom], Klaas Jans Smedes (1744-1818) [zie 40,V] [broer bruidegom], Iktjen Cornelius Fockens (geb. 1747) [zie 40,IV] [schoonzuster bruidegom], Epke Jurjens (1749-vóór 1758) [nicht moederszijde bruidegom], Cornelius Jurjens (1750-vóór 1755) [neef moederszijde bruidegom], Berent Aeisses. Boelmans (geb. 1755) [broer bruid], Hinderijk Ebbens (geb. 1761) [neef vaderszijde bruidegom] en Aaffijn Harmens Smedes (geb. 1777) [nicht bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Hindrik en Frouwke: Huwelijk 12-02-1777 Nieuweschans
proclamatien ook te Wijmeer

Bruidegom Hindrik Smedes, van Nieuweschans

Bruid Frouwke Aijssen, van Wijmeer

Bron Doop- en trouwboek Nieuweschans 1739-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 316, folio 27v
Frouwke is geboren op 17-06-1758 in Wijmeer, dochter van Aeisse Reints en Gepke Berends. Frouwke is overleden vóór 25-11-1816, ten hoogste 58 jaar oud.
42 Sicko Aijsses, geboren in 1700 in Midwolda.
Notitie bij de geboorte van Sicko: Sicko Aijses
Male Family
Event(s):
Birth: 1700 Midwolda, Groningen, Netherlands
Christening:
Death:
Burial:
Parents:
Father: Aise Sickens Family
Mother: Geertjen Haijes
Marriages:
Spouse: Anna Nies Family
Marriage: 26 DEC 1725 Midwolda, Groningen, Netherlands
Sicko is overleden, 58 of 59 jaar oud. Hij is begraven op 09-04-1759 in Midwolda.
Beroep:
Landbouwer
Getuige bij:
30-10-1712     huwelijk Aelko Reints (ovl. 1738) en Lijsbeth Aeisses (±1687-±1725) [zie 84,II]    [broer bruid]
25-08-1724     huwelijk Heero Jemmes en Imke Aijsses (geb. 1696) [zie 84,V]    [broer bruid]
10-05-1739     huwelijk Reint Berends (1707-1778) en Frauwe Aeijlckes (1717-1771) [zie 82,III]    [oom moederszijde bruid]
26-08-1753     huwelijk Tammo Reints en Geertje Sickes (1726-1769) [zie 42,I]    [vader bruid]
16-05-1756     huwelijk Nies Sickes (1728-1780) en Albertjen Berents (1738-1806) [zie 42,II]    [vader bruidegom]
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 26-12-1725 in Midwolda met de 23-jarige Anna Nijs. Sicko en Anna gingen op 25-12-1725 in Scheemda in ondertrouw. Bij het burgerlijk huwelijk van Sicko en Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Aeijsses [zie 84,I] [broer bruidegom], Pieter Egberts [zie 86,III] [zwager bruid], Anthonius Emmen, Enneke Jacobs [nicht moederszijde bruid], Heero Jemmes [zie 84,V] [zwager bruidegom], Hemke Jacobs Boekholt (1666-1727) [zie 87] [moeder bruid], Meiske Jacobs (geb. 1695) [nicht moederszijde bruid], Imke Aijsses (geb. 1696) [zie 84,V] [zus bruidegom] en Hayo Aijsses (geb. 1698) [zie 84,VI] [broer bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Sicko en Anna: R.A. V z 22.11.1725 Aises, Sicko

Getuigen Bruidegom:
Bruidegom: Haijo en Pieter Aises, broers, Hero Jemmes en Imke Aises, zwager en zuster, Jacobjen Edzes, aangetrouwde moei, Hans Berents, Luppe Haijkes en Frouwke Rijkes, Jan Hindriks en Ubbo Haijkes, Jacob Albers en Tjadwe Haijkes, Harm Haijkes en Antie Rijkes, Imke Tonjes, neven en nichten

Getuigen Bruid:
Hemke Jacobs Boekholt, moeder, Pieter Egbers en Geesjen Nijs, zwager en zuster, Anthonius Emmen, voormond over de nagelaten kinderen van Harm Jacobs Boekholt bij Willemina Ockes in echte verwekt, Meiske en Enneke Jacobs, nichten.

Registratie 25-11-1725 Scheemda
attestatie gepasseerd naar Midwolda 25-12-1725
Bruidegom Sicko Aises, te Midwolda
Bruid Anna de Nijs, te Scheemda
Bron Doop- en trouwboek Scheemda 1641-1762
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 405, folio 120

Huwelijk 26-12-1725 Midwolda
Bruidegom Sicko Aijses
Bruid Anna D. Nies
Bron Kerkeboek Midwolda 1596-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 294, folio 321
43 Anna Nijs, geboren op 05-06-1702 in Scheemda.
Notitie bij de geboorte van Anna: Anna Nies
Female Family
Event(s):
Birth: 1702 Midwolda, Groningen, Netherlands
Christening:
Death:
Burial:
Marriages:
Spouse: Sicko Aijses Family
Marriage: 26 DEC 1725 Midwolda, Groningen, Netherlands
Anna is overleden.
Getuige bij:
11-04-1723     huwelijk Pieter Egberts en Geesjen Nijs (geb. 1700) [zie 86,III]    [zus bruid]
10-05-1739     huwelijk Reint Berends (1707-1778) en Frauwe Aeijlckes (1717-1771) [zie 82,III]    [aangetrouwde tante moederszijde bruid]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geertje Sickes, dochter van Sicko Aijsses (zie 42). Zij is gedoopt op 26-12-1726 in Midwolda.
Notitie bij de geboorte van Geertje: Doop 26-12-1726 Midwolda
Dopeling Geertjen
Geslacht v
Vader Sicko Aijses
Moeder Anna Nies
Bron Kerkeboek Midwolda 1596-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 294
Geertje is overleden, 42 jaar oud. Zij is begraven op 19-06-1769 in Nieuwolda.
Notitie bij overlijden van Geertje: Begraven 19-06-1769 Nieuwolda

Overledene Geertjen Sickes, gehuwd, nalatend 3 kinderen
Geslacht v

Relatie Tammo Reints

Bron Begraafboek Nieuwolda 1724-1786
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 321, folio 50
Getuige bij:
16-05-1756     huwelijk Nies Sickes (1728-1780) en Albertjen Berents (1738-1806) [zie 42,II]    [zus bruidegom]
Geertje trouwde, 26 jaar oud, op 26-08-1753 in Nieuwolda met Tammo Reints. Bij het burgerlijk huwelijk van Geertje en Tammo waren de volgende getuigen aanwezig: Trijntje Aaldricks, Peter Aijses, Coenraad Berends, Frouwke Dries, Pieter Egberts [zie 86,III] [aangetrouwde oom moederszijde bruid], Hindrik Jans, Jan Klaassens, Zwaantje Matthias [zie 84,I] [aangetrouwde tante vaderszijde bruid], Lea Peierius, Marritjen Peters, Geert Reints, Hemmo Reints, Anje Reints, Aeijsso Sickens [zie 84] [grootvader vaderszijde bruid], Imke Aijsses (geb. 1696) [zie 84,V] [tante vaderszijde bruid], Hayo Aijsses (geb. 1698) [zie 84,VI] [oom vaderszijde bruid], Sicko Aijsses (1700-1759) [zie 42] [vader bruid] en Nies Sickes (1728-1780) [zie 42,II] [broer bruid].
Notitie bij het huwelijk van Geertje en Tammo: Huwelijk 26-08-1753 Nieuwolda
Bruidegom Tammo Reints
Bruid Geertjen Sikkes, van Midwolda
Bron Doop- en trouwboek Nieuwolda 1713-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 319, folio 183

Marriage Contract: - fol.296 - 23 augustus 1753 - H.V.
Tammo Reinds [Tammo Reindts] en Geertjen Sickes [Geertjen Sikkes].

Goederen ongemeen, winst en verlies half om half, kinderen gelijk, indien hij eerder overlijdt dan zij, krijgt zij 3000 gld., omgekeerd krijgt hij 1500 gld.

Brg.: Geert Reinds en Lea Peierius[Leea Piierius] (ehel.), broer;
Isebrand Reinds [Ijsebrand Reits], broer;
Hemmo Reinds en Marritjen Peters [Mertin Peters] (ehel.), halfbroer;
Jan Klaasens, aangetrouwde halve broer; Anje Reinds, halfzuster;
Trijntje Alderinks [Trintjen Aaldricks], aangetrouwde moeij;

Br.: Sicko Aises [Sicko Aijsses], vader;
Neijs Sikkes [Nies Sickes] en Aiso Sikkes [Eisso Sickes], broers;
Imke Aises [Imcke Aijsses], moeij;
Haijo Aises [Haijo Aijsses] en Peter Aises [Pieter Aijsses] en Swaantje Mattias (ehel.), ooms;
Peter Egbers Mulder en Vrouwke Dries [Frouke Dries] (ehel.), aangetrouwde oom en aangetrouwde stiefmoeder over de kinderen van Geesjen Neis.

Getuigen: Coenraad Berends [Konradt Berends] en Hindrik Jans.
Tammo is een zoon van Reint Sijmens en Icktjen Geerts. Tammo is overleden.
Getuige bij:
16-05-1756     huwelijk Nies Sickes (1728-1780) en Albertjen Berents (1738-1806) [zie 42,II]    [zwager bruidegom]
15-07-1778     huwelijk Focko Cornelius (geb. 1756) en Anna Tammes (geb. 1759)    [vader bruid]
II. Nies Sickes, geboren op 20-11-1728 in Midwolda, zoon van Sicko Aijsses (zie 42).
Notitie bij de geboorte van Nies: Doop 20-11-1728 Midwolda
Dopeling Nies
Geslacht m
Vader Sicko Aijses
Moeder Anna Nies
Bron Kerkeboek Midwolda 1596-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 294
Nies is overleden op 18-02-1780 in Oostwolde, 51 jaar oud.
Beroep:
Diaken in Oostwold
Getuige bij:
26-08-1753     huwelijk Tammo Reints en Geertje Sickes (1726-1769) [zie 42,I]    [broer bruid]
23-01-1757     huwelijk Oest Berends (1714-1786) en Wobbechijn Pieters (geb. 1730) [zie 82,VI]    [neef vaderszijde bruid]
15-07-1778     huwelijk Focko Cornelius (geb. 1756) en Anna Tammes (geb. 1759)    [oom moederszijde bruid]
Nies trouwde, 27 jaar oud, op 16-05-1756 in Oostwold, Midwolda, met Albertjen Berents, 18 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Nies en Albertjen waren de volgende getuigen aanwezig: Peter Aijses, Zwaantje Matthias [zie 84,I] [aangetrouwde tante vaderszijde bruidegom], Tammo Reints [zie 42,I] [zwager bruidegom], Hayo Aijsses (geb. 1698) [zie 84,VI] [oom vaderszijde bruidegom], Sicko Aijsses (1700-1759) [zie 42] [vader bruidegom], Geertje Sickes (1726-1769) [zie 42,I] [zus bruidegom], Wobbechijn Pieters (geb. 1730) [zie 82,VI] [nicht vaderszijde bruidegom], Aijsso Sikkes (geb. 1731) [zie 42,III] [broer bruidegom], Geertien Pieters (geb. 1733) [nicht vaderszijde bruidegom], Geesien Pieters (1736-1778) [nicht vaderszijde bruidegom], Hemke Sikkes (geb. 1740) [zie 42,VII] [zus bruidegom] en Imke Sickes (1743-1808) [zie 21] [zus bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Nies en Albertjen: Huwelijk 16-05-1756 Oostwold

Bruidegom Nies Sickes, van Midwolda

Bruid Albertjen Berents

Bron Doop- en trouwboek Oostwold 1728-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 361, folio 69v

Huwelijkscontract tussen jm. Nijes Sikkens (tekent Nies Sickes) en jd. Abertjen Berents [sic].

Lijf gave respectievelijk 1500 gld en 150 gld lijf tochtswijze.

Brg:

Sicco Aijses als vader,
Tammo Reints en Geertjen Sikkes als aangetrouwde broeder en volle zuster,
Aijso Sikkes als volle broeder,
Hemkes Sikkes als volle zuster,
Imke Sikkes als volle zuster,
Haijo Aijses als volle oom,
Pieter Aijses en Swaantjen Matthias (ehel) als volle oom en aangetrouwde moeij,
Wobbigjen Pieters als volle nicht,
Geertjen Peters, weduwe van Tonnis Tiddes, als nicht,
Geesjen en Stijntjen Pieters als nichten.

Br: Wijberich Jans als moeder,
Claas Harms als volle oom en voormond,
Aaltjen Alderts, weduwe van Geert Harms, als aangetrouwde moeij,
Garrelt Hitjes en Jantjen Eijsens (ehel) als aangetrouwde neef en volle nigt,
Boele Hemmes en Cornelske Aijses (ehel) als aangetrouwde neef en volle nigte,
Harm Dercks (tekent HD) en Renske Geerts (ehel) als aangetrouwde neef en volle nigte,
Tidde Jans en Albertjen Clasens (ehel) als aangetrouwde neef en volle nigte,
Harm Geerts als volle neef ,
Claas Hindricks en Metje Clasen (ehel) als volle neef en nigt,
Aldert Geerts als volle neef ,
Harmke Clasen als volle nigt,
Betje Hindriks als volle nigt,
Haije Geerts als volle neef ,
Loert Rigtes (tekent Louwert Rightes) als halve neef en sibbevoogd,
Rentske Loerts (tekent Renske Louwerts), dogter van evengenoemde,
nef f ens Loert Alberts (tekent Loewert Alberts) en Petronella Meijers (ehel) als halve neef en aangetrouwde halve nigt,
Fokke Nantjes en Anna Rigtes (ehel) als aangetrouwde halve neef en in het bloet bestaande halve nigt,
nef f ens Eppe Gerlof s als aangetrouwde halve neef ,
nef f ens J. Caspers, schoolmeester tot Oostwolt, als vreemde voogd.

Getuigen: Aijse Ebels en Eppe Tiddes.
Albertjen is geboren op 23-02-1738 in Oostwolde. Albertjen is overleden op 15-04-1806 in Oostwold, Midwolda, 68 jaar oud.
Getuige bij:
23-01-1757     huwelijk Oest Berends (1714-1786) en Wobbechijn Pieters (geb. 1730) [zie 82,VI]    [aangetrouwde nicht vaderszijde bruid]
15-07-1778     huwelijk Focko Cornelius (geb. 1756) en Anna Tammes (geb. 1759)    [aangetrouwde tante moederszijde bruid]
III. Aijsso Sikkes, zoon van Sicko Aijsses (zie 42). Hij is gedoopt op 09-12-1731 in Midwolda.
Notitie bij de geboorte van Aijsso: Doop 09-12-1731 Midwolda
Dopeling Ejso
Geslacht m
Vader Sicko Ejses
Moeder Anna de Nijs
Bron Kerkeboek Midwolda 1596-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 294
Aijsso is overleden.
Getuige bij:
16-05-1756     huwelijk Nies Sickes (1728-1780) en Albertjen Berents (1738-1806) [zie 42,II]    [broer bruidegom]
23-01-1757     huwelijk Oest Berends (1714-1786) en Wobbechijn Pieters (geb. 1730) [zie 82,VI]    [neef vaderszijde bruid]
IV. Hemke Sikkes, dochter van Sicko Aijsses (zie 42). Zij is gedoopt op 28-07-1734 in Midwolda.
Notitie bij de geboorte van Hemke: Doop 18-07-1734 Midwolda
Dopeling Hemke
Geslacht v
Vader Sicko Aijses
Moeder Anna Nies
Bron Kerkeboek Midwolda 1596-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 294
Hemke is overleden vóór 1736, ten hoogste 2 jaar oud.
V. Hemke Sikkes, dochter van Sicko Aijsses (zie 42). Zij is gedoopt op 22-04-1736 in Midwolda.
Notitie bij de geboorte van Hemke: Doop 22-04-1736 Midwolda
Dopeling Hemke
Geslacht v
Vader Sicko Aijses
Moeder Anna Nies
Bron Kerkeboek Midwolda 1596-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 294
Hemke is overleden vóór 1738, ten hoogste 2 jaar oud.
Getuige bij:
15-07-1778     huwelijk Focko Cornelius (geb. 1756) en Anna Tammes (geb. 1759)    [tante moederszijde bruid]
VI. Hindrik Sikkes, zoon van Sicko Aijsses (zie 42). Hij is gedoopt op 08-06-1738 in Midwolda.
Notitie bij de geboorte van Hindrik: Doop 08-06-1738 Midwolda
Dopeling Hindrik
Geslacht m
Vader Sicko Aijses
Moeder Anna Nies
Bron Kerkeboek Midwolda 1596-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 294
Hindrik is overleden.
VII. Hemke Sikkes, dochter van Sicko Aijsses (zie 42). Zij is gedoopt op 08-04-1740 in Midwolda.
Notitie bij de geboorte van Hemke: Doop 08-04-1740 Midwolda
Dopeling Hemke
Geslacht v
Vader Sicko Aijses
Moeder Anna Nies
Bron Kerkeboek Midwolda 1596-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 294
Hemke is overleden.
Getuige bij:
16-05-1756     huwelijk Nies Sickes (1728-1780) en Albertjen Berents (1738-1806) [zie 42,II]    [zus bruidegom]
23-01-1757     huwelijk Oest Berends (1714-1786) en Wobbechijn Pieters (geb. 1730) [zie 82,VI]    [nicht vaderszijde bruid]
Hemke trouwde, 20 jaar oud, op 16-05-1760 in Midwolda met Cornelius Jans. Bij het burgerlijk huwelijk van Hemke en Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: Sijben Cornelius en Doetien Nantkes.
Notitie bij het huwelijk van Hemke en Cornelius: Marriage Notes for Hemke Sikkes and Cornelius Jans:
----Marriage Contract: - fol.461 - 16 mei 1760 - H.V.
Cornelius Jans en Hemke Sikkes. Goederen ongemeen, winst en verlies half om half, kinderen gelijk, indien hij eerder overlijdt dan zij, krijgt zij 2500 gld., omgekeerd krijgt hij 1500 gld.

Brg.: Sijben Corneles [Sijben Cornelius] en Doutje Nankes [Doetien Nantkes], ouders; Tjapko Peters [Tjapko Pieters] , aangetrouwde oom; Harm Haiijes [Harm Heijes], neef; Weija Tiddes als aangetrouwde nicht. Peter Tjapkes, neef; Meerten Willems en Anje
Tjapkes (ehel.), nicht; Trijntje Tjapkes en Fokko Tjapkes, nicht en neef; Everhardus Molema en Trijntje Simons (ehel.), nicht; Nanko Reints en Foske Simons [Foske Sijmens] (ehel.), nicht; Jannes Hiltjes en Weija Simons [Wiea Sijmens] (ehel.), nicht; Marritje Wibbes [Martjen Wibbes] en Trijntje Wibbes, nichten; Gerrit Cornelius en Grietje Judes (ehel.), halve neef; Peter Cornelius en Siben Cornelius [Sijben Kornelius], halve neven; Tammo Peters en Foske Cornelius (ehel.), halve nicht; Sijben Tonnis, halve nicht van bruidegom’s vader; Peter Hannes [Pieter Hannes], Etje Jacobs en Geerts Jacobs, kinderen van halve neef
en nicht;

Br.: Tammo Reinds en Geertje Sikkes (ehel.), zuster; Neis Sikkes [Nies Sickes] en Albertje Berents (ehel.), broer; Aiso Sikkes en Imke Sikkes, broer en zuster; Peter Muller [Pieter Muldr], aangetrouwde oom; Haijo Aises [Haijo Aisses], oom; Peter Aises [Pieter Aisses] en Swaantje Matthias [Swaantje Matties] (ehel.), oom; Oest Berents en Wobbegjen 105 Peters [Wobchijn Pieters] (ehel.), nicht; Peter Jans [Pieter Jans] en Geertje Peters (ehel.),
nicht; Geesjen Peters [Geesjen Pieters], Stijntje Peters en Siertje Peters [Siertje Pieters], nichten; Ludolf Heres [Luidolf Heres], aangetrouwde neef; Henricus Bouman en Hemke Muller [Hemek Mulders] (ehel.), nicht; Maiske Muller [Meiske Mulders], nicht; Antje Ludolfs [Antie Luidolfs], halve nicht; Hommo Eltjes en Elisabeth Jans, nicht en neef’s kinderen; Ietje Jans [Icktien Jans] , Peter Jans en Ailko Jans [Aeilko Jans], nicht en neef’s kinderen; Ailke Reints [Aeilko Reints], Berent Reinds en Ailke Reinds [Aeilko Reints], nicht en neef’s kinderen; Haike Hindriks en Corneliske Hindriks [Knelske Hindriks], nicht en
neef’s kinderen. Ritzo Jans, aangetrouwde neef tot bruid’s vader. Jan Ritzes, halve neef; Getuigen: Cornelis Emmes en Geert Geerts.
Cornelius is overleden.
Getuige bij:
15-07-1778     huwelijk Focko Cornelius (geb. 1756) en Anna Tammes (geb. 1759)    [aangetrouwde oom moederszijde bruid]
VIII. Imke Sickes, gedoopt op 08-03-1743 in Midwolda, (zie 21).
44 Harmen Eggericks Waterman, geboren op 09-08-1710 in Weener. Harmen is overleden op 16-12-1792 in Bellingwolde, 82 jaar oud.
Beroep:
Schoolmeester Bellingwolde
Toelichting:
Bellingwolde 06-03-1740 met attestatie: Harm Waterman schoolmr. alhier en Trijntje Haikes zijn h.v. van Elklum

Zuidbroek Muntendam 1787
den 1 Junius Consistorie
Tot deze gemeente zijn als Lidmaten overgekomen
Harm Waterman met Attestatie van Bellingwolda de dato den 6 Maj 1787
Hij trouwde, 19 jaar oud, op 01-08-1730 in Bunde (Oost Friesland) met de 35-jarige
45 Trijntje Haijkens Didden, geboren op 17-11-1694 in Bunde (Oost Friesland). Trijntje is overleden op 29-12-1758 in Bellingwolde, 64 jaar oud. Trijntje is weduwe van Haye Geerts Heijen (ovl. vóór 1730).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Eggerik Harms Waterman, geboren op 22-04-1731 in Bunde (Oost Friesland), zoon van Harmen Eggericks Waterman (zie 44). Eggerik is overleden op 12-08-1811 in Bellingwolde, 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Eggerik: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Bellingwolde
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 3
Aangiftedatum: 15-08-1811
Overledene Eggerik H. Waterman
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 12-08-1811
Leeftijd: 81
Overlijdensplaats: Bellingwolde
Vader Harm Eggerik Waterman
Moeder Trijntje Heikens
Partner
Nadere informatie geboortepl: Bunde; beroep overl.: schoolmeester; beroep vader: schoolmeester
Beroep:
Schoolmeester
Toelichting:
Zuidbroek Muntendam 1768
Den 21 Februar buitengewone Consistorie
Dewijl door het overlijden van de E. Schoolmeester J.A. Lahpor het Ouderlingschap te Muntendam was opengevallen en daarvoor een nieuw ouderling in plaats verkoren moest worden [etc] met eenparige stemmen verkoren is de E. Eppo Hindriks.
den 7 Sept. Consistorie
Als Lidmaten overgekomen Eggerik Waterman met Attestatie van Bellingwolda,

Zuidbroek Muntendam 1782
den 7 Augustus buitengewone Consistorie
Alzo door het overlijden van de E. Eppo Hindriks te Muntendam en door het vertrek van de E. Marten Heikes de Ouderlingsbedieningen te Muntendam en Uiterburen vacant zijn geworden en door het overlijden van de E. Mello Fiebes de Diakon bediening te Uiterburen is open gevallen; [...] Dewijl niemand der Lidmaten was opgekomen; zo zijn door de Leden der Consistorie met eenparige stemmen verkoren tot Ouderling te Muntendam de E. Schoolmeester E. Waterman, tot Ouderling in Uiterburen de E. Doeko Fiebes en tot Diakon de E. Remko Fokkes.

Zuidbroek Muntendam 1800 Den 21 Febr
den 19October is met attest vertrokken naar Bellingwolda Eggerik Waterman Schooldienaar van Muntendam.
II. Diddo Sybels Waterman, geboren op 02-05-1733 in Esklum (zie 22).
III. Ida Harms Waterman, geboren op 19-03-1736 in Eskelum (Oost-Friesland), dochter van Harmen Eggericks Waterman (zie 44). Ida is overleden op 11-07-1788 in Bonda, 52 jaar oud.
Toelichting:
Oude Schans 14 september 1765
Tot Lidmaat aangenoomen Ida Watermans, van Bellingwolda

21 oktober 1766
Attestaatsie afgegeven aan Ida Watermans
Getuige bij:
03-06-1778     huwelijk Diddo Sybels Waterman (1733-1792) en Geesijn Hindriks [zie 23]    [zus bruidegom]
Ida trouwde, 29 jaar oud, op 08-09-1765 in Bonda met Albert Eerkens Smidt. Albert is overleden.
Getuige bij:
03-06-1778     huwelijk Diddo Sybels Waterman (1733-1792) en Geesijn Hindriks [zie 23]    [zwager bruidegom]
IV. Grietje Harms Waterman, geboren op 10-05-1739 in Esklum, dochter van Harmen Eggericks Waterman (zie 44). Grietje is overleden op 31-07-1828 in Bellingwolde, 89 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Grietje: Aktenummer: 31
Aangiftedatum: 01-08-1828
Overledene Grietje Harms Waterman
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 31-07-1828
Leeftijd: 89
Overlijdensplaats: Bellingwolde
Vader Harm Waterman
Moeder Trijntje Heikens
Partner Derk Alberts Prins
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Bellingwolde; beroep overl.: renteniersche; beroep vader: schoolmeester
Toelichting:
Zuidbroek Muntendam 1771
Den 4 December Consistorie
Als Lidmaat overgekomen de J.D. Grietje Watermans met Attestatie van Bellingwolda.

587 Familie Trip (1), 1552 - 1883
Archiefnummer:587
Inventarisnummer:162
162 Akte van overdracht door de gemachtigde van J.S. en J. Trip aan Derk Alberts en Grietje Harms Waterman e.l. van de vaste beklemming van zekere huisgrond en twee boven akkers te Bellingwolde
Datering: 1789
NB: Met het geschonden zegel van Albert Willem Sloeth, j.u.dr., richter van Bellingwolde en Blijham c.a.
Getuige bij:
03-06-1778     huwelijk Diddo Sybels Waterman (1733-1792) en Geesijn Hindriks [zie 23]    [zus bruidegom]
Grietje trouwde, 38 jaar oud, op 20-06-1777 in Bellingwolde met Derk Alberts Prins, 30 jaar oud, nadat zij op 01-06-1777 in Bellingwolde in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Derk: Huwelijk 01-06-1777 Bellingwolde
Bruidegom Derk Alberts Prins, van Bellingwolde
Bruid Grietje Watermans, van Bellingwolde
Bron Kerkeboek Bellingwolde 1759-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 35, folio 116
Derk is een zoon van Albert Prins en Hille Derks. Hij is gedoopt op 23-04-1747 in Bellingwolde.
Notitie bij de geboorte van Derk: Doop 23-04-1747 Bellingwolde
Kind Derk
Geslacht m
Vader Albert Klasen
Moeder Hille Derks
Bron Register van aantekeningen Bellingwolde 1692-1758
Collectie DTB (toegang 732)
Inventarisnummer 1049
Derk is overleden op 10-12-1812 in Bellingwolde, 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Derk: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Bellingwolde
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 52
Aangiftedatum: 11-12-1812
Overledene Derk Alberts Prins
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 10-12-1812
Leeftijd: 65
Overlijdensplaats: Bellingwolde
Vader Albert Prins
Moeder Hille Derks
Partner Grietje Harms Waterman
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Bellingwolde; beroep overl.: timmerman; beroep vader: dagloner
Getuige bij:
03-06-1778     huwelijk Diddo Sybels Waterman (1733-1792) en Geesijn Hindriks [zie 23]    [zwager bruidegom]
46 Hinderk Jans, geboren in Rhede. Hinderk is overleden.
Toelichting:
doop 08-12-1748 Bellingwolde
Dopeling Geesjen
Geslacht v
Vader Hinderk Jans
Moeder Wubke Willems
Bron Register van aantekeningen Bellingwolde 1692-1758
Collectie DTB (toegang 732)
Inventarisnummer 1049
Hij trouwde op 26-12-1747 in Bellingwolde met de 28-jarige Wubke Willems.
Notitie bij het huwelijk van Hinderk en Wubke: Huwelijk 26-12-1747 Bellingwolde

Bruidegom Hinderk Jans, van Rhede

Bruid Wubke Willems, van Bellingwolde

Bron Register van aantekeningen Bellingwolde 1692-1758
Collectie DTB (toegang 732)
Inventarisnummer 1049, folio 33
47 Wubke Willems. Zij is gedoopt op 22-01-1719 in Bellingwolde.
Notitie bij de geboorte van Wubke: Doop 22-01-1719 Bellingwolde

Kind Wubke
Geslacht o

Vader Willem Jans
Moeder Geessien Hindierks

Bron Register van aantekeningen Bellingwolde 1692-1758
Collectie DTB (toegang 732)
Inventarisnummer 1049
Wubke is overleden.
Toelichting:
AlleGroningers:
ged. 9-3-1742 Bellingwolde: Hilvert, zoon van Hilvert Elzes en Wupke Willems (niet getrouwd). Dat zal de halfbroer zijn in het HC van 5-6-1778.
Roelf Hindriks Kuiper overleed 74 jr oud op 10-11-1831 Bellingwolde. De vrouw wordt dan Geesjen Hindriks Timmer genoemd.

Boerderijen in het kerspel Vriescheloo:
9-3-1742: gedoopt wordt te Bellingwolde een onecht kind van Wupke Willems, naar zeggen is de vader Hilvert Elzes uit Vriescheloo, waar zij als dienstmaagd heeftgewoond.
11-06-1743: Wupke Willems procedeert tegen Hilwert Elses. Hoe dat ener Hilwert Elses tot Vriescheloo met haer vleesschelijke conversatie heeft gepleegt, naer dat nij bevorens trouw en trouwbeloften an haer heeft gedaan en vervolgens van een jonge soon in de kraem bevallen, enz.
Getuige bij:
03-06-1778     huwelijk Diddo Sybels Waterman (1733-1792) en Geesijn Hindriks [zie 23]    [moeder bruid]
Wubke begon een relatie (1) met Hilwert Elzes.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geesijn Hindriks, geboren in Bellingwolde (zie 23).
II. Grietje Hendriks, dochter van Hinderk Jans (zie 46).
Getuige bij:
03-06-1778     huwelijk Diddo Sybels Waterman (1733-1792) en Geesijn Hindriks [zie 23]    [zus bruid]
Grietje trouwde met Berent Geerts. Berent is overleden.
Getuige bij:
03-06-1778     huwelijk Diddo Sybels Waterman (1733-1792) en Geesijn Hindriks [zie 23]    [zwager bruid]
48 Joost Arjens, geboren in Oudebildtzijl. Joost is overleden.
Hij trouwde op 11-07-1723 in Vrouwenparochie met
49 Antje Joukes, geboren in Leeuwarden. Antje is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jouke Joostes, geboren in Nieuweschoot (zie 24).
50 Pieter Alberts. Pieter is overleden.
Hij trouwde op 20-03-1735 in Hoornsterzwaag Jubbega met Wobbigjen Jans.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Wobbigjen: Trouwregister Hervormde gemeente Hoornsterzwaag Jubbega
Schurega Oudehorne Nieuwehorne, 1735
DTB nr: 601, 1729 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 maart 1735,
Schurega
Man: Pijtter Alberts, Oudehorne
Vrouw: Wopkjen Jans, Oudehorne

Gestandaardiseerde namen: PIETER ALBERTS en WOPKJE JANS
NB: met consent van de wederzijdse vaders Jan Abelis en
Albert Hendrix
51 Wobbigjen Jans. Wobbigjen is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Stijntje Pieters, zoon van Pieter Alberts (zie 50). Hij is gedoopt op 29-05-1735 in Oudehorne.
Notitie bij de geboorte van Stijntje: Schoterland, dopen, doopjaar 1735
Dopeling: Styntje
Gedoopt op 29 mei 1735 in Oudehorne
Kind van Pytter Alberts en Wobbigjen Jans

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : AUGUSTINUS of STIJNTJE
Vader : PIETER ALBERTS
Moeder : WOBBELTJE JANS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Hoornsterzwaag, Jubbega, Schurega en Oude- en Nieuwehorne, doop
1728-1811
Inventarisnr. : DTB 601
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2006
Stijntje is overleden vóór 01-07-1736, ten hoogste 1 jaar oud.
II. Stijntje Pieters, zoon van Pieter Alberts (zie 50). Hij is gedoopt op 01-07-1736 in Oudehorne.
Notitie bij de geboorte van Stijntje: Schoterland, dopen, doopjaar 1736
Dopeling: Styntje
Gedoopt op 1 juli 1736 in Oudehorne
Kind van Pytter Alberts en Wobbigjen Jans

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : AUGUSTINUS of STIJNTJE
Vader : PIETER ALBERTS
Moeder : WOBBELTJE JANS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Hoornsterzwaag, Jubbega, Schurega en Oude- en Nieuwehorne, doop
1728-1811
Inventarisnr. : DTB 601
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2006
Stijntje is overleden.
III. Eeeltje Pieters, dochter van Pieter Alberts (zie 50). Zij is gedoopt op 02-02-1738 in Oudehorne.
Notitie bij de geboorte van Eeeltje: Schoterland, dopen, doopjaar 1738
Dopeling: Eltjen
Gedoopt op 2 februari 1738 in Oudehorne
Dochter van Pytter Alberts en Wobbigjen Jans

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : ELTJE
Vader : PIETER ALBERTS
Moeder : WOBBELTJE JANS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Hoornsterzwaag, Jubbega, Schurega en Oude- en Nieuwehorne, doop
1728-1811
Inventarisnr. : DTB 601
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2006
Eeeltje is overleden.
IV. Blijke Pieters, gedoopt op 20-09-1739 in Oudehorne (zie 25).
V. Jan Pieters, zoon van Pieter Alberts (zie 50). Hij is gedoopt op 02-10-1746 in Oudehorne.
Notitie bij de geboorte van Jan: Schoterland, dopen, doopjaar 1746
Dopeling: Jan
Gedoopt op 2 oktober 1746 in Oudehorne
Kind van Pytter Alberts en Wopkjen Jans

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JAN of JANKE
Vader : PIETER ALBERTS
Moeder : WOPKJE JANS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Hoornsterzwaag, Jubbega, Schurega en Oude- en Nieuwehorne, doop
1728-1811
Inventarisnr. : DTB 601
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2006
Jan is overleden vóór 10-06-1750, ten hoogste 3 jaar oud.
VI. Jan Pieters, geboren op 10-06-1750 in Oudehorne, zoon van Pieter Alberts (zie 50). Hij is gedoopt op 12-07-1750 in Oudehorne.
Notitie bij de geboorte van Jan: Schoterland, dopen, geboortejaar 1750, doopjaar 1750
Dopeling: Jan
Geboren op 10 juni 1750
Gedoopt op 12 juli 1750 in Oudehorne
Kind van Pyter Alberts en Wopkjen Jans

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JAN of JANKE
Vader : PIETER ALBERTS
Moeder : WOPKJE JANS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Hoornsterzwaag, Jubbega, Schurega en Oude- en Nieuwehorne, doop
1728-1811
Inventarisnr. : DTB 601
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2006
Jan is overleden.
VII. Hendrik Pieters, zoon van Pieter Alberts (zie 50). Hij is gedoopt op 25-03-1753 in Oudeschoot.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Schoterland, dopen, doopjaar 1753
Dopeling: Hendrik
Geboren in Oudeschoot
Gedoopt op 25 maart 1753 in Oudeschoot
Kind van Pieter Alberts en Wobbigjen Jans

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : HENDRIK of HENDRIKJE
Vader : PIETER ALBERTS
Moeder : WOBBELTJE JANS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk, doop 1745-1811
Inventarisnr. : DTB 607
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2006
Hendrik is overleden.
VIII. Lamke Pieters, dochter van Pieter Alberts (zie 50). Zij is gedoopt op 20-10-1754 in Oudeschoot.
Notitie bij de geboorte van Lamke: Schoterland, dopen, doopjaar 1754
Dopeling: Lamkje
Geboren in Oudeschoot
Gedoopt op 20 oktober 1754 in Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum, Katlijk
Dochter van Pieter Alberts en Wobbigjen Jans

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : LAMKE
Vader : PIETER ALBERTS
Moeder : WOBBELTJE JANS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk, doop 1745-1811
Inventarisnr. : DTB 607
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2006
Lamke is overleden.
IX. Klaaske Pieters, dochter van Pieter Alberts (zie 50). Zij is gedoopt op 11-04-1757 in Oudeschoot.
Notitie bij de geboorte van Klaaske: Schoterland, dopen, doopjaar 1757
Dopeling: Klaaske
Geboren in Oudeschoot
Gedoopt op 11 april 1757 in Oudeschoot
Dochter van Pieter Alberts en Wobbigjen Jans

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : KLAASKE
Vader : PIETER ALBERTS
Moeder : WOBBELTJE JANS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk, doop 1745-1811
Inventarisnr. : DTB 607
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2006
Klaaske is overleden.
60 Jan Steven Cloeck. Hij is gedoopt op 25-10-1711 in Hattem.
Notitie bij de geboorte van Jan: Doopboek Hattem
Jan Steven; 25 10 1705
Cloeck, Theod. Wilh.; Vinckeler, Anna Cath. Elisabeth
Jan is overleden op 24-02-1783, 71 jaar oud.
Beroep:
Luitenant-kolonel en kapitein van eene Compagnie voetknechten te Hasselt
Toelichting:
Infanterie Regiment 672b
Het regiment werd opgericht in 1672 als Regiment de Baye du Theil. Bij de reorganisatie van 1752 werd het op 2 bataljons gebracht. Dit 2e bataljon werd gevormd door het voormalige Regiment Maleprade. In 1772 werd de officiële benaming vastgesteld als Regiment Nationalen 11. In 1793 werd het 1e bataljon het 2e bataljon van het Regiment Baden, het 2e bataljon het 2e bataljon van het Regiment Jagers van Bijlandt.

Het regiment bestond uit 2 bataljons, elk met een grenadier-compagnie en zes musketier-compagnieën. Hoewel het regiment officieel een nummer/naam droeg, werd dit alleen gebruikt op hun wapens en uitrusting, en waren ze beter bekend onder de naam van hun commandant (kolonel). Begin 1793 bedroeg de (theoretische) sterkte 762 man. Na de oorlogsverklaring op 1 februari 1793 van de Franse Republiek aan de Koning van Engeland en de Stadhouder der Nederlanden werd de sterkte opgevoerd naar 983 man.

Luitenant-kolonel
2e bataljon 1752-1793
13-03-1766 A (titulair) Jan Steven Cloeck (1766 Utrecht/Leeuwarden)
2e bataljon 1752-1793
Major
18-03-1766 A Jan Steven Cloeck (was reeds luitenant-kolonel-titulair) (1766 Utrecht/Leeuwarden)
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 27-02-1734 in Hattem met de 29-jarige Anna Wilhelmina Elisabeth Straetman.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Anna: STRAATMAN Mevr. Anna, en Hr. Lieut. Steven Coeck
61 Anna Wilhelmina Elisabeth Straetman. Zij is gedoopt op 07-12-1704 in Apeldoorn.
Notitie bij de geboorte van Anna: Apeldoorn Doop , 07-12-1704
Doopdatum: 07-12-1704
Doopplaats: Apeldoorn
Kerkelijke gemeente: Apeldoorn
Toegangsnummer: 0176 Retroacta Burgerlijke Stand
Inventarisnummer: 42
Pagina: 87
Volgnummer op pagina: 8
Rol niet gespecificeerd:
Anna Straetman
Jan Straetman
Anna is overleden op 04-12-1776, 71 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Anthony Cloeck, geboren op 08-01-1735 in ’t Loo,, zoon van Jan Steven Cloeck (zie 60). Hij is gedoopt op 09-01-1735 in Apeldoorn.
Notitie bij de geboorte van Jan: Apeldoorn

Doop , 09-01-1735
Doopdatum:
09-01-1735
Doopplaats:
Apeldoorn
Kerkelijke gemeente:
Apeldoorn
Toegangsnummer:
0176 Retroacta Burgerlijke stand
Inventarisnummer:
43
Pagina:
39
Volgnummer op pagina:
8
Rol niet gespecificeerd:
Jan Anthonij Kloek
Jan Steven Kloek
Anna Straatman
Jan is overleden op 12-02-1797 in Zwolle, 62 jaar oud.
Beroep:
Sous-luitenant 28 oktober 1766
Belasting:
1780 nov 25 (OT fol 57v)
J.A. Kloek als koper na opdracht door Jan Overink en zijn vrouw Geertruid Ibelink benevens door Jan Boerrigter en diens vrouw Magdalena Overink. 1797 jun 30 (OW fol 20)
Zeger van Arnhem Cloeck, predikant te Beetzerzwaag, na de dood van zijn broer J.A. Cloeck. 1797 okt 14 (OW fol 25)
Frerik Jans als koper na opdracht door Zeger van Arnhem Cloeck, predikant te Beetzerzwaag.

Jan Anthony Cloek, geboren ’t Loo 8 januari 1735, gedoopt Apeldoorn 9 januari 1735, overleden Zwolle 12 februari 1797, trouwt Cornelia Kramer, overleden 1804
Jan Anthony Kloeck was Kadet in 1747, Vaandrig 10 september 1765, sous-luitenant 28 oktober 1766. (Bron: Navorscher 1885, pag. 619-620)
Jan trouwde met Cornelia Kramer. Cornelia is overleden in 1804.
II. Theodora Wilhelmina Cloeck, geboren op 16-05-1736 in Namuur, dochter van Jan Steven Cloeck (zie 60). Theodora is overleden in 1811, 74 of 75 jaar oud.
Getuige bij:
31-10-1762     doop Anna Christina Maria Crombou (1762-1763)    [tante moederszijde]   [bron: HD FS#45]
Theodora trouwde, 49 jaar oud, op 05-04-1786 in Hasselt [bron: HT FS#401] met Johannes de Vries. Johannes is geboren in Hasselt. Johannes is overleden. Johannes is weduwnaar van Rijkje Claes de Gast, met wie hij trouwde op 09-04-1747 in Hasselt [bron: HT FS#333].
Beroep:
Burgemeester Hasselt
III. Willem Cloeck, geboren op 12-09-1737 in Apeldoorn, zoon van Jan Steven Cloeck (zie 60). Hij is gedoopt op 15-09-1737 in Apeldoorn.
Notitie bij de geboorte van Willem: Apeldoorn

Doop , 15-09-1737
Doopdatum:
15-09-1737
Doopplaats:
Apeldoorn
Kerkelijke gemeente:
Apeldoorn
Toegangsnummer:
0176 Retroacta Burgerlijke stand
Inventarisnummer:
43
Pagina:
46
Volgnummer op pagina:
6
Rol niet gespecificeerd:
Jan Steven Kloek
Willem Kloek
Anna Straatmans
Willem is overleden op 21-06-1767, 29 jaar oud. Willem bleef ongehuwd.
Beroep:
Luitenant-Ingenieur
IV. Zeger van Arnhem Cloeck, geboren op 28-03-1740 in Apeldoorn (Het Loo) (zie 30).
V. Anna Elisabeth Cloeck, geboren op 19-01-1742 in Wijk bij Duurstede, dochter van Jan Steven Cloeck (zie 60). Zij is gedoopt op 21-01-1742 in Wijk bij Duurstede.
Notitie bij de geboorte van Anna: Doopboek Wijk bij Duurstede
COECK Hr. Lieut. Steven, en Mevr. Anna Straatman, Anna Elisabeth 21-1-1742, doopcedul geg. 17-9-1765
Anna is overleden op 08-10-1765, 23 jaar oud. Zij is begraven op 10-10-1765 in Twisk. Anna trouwde, 19 jaar oud, op 25-10-1761 in Vaassen met Samuel Crombou.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Samuel: Anna Elisabeth KLOECK, geb. 19-01-1742 te Wijk bij Duurstede, gedoopt (Ned. Herv.) op 21 01 1742 te Wijk bij Duurstede., + 08-10-1765. Huwde 25-10-1761 met S. Crombou, predikant te Twisk.
Samuel is overleden. Bij de overlijdensaangifte van Samuel was de volgende getuige aanwezig: Helena Arents [echtgenote]. Hij is begraven op 26-08-1776 in Oostzaan [bron: Gaarder FS#42]. Samuel trouwde later op 16-11-1768 in Rotterdam met Helena Arents.
Beroep:
Predikant te Twisk en Oostzaan
62 Arent Willems Dijkstra. Hij is gedoopt op 30-03-1701 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Arent: kind:, Arnout
doopdatum:30-03-1701
kerk:Nieuwe Kerk
godsdienst:Hervormd
vader:Dijkstra, Willem
moeder:Vos, Maghtelt
getuige:[van] Winter, Cristoffel
getuige:Verbrugge, Eva
bronverwijzing:DTB 47, p.72(folio 36v), nr.3
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24198845
Arent is overleden.
Beroep:
Koopman
Toelichting:
Lidmatenregister Herv. Gemeente Leeuwarden
Bron: DTB LidmatenSoort registratie: DTB inschrijving lidmatenDatum: 25-11-1739Plaats: Leeuwarden
Bijzonderheden: Op 25 november 1739 ingekomen van Amsterdam
Lidmaat Arent Dijkstra

Lidmatenregister Herv. Gemeente Leeuwarden
Bron: DTB LidmatenSoort registratie: DTB inschrijving lidmatenDatum: 23-10-1769Plaats: Leeuwarden
Bijzonderheden: Op 23 oktober 1769 vertrokken naar Beetsterzwaag
Lidmaat Arent Dijkstra
Arent ging in ondertrouw (1), 30 jaar oud, op 19-04-1731 in Amsterdam met Heiltje Wessels Houttuijn (ovl. 1735).
Hij trouwde (2), 38 jaar oud, op 18-06-1739 in Leeuwarden (Galileeër kerk) met de ongeveer 24-jarige Janke Boomsma (zie 63 hieronder). Arent en Janke gingen op 29-05-1739 in Amsterdam in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Janke en Arent vond plaats op 18-06-1739 in Leeuwarden (Galileeër kerk).
Notitie bij het huwelijk van Arent en Janke: Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1739
DTB nr: 991, 1737 - 1742
Vermelding: Ondertrouw van 22 mei 1739
Man: Arent Dykstra, Leeuwarden
Vrouw: Janke Boomsma, Leeuwarden
NB: hij is koopman

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1739
DTB nr: 991, 1737 - 1742
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 18 juni 1739
Man: Arent Dykstra, Leeuwarden
Vrouw: Janke Boomsma, Leeuwarden
NB: gehuwd in de Galileeër kerk

inschrijvingsdatum:29-05-1739
naam bruidegom:Dijckstra, Arent
naam eerdere vrouw:Houtuijn, Heijltje Wessels
naam bruid:Boomsma, Janke
bronverwijzing:DTB 582, p.170
opmerkingen:Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26068435
63 Janke Boomsma, geboren omstreeks 1715. Janke is overleden.
Toelichting:
Lidmatenregister Herv. Gemeente Leeuwarden
Bron: DTB LidmatenSoort registratie: DTB inschrijving lidmatenDatum: 25-11-1739Plaats: Leeuwarden
Bijzonderheden: Op 25 november 1739 ingekomen van Beers
Lidmaat Janke Boomsma
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Magteltje Arents Dijkstra, dochter van Arent Willems Dijkstra (zie 62). Zij is gedoopt op 08-07-1740 in Leeuwarden.
Notitie bij de geboorte van Magteltje: Leeuwarden, doopjaar 1740
Leeuwarden, Doop Herv. gem. 1736-1742
DTB: 941
Dopeling: Magteltje
Gedoopt op 8 juli 1740 in Leeuwarden
Dochter van Arent Dyxtra en Janke Boomsma

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: MAGDALENA
Vader : AREND
Moeder : JANKE
Magteltje is overleden vóór 1743, ten hoogste 3 jaar oud.
II. Machteltie Arents Dijkstra, gedoopt op 13-10-1743 in Leeuwarden (zie 31).

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 Geert Peters, geboren in 1679 in Leens. Geert is overleden op 18-02-1723 in Wetsinge, 43 of 44 jaar oud.
Toelichting:
Namen der Ledemaeten welke tot de Gemeijnte van Wetsinge behoorden wanneer Henricus Eckens Ao. 1704 voor de eerste mael den 8 Junij het Avontmael bediende.
Geert Pieters en Gerrigjen sijn huisvrouw (Gerrigjen obiit 1706)
Jan Elingh

1722
Namen der gener die Leden van de gemeijnte te Wetzinge waren doen Johannes Bazuin in dezelve voor de eerste reijze het H: Avontmaal bediende
den 14 Junij 1722. Geert Pieters en Trijnje Jansen zijn huisvrouw (Geert obiit den 18 Feb. 1723)

1719
Namen der Ledematen welke tot de Gemeinte van Wetsinge behoorden, wanneer Sijwerdus Boelens Ao. 1719 den 17 septb. voor de eerste maal
het Avondmaal bediende.
Geert Pieters en Trijnje Jansen sijn huisvrouw
Jan Eling en Wobge Jans sijn huisvrouw
Geert is weduwnaar van Gerrigjen Jans (ovl. 1706), met wie hij trouwde (1), 17 of 18 jaar oud, op 17-01-1697 in Leens.
Hij trouwde (2), 27 of 28 jaar oud, op 20-11-1707 in Wetsinge met Trijntje Jans Elingh (zie 65 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Geert en Trijntje: Leens
20-11-1707 Geert Pieters
cop Trijnje Jans, jd, beijde van hijr

Huwelijk 20-11-1707 Wetsinge en Sauwerd
Bruidegom Geert Pieters, van Wetsinge
Bruid Trijnje Jans, van Wetsinge
Bron Trouwboek Wetsinge en Sauwerd 1661-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 534, folio 9
65 Trijntje Jans Elingh. Trijntje is overleden.
Toelichting:
Het NP vermeldt zonder bronvermelding als achternaam van Trijntje Jansen (Elinck). Haar ouders zouden dan Jan Eling (de oude) en Geertjen Gerrits zijn. Jan Elingh (de jonge) en zijn vrouw Wobge Jansen zouden dan haar broer en schoonzus zijn.

De volgorde van naamsopsomming in het lidmatenboek van Wetsinge suggereert een familieverband tussen de echtparen Jan Elingh- Wobge Jansen en Geert Pieters-Trijntje Jansen.

Het NP geeft ook aan dat Trijntje Jans later hertrouwd met Jan (de oudere) Sinninghe. Dit is onjuist. Jan Sinninghe trouwde met een Trijntje Jans die weduwe was van Pieter Alberts Boneschans en eerder Jacobus Sjoursema.
Getuige bij:
10-05-1740     huwelijk Pieter Geerts Damstede (1709-1753) en Gesijn Jans Sinningh (1720-1752) [zie 33]    [moeder bruidegom]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Geerts Damstede, gedoopt op 29-03-1709 in Wetsinge (zie 32).
II. Alegonda Maria Damstee, dochter van Geert Peters (zie 64). Zij is gedoopt op 09-09-1712 in Wetsinge [bron: HD FS # 10].
Notitie bij de geboorte van Alegonda: Doop 09-09-1712 Wetsinge
Dopeling Alegonda Maria
Geslacht v
Vader Geert Pieters
Moeder Trijntien Jans
Bron Doopboek Wetsinge en Sauwerd 1661-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 533, folio 7
Alegonda is overleden.
Getuige bij:
10-05-1740     huwelijk Pieter Geerts Damstede (1709-1753) en Gesijn Jans Sinningh (1720-1752) [zie 33]    [zus bruidegom]
03-04-1768     huwelijk Jan Sinninghe Damsté (1745-1826) en Jacomijna Ludolphi (1740-1808) [zie 17]    [tante vaderszijde bruidegom]
01-10-1768     huwelijk Geert Pieters Damsté (1749-1831) en Vrouke Jannes ten Oever (1747-1823) [zie 32,IV]    [tante vaderszijde bruidegom]
Alegonda trouwde, 33 jaar oud, op 04-12-1745 in Groningen met Lukas Hendriks Hamming. Bij het burgerlijk huwelijk van Alegonda en Lukas was de volgende getuige aanwezig: Jurjen Vastenau.
Notitie bij het huwelijk van Alegonda en Lukas: Registratie 04-12-1745 Groningen
Bruidegom Lucas Hindricks, van Noordlaren
Bruid Alegonda Maria Damstee, van Wetsinge
Bron Ondertrouwboek Groningen 1739-1747
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 179, folio 230
Lukas is overleden. Hij is begraven op 16-09-1780 in Groningen.
Notitie bij overlijden van Lukas: Overlijden: Groningen
Begraven: Groningen
Geregistreerd: 16-09-1780 Groningen
Overledene Luite Hammink
Geslacht m
Relatie Allegonda Damste
Bron Breukdodenboek 1729-1794 Kerkelijke gemeente - Groningen
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 194, folio 226
Getuige bij:
03-04-1768     huwelijk Jan Sinninghe Damsté (1745-1826) en Jacomijna Ludolphi (1740-1808) [zie 17]    [aangetrouwde oom vaderszijde bruidegom]
01-10-1768     huwelijk Geert Pieters Damsté (1749-1831) en Vrouke Jannes ten Oever (1747-1823) [zie 32,IV]    [aangetrouwde oom vaderszijde bruidegom]
III. Albert Geerts, zoon van Geert Peters (zie 64). Hij is gedoopt op 24-03-1715 in Wetsinge [bron: HD FS # 10].
Notitie bij de geboorte van Albert: Doop 24-03-1715 Wetsinge

Dopeling Albert
Geslacht m

Vader Geert Pieters
Moeder Trijnje Jans

Bron Doopboek Wetsinge en Sauwerd 1661-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 533, folio 7
Albert is overleden.
IV. Jelte Geerts Damsté, zoon van Geert Peters (zie 64). Hij is gedoopt op 29-11-1722 in Wetsinge.
Notitie bij de geboorte van Jelte: Doop 29-11-1722 Wetsinge
Dopeling Jelte
Geslacht m
Vader Geert Pieters
Moeder Trijnje Janszen
Bron Doopboek Wetsinge en Sauwerd 1661-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 533, folio 8
Jelte is overleden, 62 jaar oud. Hij is begraven op 01-12-1784 in Groningen.
Notitie bij overlijden van Jelte: Begraven 01-12-1784
Geregistreerd Groningen

Overledene Jelte Damste
Geslacht m


Bron Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens uit de Martini kerk Groningen 1783-1793
Collectie DTB (toegang 1329)
Inventarisnummer 957, folio 22
66 Jan (de oudere) Sinninge, geboren in 1685 in Roden. Jan is overleden, 72 of 73 jaar oud. Hij is begraven op 03-04-1758 in Groningen.
Notitie bij overlijden van Jan: Geregistreerd 03-04-1758 Groningen
Overledene J. Sinninge, de oudere; weduwnaar
Relatie Trijntje Jans
Bron Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens uit de Martini-, de A- en de Nieuwe kerk Groningen 1749-1758
Collectie DTB (toegang 1329)
Inventarisnummer 954, folio 129
Beroep:
Burger Groningen 25.10.1703, grootburger 1.1.1718, olderman van het stapelrecht en de andere rechten der stad, procureur bij de Hoofdmannenkamer. Hopman van een burgervendel te Groningen
Toelichting:
Jan de Oude wordt burger in Groningen in 1703, in 1718 grootburger en olderman, en is op 16 december 1749 aangesteld als “Officier des Borgerlijken Regiments door de Prince d’Orange & Nassau”.

In 1754 wordt in Peize het huis van vermoedelijk Otto Scheerhoren verkocht aan Jan Ensink en Geertijn Jannes. De verkopers zijn Hopman Sinninge de Oude en Hopman Sinninge de Jonge, beide uit Groningen, de laatste mede als hoofdmomber over de kinderen van Jacob Gatendorp? (moeilijk leesbaar vanwege een inktvlek) bij Anna Stellingwerf in egte verwekt ingevolge appointement 29-3-1754, Roelef Sinninge van Roden in qualité voor zijn dogter (Cornelia, d.v. Roelf Sinninge en Grietien Roelfs of Sinninge) en mede Jan Ottens voor hem selfs en als momber over het kind van Berent Ottens bij publieke uitmijning 10-4-1754 voor 800 gld. Het huis met boekweitenmaalderie grenst ten noorden en oosten aan de weg (Roderweg en Oude Velddijk), ten zuiden aan Cobe Jans en Johanna Bolhuis, ten westen aan de Schipsloot. (Schultengerechten Peize inv. 248, f. 70, d.d. 17-7-1755).

De Pastor R. Sinninghe en Conf., preafenteeren by Strykgeld te Verkopen, I. een Behuyzinge staande aan de A. teegens over de Kraane, zynde vry eygen grond, in dier voegen door Wylen de Hopman Jan Sinninghe bewoont is geweest. II Een kamer in de Lelien Straat, doende Jaarlijks aan de Stad tot grondpagt 12 Stuyvers, wordende door Rense Hendriks bewoondJaarlyks voor 25 Gulden. Deeze verkopinge zal geschieden op Donderdag den 29 Juny 1758, ten Huyze van MonsrR. Hars naast ‘t Collecthuys ‘s avonds om 5 uur; Alles nader uyt de aangeslagen Biljetten te zien.
Getuige bij:
kerkelijk huwelijk Eento Lesterhuijs (1711-1756) en Henrica Stael (1698-1766)    [zwager bruid]
kerkelijk huwelijk Jan Rolef Boelens (geb. 1695) en Evertje Hendrics (geb. 1695) [zie 134,IV]    [zwager bruid]
kerkelijk huwelijk Pieter Geerts Damstede (1709-1753) en Gesijn Jans Sinningh (1720-1752) [zie 33]    [vader bruid]
ondertrouw Bernardus Verschuir en Hillije Menses Stellingwerf (1706-1731)    [oom moederszijde bruid]
ondertrouw Cornelis Kooistra (ovl. 1769) en Berendina Jannes Sinninge (1720-1752)    [oom vaderszijde bruid]
ondertrouw Lucas Meinders Reigersberg (1734-1779) en Annegien Jacobs Garkendorp (1735-1803)    [oudoom moederszijde bruid]
ondertrouw Annighje Roelofs Sinninge en Mense Stellingwerf [zie 132,I]    [broer bruid]
20-06-1725     ondertrouw Claas Vriesenborgh (ovl. 1730) en Afijn Jans (1686-1730) [zie 132,IV]
10-05-1740     huwelijk Pieter Geerts Damstede (1709-1753) en Gesijn Jans Sinningh (1720-1752) [zie 33]    [vader bruid]
20-06-1751     huwelijk Wibbe Roersema (ovl. vóór 1795) en Gesina Jannes Sinninge (1728-1795)    [oom vaderszijde bruid]
19-11-1751     huwelijk Arent Haijkens en Susanna Ennes (geb. 1726)    [aangetrouwde oom vaderszijde bruid]
Jan is weduwnaar van Annighje Stael (1683-vóór 1716), met wie hij trouwde (1), 17 of 18 jaar oud, op 30-10-1703 in Groningen. Jan trouwde (3), 40 of 41 jaar oud, op 14-11-1726 in Groningen met Trijntje Jans (1677-1750), 49 jaar oud.
Hij trouwde (2), 30 of 31 jaar oud, op 08-10-1716 in Groningen met de 28-jarige Annetien Hindrix (zie 67 hieronder). Bij de ondertrouw van Jan en Annetien was de volgende getuige aanwezig: Jan de Rijk.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Annetien: Huwelijk 08-10-1716 Groningen
Bruidegom Jan Sinninga, van Rhoon
Bruid Annetien Hindrix, van Groningen
Bron Ondertrouwboek Groningen 1712-1719
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 175, folio 181v
67 Annetien Hindrix, geboren in Groningen. Zij is gedoopt op 04-05-1688 in Groningen; Martinikerk.
Notitie bij de geboorte van Annetien: Doop 04-05-1688 Groningen; Martinikerk

Kind Annichje
Geslacht v
Geboorteplaats Groningen; bij de Kraan

Vader Hindric Ennens
Moeder Geesjen

Bron Algemeen doopboek Groningen 1676-1705
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 148
Annetien is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Roelof Jans Sinninge, zoon van Jan (de oudere) Sinninge (zie 66). Hij is gedoopt op 13-08-1717 in Groningen (Martinikerk).
Notitie bij de geboorte van Roelof: Doop 13-08-1717 Groningen; Martinikerk
Dopeling Roelef
Geslacht m
Geboorteplaats Groningen; bij de Haven nz
Vader Jan Sinning
Moeder Annigjen Hindrix
Bron Algemeen doopboek Groningen 1706-1732
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 149, folio 101
Roelof is overleden op 13-08-1781 in Wierum, 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Roelof: Sinninghe, Rudolphus
Meer acties:
Voeg foto toe aan aanvraaglijst
Zoek met deze achternaam
Voeg achternaam toe aan namenmonitor
Voornaam Rudolphus
Achternaam Sinninghe
Begraafplaats Wierum
Geboortedatum
Overlijdensdatum 13-08-1781
Geboorteplaats
Beroep:
Predikant
Toelichting:
Pathuis-GG: Grafschrift Wierum - In het jaar 1781, den 13 Aug., heeft de weleerwaarde zeergeleerde en godzalige heer Rudolphus Sinninghe, nadat zyn weleerw. ruim 33 jaaren het evangelium des vredes in de gemeentens van Wierum en Dorkwerd verkondigt had, zynde geboren in het jaar 1717, den 12 Aug., en dus in het begin van het 65e jaar zyns ouderdoms deezen zynen post door den dood afgelegt in een gelovig steunen op zynen dierbaaren verlosser en ligt hier onder deezen steen begraven.
Roelof trouwde, 34 jaar oud, op 30-04-1752 in Wierum en Dorkwerd met Anna Nienhuis, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Roelof en Anna: -
Bron Westerkwartier - Register van huwelijkscontracten
Collectie huwelijkscontracten (toegang 735)

Huwelijk 30-04-1752 Wierum en Dorkwerd
afkondiging op folio 229
Bruidegom Rudolphus Sinninghe, van Groningen, predikant te Wierum en Dorkwerd
Bruid Anna Nienhuis, van Groningen
Bron Kerkeboek Wierum en Dorkwerd 1701-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 538, folio 247

Registratie 15-04-1752 Groningen
Bruidegom Rudolphus Sinning, van Groningen
Bruid Anna Nijenhuis, van Groningen
Bron Ondertrouwboek Groningen 1747-1754
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 180, folio 177
Anna is een dochter van Ninck Gerrijts Nijenhuijs en Wilhelmina Hovingh. Zij is gedoopt op 30-03-1727 in Groningen; Nieuwe Kerk.
Notitie bij de geboorte van Anna: Doop 30-03-1727 Groningen; Nieuwe Kerk

Dopeling Anna
Geslacht v
Geboorteplaats Groningen; Nieuwe Ebbingestraat

Vader Nugge Neijenhuis
Moeder Wilmina Hovengh

Bron Algemeen doopboek Groningen 1706-1732
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 149
Anna is overleden op 17-11-1808 in Wierum, 81 jaar oud.
Getuige bij:
01-10-1768     huwelijk Geert Pieters Damsté (1749-1831) en Vrouke Jannes ten Oever (1747-1823) [zie 32,IV]    [aangetrouwde tante moederszijde bruidegom]
II. Hindrik Sinning, zoon van Jan (de oudere) Sinninge (zie 66). Hij is gedoopt op 23-04-1719 in Groningen (Nieuwe Kerk).
Notitie bij de geboorte van Hindrik: Doop 23-04-1719 Groningen; Nieuwe Kerk
Dopeling Hindrik
Geslacht m
Geboorteplaats Groningen; Haven
Vader Jan Sinninge
Moeder Annigjen Hindrix
Bron Algemeen doopboek Groningen 1706-1732
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 149, folio 120
Hindrik is overleden.
III. Gesijn Jans Sinningh, gedoopt op 18-08-1720 in Goningen (zie 33).
68 Jan Ludolphi. Jan is overleden vóór 03-10-1721.
Beroep:
Schrijver
Toelichting:
223 Hervormde gemeente Farmsum, 1560 - 1977
U kunt dit stuk raadplegen op de studiezaal van Groninger Archieven.
U heeft daarvoor de volgende gegevens nodig:
Archiefnummer:223
Inventarisnummer:179
179 Verkoopakte. Verkopers te: Johannes Broeijels en Meijeke Hommes; Kopers te: Joh. Ludolphi en Jacomina Knowles te Windeweer; sectieur, of eigen aanduiding, object: land begrensd door Ooster-Mithuister maar en de Fatjepoel; Grootte in grazen, deimten of HA: 12 deimten; Grootte in grazen, deimten of A:; Koopsom: 430 car. gld.; Notaris: Ulderick v Eeuwsum
Datering: 1698 dec. 21
Getuige bij:
18-07-1716     huwelijk Frederik Lubberts (1695-vóór 1721) en Johanna Sophia Ludolphi [zie 68,III]    [vader bruid]
Jan trouwde (2) op 11-04-1714 met Petronella Elisabeth Stammer.
Hij trouwde (1) met
69 Janna Knowles. Janna is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Christhoforus Knowles van Ludolphi, zoon van Jan Ludolphi (zie 68).
Toelichting:
1730
Akte van ruil tussen dr. Christophorus Knauwels Ludolphi en vrouw en Roelff Geertsen en zijn vrouw Grietje Jacobs waarbij eerstgenoemden verkrijgen 52½ grazen land met de daarop staande behuizing te Oldekerk "op zant" gelegen en 100 carolusgulden in ruil voor 36 grazen land te Zuidhorn, onder het huis van de wed. Hindrick Hindricks beklemd, 1730
Christhoforus trouwde op 21-08-1714 in Groningen met Margareta Dijckers.
Notitie bij het huwelijk van Christhoforus en Margareta: Huwelijk 21-08-1714 Groningen
Bruidegom Christhoforus Margrieta van Ludolphi
Bruid Margrieta Dijker
Bron Ondertrouwboek Groningen 1712-1719
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 175, folio 113
Toelichting:
Veendam 1716
in Septembr
Margareta Dijckers huisvr. van Doctor Christoph. Cnauwels van Ludolfi (den 13 Jan. 1722 attest. verleent na Zuidhorn)
II. Richardus Knowles van Ludolphi, zoon van Jan Ludolphi (zie 68). Richardus is overleden in 1719.
Beroep:
Predikant
Toelichting:
Richardus Knowles van Ludolphi bevestigt 1717 overleden 1719. Sedert dezes overlijden is deze gemeente wegens de overgrote schulden van de kerke en pastorij
goederen 30 jaren herderloos geweest,

1720 Getal der Ledem. van dese Gem. tot Tinallinge
Cath. Pet. Torringa..................) vertrokken
wed. van D. R.C. van Ludolphi...) met attestatie nae
in Leven predicant tot Tinall......) Winsum

Ledematen gevonden in de Gemeinte J:X: tot Tijnallingh Ao 1720 den 1 xber:
Trijntjen Peters Torringa wed: van D. R:K: van Ludolphi in Leeven Leeraar deeser Gemeinte.
Richardus trouwde op 27-03-1718 in Tinallinge met Trijntje Peters Torringa.
Notitie bij het huwelijk van Richardus en Trijntje: Huwelijk 27-03-1718 Tinallinge
Bruidegom R Cnouwles van Ludolphi, predikant in Tinallinge
Bruid Trijntjen Peters Torringa, van Pieterburen
Bron Doop- en trouwboek Tinallinge 1621-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 446, folio 107
Trijntje is overleden. Trijntje trouwde later op 27-09-1722 in Hornhuizen en Kloosterburen met Jacob Zuijderhoff (ovl. vóór 1735). Trijntje trouwde later op 31-07-1735 in Wetsinge en Sauwerd met Roelef Tiddens (ovl. vóór 1747). Trijntje trouwde later op 25-06-1747 in Groningen met Gerardus Elenius Gerardi.
III. Johanna Sophia Ludolphi, geboren in Wittewierum, dochter van Jan Ludolphi (zie 68). Johanna is overleden. Johanna:
(1) trouwde op 18-07-1716 in Groningen met Frederik Lubberts, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Frederik waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Ludolphi (ovl. vóór 1721) [zie 68] [vader bruid] en Michiel Lubberts (ovl. 1734) [vader bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Frederik: Registratie 18-07-1716 Groningen

Bruidegom Frederik Lubberts, van Groningen

Bruid Johanna Sophia Ludolphi, van Wittewierum

Bron Ondertrouwboek Groningen 1712-1719
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 175, folio 176
Frederik is een zoon van Michiel Lubberts en Aefjen Blencke. Hij is gedoopt op 29-11-1695 in Groningen (Grote Kerk).
Notitie bij de geboorte van Frederik: Doop 29-11-1695 Groningen; Grote Kerk

Dopeling Frederijk
Geslacht m
Geboorteplaats Groningen; Herestraat

Vader Michiel Lubbers
Moeder Aefjen Blenke

Bron Algemeen doopboek Groningen 1676-1705
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 148, folio 162
Frederik is overleden vóór 03-10-1721, ten hoogste 25 jaar oud.
Beroep:
Boekhouder op de Waag
(2) trouwde op 31-08-1727 in Niekerk, Oldekerk en Faan met Petrus Dijker, nadat zij op 16-08-1727 in Groningen in ondertrouw zijn gegaan. Bij het kerkelijk huwelijk van Johanna en Petrus was de volgende getuige aanwezig: Christoforus Knauwles Ludolphi (geb. 1738) [zie 34,V] [neef bruid].
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Petrus: Registratie 16-08-1727 Groningen
Bruidegom Petrus Dijker, van Emden
Bruid Johanna Sophia Ludolphi, van Witterwierum, weduwe Lubbers
Bron Ondertrouwboek Groningen 1727-1732
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 177, folio 1

Huwelijk 31-08-1727 Niekerk, Oldekerk en Faan
Bruidegom Petrus Dijker
Bruid Johanna Sophia Ludolphi, weduwe Lubbers
Bron Kerkeboek Niekerk, Oldekerk en Faan 1653-1787
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 303, folio 031
Petrus is geboren in Emden. Petrus is overleden.
IV. Jacob Johannes Ludolphi, geboren vóór 1697 in Delftzijl (zie 34).
72 Harm Jans. Harm is overleden.
Hij trouwde met
73 Martjen Jans. Zij is gedoopt op 02-02-1679 in Blijham.
Notitie bij de geboorte van Martjen: Doop 02-02-1679 Blijham
Kind Martjen
Geslacht o
Vader Jan Alberts
Moeder Antje
Bron Register van aantekeningen Blijham 1623-1709
Collectie DTB (toegang 732)
Inventarisnummer 1055
Martjen is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Harms, zoon van Harm Jans (zie 72). Hij is gedoopt op 15-02-1695 in Blijham.
Notitie bij de geboorte van Jan: Doop 15-02-1695 Blijham
Dopeling Jan
Geslacht o
Vader Harmen Jans
Opmerkingen aantekening deels onleesbaar, doopdag onjuist
Bron Register van aantekeningen Blijham 1623-1709
Collectie DTB (toegang 732)
Inventarisnummer 1055, folio 98v
Jan is overleden vóór 04-01-1705, ten hoogste 9 jaar oud.
II. Antie Harms, dochter van Harm Jans (zie 72). Zij is gedoopt op 29-11-1700 in Blijham.
Notitie bij de geboorte van Antie: Doop 29-11-1700 Blijham
Dopeling Antie
Geslacht v
Vader Harmen Jans
Moeder Martien
Bron Register van aantekeningen Blijham 1623-1709
Collectie DTB (toegang 732)
Inventarisnummer 1055, folio 100
Antie is overleden.
III. Jan Harms, zoon van Harm Jans (zie 72). Hij is gedoopt op 04-01-1705 in Blijham.
Notitie bij de geboorte van Jan: Doop 04-01-1705 Blijham
Kind Jan
Geslacht m
Vader Harm Jans
Moeder Martien
Bron Register van aantekeningen Blijham 1623-1709
Collectie DTB (toegang 732)
Inventarisnummer 1055
Jan is overleden.
IV. Albert Harms Beekhuis, gedoopt op 09-03-1708 in Blijham (zie 36).
V. Willem Harms, zoon van Harm Jans (zie 72). Hij is gedoopt op 04-08-1715 in Blijham.
Notitie bij de geboorte van Willem: Doop 04-08-1715 Blijham
Dopeling Willem
Geslacht o
Vader Harmen Jans
Moeder Martien
Bron Doop- en trouwboek Blijham 1709-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 40
Willem is overleden.
VI. Rixte Harms, dochter van Harm Jans (zie 72). Zij is gedoopt op 04-08-1715 in Blijham.
Notitie bij de geboorte van Rixte: Doop 04-08-1715 Blijham
Kind Rixte
Geslacht o
Vader Harmen Jans
Moeder Martien
Bron Doop- en trouwboek Blijham 1709-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 40
Rixte is overleden.
74 Meint Jans. Meint is overleden.
Hij trouwde met Anneije Adams.
Notitie bij het huwelijk van Meint en Anneije: Doop 27-08-1666 Groningen; A-kerk

Kind Meint
Geslacht m
Geboorteplaats Groningen; Kostersgang

Vader Meint Jansen
Moeder Aeltien Meints

Bron Algemeen doopboek Groningen 1658-1676
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 147
75 Anneije Adams. Anneije is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Meints, zoon van Meint Jans (zie 74). Hij is gedoopt op 24-05-1696 in Groningen; Grote Kerk.
Notitie bij de geboorte van Jan: Doop 24-05-1696 Groningen; Grote Kerk
Kind Jan
Geslacht m
Geboorteplaats Groningen; Schuitendiep
Vader Meint Jansen
Moeder Anneije Adams
Bron Algemeen doopboek Groningen 1676-1705
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 148
Jan is overleden.
II. Geertruid Meints, dochter van Meint Jans (zie 74). Zij is gedoopt op 03-12-1698 in Groningen; Grote Kerk.
Notitie bij de geboorte van Geertruid: Doop 03-12-1698 Groningen; Grote Kerk
Kind Geetruid
Geslacht v
Geboorteplaats Groningen; Oosterstraat
Vader Meindert Jans
Moeder Anneije Adams
Bron Algemeen doopboek Groningen 1676-1705
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 148
Geertruid is overleden.
III. Aaltien Meints Schilts, gedoopt op 15-10-1700 in Groningen (Grote Kerk) (zie 37).
IV. Adam Meints, zoon van Meint Jans (zie 74). Hij is gedoopt op 11-08-1702 in Groningen; Grote Kerk.
Notitie bij de geboorte van Adam: Doop 11-08-1702 Groningen; Grote Kerk
Kind Adam
Geslacht m
Geboorteplaats Groningen; Oosterstraat
Vader Meindert Jans
Moeder Anneije Adams
Bron Algemeen doopboek Groningen 1676-1705
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 148
Adam is overleden vóór 08-02-1711, ten hoogste 8 jaar oud.
V. Marrichje Meints, dochter van Meint Jans (zie 74). Zij is gedoopt op 01-09-1703 in Groningen; Grote Kerk.
Notitie bij de geboorte van Marrichje: Doop 01-09-1703 Groningen; Grote Kerk
Kind Marrichje
Geslacht v
Geboorteplaats Groningen; Oosterstraat
Vader Meijnt Jans
Moeder Anneije Adams
Bron Algemeen doopboek Groningen 1676-1705
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 148
Marrichje is overleden vóór 07-11-1708, ten hoogste 5 jaar oud.
VI. Marrichje Meints, dochter van Meint Jans (zie 74). Zij is gedoopt op 07-11-1708 in Groningen; A-kerk.
Notitie bij de geboorte van Marrichje: Doop 07-11-1708 Groningen; A-kerk
Kind Marrichje
Geslacht v
Geboorteplaats Groningen; Oosterstraat
Vader Meint Jans
Moeder Anneije Adams
Bron Algemeen doopboek Groningen 1706-1732
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 149
Marrichje is overleden.
VII. Adam Meints Schilt, zoon van Meint Jans (zie 74). Hij is gedoopt op 08-02-1711 in Groningen; Martinikerk.
Notitie bij de geboorte van Adam: Doop 08-02-1711 Groningen; Martinikerk
Kind Adam
Geslacht m
Geboorteplaats Groningen; Oosterstraat
Vader Meint Jans
Moeder Annechien Adams
Bron Algemeen doopboek Groningen 1706-1732
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 149
Adam is overleden. Adam trouwde met Geesje Abrahams Houwingh. Geesje is een dochter van Abraham Willems Houwingh. Zij is gedoopt op 18-03-1718 in Scheemda.
Notitie bij de geboorte van Geesje: Doop 18-03-1718 Scheemda

Kind Geesjen
Geslacht v
Geboorteplaats Scheemda

Vader Abraham Houwink
Moeder Teitina Sissink

Bron Doop- en trouwboek Scheemda 1641-1762
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 405
Geesje is overleden.
76 Heero Geerts, geboren op 27-02-1659 in Blijham.
Notitie bij de geboorte van Heero: Doop 27-02-1659 Blijham

Dopeling Heere
Geslacht o

Vader Geert Alefs
Moeder Deuwer Haijkes

Bron Register van aantekeningen Blijham 1623-1709
Collectie DTB (toegang 732)
Inventarisnummer 1055, folio 92
Heero is overleden na 17-07-1723, minstens 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Heero: Nog getuige in 17-7 1723 Huwelijkscontract tussen Engel ten Velthuis en Gepcke Sijwerts
Beroep:
Koopman in stoffen
Toelichting:
382 - 07.01.1716, deel 1, fol. 211vs.
Hero Geerdts, koopman te Vlagtwedde, en zijn huisvrouw Aeltien Derck Meijnderincks, verkopen en dragen over aan Geerdt Jans Rijsenbrije en Swaantien Bartelts, e.l., wonende te Pekela, een gehele stadsveenplaats, gelegen aan de noordzijde in Pekela, met het huis, hof, bomen en aanplanting c.a., met uitzondering van een tuin, gelegen aan de weg, welke de moeder van Geerdt Jans Rijsenbrije in eigendom zal houden. Hebbende met hun venen en plaatsen Geerdt Andries ten noorden, Mense Eilderts ten westen en het Heerendiep ten zuiden als naaste grens.
Getuige bij:
15-05-1699     huwelijk Harcko Claes Spinneker (geb. 1674) en Jantjen Derks Meinderinck (geb. 1679) [zie 154,III]    [zwager bruid]
23-07-1706     huwelijk Johannes Meurs (ovl. na 1719) en Grietje Derks Meinderinck (geb. 1688)    [zwager bruid]
23-02-1710     huwelijk Wilhelmus Tiddens en Jantjen Derks Meinderinck (geb. 1679) [zie 154,III]    [zwager bruid]
07-05-1718     huwelijk Derck Folkerts Haselhoff (1695-vóór 1771) en Deuwertien Heeres (geb. ±1686)    [vader bruid]
1727     huwelijk Ajolt Ontjes Grijp (ovl. vóór 1740) en Henderika Johannes Meurs (geb. 1710)    [aangetrouwde oom moederszijde bruid]
06-06-1729     huwelijk Derck Heeres (geb. 1701) en Tijadduwe Harckens Spinneker [zie 76,IV]    [vader bruidegom]
Heero trouwde (1), 25 jaar oud, op 14-09-1684 in Winschoten met Harmtien Claes Meijnderinck.
Hij trouwde (2), 37 jaar oud, op 29-03-1696 in Vlagtwedde met de 20-jarige Aeltien Dercks Meinderinck (zie 77 hieronder). Bij het burgerlijk huwelijk van Heero en Aeltien waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Hommerickhuisen, Hindrickien Pauwels Passermans [stiefmoeder bruid], Jan Reints, Eltje Willems [zie 308,I] [tante vaderszijde bruid], Derk Willems Meinderinck (na 1648-1714) [zie 154] [vader bruid], Alcke Geerts (geb. 1667) [zie 152,VII] [zus bruidegom] en Jantjen Derks Meinderinck (geb. 1679) [zie 154,III] [zus bruid]. Het kerkelijk huwelijk tussen Aeltien en Heero vond plaats op 29-03-1696 in Vlagtwedde.
Notitie bij het huwelijk van Heero en Aeltien: Huwelijk 29-03-1696 Vlagtwedde

Bruidegom Heero Geerts, van Vlagtwedde

Bruid Aeltien Dercks Meijndrinck, van Pekela

Bron Doop- en trouwboek Vlagtwedde 1678-1744
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 487, folio 57v


[086] 06.03.1696 : Heero Geerts & de deughdsame dochter Aeltjen Dercks Meijnderinck.

voor de bruidegom :
De deughdsame Alcke Geerts, zuster.

voor de bruid: :
Derck Willems Meijnderinck, vader;
de deughdsame Hendrickje Paulus Pastermans, stiefmoeder;
de deughdsame Eltje Willems, wed. van wijlen Pieter Jacobs, moeij;
de deughdsame Jantjen Dercks Meijnderinck, zuster.

getuigen : De Eerw. Welgheleerde D: Henricus Hommerickhuijsen, Pastor secundus tot Vlachtwedde, en Jan Reijnts.

bijzonderheden : - Zie ook RA VI D 1, 29 juni 1684 en 4 mei 1688, waaruit blijkt dat Pieter Jacobs ook wel wordt genoemd Peter Jacobs Henning.
- Trouwboek Vlagtwedde: 1696, 29 Martij sijn gecopuleert de Eerbaere Heero
Geerts van Vlachtwedde ende de deughtsaeme dochter Aeltien Dercks Meijnderick
van de Peeckel.
77 Aeltien Dercks Meinderinck. Zij is gedoopt op 12-09-1675 in Oude Pekela.
Notitie bij de geboorte van Aeltien: Doop 12-09-1675 Oude Pekela

Dopeling Aaltjen
Geslacht o

Vader Derk Willems
Moeder Mettjen Isbrantz

Bron Doop- en trouwboek Oude Pekela 1655-1727
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 377
Aeltien is overleden.
Toelichting:
Vlagtwedde
Naemen der Nieuwe Ledemaeten
van mij aangenoomen H. Hommerckhuisen
Den 4 7ber 1696 Aengenoomen
326. Aeltien Derck Meijndrinck 2. met att. van Pekel {obiit}
Getuige bij:
15-05-1699     huwelijk Harcko Claes Spinneker (geb. 1674) en Jantjen Derks Meinderinck (geb. 1679) [zie 154,III]    [zus bruid]
29-03-1718     huwelijk Luppe Jans en Mettien Heeres (geb. 1700) [zie 76,III]    [moeder bruid]
07-05-1718     huwelijk Derck Folkerts Haselhoff (1695-vóór 1771) en Deuwertien Heeres (geb. ±1686)    [stiefmoeder bruid]
1727     huwelijk Ajolt Ontjes Grijp (ovl. vóór 1740) en Henderika Johannes Meurs (geb. 1710)    [tante moederszijde bruid]
06-06-1729     huwelijk Derck Heeres (geb. 1701) en Tijadduwe Harckens Spinneker [zie 76,IV]    [moeder bruidegom]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerardus Heeres, zoon van Heero Geerts (zie 76). Hij is gedoopt op 24-01-1697 in Vlagtwedde.
Notitie bij de geboorte van Gerardus: Doop 24-01-1697 Vlagtwedde

Dopeling Geerardus
Geslacht m

Vader Heero Geerts
Moeder Aeltien Dercks Meijndrinck

Bron Doop- en trouwboek Vlagtwedde 1678-1744
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 487, folio 10
Gerardus is overleden.
Getuige bij:
06-06-1729     huwelijk Derck Heeres (geb. 1701) en Tijadduwe Harckens Spinneker [zie 76,IV]    [broer bruidegom]
II. Gerardus Heeres, zoon van Heero Geerts (zie 76). Hij is gedoopt op 30-01-1698 in Vlagtwedde.
Notitie bij de geboorte van Gerardus: Doop 30-01-1698 Vlagtwedde

Dopeling Gerardus
Geslacht m

Vader Heero Geerts
Moeder Aeltien Dercks Meijndrinck

Bron Doop- en trouwboek Vlagtwedde 1678-1744
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 487, folio 10v
Gerardus is overleden op 11-09-1762, 64 jaar oud.
Getuige bij:
08-11-1738     huwelijk Adolf Heero Heeres (geb. 1704) en Lucretia Hindriks Goemans [zie 76,V]    [broer bruidegom]
15-04-1740     huwelijk Henricus Stenhuijs en Henderika Johannes Meurs (geb. 1710)    [neef moederszijde bruid]
Gerardus trouwde, 22 jaar oud, op 21-04-1720 in Vlagtwedde met Rixste Wubbes Sijmens, 16 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Rixste: Huwelijk 21-04-1720 Vlagtwedde
Bruidegom Gerhardus Heeres, van Vlagtwedde
Bruid Rixste Wubbes, van Vlagtwedde
Bron Doop- en trouwboek Vlagtwedde 1678-1744
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 487, folio 64


Registratie: 19-04-1720, Vlagtwedde
Bruidegom Gerhardus Heeres
Bruid Rixte Wubbes
Bruidegoms zijde Heero Geerts, vader
Bruidegoms zijde Aeltien Dercks Meijndringh, moeder
Bruidegoms zijde Henricus Bronsema, zwager, getrouwd met Janna Heeres
Bruidegoms zijde Janna Heeres, zuster
Bruidegoms zijde Derck Haselhoff, zwager, getrouwd met Deuwertien Heeres
Bruidegoms zijde Deuwertien Heeres, zuster
Bruidegoms zijde Luppe Jans, oud zwager
Bruids zijde Hadewijck Sijmens, moeder
Bruids zijde Hindrick Sijmens, broeder
Bruids zijde Geesien Harms, getrouwd met Hindrick Sijmens
Bruids zijde Boelman Eelsingh, broeder
Bruids zijde Aeltien Jacobs Hesse, getrouwd met Boelman Eelsingh
Bruids zijde Alverigh ter Haar, broeder
Bruids zijde Lucke Boelems ter Haar, getrouwd met Alverigh ter Haar
Bruids zijde Hilwert Koijlers, zwager, getrouwd met Jantien Wubbes
Bruids zijde Jantien Wubbes, zuster
Bruids zijde Jan Wubbes, broeder
Bruids zijde Wupcke Geerts, getrouwd met Jan Wubbes
Getuigen Jacob Tammes
Getuigen Berent Berents
-
Diversen De bruidegom krijgt mee van zijn ouders hun nieuwe behuizing te Vlagtwedde, o.a. met 20 mudden bouwland, het totaal geschat op 5000 guld. De bruidegom moet zijn jongste zuster Jantien Heeres op haar 20ste of bij haar huwelijk uitboedelen met 1000 guld.
Bron Westerwolde en Bellingwolde - Register van huwelijkscontracten
Collectie huwelijkscontracten (toegang 732)
Inventarisnummer 1079, folio 130
Rixste is een dochter van Wubbe Boelmans Eelsing en Hadewich Hendriks Sijms. Zij is gedoopt op 30-09-1703 in Vlagtwedde. Rixste is overleden.
Getuige bij:
06-06-1729     huwelijk Derck Heeres (geb. 1701) en Tijadduwe Harckens Spinneker [zie 76,IV]    [schoonzuster bruidegom]
III. Mettien Heeres, dochter van Heero Geerts (zie 76). Zij is gedoopt op 14-01-1700 in Vlagtwedde.
Notitie bij de geboorte van Mettien: Doop 14-01-1700 Vlagtwedde

Dopeling Mettien
Geslacht v

Vader Heero Geerts
Moeder Aeltien Dercks Meindrinck

Bron Doop- en trouwboek Vlagtwedde 1678-1744
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 487, folio 12
Mettien is overleden. Mettien trouwde, 18 jaar oud, op 29-03-1718 in Vlagtwedde (HC) met Luppe Jans. Bij het burgerlijk huwelijk van Mettien en Luppe waren de volgende getuigen aanwezig: Aeltien Dercks Meinderinck (geb. 1675) [zie 77] [moeder bruid], Hindrick Mennens Bronsema (geb. 1685) [zwager bruid], Deuwertien Heeres (geb. ±1686) [zus bruid] en Johanna Heeres (geb. 1687) [zus bruid].
Notitie bij het huwelijk van Mettien en Luppe: Registratie: 29-03-1718, Vlagtwedde
Bruidegom Luppe Jans
Bruid Mettien Heeres
Bruidegoms zijde Jan Luppes, vader
Bruidegoms zijde Gepcke Berents, stiefmoeder
Bruidegoms zijde Claes Krijns, oom
Bruidegoms zijde Bouwe Edzes, moij, getrouwd met Claes Krijns
Bruidegoms zijde Harmen Folckerts, vedder
Bruids zijde Aeltien Dercks Meijndringh, moeder
Bruids zijde Henricus Bronsema, zwager, getrouwd met Joanna Heeres
Bruids zijde Joanna Heeres, halfzuster
Bruids zijde Deuwertien Heeres, halfzuster, wed. Jan Haselhoff
Bruids zijde Wilcko Sebes, neef
Getuigen Hindrick Heegeman
Getuigen Beerent Harmens
-
Bron Westerwolde en Bellingwolde - Register van huwelijkscontracten
Collectie huwelijkscontracten (toegang 732)
Inventarisnummer 1079, folio 113
Luppe is overleden.
IV. Derck Heeres, zoon van Heero Geerts (zie 76). Hij is gedoopt op 11-12-1701 in Vlagtwedde.
Notitie bij de geboorte van Derck: Doop 11-12-1701 Vlagtwedde

Dopeling Derck
Geslacht m

Vader Heero Geerts
Moeder Aeltien Dercks Meijndrinck

Bron Doop- en trouwboek Vlagtwedde 1678-1744
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 487, folio 13v
Derck is overleden.
Beroep:
Koopman enOuderling
Getuige bij:
08-11-1738     huwelijk Adolf Heero Heeres (geb. 1704) en Lucretia Hindriks Goemans [zie 76,V]    [broer bruidegom]
15-04-1740     huwelijk Henricus Stenhuijs en Henderika Johannes Meurs (geb. 1710)    [neef moederszijde bruid]
Derck trouwde, 27 jaar oud, op 06-06-1729 in Vlagtwedde met Tijadduwe Harckens Spinneker. Bij het burgerlijk huwelijk van Derck en Tijadduwe waren de volgende getuigen aanwezig: Heero Geerts (1659-na 1723) [zie 76] [vader bruidegom], Aeltien Dercks Meinderinck (geb. 1675) [zie 77] [moeder bruidegom], Hindrick Mennens Bronsema (geb. 1685) [zwager bruidegom], Deuwertien Heeres (geb. ±1686) [zus bruidegom], Johanna Heeres (geb. 1687) [zus bruidegom], Derck Folkerts Haselhoff (1695-vóór 1771) [zwager bruidegom], Gerardus Heeres (geb. 1697) [zie 76,I] [broer bruidegom], Rixste Wubbes Sijmens (geb. 1703) [zie 76,II] [schoonzuster bruidegom] en Adolf Heero Heeres (geb. 1704) [zie 76,V] [broer bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Derck en Tijadduwe: Huwelijk 06-06-1729 Vlagtwedde
Bruidegom Derck Heeres, van Vlagtwedde
Bruid Tijadduwe Harckens, van Vlagtwedde
Bron Doop- en trouwboek Vlagtwedde 1678-1744
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 487, folio 68

Derck Heeres x Tijadduwe Harckes==HC: 17-05-1729 R.A. VI z

Zijn kant:
Heere Geerts, koopman, vader;
Aeltien Dercks Meijndring, moeder;
Gerardus Heeres en Rixte Wubbes Sijmens, Adolph Heeres, Hantien Heeres, Henr. Bronsema en Janna Heeres, Derck Haselhoff en Dieuwertien Heeres, broeder, zwagers, zusters en halfzuster.
Tijadduwe is een dochter van Harcko Claes Spinneker en Jantjen Derks Meinderinck (zie 154,III). Tijadduwe is overleden.
Getuige bij:
1727     huwelijk Ajolt Ontjes Grijp (ovl. vóór 1740) en Henderika Johannes Meurs (geb. 1710)    [nicht moederszijde bruid]
15-04-1740     huwelijk Henricus Stenhuijs en Henderika Johannes Meurs (geb. 1710)    [nicht moederszijde bruid]
V. Adolf Heero Heeres, zoon van Heero Geerts (zie 76). Hij is gedoopt op 13-01-1704 in Vlagtwedde.
Notitie bij de geboorte van Adolf: Doop 13-01-1704 Vlagtwedde

Dopeling Adolph
Geslacht m

Vader Heero Geerts
Moeder Aeltien Dercks Meijndringh

Bron Doop- en trouwboek Vlagtwedde 1678-1744
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 487, folio 15
Adolf is overleden.
Toelichting:
Fol 65-66 – 24 juni 1772 – De kerkvoogden van Winschoten, de Wel Edel Gestr Heer J.U.Doctor H.R. Hoeth en koopman H. Post, met toestemming van Burgemeester en Raad van Groningen dd 25 november 1771, verkopen aan Adolf Heeres en Lucretia Goeman (el), de eeuwigdurende beklemming van een plaats, zijnde kerklanderijen, 62 deimt en 46 roeden groot, gelegen te Blijham, tot nu toe gehuurd door kopers. Zij betalen de kerk van Winschoten 15 st per deimt bovenop de huur van 201 Car gld 2 st. Prijs: 1165 Car gld 7 st 4 du. Zij mogen geen turf afgraven van het kerkveen
Getuige bij:
huwelijk Jacobus Borgesius en Catharina Hendriks Goemans    [zwager bruid]
06-06-1729     huwelijk Derck Heeres (geb. 1701) en Tijadduwe Harckens Spinneker [zie 76,IV]    [broer bruidegom]
Adolf trouwde, 34 jaar oud, op 08-11-1738 met Lucretia Hindriks Goemans. Bij het burgerlijk huwelijk van Adolf en Lucretia waren de volgende getuigen aanwezig: Ettien Berents [moeder bruid], Albertien Berents [tante moederszijde bruid], Ailke Boeles, Hindrik Harms Goemans [vader bruid], Harm Goemans [grootvader vaderszijde bruid], Antie Hindriks Goemans [zus bruid], Geert His, Luppe Jans, Pieter Remmes, Jochem Remmes, Anna Marie Schelts, Hindrick Mennens Bronsema (geb. 1685) [zwager bruidegom], Gerardus Heeres (1698-1762) [zie 76,II] [broer bruidegom], Derck Heeres (geb. 1701) [zie 76,IV] [broer bruidegom] en Johan Alstorphius (geb. 1705) [zie 76,VI] [zwager bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Adolf en Lucretia: Heres, Adolf R.A. VI A 08.11.1738 Goemans, Lucretia

Zijn kant:
Gerardus Heeres, Derck Heeres, broers;
Jan Alstorf, zwager;
Hindericus Bronzema, halfbroer;
Derck Hazelhof, halfbroer;

Haar kant:
Hindrik Goeman, vader;
Ettien Berends, moeder;
Harm Goeman, grootvader;
Antie Goeman,zuster;
Anna Marie Schelts, aangetr. zuster;
Luppe Jans, aangetr. oom;
Albertien Berents, moei;
Geert His, aangetr. oom;
Ailke Boeles, aangetr. oom;
Pieter en Jochum Remmes, getuigen.

Echtgenote is Lucretia Goeman, geb. op 12-10-1721
te Weener, overl. circa 1784 te Blijham, dr. van Hindrik Harms Goeman en Ettien Berents.
Lucretia is een dochter van Hindrik Harms Goemans en Ettien Berents.
Getuige bij:
huwelijk Jacobus Borgesius en Catharina Hendriks Goemans    [zus bruid]
VI. Jantien Heeres, dochter van Heero Geerts (zie 76). Zij is gedoopt op 04-10-1705 in Vlagtwedde.
Notitie bij de geboorte van Jantien: Doop 04-10-1705 Vlagtwedde

Dopeling Jantien
Geslacht v

Vader Heero Geerts
Moeder Aeltien Dercks Meijndringh

Bron Doop- en trouwboek Vlagtwedde 1678-1744
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 487, folio 16
Jantien is overleden. Jantien trouwde, 24 jaar oud, op 23-10-1729 in Vlagtwedde met Johan Alstorphius, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jantien en Johan: Huwelijk 23-10-1729 Vlagtwedde

Bruidegom Johan Alstorphius, ontvanger der licenten in Boertange

Bruid Jantien Heeres, van Vlagtwedde

Bron Doop- en trouwboek Vlagtwedde 1678-1744
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 487, folio 68

Heeres, Jantien R.A. VI z 27.09.1728 Alstorphius, Johan

Registratie 01-10-1729 Groningen

Bruidegom Johan Alstorphius, van Groningen

Bruid Jantjen Heeres, van Vlagtwedde

Bron Ondertrouwboek Groningen 1727-1732
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 177, folio 71v

# Johan Alstorphius x Jantien Heeres==HC: 27-09-1728 R.A. VI z
Johan is een zoon van Jan Alstorph en Alegonda Berghuis. Hij is gedoopt op 26-08-1705 in Groningen; Grote Kerk.
Notitie bij de geboorte van Johan: Doop 26-08-1705 Groningen; Grote Kerk

Dopeling Jan
Geslacht m
Geboorteplaats Groningen; Oosterstraat

Vader Jan Alstorph
Moeder Alegonda Berghuis

Bron Algemeen doopboek Groningen 1676-1705
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 148
Johan is overleden.
Beroep:
Ontvanger der licenten in Boertange
Getuige bij:
11-04-1714     huwelijk Jan Ludolphi (ovl. vóór 1721) en Petronella Elisabeth Stammer
08-11-1738     huwelijk Adolf Heero Heeres (geb. 1704) en Lucretia Hindriks Goemans [zie 76,V]    [zwager bruidegom]
VII. Anna Heeres, dochter van Heero Geerts (zie 76). Zij is gedoopt op 01-03-1709 in Vlagtwedde.
Notitie bij de geboorte van Anna: Doop 01-03-1709 Vlagtwedde

Dopeling Anna
Geslacht v

Vader Heero Geerts
Moeder Aeltien Dercks Meijndrinck

Bron Doop- en trouwboek Vlagtwedde 1678-1744
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 487, folio 18v
Anna is overleden.
VIII. Martijna Heeres, dochter van Heero Geerts (zie 76). Zij is gedoopt op 03-08-1710 in Vlagtwedde.
Notitie bij de geboorte van Martijna: Doop 03-08-1710 Vlagtwedde

Dopeling Martijna
Geslacht m

Vader Heero Geerts
Moeder Aeltien Dercks Meijndringh

Bron Doop- en trouwboek Vlagtwedde 1678-1744
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 487, folio 19v
Martijna is overleden.
IX. Willem Heero Heeres, geboren op 18-03-1712 in Vlagtwedde (zie 38).
78 Helmer Rennewerf. Hij is gedoopt op 12-02-1673 in Groningen (Martinikerk).
Notitie bij de geboorte van Helmer: Doop 12-02-1673 Groningen; Martinikerk

Dopeling Helmich
Geslacht m
Geboorteplaats Groningen; Carolieweg

Vader Wobbe Kemmenarf
Moeder Lijsbet Andries

Bron Algemeen doopboek Groningen 1658-1676
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 147, folio 156
Helmer is overleden.
Getuige bij:
kerkelijk huwelijk Helperich Ritzema (±1660-1736) en Margaretha Palthenius (1674-1752) [zie 158,III]    [zwager bruid]
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 20-01-1698 in Groningen met de 25-jarige Elisabeth Palthenius. Bij het kerkelijk huwelijk van Helmer en Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Harmannes van Buiren (geb. 1663) [broer bruid].
Notitie bij het huwelijk van Helmer en Elisabeth: Huwelijk 20-01-1698 Groningen

Bruidegom Helmer Renewarf

Bruid Elijsabeth Palthenius

Bron Ondertrouwboek Groningen 1697-1705
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 173, folio 22
79 Elisabeth Palthenius. Zij is gedoopt op 13-02-1672 in Noorddijk,. Elisabeth is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anna Helmers Rennewerf, dochter van Helmer Rennewerf (zie 78). Zij is gedoopt op 03-12-1698 in Groningen (A-kerk).
Notitie bij de geboorte van Anna: Doop 03-12-1698 Groningen; A-kerk

Dopeling Anna
Geslacht v
Geboorteplaats Groningen; Kromme Elleboog

Vader Helmer Rennewerf
Moeder Elisabeth Palthenius

Bron Algemeen doopboek Groningen 1676-1705
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 148, folio 188
Anna is overleden vóór 19-12-1699, ten hoogste 1 jaar oud.
II. Anna Helmers Rennewerf, dochter van Helmer Rennewerf (zie 78). Zij is gedoopt op 19-12-1699 in Groningen (Grote Kerk ).
Notitie bij de geboorte van Anna: Doop 19-12-1699 Groningen; Grote Kerk

Dopeling Anna
Geslacht v
Geboorteplaats Groningen; Kromme Elleboog

Vader Helmer Rennewerf
Moeder Elijsabeth Palthenius

Bron Algemeen doopboek Groningen 1676-1705
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 148, folio 196v
Anna is overleden.
III. Wobbenus Helmers Rennewerf, zoon van Helmer Rennewerf (zie 78). Hij is gedoopt op 18-10-1702 in Groningen (A-kerk).
Notitie bij de geboorte van Wobbenus: Doop 18-10-1702 Groningen; A-kerk

Dopeling Wobbenus
Geslacht m
Geboorteplaats Groningen; Zwanestraat

Vader Helmer Rennewerf
Moeder Elisabeth Palthenius

Bron Algemeen doopboek Groningen 1676-1705
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 148, folio 221
Wobbenus is overleden.
IV. Elijsabeth Helmers Rennewerf, gedoopt op 20-08-1704 in Groningen (A-kerk) (zie 39).
V. Erwinus Helmers Rennewerf, zoon van Helmer Rennewerf (zie 78). Hij is gedoopt op 24-05-1707 in Groningen (Grote Kerk).
Notitie bij de geboorte van Erwinus: Doop 24-05-1707 Groningen; Grote Kerk

Dopeling Everwinus
Geslacht m
Geboorteplaats Groningen; Zwanestraat

Vader Helmer Rennewerf
Moeder Elisabeth Palthenius

Bron Algemeen doopboek Groningen 1706-1732
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 149, folio 012v
Erwinus is overleden.
VI. Jantjen Helmers Rennewerf, dochter van Helmer Rennewerf (zie 78). Zij is gedoopt op 04-11-1708 in Groningen (A-kerk).
Notitie bij de geboorte van Jantjen: Doop 04-11-1708 Groningen; A-kerk

Dopeling Jantjen
Geslacht v
Geboorteplaats Groningen; Zwanestraat

Vader Helmer Rennewarf
Moeder Elisabeth Palthenius

Bron Algemeen doopboek Groningen 1706-1732
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 149, folio 024
Jantjen is overleden.
80 Jacobus Smedes, geboren omstreeks 1678 in Bourtange. Jacobus is overleden, ongeveer 45 jaar oud. Hij is begraven op 02-03-1723 in Nieuweschans.
Beroep:
Opsighter van de Stadt Dijken en Commisaris in de Nieuwe Schans; Commis de recherges te Nieuweschans
Toelichting:
Bourtange 5-10-1696 aengenomen:
Jacob Smedes, jongman

Nieuweschans 18 juni 1699:
Jacobus Smedes, met attest. van de Bourtange naar Nieuweschans
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 18-11-1708 in Nieuweschans met de ongeveer 19-jarige Grietje Tjallings. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacobus en Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Auke Aijsses [zie 163] [moeder bruid], Tjallingh Cornelis [zie 162] [vader bruid], Johannes Stellingwerf [zie 162,IV] [zwager bruid], Gerrit Stennekes (1673-vóór 1719) en Onno Berents Gruis (1675-1740).
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Grietje: Huwelijk 18-11-1708 Nieuweschans
Bruidegom Jacobus Smedes, van Nieuweschans, commies
Bruid Grietje Tjallings, van Zuidbroek
Bron Register van aantekeningen Nieuweschans 1693-1742
Collectie DTB (toegang 732)
Inventarisnummer 1061, folio 149

Huwelijkscontract 26/10/1708 tussen Jacobus Smedes en Griettie Tjallings

Brg: Onno Berents Gruis, Ontvanger van de convoyen en licenten, en Gerrit Stennekens, Rentmeester van de Kroonpolder.

Br: vader Tjalling Cornelis, moeder Auke Aijsses en Johannes Stellingwerf.


Registratie: 26-10-1708, Nieuweschans
Bruidegom Jacobus Smedes
Bruid Grietje Tjallings
Bruidegoms zijde Gerrit Stennekes, rentmeester van de kroonpolder
Bruids zijde Tjallingh Cornelis, vader
Bruids zijde Aucke Aijsses, moeder
Bruids zijde Johannes Stellingwerf
-
Bron Westerwolde en Bellingwolde - Register van huwelijkscontracten
Collectie huwelijkscontracten (toegang 732)
Inventarisnummer 1061, folio -
81 Grietje Tjallings, geboren omstreeks 1689 in Zuidbroek. Grietje is overleden, ten hoogste 36 jaar oud. Zij is begraven vóór 1725 in Nieuweschans.
Toelichting:
Nieuweschans 28 maart 1706 op belijdenis:
Grietje Tjallings, jongedochter,
Getuige bij:
26-08-1708     huwelijk Johannes Stellingwerf en Trijntje Tjallinghs (geb. ±1690) [zie 162,IV]    [zus bruid]
Grietje trouwde (2), ongeveer 36 jaar oud, op 22-07-1725 met Hindrik Ebbens.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Judith Smedes, dochter van Jacobus Smedes (zie 80). Zij is gedoopt op 07-08-1709 in Nieuweschans.
Notitie bij de geboorte van Judith: Bron Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Pagina: 9
Kerkgemeente: Nieuweschans
Soort bron: 315
Gezindte: Nh.
Doopdatum: 07-08-1709
Kind Judith
Geslacht: V
Vader Jacobus Smedes
Moeder Grietje Tjallings
Judith is overleden.
II. Aukje Smedes, dochter van Jacobus Smedes (zie 80). Zij is gedoopt op 01-10-1710 in Nieuweschans.
Notitie bij de geboorte van Aukje: Bron Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Pagina: 10
Kerkgemeente: Nieuweschans
Soort bron: 315
Gezindte: Nh.
Doopdatum: 01-10-1710
Kind Aukje
Geslacht: V
Vader Jacobus Smedes
Moeder Grietje Tjallings
Aukje is overleden.
III. Jan Jacobus Smedes, gedoopt op 29-05-1712 in Nieuweschans (zie 40).
IV. Tjallingh Jacobus Smedes, zoon van Jacobus Smedes (zie 80). Hij is gedoopt op 26-08-1714 in Nieuweschans.
Notitie bij de geboorte van Tjallingh: Bron Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Pagina: 13
Kerkgemeente: Nieuweschans
Soort bron: 315
Gezindte: Nh.
Doopdatum: 26-08-1714
Kind Tjallingh
Geslacht: M
Vader Jacobus Smedes
Moeder Grietje Tjallings
Tjallingh is overleden op 10-04-1751 in Groningen, 36 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Tjallingh: Overlijden 10-04-1751 Groningen
Overledene Tjalling Smedes
Geslacht m
Bron Kennisgevingen van overlijden Groningen 1746-1811
Collectie DTB (toegang 1462)
Inventarisnummer 14, folio 30
Beroep:
Koopman en oprichter Smedes Wolkammerij
Getuige bij:
15-05-1735     huwelijk Jan Jacobus Smedes (1712-1793) en Wijpke Beerents (1709-1790) [zie 41]    [broer bruidegom]
Tjallingh trouwde, 23 jaar oud, op 08-01-1738 in Groningen met Medijna Tenting, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Tjallingh en Medijna: Huwelijk 08-01-1738 Groningen
Bruidegom Tiallingh Jacobus Smedes, van Langeakkerschans
Bruid Medina Tentingh, van Groningen
Bron Ondertrouwboek Groningen 1732-1739
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 178, folio 161
Medijna is een dochter van Wolter Tenting en Jantien van Wick. Zij is gedoopt op 01-03-1715 in Groningen (Martinikerk).
Notitie bij de geboorte van Medijna: Doop 01-03-1715 Groningen; Martinikerk
Dopeling Metdina
Geslacht v
Geboorteplaats Groningen; Herestraat
Vader Wolter Tenting
Moeder Jantien van Wick
Bron Algemeen doopboek Groningen 1706-1732
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 149, folio 074
Medijna is overleden, 28 jaar oud. Zij is begraven op 06-06-1743 in Groningen.
Notitie bij overlijden van Medijna: Overlijden Groningen
Begraven Groningen
Geregistreerd 06-06-1743
Overledene Medina Tenting
Geslacht v
Relatie Tjalling Smedes
Bron Breukdodenboek Groningen 1729-1794
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 194, folio 246
V. Jacob Jacobus Smedes, zoon van Jacobus Smedes (zie 80). Hij is gedoopt op 02-08-1716 in Nieuweschans.
Notitie bij de geboorte van Jacob: Bron Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Pagina: 14
Kerkgemeente: Nieuweschans
Soort bron: 315
Gezindte: Nh.
Doopdatum: 02-08-1716
Kind Jacob
Geslacht: M
Vader Jacobus Smedes
Moeder Grietjen Tjallings
Jacob is overleden.
VI. Tjakke Aijsse Smedes, zoon van Jacobus Smedes (zie 80). Hij is gedoopt op 16-10-1718 in Nieuweschans.
Notitie bij de geboorte van Tjakke: Bron Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Pagina: 16
Kerkgemeente: Nieuweschans
Soort bron: 315
Gezindte: Nh.
Doopdatum: 16-10-1718
Kind Tjakke Aijsse
Geslacht: M
Vader Jacobus Smedes
Moeder Grietjen Tjallings
Tjakke is overleden.
82 Berent Harmens, geboren in Nieuw Beerta. Hij is gedoopt op 25-10-1676 in Nieuw Beerta. Berent is overleden na 1748, minstens 72 jaar oud.
Toelichting:
Nieuw Beerta November 1701
Na onderzoek toegelaten
Berent Harmens zoon van Harmen Renekes

Nieuw Beerta 06-03-1707
Diaken Engelko Jacobs treedt af en in zijn plaats is gekozen Berent Harms
Getuige bij:
13-04-1716     huwelijk Fredericus Gerhardus Beckeringh (1685-1747) en Wijpke Reints (1692-1735) [zie 166,II]    [zwager bruid]
16-05-1728     huwelijk Abel Aeijlkes en Riemke Reints (1707-1741) [zie 166,IX]    [zwager bruid]
11-07-1728     huwelijk Claes Reints (1702-vóór 1736) en Tjae Tonnis [zie 166,VII]    [zwager bruidegom]
01-08-1728     huwelijk Harmen Berents Rencken (1705-vóór 1757) en Truida Willems (geb. 1706) [zie 82,II]    [vader bruidegom]
14-05-1731     huwelijk Geert Reints (1705-vóór 1754) en Aefke Wigbolts [zie 166,VIII]    [zwager bruidegom]
10-05-1739     huwelijk Reint Berends (1707-1778) en Frauwe Aeijlckes (1717-1771) [zie 82,III]    [vader bruidegom]
23-08-1739     huwelijk Oest Berends (1714-1786) en Tietje Jans (±1718-vóór 1757) [zie 82,VI]    [vader bruidegom]
21-03-1744     huwelijk Jurjen Peters (geb. 1710) en Lizbet Berents (1720-1759) [zie 82,IX]    [vader bruid]
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 24-08-1704 in Nieuw-Beerta met de 17-jarige Epke Reijnts. Bij het burgerlijk huwelijk van Berent en Epke waren de volgende getuigen aanwezig: Geert Abels [neef moederszijde bruidegom], Hilke Abels [nicht moederszijde bruidegom], Trijntje Abels [nicht moederszijde bruidegom], Luppo Meertens, Cornelius Phoebens [zwager bruid], Claes Geerts (ovl. na 1715) [zie 334] [grootvader moederszijde bruid], Pieterke Beerents (ovl. na 1728) [zie 165] [moeder bruidegom], Aafke Claassens (ovl. vóór 1743) [zie 334,I] [tante moederszijde bruid], Jan Pieters (ovl. na 1743) [zie 334,I] [aangetrouwde oom moederszijde bruid], Reint Ebels (1648-1715) [zie 166] [vader bruid] en Wijpke Claassens (1670-1727) [zie 167] [moeder bruid].
Notitie bij het huwelijk van Berent en Epke: Huwelijk 24-08-1704 Nieuw-Beerta
Bruidegom Berent Harmens, van Nieuw Beerta
Bruid Epke Reijnts, van Nieuw Beerta
Bron Kerkeboek Nieuw-Beerta 1669-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 310, folio 37

Huwelijkscontract: 25 juli, 1704, Nieuw Beerta, Groningen (Reints, Epke R.A. V ff 25.07.1704 Harmens, Beerent )

Bruidegom:

Peterke Berents, moeder,
Geert Abels, neef,
Trijntje Abels en Hilke Abels, nichten.

Bruid:

Reijnt Ebels en Wijpke Claesens, vader en moeder,
Claes Geerts, grootvader,
Jan Peters en Aefke Claesen, oom en moei,
Cornelius Phebens, zwager,
Luppo Meertens, neef.
83 Epke Reijnts. Zij is gedoopt op 15-12-1686 in Beerta. Epke is overleden op 30-06-1728 in Nieuw Beerta, 41 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Epke: zie Gruoninga 1969, p. 33 e.v.
Toelichting:
Nieuw Beerta Februari 1705
Na voorgaande examinatie aangenomen
Epke Reijnts huisvr, van Berent Harmens
Getuige bij:
13-04-1716     huwelijk Fredericus Gerhardus Beckeringh (1685-1747) en Wijpke Reints (1692-1735) [zie 166,II]    [zus bruid]
16-05-1728     huwelijk Abel Aeijlkes en Riemke Reints (1707-1741) [zie 166,IX]    [zus bruid]
11-07-1728     huwelijk Claes Reints (1702-vóór 1736) en Tjae Tonnis [zie 166,VII]    [zus bruidegom]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieterke Berents, geboren in Kroonpolder, dochter van Berent Harmens (zie 82). Pieterke is overleden.
Getuige bij:
14-05-1731     huwelijk Geert Reints (1705-vóór 1754) en Aefke Wigbolts [zie 166,VIII]    [nicht bruidegom]
Pieterke trouwde op 23-03-1731 in Nieuw-Beerta met Gerardus Willems. Bij het burgerlijk huwelijk van Pieterke en Gerardus waren de volgende getuigen aanwezig: Andries Boelens, Aaltie Gramsbergen, Derk Thomas, Harmen Berents Rencken (1705-vóór 1757) [zie 82,II] [broer bruid] en Truida Willems (geb. 1706) [zie 82,II] [zus bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Pieterke en Gerardus: Huwelijk 23-03-1731 Nieuw-Beerta
Bruidegom Gerhardus Willems, van Kroonpolder
Bruid Pieterke Beerents, van Kroonpolder
Bron Kerkeboek Nieuw-Beerta 1669-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 310, folio 43v

Croonpolder, 21-02-1731, Gerhardus Willems en Pieterke Beerents.

Brg:
Harmen Renken en Truda Willems, zwager en zuster;
Vincent Gramsbergen, oom;
Derk Thomas en Aaltie Gramsbergen, aangetrouwde oom en volle tante;
Willem Jans, halve neef;
Robert Jans en Trijntie Hindriks, halve neef en aangetrouwde nicht;
Andries Boelens en Johanna Jans, aangetrouwde neef en halve nicht;
Karsjen Willems, halve neef;
Frerik Eedes en Doetje Jans, bruidegoms vaders halfzusaters zoon en vrouw;
Luppo Eedens, vaders halfzusters zoon;
Rempkes Eedes, vaders halfzusters dochter;

Br: Beerents Harms, vader;
Reijnt Beerents, broer;
Wijpke Beerents, zuster;
Frederik Becker en Wipke Reijnts, aangetrouwde oom en volle tante;
Ebel Reijnts en Eje Tonnis, volle oom en aangetrouwde tante;
Claas Reijnts en Tja Tonnis, oom en aangetrouwde tante;
Geert Reijnts, oom;
Abel Aijlkes en Rienke Reijnts, aangetrouwde oom en volle tante;
Jurjen Oestens en Haijtje Rimpts, neef en aangetrouwde nicht;
Luppo Meertens en REieneke Hindriks, bruids moeder volle neef en aangetrouwde nicht;
Lammert Hanssen, bruids moeder aangetrouwde neef;
Egbert Tjapkens en Ludewe Jans, bruids moeder aangetrouwde neef en volle nicht;
Gerardus is een zoon van Willem Jurjens en Aefke Gramsbergen. Gerardus is overleden.
Toelichting:
Oudeschans 9 juni 1737
Gerhardus Willems met attest. van N.Beerta
Getuige bij:
huwelijk Tjapke Poppens en Asalina Fredericus Beckeringh (1726-1773)    [aangetrouwde neef moederszijde bruid]
01-08-1728     huwelijk Harmen Berents Rencken (1705-vóór 1757) en Truida Willems (geb. 1706) [zie 82,II]    [broer bruid]
14-05-1731     huwelijk Geert Reints (1705-vóór 1754) en Aefke Wigbolts [zie 166,VIII]    [aangetrouwde neef bruidegom]
10-05-1739     huwelijk Reint Berends (1707-1778) en Frauwe Aeijlckes (1717-1771) [zie 82,III]    [zwager bruidegom]
23-08-1739     huwelijk Oest Berends (1714-1786) en Tietje Jans (±1718-vóór 1757) [zie 82,VI]    [zwager bruidegom]
21-03-1744     huwelijk Jurjen Peters (geb. 1710) en Lizbet Berents (1720-1759) [zie 82,IX]    [zwager bruid]
07-06-1748     huwelijk Jurjen Berents (geb. 1724) en Elsijn Cornelius (1730-na 1786) [zie 82,XI]    [zwager bruidegom]
II. Harmen Berents Rencken, geboren in Kroonpolder, zoon van Berent Harmens (zie 82). Hij is gedoopt op 19-07-1705 in Nieuw-Beerta.
Notitie bij de geboorte van Harmen: Doop 19-07-1705 Nieuw-Beerta
Dopeling Harmen
Geslacht m
Geboorteplaats Nieuw Beerta
Vader Berent Harmens
Moeder Epke Reijnts
Bron Kerkeboek Nieuw-Beerta 1669-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 310, folio 22
Harmen is overleden vóór 1757, ten hoogste 52 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Getuige bij:
18-02-1694     huwelijk Oest Harmens (ovl. vóór 1704) en Hilke Peters (ovl. 1696) [zie 164,I]    [neef bruidegom]
23-03-1731     huwelijk Gerardus Willems en Pieterke Berents [zie 82,I]    [broer bruid]
10-05-1739     huwelijk Reint Berends (1707-1778) en Frauwe Aeijlckes (1717-1771) [zie 82,III]    [broer bruidegom]
23-08-1739     huwelijk Oest Berends (1714-1786) en Tietje Jans (±1718-vóór 1757) [zie 82,VI]    [broer bruidegom]
21-03-1744     huwelijk Jurjen Peters (geb. 1710) en Lizbet Berents (1720-1759) [zie 82,IX]    [broer bruid]
07-06-1748     huwelijk Jurjen Berents (geb. 1724) en Elsijn Cornelius (1730-na 1786) [zie 82,XI]    [broer bruidegom]
Harmen trouwde, 23 jaar oud, op 01-08-1728 in Nieuw-Beerta (HC) met Truida Willems, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Harmen en Truida waren de volgende getuigen aanwezig: Abel Aeijlkes [zie 166,IX] [aangetrouwde oom moederszijde bruidegom], Aefke Gramsbergen [moeder bruid], Vincent Gramsbergen [oom moederszijde bruid], Aaltien Gramsbergen, Peter Harms, Willem Jurjens [vader bruid], Peter Peters, Derk Tomes, Tjae Tonnis [zie 166,VII] [aangetrouwde tante moederszijde bruidegom], Wijpke Wijgmans [aangetrouwde tante moederszijde bruid], Gerardus Willems [zie 82,I] [broer bruid], Pieterke Beerents (ovl. na 1728) [zie 165] [grootmoeder vaderszijde bruidegom], Berent Harmens (1676-na 1748) [zie 82] [vader bruidegom], Ebel Reints (1694-na 1739) [zie 166,III] [oom moederszijde bruidegom], Jurjen Oesten (geb. 1694) [neef vaderszijde bruidegom], Haijtie Rimpts (geb. 1695) [aangetrouwde nicht vaderszijde bruidegom], Eja Tonnis (1700-na 1759) [zie 166,III] [aangetrouwde tante moederszijde bruidegom], Claes Reints (1702-vóór 1736) [zie 166,VII] [oom moederszijde bruidegom], Geert Reints (1705-vóór 1754) [zie 166,VIII] [oom moederszijde bruidegom], Reint Berends (1707-1778) [zie 82,III] [broer bruidegom], Riemke Reints (1707-1741) [zie 166,IX] [tante moederszijde bruidegom] en Wijpke Beerents (1709-1790) [zie 41] [zus bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Harmen en Truida: Huwelijk 01-08-1728 Nieuw-Beerta
Bruidegom Harmen Renken, van Kroonpolder
Bruid Truijda Willems, van Kroonpolder
Bron Kerkeboek Nieuw-Beerta 1669-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 310, folio 42v

Huwelijkscontract:
Fol.174 - 1 augustus 1728 - Kroonpolder - H.V.

Harm Renken en Truida Willems.

Brg.: Beerent Harms, vader(!); Reint Beerens, broer; Peterke Beerens, zuster; Wijpke Beerents, zuster; Ebel Reints en Eje Tonnis (ehel.), oom; Klaas Reints en Tia Tonnis (ehel.), oom; Geert Reints, oom; Abel Eielkes [=Abel Ailkes] en Riemke Reints (ehel.) tante; Jurjen Oesten en Hentie Riemts (ehel.), neef;

Br.: Willem Jurjens en Avien Gramsbergen, ouders; Gerardus Willems, broer; Fincent Gramsbergen, schoolmeester te Finsterwolde, en Wijpke Wijgmans (ehel.), oom; Derk Tomes en Aaltien Gramsbergen (ehel.), moei; Getuigen: Peter Peters en Peter Harms.
Truida is geboren in Kroonpolder, dochter van Willem Jurjens en Aefke Gramsbergen. Zij is gedoopt op 21-06-1706 in Nieuw-Beerta.
Notitie bij de geboorte van Truida: Doop 21-06-1706 Nieuw-Beerta
Dopeling Truijda
Geslacht v
Geboorteplaats Nieuw Beerta
Geboortedatum 18-06-1706
Vader Willem Jurjens
Moeder Aefje Gramsbergen
Bron Kerkeboek Nieuw-Beerta 1669-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 310, folio 23
Truida is overleden.
Getuige bij:
23-03-1731     huwelijk Gerardus Willems en Pieterke Berents [zie 82,I]    [zus bruidegom]
14-05-1731     huwelijk Geert Reints (1705-vóór 1754) en Aefke Wigbolts [zie 166,VIII]    [aangetrouwde nicht bruidegom]
10-05-1739     huwelijk Reint Berends (1707-1778) en Frauwe Aeijlckes (1717-1771) [zie 82,III]    [schoonzuster bruidegom]
23-08-1739     huwelijk Oest Berends (1714-1786) en Tietje Jans (±1718-vóór 1757) [zie 82,VI]    [schoonzuster bruidegom]
21-03-1744     huwelijk Jurjen Peters (geb. 1710) en Lizbet Berents (1720-1759) [zie 82,IX]    [schoonzuster bruid]
07-06-1748     huwelijk Jurjen Berents (geb. 1724) en Elsijn Cornelius (1730-na 1786) [zie 82,XI]    [schoonzuster bruidegom]
05-08-1759     huwelijk Pieter Wildricks (ovl. 1780) en Weija Ebels (geb. 1736)    [aangetrouwde nicht vaderszijde bruid]
III. Reint Berends, geboren op 07-05-1707 in Kroonpolder, Beersterhamrik, zoon van Berent Harmens (zie 82). Hij is gedoopt op 08-05-1707 in Nieuw Beerta.
Notitie bij de geboorte van Reint: Doop 08-05-1707 Nieuw-Beerta
Dopeling Reint
Geslacht m
Geboorteplaats Nieuw Beerta
Vader Berent Harmens
Moeder Epke Reints
Bron Kerkeboek Nieuw-Beerta 1669-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 310, folio 23
Reint is overleden, 71 jaar oud. Hij is begraven op 01-06-1778 in Zuidbroek.
Beroep:
Landbouwer en Ouderling
Getuige bij:
01-08-1728     huwelijk Harmen Berents Rencken (1705-vóór 1757) en Truida Willems (geb. 1706) [zie 82,II]    [broer bruidegom]
23-08-1739     huwelijk Oest Berends (1714-1786) en Tietje Jans (±1718-vóór 1757) [zie 82,VI]    [broer bruidegom]
23-01-1757     huwelijk Oest Berends (1714-1786) en Wobbechijn Pieters (geb. 1730) [zie 82,VI]    [broer bruidegom]
16-11-1760     huwelijk Jacobus Jans Smedes (1736-1814) en Jantjen Smits (1739-1776) [zie 40,I]    [oom moederszijde bruidegom]
20-06-1765     huwelijk Beerent Jans Smedes (1737-1808) en Imke Sickes (1743-1808) [zie 21]    [oom moederszijde bruidegom]
Reint trouwde, 32 jaar oud, op 10-05-1739 in Zuidbroek en Muntendam met Frauwe Aeijlckes, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Reint en Frauwe waren de volgende getuigen aanwezig: Abel Aeijlkes [zie 166,IX] [aangetrouwde oom moederszijde bruidegom], Peter Aijses, Aaffijn Ebels [nicht moederszijde bruidegom], Jan Pieters [zwager bruid], Gerardus Willems [zie 82,I] [zwager bruidegom], Berent Harmens (1676-na 1748) [zie 82] [vader bruidegom], Hayo Aijsses (geb. 1698) [zie 84,VI] [oom moederszijde bruid], Sicko Aijsses (1700-1759) [zie 42] [oom moederszijde bruid], Anna Nijs (geb. 1702) [zie 43] [aangetrouwde tante moederszijde bruid], Harmen Berents Rencken (1705-vóór 1757) [zie 82,II] [broer bruidegom], Truida Willems (geb. 1706) [zie 82,II] [schoonzuster bruidegom], Riemke Reints (1707-1741) [zie 166,IX] [tante moederszijde bruidegom], Oest Beerents (1708-vóór 1714) [zie 82,IV] [broer bruidegom], Wijpke Beerents (1709-1790) [zie 41] [zus bruidegom], Jan Jacobus Smedes (1712-1793) [zie 40] [zwager bruidegom], Geertje Aeijlckes (geb. 1714) [zus bruid], Klaas Berents (geb. 1718) [zie 82,VIII] [broer bruidegom], Lizbet Berents (1720-1759) [zie 82,IX] [zus bruidegom], Gebbina Ebels (geb. 1721) [nicht moederszijde bruidegom] en Jantjen Berents (geb. 1722) [zie 82,X] [zus bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Reint en Frauwe: Huwelijk 10-05-1739 Zuidbroek en Muntendam
Bruidegom Reint Berents, van Kroonpolder, Beersterhamrik
Bruid Fraue Aeijlkes, wonende te Zuidbroek
Bron Doop- en trouwboek Zuidbroek en Muntendam 1701-1741
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 585, folio 127

Huwelijkscontract: April 14, 1739, Noordbroek

Brg:

Berent Harms, vader;
Harm Renken en Geertruida Willems, broer en schoonzuster;
Gerardus Willems, oud-zwager;
Jan Smedes en Wijpke Reints, zwager en zuster;
Oest Berents, broer;
Klaas Berents, broer;
Elisabeth Berents, zuster;
Jantje Berents, zuster;
Abel Aijlkes en Riemke Reijnts, aangetrouwde oom en tante;
Af f ijn en Gebbina Ebels, nichten.

Br:
Jan Pieters en Geertje Aijlkes, zwager en zuster;
Rotger Reints, oom;
Sicko Aijsses en Anna Nies, oom en aangetrouwde tante;
Haijo Aijsses, oom; Pieter Aijsses, oom.
Frauwe is geboren in Uiterburen, dochter van Aelko Reints en Lijsbeth Aeisses (zie 84,II). Zij is gedoopt op 19-12-1717 in Zuidbroek en Muntendam.
Notitie bij de geboorte van Frauwe: Doop 19-12-1717 Zuidbroek en Muntendam
Dopeling Frauwe
Geslacht o
Geboorteplaats Uiterbuiren
Geboortedatum 17-12-1717
Vader Aeijlcko Reints
Moeder Lijsbeth Aeisses
Bron Doop- en trouwboek Zuidbroek en Muntendam 1701-1741
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 585
Frauwe is overleden, 53 jaar oud. Zij is begraven op 17-05-1771 in Zuidbroek.
Notitie bij overlijden van Frauwe: Begraven 17-05-1771 Zuidbroek
Overledene Frauwe Aijlkes, gehuwd, nalatend 3 zonen en een dochter
Geslacht v
Relatie Reint Berents, ouderling
Bron Begraafboek Zuidbroek en Muntendam 1733-1814
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 589, folio 158
Getuige bij:
23-08-1739     huwelijk Oest Berends (1714-1786) en Tietje Jans (±1718-vóór 1757) [zie 82,VI]    [schoonzuster bruidegom]
16-11-1760     huwelijk Jacobus Jans Smedes (1736-1814) en Jantjen Smits (1739-1776) [zie 40,I]    [aangetrouwde tante moederszijde bruidegom]
20-06-1765     huwelijk Beerent Jans Smedes (1737-1808) en Imke Sickes (1743-1808) [zie 21]    [nicht vaderszijde bruid]
IV. Oest Beerents, zoon van Berent Harmens (zie 82). Hij is gedoopt op 01-06-1708 in Nieuw-Beerta.
Notitie bij de geboorte van Oest: Doop 01-06-1708 Nieuw-Beerta
Dopeling Oest
Geslacht m
Geboorteplaats Nieuw Beerta
Vader Berent Harms
Moeder Epke
Bron Kerkeboek Nieuw-Beerta 1669-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 310, folio 24
Oest is overleden vóór 24-06-1714, ten hoogste 6 jaar oud.
Getuige bij:
10-05-1739     huwelijk Reint Berends (1707-1778) en Frauwe Aeijlckes (1717-1771) [zie 82,III]    [broer bruidegom]
05-08-1759     huwelijk Pieter Wildricks (ovl. 1780) en Weija Ebels (geb. 1736)    [neef vaderszijde bruid]
10-04-1771     huwelijk Klaas Jans Smedes (1744-1818) en Saske Harms Ebbens (ovl. na 1818) [zie 40,V]    [oom moederszijde bruidegom]
V. Wijpke Beerents, geboren op 09-08-1709 in Kroonpolder (zie 41).
VI. Oest Berends, zoon van Berent Harmens (zie 82). Hij is gedoopt op 24-06-1714 in Nieuw Beerta.
Notitie bij de geboorte van Oest: Doop 24-06-1714 Nieuw-Beerta
Dopeling Oest
Geslacht m
Geboorteplaats Nieuw Beerta
Vader Beerent Harms
Moeder Epke Reints
Bron Kerkeboek Nieuw-Beerta 1669-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 310, folio 27
Oest is overleden op 13-01-1786 in Beerta, 71 jaar oud.
Beroep:
Brouwer en Diaken
Getuige bij:
21-03-1744     huwelijk Jurjen Peters (geb. 1710) en Lizbet Berents (1720-1759) [zie 82,IX]    [broer bruid]
12-11-1755     huwelijk Hindrik Harms en Wijpke Ebels (geb. 1729)    [neef vaderszijde bruid]
05-08-1759     huwelijk Pieter Wildricks (ovl. 1780) en Weija Ebels (geb. 1736)    [neef vaderszijde bruid]
16-11-1760     huwelijk Jacobus Jans Smedes (1736-1814) en Jantjen Smits (1739-1776) [zie 40,I]    [oom moederszijde bruidegom]
20-06-1765     huwelijk Beerent Jans Smedes (1737-1808) en Imke Sickes (1743-1808) [zie 21]    [oom moederszijde bruidegom]
Oest:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 23-08-1739 in Beerta met Tietje Jans, ongeveer 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Oest en Tietje waren de volgende getuigen aanwezig: Nomdo Carsiens, Aaffijn Ebels [nicht moederszijde bruidegom], Hindrik Freerks Gosselaar, Harm Gosselaar, Jan Harms [vader bruid], Tiakko Jans, Eefke Leuwes [moeder bruid], Fenje Luppes, Eltie Luppes, Jannes Meijer, Sebo Onnes, Eltje Philippus, Jannes Reinders, Haitje Rems, Reinder Renkes, Tjae Tonnis [zie 166,VII] [aangetrouwde tante moederszijde bruidegom], Gerardus Willems [zie 82,I] [zwager bruidegom], Aaffijn Wubbes, Berent Harmens (1676-na 1748) [zie 82] [vader bruidegom], Ebel Reints (1694-na 1739) [zie 166,III] [oom moederszijde bruidegom], Eja Tonnis (1700-na 1759) [zie 166,III] [aangetrouwde tante moederszijde bruidegom], Geert Reints (1705-vóór 1754) [zie 166,VIII] [oom moederszijde bruidegom], Harmen Berents Rencken (1705-vóór 1757) [zie 82,II] [broer bruidegom], Truida Willems (geb. 1706) [zie 82,II] [schoonzuster bruidegom], Reint Berends (1707-1778) [zie 82,III] [broer bruidegom], Wijpke Beerents (1709-1790) [zie 41] [zus bruidegom], Eelke Bartels Gosselaar (geb. 1711), Jan Jacobus Smedes (1712-1793) [zie 40] [zwager bruidegom], Frauwe Aeijlckes (1717-1771) [zie 82,III] [schoonzuster bruidegom], Klaas Berents (geb. 1718) [zie 82,VIII] [broer bruidegom], Wijbina Fredericus Beckeringh (1718-vóór 1754) [nicht moederszijde bruidegom], Gerardus Fredericus Beckeringh (±1719-1801) [neef moederszijde bruidegom], Lizbet Berents (1720-1759) [zie 82,IX] [zus bruidegom], Jantjen Berents (geb. 1722) [zie 82,X] [zus bruidegom], Tielke Jans (geb. ±1724) [zus bruid], Jurjen Berents (geb. 1724) [zie 82,XI] [broer bruidegom] en Eke Jans (geb. ±1726) [zus bruid].
Notitie bij het huwelijk van Oest en Tietje: Huwelijk 23-08-1739 Beerta
Bruidegom Oest Berentz
Bruid Teetje Jans
Bron Doop- en trouwboek Beerta 1730-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 30, folio 56

Huwelijkscontract Beerta: Fol.525 - 22 augustus 1739 - H.V.
Oests Berentz en Teetje Jans.

Brg.:
Berend Harms vader;
Harm Renkens en Truida Willems (ehel.), volle broeder en angetrouwde suster;
Reint Berentz en Frouwe Aeilkes (ehel.) broer;
Gerrit Willems, aangetrouwde broer;
Jan Smedes en Wijpke Berentz (ehel.), zuster;
Claas Berentz, broer; Lysebet Berentz,
Jantjen Berentz en Jurrien Berentz, zusters en broer;
Ebel Reintz en Eje Tonnis (ehel.), oom;
Geert Reintz en Aafke Wubbeltz (ehel.), oom;
Tja Tonnis, aangetrouwde moei;
Haitje Rems, aangetrouwde nicht;
Sebo Onnes en Fenje Luppes (ehel.), halve nicht;
studiosus Gerardus Bekkering en juffer Bina Bekkering [W.Bekkering], neef en nicht;
Aefjen Ebels, nicht;
Tiakko Jans en Eltie Luppes (ehel.), halve nicht;

Br.:
Jan Harms en Eefke Leuwes, vader en stiefmoeder;
Reinder Renkes, pr.vmd., over de bruid, en Jannes Meijer, vreemde voogd;
Tielke Jans, zuster; Eke Jans, zuster;
Hindrik Gosselaar en Eltje Philippus (ehel.) neef;
Harm Gosselaar en Eelke Gosselaar, neef en nicht;

Getuigen:
Jannes Reinders en Nomdo Carsiens.
Tietje is geboren omstreeks 1718, dochter van Jan Harms en Eefke Leuwes. Tietje is overleden vóór 23-01-1757, ten hoogste 39 jaar oud.
Getuige bij:
21-03-1744     huwelijk Jurjen Peters (geb. 1710) en Lizbet Berents (1720-1759) [zie 82,IX]    [schoonzuster bruid]
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 23-01-1757 in Beerta met Wobbechijn Pieters, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Oest en Wobbechijn waren de volgende getuigen aanwezig: Peter Aijses, Reind Berents, Hindrik Freerks Gosselaar, Steven Hillebrants, Haijke Hindriks, Peter Jans, Zwaantje Matthias [zie 84,I] [moeder bruid], Eefke Matthias [tante moederszijde bruid], Udo Meijer [aangetrouwde oom moederszijde bruid], Hindrik Onnes, Stijntje Pieters [zus bruid], Siertje Pieters [zus bruid], Wijpke Claassens (1670-1727) [zie 167] [grootmoeder moederszijde bruidegom], Ebel Reints (1694-na 1739) [zie 166,III] [oom moederszijde bruidegom], Hayo Aijsses (geb. 1698) [zie 84,VI] [oom vaderszijde bruid], Eja Tonnis (1700-na 1759) [zie 166,III] [aangetrouwde tante moederszijde bruidegom], Reint Berends (1707-1778) [zie 82,III] [broer bruidegom], Jan Jacobus Smedes (1712-1793) [zie 40] [zwager bruidegom], Elerus Hillenius (1723-vóór 1797) [aangetrouwde neef bruidegom], Jurjen Berents (geb. 1724) [zie 82,XI] [broer bruidegom], Tonnis Ebels (geb. 1727) [neef moederszijde bruidegom], Nies Sickes (1728-1780) [zie 42,II] [neef vaderszijde bruid], Aijsso Sikkes (geb. 1731) [zie 42,III] [neef vaderszijde bruid], Geertien Pieters (geb. 1733) [zus bruid], Geesien Pieters (1736-1778) [zus bruid], Albertjen Berents (1738-1806) [zie 42,II] [aangetrouwde nicht vaderszijde bruid], Hemke Sikkes (geb. 1740) [zie 42,VII] [nicht vaderszijde bruid] en Imke Sickes (1743-1808) [zie 21] [nicht vaderszijde bruid]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 23-01-1757 in Beerta.
Notitie bij het huwelijk van Oest en Wobbechijn: Huwelijk 23-01-1757 Beerta
Bruidegom Oest Berents
Bruid Wobbechijn Pieters
Bron Doop- en trouwboek Beerta 1730-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 30, folio 59v

Registratie 22-12-1756 Midwolda
met attestatie naar Beerta
Bruidegom Oest Berents, van Beerta
Bruid Wobbigjen Peters, van Midwolda
Bron Kerkeboek Midwolda 1596-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 294, folio 342

Huwelijkscontract: - fol.391 - 22 december 1756 - H.V.
Oest Berents, brouwer te Beerta en Wobbigjen Peters [Wobchijn Pieters] . Goederen ongemeen, winst en verlies half om half, kinderen gelijk, indien hij eerder overlijdt dan zij, krijgt zij een kindsdeel, omgekeerd krijgt hij 1000 gld.

Brg.: Reind Berents [Reijnd Berends], broer; Jan Smedes, zwager; Jurrien Berents [Jurjen Berents], broer en sibbevoogd over bruidegom’s kinderen; Ebel Reijnds [Ebel Reints] en Eja Tonnis (ehel.), oom; Hindrik Onnis [Hindrik Onnes], aangetrouwde oude zwager en principaal voormond; Hindrik Gorselaar [Hindrik Gosselaar], aangetrouwde oude zwager; Teunis Ebels [Tonnis Ebels] en Wijpke Claasens, neef en nicht; Helerus Helenius [Ellerus Hillenius], aangetrouwde neef;

Br.: Peter Aises [Pieter Aisses] en Swaantje Mattheas [Swaantje Matties], ouders; Geertje Peters [Geertjen Pieters, wed, Tonnis Tiddens], zuster en Peter Jans [Pieter Jans], haar bruidegom; Geesjen Peters [Geesjen Pieters], zuster; Stijntje Peters [Stijntje Pieters], zuster; Siertje Peters, zuster; Haije Aises [Haijo Aijsses], oom; Oede Meijjer [Udo Meier] en Eefke Mattheas [Eifke Matties] (ehel.), halve moeij; Neis Sikkes [Nies Sickes] en Albertje Berents (ehel.), neef; Aiso Sikkes, neef; Hemke Sikkes en Imke Sikkes, nichten; Reind Berents, aangetrouwde neef. Getuigen: Steven Hillebrand Oostinga en Haike Hindriks [Haijko Hindriks].
Wobbechijn is een dochter van Pieter Aeijsses (zie 84,I) en Zwaantje Matthias. Zij is gedoopt op 03-12-1730 in Midwolda. Wobbechijn is overleden.
Getuige bij:
16-05-1756     huwelijk Nies Sickes (1728-1780) en Albertjen Berents (1738-1806) [zie 42,II]    [nicht vaderszijde bruidegom]
05-08-1759     huwelijk Pieter Wildricks (ovl. 1780) en Weija Ebels (geb. 1736)    [aangetrouwde nicht vaderszijde bruid]
20-06-1765     huwelijk Beerent Jans Smedes (1737-1808) en Imke Sickes (1743-1808) [zie 21]    [nicht vaderszijde bruid]
VII. N.N. Berents, kind van Berent Harmens (zie 82). Hij of zij is gedoopt op 22-03-1716 in Nieuw-Beerta.
Notitie bij de geboorte van N.N.: Doop 22-03-1716 Nieuw-Beerta
Dopeling N.n.
Geslacht o
Geboorteplaats Nieuw Beerta
Vader Beerent Harmens
Moeder Epke Beerents
Bron Kerkeboek Nieuw-Beerta 1669-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 310, folio 29
N.N. is overleden.
VIII. Klaas Berents, zoon van Berent Harmens (zie 82). Hij is gedoopt op 21-07-1718 in Nieuw-Beerta.
Notitie bij de geboorte van Klaas: Doop 21-07-1718 Nieuw-Beerta
Dopeling Claas
Geslacht m
Geboorteplaats Nieuw Beerta
Vader Beerent Harmens
Moeder Epke Beerents
Bron Kerkeboek Nieuw-Beerta 1669-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 310, folio 31
Klaas is overleden.
Getuige bij:
10-05-1739     huwelijk Reint Berends (1707-1778) en Frauwe Aeijlckes (1717-1771) [zie 82,III]    [broer bruidegom]
23-08-1739     huwelijk Oest Berends (1714-1786) en Tietje Jans (±1718-vóór 1757) [zie 82,VI]    [broer bruidegom]
IX. Lizbet Berents, geboren in Kroonpolder, Groningen, dochter van Berent Harmens (zie 82). Zij is gedoopt op 18-08-1720 in Nieuw Beerta.
Notitie bij de geboorte van Lizbet: Doop 18-08-1720 Nieuw-Beerta
Dopeling Elijsabeth
Geslacht v
Geboorteplaats Nieuw Beerta
Vader Beerent Harmens
Moeder Reijnts
Opmerkingen moeder [Epke]
Bron Kerkeboek Nieuw-Beerta 1669-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 310, folio 32
Lizbet is overleden op 28-09-1759 in Kroonpolder, 39 jaar oud (oorzaak: moeder in de kraam gestorven).
Beroep:
Landbouwer en Ouderling
Getuige bij:
huwelijk Tjapke Poppens en Asalina Fredericus Beckeringh (1726-1773)    [nicht moederszijde bruid]
10-05-1739     huwelijk Reint Berends (1707-1778) en Frauwe Aeijlckes (1717-1771) [zie 82,III]    [zus bruidegom]
23-08-1739     huwelijk Oest Berends (1714-1786) en Tietje Jans (±1718-vóór 1757) [zie 82,VI]    [zus bruidegom]
24-05-1754     huwelijk Tonnis Ebels (geb. 1727) en Wijpke Claas (geb. 1731)    [nicht vaderszijde bruidegom]
Lizbet trouwde, 23 jaar oud, op 21-03-1744 in Nieuw Beerta HC met Jurjen Peters, 34 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Lizbet en Jurjen waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Aaldriks [aangetrouwde neef bruidegom], Nanne Geerts [aangetrouwde neef moederszijde bruid], Derk Geerts, Lisabeth Jans, Ludewe Jans, Eeuwke Jans, Bettje Peters [zus bruidegom], Hanno Peters [broer bruidegom], Wendel Poppes, Tiapko Poppes [neef bruidegom], Pieter Poppes [neef bruidegom], Pieter Roelofs, Gerardus Willems [zie 82,I] [zwager bruid], Berent Harmens (1676-na 1748) [zie 82] [vader bruid], Haijtie Rimpts (geb. 1695) [aangetrouwde nicht vaderszijde bruid], Geert Reints (1705-vóór 1754) [zie 166,VIII] [oom moederszijde bruid], Harmen Berents Rencken (1705-vóór 1757) [zie 82,II] [broer bruid], Truida Willems (geb. 1706) [zie 82,II] [schoonzuster bruid], Wijpke Beerents (1709-1790) [zie 41] [zus bruid], Jan Jacobus Smedes (1712-1793) [zie 40] [zwager bruid], Oest Berends (1714-1786) [zie 82,VI] [broer bruid], Tietje Jans (±1718-vóór 1757) [zie 82,VI] [schoonzuster bruid], Gebbina Ebels (geb. 1721) [nicht moederszijde bruid], Jantjen Berents (geb. 1722) [zie 82,X] [zus bruid], Jurjen Berents (geb. 1724) [zie 82,XI] [broer bruid], Jan Lammerts (geb. 1725), Reijnt Ebels (geb. 1726) [neef moederszijde bruid], Tonnis Ebels (geb. 1727) [neef moederszijde bruid] en Epke Ebels (geb. 1733) [neef moederszijde bruid].
Notitie bij het huwelijk van Lizbet en Jurjen: Elisabeth trouwde met Jurjen Peters, zoon van Peter Peters en Wendele Hannes, op 21-02-1744 in Nieuw-Beerta. (Jurjen Peters werd geboren in 1710 in Kroonpolder, gedoopt op 28-02-1710 in Nieuw-Beerta en overleed circa 1770.)


Notes for Jurjen Peters:
From 1740 to 1765 Jurjen used two farms in the Kroonpolder (BBB 185, 186B).
Occupation: Landbouwer (Farmer)3152
More About Jurjen Peters and Elisabeth Renken:
Marriage: Abt. March 1744, Nieuw Beerta, Groningen3153
Marriage contract: March 21, 1744, Nieuw Beerta3153
Huwelijksnotities:

get: brg:
Bettje Pieters, wed. van Poppe Tiapkens, zuster;
Hanno Pieters en Ettje Andries broeder en schoonzuster;
Jan Aaldrik en Wendel Poppes aangetrouwde neef en nicht;
Tiapko Poppes en Pieter Poppes, neven;
Derk Geerts en Eeuwke Jans aangetrouwde neef en nicht;
Lysabeth Jans, wed. van Lammert Hanssen, nicht;
Jan Lammerts, neef;
Luidewa Jans, huisvrouw van pastoe Beckering, nicht;
Pieter Roelofs, neef.

get. br:
Berent Harmens, vader;
Harmen Renken en Trijntje Willems, broeder en schoonzuster;
Gerardus Willems, oud zwager;
Jan Smeedes en Wijpke Berents, zwager en zuster;
Oest Berent en Teetje Jans, broeder en schoonzuster;
Jantje Berents, zuster;
Jurjen Berents, broeder;
Hoijte Rimpt, wed. van Jurjen Oesten, aangetrouwde nicht;
Geert Reijnts, oom;
Nanno Geerts en Gebina Ebels, aangetrouwde neef en nicht;
Reint Ebels, Tonnis Ebels, Epke Ebels, neven.
Jurjen is geboren in Kroonpolder, zoon van Peter Peters en Wendele Hannes. Hij is gedoopt op 28-02-1710 in Nieuw Beerta.
Notitie bij de geboorte van Jurjen: oop 28-02-1710 Nieuw-Beerta

Kind Jurrien
Geslacht m
Geboorteplaats Nieuw Beerta

Vader Peter Peters
Moeder Wendele Hannes

Bron Kerkeboek Nieuw-Beerta 1669-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 310
Jurjen is overleden.
Getuige bij:
24-05-1754     huwelijk Tonnis Ebels (geb. 1727) en Wijpke Claas (geb. 1731)    [aangetrouwde neef vaderszijde bruidegom]
X. Jantjen Berents, dochter van Berent Harmens (zie 82). Zij is gedoopt op 01-11-1722 in Nieuw Beerta.
Notitie bij de geboorte van Jantjen: Doop 01-11-1722 Nieuw-Beerta

Kind Jantien
Geslacht v
Geboorteplaats Nieuw Beerta

Vader Beerent Harmens
Moeder Epke Reijnts

Bron Kerkeboek Nieuw-Beerta 1669-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 310
Overleden: vóór 1756
Jantjen is overleden.
Getuige bij:
10-05-1739     huwelijk Reint Berends (1707-1778) en Frauwe Aeijlckes (1717-1771) [zie 82,III]    [zus bruidegom]
23-08-1739     huwelijk Oest Berends (1714-1786) en Tietje Jans (±1718-vóór 1757) [zie 82,VI]    [zus bruidegom]
21-03-1744     huwelijk Jurjen Peters (geb. 1710) en Lizbet Berents (1720-1759) [zie 82,IX]    [zus bruid]
Jantjen trouwde, 25 jaar oud, op 22-09-1748 in Meeden met Hindericus Luitjens Bouman, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jantjen en Hindericus: Huwelijk 22-09-1748 Meeden

Bruidegom Hindrikus Luitjens Bouman, van Meeden

Bruid Jantje Berends, van de Kroonpolder

Bron Doop- en trouwboek Meeden 1644-1800
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 273, folio 213

Brg:
Jan Luitjens Bouman, broer;
Roelf Eltjes en Anje Luitjens, halve zwager en halve zuster;
Tonnis Luitjens en Aaltje Alberts, half broer en schoonzuster;
J. Placius en Hilligje Euwen, oom en aangetrouwde tante.

Br: Berend Harms, vader;
Harm Renken en Truida Willems, broer en schoonzuster;
Reind Berents en Frouwe Ailkes, broer en schoonzuster;
Jan Smedes en Wijpke Berends, zwager en zuster;
Oest Berends en Tietje Jans, broer en schoonzuster;
Jurjen Pieters en Elisabeth Berents, zwager en zuster;
Jurjen Berends en Elsijn Cornelis , broer en schoonzuster
Hij is gedoopt op 22-09-1720 in Meeden.
Notitie bij de geboorte van Hindericus: Doop 22-09-1720 Meeden

Kind Hindericus Georgius
Geslacht o

Vader Luitjen Tonnijs
Moeder Christina Placius

Bron Doop- en trouwboek Meeden 1644-1800
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 273
Hindericus is overleden.
XI. Jurjen Berents, zoon van Berent Harmens (zie 82). Hij is gedoopt op 12-11-1724 in Nieuw Beerta.
Notitie bij de geboorte van Jurjen: Doop 12-11-1724 Nieuw-Beerta
Dopeling ..urjen
Geslacht m
Geboorteplaats Nieuw Beerta
Vader Beerent Harmens
Moeder Epke Reijnts
Opmerkingen naam dopeling deels onleesbaar
Bron Kerkeboek Nieuw-Beerta 1669-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 310, folio 36
Jurjen is overleden.
Beroep:
Landbouwer
Toelichting:
Nieuw Beerta 05-03-1752
Na belijdenis aangenomen
Jurjen Beerents
Getuige bij:
23-08-1739     huwelijk Oest Berends (1714-1786) en Tietje Jans (±1718-vóór 1757) [zie 82,VI]    [broer bruidegom]
21-03-1744     huwelijk Jurjen Peters (geb. 1710) en Lizbet Berents (1720-1759) [zie 82,IX]    [broer bruid]
24-05-1754     huwelijk Tonnis Ebels (geb. 1727) en Wijpke Claas (geb. 1731)    [neef vaderszijde bruidegom]
12-11-1755     huwelijk Hindrik Harms en Wijpke Ebels (geb. 1729)    [neef vaderszijde bruid]
23-01-1757     huwelijk Oest Berends (1714-1786) en Wobbechijn Pieters (geb. 1730) [zie 82,VI]    [broer bruidegom]
05-08-1759     huwelijk Pieter Wildricks (ovl. 1780) en Weija Ebels (geb. 1736)    [neef vaderszijde bruid]
26-09-1759     huwelijk Gerardus Fredericus Beckeringh (±1719-1801) en Hemmegien Jans Brons    [neef moederszijde bruidegom]
10-04-1771     huwelijk Klaas Jans Smedes (1744-1818) en Saske Harms Ebbens (ovl. na 1818) [zie 40,V]    [oom moederszijde bruidegom]
05-12-1781     huwelijk Jacobus Jans Smedes (1736-1814) en Ettje Borggers (geb. 1751) [zie 40,I]    [oom moederszijde bruidegom]
Jurjen trouwde, 23 jaar oud, op 07-06-1748 in Nieuw-Beerta (HC) met Elsijn Cornelius, 18 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jurjen en Elsijn waren de volgende getuigen aanwezig: Christina Cornelius [zus bruid], Bouwe Hindriks [stiefmoeder bruid], Gerardus Willems [zie 82,I] [zwager bruidegom], Cornelius Jans (geb. 1697) [vader bruid], Harmen Berents Rencken (1705-vóór 1757) [zie 82,II] [broer bruidegom] en Truida Willems (geb. 1706) [zie 82,II] [schoonzuster bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Jurjen en Elsijn: Huwelijksnotities:

Nieuw-Beerta 07-06-1748 Jurjen Berents en Elsijn Cornelius
Jurjen Beerents x Elsien Cornelius HC: 07-06-1748 R.A. V ff

Brg:


Beerent Harms, vader;
Harm Renken en Truida Willems, broer en schoonzuster;
Gerardus Willems, zwager; Reint Beerents en Frouwe Aeilkes, broer en schoonzuster;
Jan Smedes en Wijpke Beerents, zwager en zuster;
Oest Beerents en Tietje Jans, broer en schoonzuster;
Jurjen Pieters en Elijsabeth Beerents, zwager en zuster;
Jantjen Beerents, zuster;
Ebel Reints en Eje Tonnis, oom en aangetrouwde tante;
Geert Reints, oom;
Abel Aeilkes, aangetrouwde oom;
Ludeke Jans, weduwe van dominee F. Beckeringh, aangetrouwde tante;
dominee G. Bekeringh, Reint Beckering, Jan Beckeringh, volle neven;
Jurjen Melles en Wijpke Beckeringh, aangetrouwde neef en nicht;
Elijsabeth Beckeringh, nicht;
Nanne Geerts en Gebbinna Ebels, aangetrouwde neef en nicht;
Tonnis en Wijpke Ebels, neef en nicht;
Wijpke Klaasens, neef;
Oest Jurjens en Alberdina Jans, Rimpt Jurjens en Jantje Jurjens, neefs kinderen.

Br:
Cornelius Jans en Bouwe Hindriks, vader en stiefmoeder;
Christina Cornelius, zuster;
Hindrik Jacobs, principaal voormond en halve oom en Hebe Renkens, halve aangetrouwde tante;
Jan Hindriks vreemde voogd en oud oom en Ubbe Haikens, aangetrouwde oud tante;
Anna Elijsabeth Burents, halve oud tante;
Tjake Jans, halve neef van bruidegoms vader en aangetrouwde volle neef van bruids moeder nevens zijn vrouw Eltje Luppes, volle nicht;
Jacob Jans, neef van moederszijde;
Klaas Cornelius, halve neef en Trijnje Cornelius halve nicht.
Elsijn is geboren in Beersterhoogen, dochter van Cornelius Jans en Etjen Jakobs. Zij is gedoopt op 05-02-1730 in Nieuw Beerta. Elsijn is overleden na 1786 in Nieuw Beerta, minstens 56 jaar oud.
Toelichting:
Nieuw Beerta 05-09-1756
Op belijdenis aangenomen
Elsjen Cornelius huisvrouw van Jurjen Beerents
Getuige bij:
24-05-1754     huwelijk Tonnis Ebels (geb. 1727) en Wijpke Claas (geb. 1731)    [aangetrouwde nicht vaderszijde bruidegom]
26-09-1759     huwelijk Gerardus Fredericus Beckeringh (±1719-1801) en Hemmegien Jans Brons    [aangetrouwde nicht moederszijde bruidegom]
XII. Ebel Beerents, zoon van Berent Harmens (zie 82). Hij is gedoopt op 18-05-1728.
Notitie bij de geboorte van Ebel: Doop 18-05-1727 Nieuw-Beerta
Dopeling Ebel
Geslacht m
Geboorteplaats Nieuw Beerta
Vader Beerent Harmens
Moeder Epke Reijnts
Bron Kerkeboek Nieuw-Beerta 1669-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 310, folio 38
Ebel is overleden.
84 Aeijsso Sickens, geboren in Beerta.
Toelichting:
Beerta 01-07-1681
Met attestatie van andere plaetsen zijn tot ons gecoomen
Die E. Aijsse Sickens en diens suster, Moeder Sickens met attestatie van de ouderlingen van Finserwoldt
Getuige bij:
09-04-1686     huwelijk Haycko Fockes en Menste Sickens [zie 168,III]    [broer bruid]
30-10-1712     huwelijk Aelko Reints (ovl. 1738) en Lijsbeth Aeisses (±1687-±1725) [zie 84,II]    [vader bruid]
26-08-1753     huwelijk Tammo Reints en Geertje Sickes (1726-1769) [zie 42,I]    [grootvader vaderszijde bruid]
15-07-1778     huwelijk Focko Cornelius (geb. 1756) en Anna Tammes (geb. 1759)    [overgrootvader moederszijde bruid]
Hij trouwde op 25-04-1686 in Finsterwolde met Geertjen Haijes. Bij het burgerlijk huwelijk van Aeijsso en Geertjen waren de volgende getuigen aanwezig: Epko Ebbels, Eppe Edskes [zie 336,I] [tante vaderszijde bruidegom], Thomas Harmens [zie 342,II] [oom moederszijde bruid], Roelof Jacobs, Hanno Jurjens [neef vaderszijde bruidegom], Hayo Pieters [zie 170] [vader bruid], Aeijclko Pieters [zie 340,II] [oom vaderszijde bruid], Menste Sickens [zie 168,III] [zus bruidegom], Luicken Sijses, Mentko Wijpkens, Edsko Tiaerts (ovl. 1685) [zie 168,II] [zwager bruidegom], Moeder Sickens (ovl. 1731) [zie 168,II] [zus bruidegom] en Imke Aeyssens (1632-na 1693) [zie 169] [moeder bruidegom]. Het kerkelijk huwelijk tussen Geertjen en Aeijsso vond plaats op 02-05-1686 in Beerta.
Notitie bij het huwelijk van Aeijsso en Geertjen: Huwelijk 25-04-1686 Finsterwolde
met attestatie van

Bruidegom Aijsse Sickes

Bruid Geertje

Bron Kerkeboek Finsterwolde 1662-1705
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 76, folio 37v

Registratie 02-05-1686 Beerta
Bruidegom Aiso Sickens, van Beerta
Bruid Geertjen Haijes, van Midwolda
Bron Kerkeboek Beerta 1671-1730
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 29, folio 94

Huwelijkscontract: - fol.211 - 9 april 1686 - H.V.

Brg.: Imke Aeijssens, moeder; Edzko Tjaerts en Moeder Sickens] (ehel.), zuster; Menste Sickens, zuster; Hanne Jurjens, voormond; Eppe Edzkes, moei; Roelof Jacobs;

Br.: Haijo Peters, vader; Thomas Harmens, voormond en oom; Aeijclko Peters en Luicken Sijses, ooms; Getuigen: Epko Ebbels en Mentko Wijpkens.

Huwelijkscontract: April 9, 1686, Midwolda, Groningen
85 Geertjen Haijes, geboren in Midwolda. Geertjen is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Aeijsses, geboren in Midwolda, zoon van Aeijsso Sickens (zie 84). Pieter is overleden.
Getuige bij:
25-08-1724     huwelijk Heero Jemmes en Imke Aijsses (geb. 1696) [zie 84,V]    [broer bruid]
26-12-1725     huwelijk Sicko Aijsses (1700-1759) en Anna Nijs (geb. 1702) [zie 43]    [broer bruidegom]
Pieter trouwde op 13-11-1729 in Oostwold met Zwaantje Matthias.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Zwaantje: Huwelijk 13-11-1729 Oostwold
Bruidegom Pieter Aijses, van Midwolda
Bruid Swaantje Matthias, van Midwolda
Bron Doop- en trouwboek Oostwold 1728-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 361, folio 67

9. 4.1765 Pieter Aeises 23.11:4
3. 7.1743 Pieter Aeises kint 9.13:7
26. 4.1776 Swaantie Matthieus wed: Pieter Aijsses 26.17:4
Zwaantje is geboren in Midwolda, dochter van Matthias Tiddes. Zwaantje is overleden.
Getuige bij:
26-08-1753     huwelijk Tammo Reints en Geertje Sickes (1726-1769) [zie 42,I]    [aangetrouwde tante vaderszijde bruid]
16-05-1756     huwelijk Nies Sickes (1728-1780) en Albertjen Berents (1738-1806) [zie 42,II]    [aangetrouwde tante vaderszijde bruidegom]
23-01-1757     huwelijk Oest Berends (1714-1786) en Wobbechijn Pieters (geb. 1730) [zie 82,VI]    [moeder bruid]
II. Lijsbeth Aeisses, geboren omstreeks 1687 in Midwolda, dochter van Aeijsso Sickens (zie 84). Lijsbeth is overleden omstreeks 1725, ongeveer 38 jaar oud.
Getuige bij:
25-08-1724     huwelijk Heero Jemmes en Imke Aijsses (geb. 1696) [zie 84,V]    [zus bruid]
Lijsbeth trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 30-10-1712 in Zuidbroek en Muntendam met Aelko Reints. Bij het burgerlijk huwelijk van Lijsbeth en Aelko waren de volgende getuigen aanwezig: Berendt Aeijelckes [oom vaderszijde bruidegom], Geert Cornelis, Jacobjen Elzes [zie 170,II] [aangetrouwde tante moederszijde bruid], Aaltje Fockes, Anna Fockes, Aeijlko Fokkes, Willem Fokkes, Hinderik Geerts, Herman Haijes [zie 170,II] [oom moederszijde bruid], Sicco Haikes, Focco Haikes, Sijntke Heuwes, Eltje Hommes, Aeijsso Sickens [zie 84] [vader bruid], Geurt Wijpkens, Moeder Sickens (ovl. 1731) [zie 168,II] [tante vaderszijde bruid], Imke Aijsses (geb. 1696) [zie 84,V] [zus bruid] en Sicko Aijsses (1700-1759) [zie 42] [broer bruid].
Notitie bij het huwelijk van Lijsbeth en Aelko: Huwelijk 30-10-1712 Zuidbroek en Muntendam
Bruidegom Aeijlcko Reints, wonende te Zuidbroek
Bruid Lijsbeth Aeisses, wonende te Midwolda
Bron Doop- en trouwboek Zuidbroek en Muntendam 1701-1741
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 585, folio 120

Brg.: Berent Aijelkes, oom; Willem Fokkes en Aijelke Fokkes, neven; Eltje Hommes, Sijntke Heuwes en Anna Fockes (ehel.), aangehuwde neven en nicht; Berent Jans en Weje Geerts (ehel.), nicht; Jan Geerts en Biwe Cornelis (ehel.), neef; Rotger Geerts en Jantjen Heeres (ehel.), neef;

Br.: Aisso Sickens, vader; Sicco Aisses, broer; Imke Aises, zuster; Moeder Sickes, moei; Herman Haijes en Jacobjen Elzes (ehel.), oom; Sicco Haikes en Focco Haikes, neven; Tiadduwe Edskes en Ette Edskes, nichten; Aite Aijelkes en Meindertjen Derks (ehel.), oude neef; Jan Sierts en Moeder Remkes (ehel.), oude
nicht; Hinderik Geerts, aangehuwde oude neef; Getuigen: Geurt Wijpkens en Geert Cornelis.
Aelko is geboren in Zuidbroek, zoon van Reint Aeijlckes en Froucke Rotgers. Aelko is overleden. Hij is begraven op 10-11-1738 in Zuidbroek.
Notitie bij overlijden van Aelko: Begraven 10-11-1738 Zuidbroek
Overledene Ailko Reints
Geslacht m
Bron Begraafboek Zuidbroek en Muntendam 1733-1814
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 589, folio 24
Getuige bij:
25-08-1724     huwelijk Heero Jemmes en Imke Aijsses (geb. 1696) [zie 84,V]    [zwager bruid]
12-02-1777     huwelijk Hindrik Jans Smedes (1752-1828) en Frouwke Aeijsses Boelmans (1758-vóór 1816) [zie 40,VIII]
III. Siertje Aeijsses, dochter van Aeijsso Sickens (zie 84). Zij is gedoopt op 27-01-1689 in Midwolda.
Notitie bij de geboorte van Siertje: Doop 27-01-1689 Midwolda
Dopeling Siertje
Geslacht o
Vader Aijsso Sickens
Moeder Geertjen
Bron Kerkeboek Midwolda 1596-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 294
Siertje is overleden vóór 1703, ten hoogste 14 jaar oud.
IV. Sicko Aeijsses, zoon van Aeijsso Sickens (zie 84). Hij is gedoopt op 09-08-1691 in Midwolda.
Notitie bij de geboorte van Sicko: Doop 09-08-1691 Midwolda
Dopeling Sicko
Geslacht o
Vader Aeijsso Sickens
Moeder Geertjen
Bron Kerkeboek Midwolda 1596-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 294
Sicko is overleden vóór 1693, ten hoogste 2 jaar oud.
Getuige bij:
25-08-1724     huwelijk Heero Jemmes en Imke Aijsses (geb. 1696) [zie 84,V]    [broer bruid]
V. Imke Aijsses, dochter van Aeijsso Sickens (zie 84). Zij is gedoopt op 09-02-1696 in Midwolda.
Notitie bij de geboorte van Imke: Doop 09-02-1696 Midwolda

Dopeling Imke
Geslacht o

Vader Aisse Sikkes
Moeder Geertien

Bron Kerkeboek Midwolda 1596-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 294
Imke is overleden.
Beroep:
Landbouwer
Getuige bij:
30-10-1712     huwelijk Aelko Reints (ovl. 1738) en Lijsbeth Aeisses (±1687-±1725) [zie 84,II]    [zus bruid]
26-12-1725     huwelijk Sicko Aijsses (1700-1759) en Anna Nijs (geb. 1702) [zie 43]    [zus bruidegom]
26-08-1753     huwelijk Tammo Reints en Geertje Sickes (1726-1769) [zie 42,I]    [tante vaderszijde bruid]
Imke trouwde, 28 jaar oud, op 25-08-1724 in Midwolda, met Heero Jemmes. Bij het burgerlijk huwelijk van Imke en Heero waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Aeijsses [zie 84,I] [broer bruid], Eeke Harmannus, Jan Hermans, Wigbolt Hindricks, Cornelis Jans, Swaantje Jans, Trijntje Jemmes, Grietje Melles, Bartholt Onnes, Reinder Renkes, Jan Scheltes, Stintien Tiddens, Aelko Reints (ovl. 1738) [zie 84,II] [zwager bruid], Lijsbeth Aeisses (±1687-±1725) [zie 84,II] [zus bruid], Sicko Aeijsses (1691-vóór 1693) [zie 84,IV] [broer bruid], Hayo Aijsses (geb. 1698) [zie 84,VI] [broer bruid] en Sicko Aijsses (1700-1759) [zie 42] [broer bruid].
Notitie bij het huwelijk van Imke en Heero: Huwelijkscontract: - fol.425 - 25 augsutus 1724 – H.V.
Heero Jemmes en Imke Aises [Imcke Aijssens]. Goederen ongemeen, winst en verlies half om half, kinderen gelijk, indien hij eerder overlijdt dan zij, krijgt zij 2000 gld., omgekeerd krijgt hij 1000 gld.

Brg.:
Jan Hermans [Jan Harms], zwager;
Cornelis Jans en Trijntjen Jemmes (ehel.), zuster;
Wigbolt Hindriks en Eeke Hermanni [Eke Harmannus] (ehel.), halve moeij;
Bartholt Onnes en Grietje Melles (ehel.), nicht; Jan Scheltes en Swaantje Jans (ehel.), halve neef;
Reinder Renkes en Stijntje Tiddes [Stintien Tiddens] (ehel.), halve nicht;

Br.:
Aijelke Reints [Aeijlko Reints] en Lisabet Aises [Lijssebet Aijssens] (ehel.), zuster;
Sicco Aises [Sicko Aijses]. Haijo Aises en Peter Aises [Pieter Aijsses] als broers.
Jacobjen Edzes, aangetrouwde moeij;
Jan Hermans en Tjadduwe Edskes [Tiaduwe Edzkens] (ehel.),
Hans Berents,
Jan Hindriks en Ubbe Haikens (ehel.),
Peter Haikens, Herman Haikens [Harmen Haijkens], Jacob Alberts en Tiadduwe Haikens [Tiadwe Haijkens] en Antje Haikes [Antije Haijkens], neven en nichten.

Getuigen: Geurt Wijpkens en Hinderic Sibes [Hindrik Sijbes]
Heero is overleden.
Getuige bij:
25-03-1717     huwelijk Hermannus Aeijsens en Maria Pauwlus Passermans
26-12-1725     huwelijk Sicko Aijsses (1700-1759) en Anna Nijs (geb. 1702) [zie 43]    [zwager bruidegom]
VI. Hayo Aijsses, zoon van Aeijsso Sickens (zie 84). Hij is gedoopt op 03-04-1698 in Midwolda.
Notitie bij de geboorte van Hayo: Doop 03-04-1698 Midwolda

Dopeling Haijo
Geslacht o

Vader Aisso Sikkens
Moeder Geertie

Bron Kerkeboek Midwolda 1596-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 294
Hayo is overleden.
Getuige bij:
25-08-1724     huwelijk Heero Jemmes en Imke Aijsses (geb. 1696) [zie 84,V]    [broer bruid]
26-12-1725     huwelijk Sicko Aijsses (1700-1759) en Anna Nijs (geb. 1702) [zie 43]    [broer bruidegom]
10-05-1739     huwelijk Reint Berends (1707-1778) en Frauwe Aeijlckes (1717-1771) [zie 82,III]    [oom moederszijde bruid]
26-08-1753     huwelijk Tammo Reints en Geertje Sickes (1726-1769) [zie 42,I]    [oom vaderszijde bruid]
16-05-1756     huwelijk Nies Sickes (1728-1780) en Albertjen Berents (1738-1806) [zie 42,II]    [oom vaderszijde bruidegom]
23-01-1757     huwelijk Oest Berends (1714-1786) en Wobbechijn Pieters (geb. 1730) [zie 82,VI]    [oom vaderszijde bruid]
VII. Sicko Aijsses, geboren in 1700 in Midwolda (zie 42).
VIII. Siertje Aijsses, dochter van Aeijsso Sickens (zie 84). Zij is gedoopt op 01-01-1703 in Midwolda.
Notitie bij de geboorte van Siertje: Doop 27-01-1689 Midwolda

Dopeling Siertje
Geslacht o

Vader Aijsso Sickens
Moeder Geertjen

Bron Kerkeboek Midwolda 1596-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 294
Siertje is overleden.
86 Nijs Hindrix. Hij is gedoopt op 02-08-1665 in Scheemda.
Notitie bij de geboorte van Nijs: Doop 02-08-1665 Scheemda

Dopeling Nies
Geslacht o

Vader Hindrick Nies
Moeder Geeske

Bron Doop- en trouwboek Scheemda 1641-1762
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 405

30 juli 1724 Nijs Hindricks wed., haar zoon (LH)
Nijs is overleden.
Toelichting:
03-09-1706
Nieuwe ledematen waren in de Eexta
Geeske Alberts, met getuigenisse van Slochteren
Gelijk ook in de Scheemda
Aike Hindriks wonende bij Nijs Hindriks
Cijke Luirens beijde van Groningen, met attest
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 13-01-1694 in Scheemda met de 27-jarige Hemke Jacobs Boekholt. Bij het burgerlijk huwelijk van Nijs en Hemke waren de volgende getuigen aanwezig: N.N. Claas, Harmen Jacobs, Grietie Jans [zie 346,II] [tante moederszijde bruidegom], Meint Jacobs Boekholt (geb. 1668) [zie 174,III] [broer bruid], Antje Jacobs Boekholt (geb. 1670) [zie 174,IV] [zus bruid], Harm Jacobs Boekholt (1675-vóór 1719) [zie 174,V] [broer bruid] en Jacob Wilkes (geb. 1678) [zie 174,IV] [zwager bruid].
Notitie bij het huwelijk van Nijs en Hemke: Registratie 30-12-1694 Scheemda
te Scheemda gehuwd
Bruidegom Nies Hindrix, te Scheemda
Bruid Hemke Jacobs, te Scheemda
Bron Doop- en trouwboek Scheemda 1641-1762
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 405, folio 107

29-12-1694 HC Scheemda

Bruidegom:
Grietie Jans, wed. Claas Ubbes en zoon Claas Ubbes, moeij,
Sicko Hindricks, Peter Jacobs, Aaltien Egberts en Jan Egberts neven en nichten.

Bruid:
Meijnt Jacobs, Jacob Wilkes en Antie Jacobs, Harmen Jacobs broeders zwager en zuster,
Jacob Hansen neef.
87 Hemke Jacobs Boekholt. Zij is gedoopt op 10-12-1666 in Winschoten.
Notitie bij de geboorte van Hemke: Doop 10-12-1666 Winschoten

Dopeling Hemke
Geslacht o

Vader Jacob Aerjens
Moeder Meiske

Bron Doop- en trouwboek Winschoten 1646-1732
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 546
Hemke is overleden, 60 jaar oud. Zij is begraven op 20-02-1727 in Scheemda.
Notitie bij overlijden van Hemke: 20 febr. 1727 Nies Henderks weduw [zie ook GDW 3326] 13 16 1
Toelichting:
03-12-1686
Nieuwe communicanten door des Heeren segen onse gemeijnte toegevoegt, waren in de Scheemda
Trijntje Alders weduwe van Jurjen Peters
Geertjen Luitjes dienende met Derck Jacobs
Hemke Jacobs, met de Pastor in de Scheemda
Haijke Eltjes j.d. met attestatie van Siddebuiren
Johan Holtgrave van Linen uit het Graefschap Tekelenburg met attestatie
Getuige bij:
11-04-1723     huwelijk Pieter Egberts en Geesjen Nijs (geb. 1700) [zie 86,III]    [moeder bruid]
26-12-1725     huwelijk Sicko Aijsses (1700-1759) en Anna Nijs (geb. 1702) [zie 43]    [moeder bruid]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geesjen Nijs, dochter van Nijs Hindrix (zie 86). Zij is gedoopt op 05-01-1696 in Scheemda.
Notitie bij de geboorte van Geesjen: Doop 05-01-1696 Scheemda

Dopeling ...jen
Geslacht o

Vader Nijs Hindricks
Moeder Hemke Ja...
Geesjen is overleden vóór 18-03-1700, ten hoogste 4 jaar oud.
II. Hindrik Nijs, zoon van Nijs Hindrix (zie 86). Hij is gedoopt op 05-09-1697 in Scheemda.
Notitie bij de geboorte van Hindrik: Doop 05-09-1697 Scheemda

Dopeling Hindrick
Geslacht o

Vader Nies Hindricks
Moeder Hemke Jacobs

Bron Doop- en trouwboek Scheemda 1641-1762
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 405
Hindrik is overleden vóór 24-02-1704, ten hoogste 6 jaar oud.
Getuige bij:
11-04-1723     huwelijk Pieter Egberts en Geesjen Nijs (geb. 1700) [zie 86,III]    [broer bruid]
III. Geesjen Nijs, dochter van Nijs Hindrix (zie 86). Zij is gedoopt op 18-03-1700 in Scheemda.
Notitie bij de geboorte van Geesjen: Doop 18-03-1700 Scheemda

Dopeling Geesjen
Geslacht o

Vader Nijs Hindricks
Moeder Hemke Jacobs Boekholt

Bron Doop- en trouwboek Scheemda 1641-1762
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 405
Geesjen is overleden. Geesjen trouwde, 23 jaar oud, op 11-04-1723 in Scheemda met Pieter Egberts. Bij het burgerlijk huwelijk van Geesjen en Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Meints Boekholt [neef moederszijde bruid], Hilje Derks [schoonzuster bruidegom], Jacob Eghberts [broer bruidegom], Tonje Hindriks [aangetrouwde neef moederszijde bruid], Enneke Jacobs [nicht moederszijde bruid], Lijsbeth Jacobs [tante moederszijde bruidegom], Meindert Jans [aangetrouwde oom moederszijde bruidegom], Jan Meinders [neef moederszijde bruidegom], Pieter Meinders [neef moederszijde bruidegom], Frouwke Ubbes [aangetrouwde nicht moederszijde bruid], Hemke Jacobs Boekholt (1666-1727) [zie 87] [moeder bruid], Jan Eghberts (geb. 1692) [broer bruidegom], Meiske Jacobs (geb. 1695) [nicht moederszijde bruid], Hindrik Nijs (1697-vóór 1704) [zie 86,II] [broer bruid] en Anna Nijs (geb. 1702) [zie 43] [zus bruid].
Notitie bij het huwelijk van Geesjen en Pieter: Huwelijk 11-04-1723 Scheemda
Bruidegom Pieter Egberts, te Scheemda
Bruid Geesijn D’Nijs, te Scheemda
Bron Doop- en trouwboek Scheemda 1641-1762
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 405, folio 118v

Huwelijkscontract Nijs, Geesje R.A. V z 18.03.1723 Egberts, Pieter

Bruidegom:

Jan Eghbers en Hilje Derks, Jacob Eghbers, broers en aangetrouwde zuster,
Meindert Jans en Lijsbet Jacobs, aangetrouwde oom en moei,
Jan en Pieter Meinders, neven.

Bruid:
Hemke Jacobs Boekholt, moeder,
Anna Nijs en Hindrik Nijs, zuster en broer,
Jacob Meints en Frouke Ubbes, Tonjes Hindriks en Meiske Jacobs, Enneke Jacobs, neven en nichten.
Pieter is een zoon van Egbert Jans en Weije Jacobs. Pieter is overleden. Pieter trouwde later op 12-07-1739 in Scheemda met Frouwke Dries.
Getuige bij:
26-12-1725     huwelijk Sicko Aijsses (1700-1759) en Anna Nijs (geb. 1702) [zie 43]    [zwager bruid]
26-08-1753     huwelijk Tammo Reints en Geertje Sickes (1726-1769) [zie 42,I]    [aangetrouwde oom moederszijde bruid]
IV. Anna Nijs, geboren op 05-06-1702 in Scheemda (zie 43).
V. Hindrik Nijs, dochter van Nijs Hindrix (zie 86). Zij is gedoopt op 24-02-1704 in Scheemda.
Notitie bij de geboorte van Hindrik: Doop 24-02-1704 Scheemda

Dopeling Hindrik
Geslacht m
Geboorteplaats Scheemda

Vader Nies Hindriks
Moeder Hemke Jacobs

Bron Doop- en trouwboek Scheemda 1641-1762
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 405, folio 38v
Hindrik is overleden.
VI. Jacob Nijs, zoon van Nijs Hindrix (zie 86). Hij is gedoopt op 06-08-1706 in Scheemda.
Notitie bij de geboorte van Jacob: Doop 06-08-1706 Scheemda

Dopeling Jacob
Geslacht m
Geboorteplaats Scheemda

Vader Nijs Hindriks
Moeder Hemke Jacobs

Opmerkingen overleden

Bron Doop- en trouwboek Scheemda 1641-1762
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 405, folio 40
Jacob is overleden.
VII. Stintie Nijs, dochter van Nijs Hindrix (zie 86). Zij is gedoopt op 19-01-1710.
Notitie bij de geboorte van Stintie: Doop 19-01-1710 Scheemda

Dopeling Stintie
Geslacht v
Geboorteplaats Scheemda

Vader Nijs Hindriks
Moeder Hemke Jacobs

Bron Doop- en trouwboek Scheemda 1641-1762
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 405, folio 42
Stintie is overleden.
VIII. Hemichien Nijs, dochter van Nijs Hindrix (zie 86). Zij is gedoopt op 12-07-1711 in Scheemda.
Notitie bij de geboorte van Hemichien: Doop 12-07-1711 Scheemda

Dopeling Hemichien
Geslacht v
Geboorteplaats Scheemda

Vader Nijs Hindriks
Moeder Hemke Jacobs

Bron Doop- en trouwboek Scheemda 1641-1762
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 405, folio 42v
Hemichien is overleden.
88 Eggerick Harms Watermann. Eggerick is overleden.
Notitie bij overlijden van Eggerick: Overledene:
Helperij Kim Waterman
Geslacht:
Man
Leeftijd:
5 jaar
Vader:
Harm Hannes Waterman
Moeder:
Dieverke Helperij Kim
Gebeurtenis:
Overlijden
Datum:
zondag 11 april 1819
Documenttype:
BS Overlijden
Erfgoedinstelling:
Groninger Archieven
Plaats instelling:
Groningen
Collectiegebied:
Groningen
Documentnummer:
18
Registratiedatum:
13 april 1819
Plaats:
Bierum
AkteSoort:
normaal
Beroep:
Kirchaelterster zu Weener
Hij trouwde met
89 Grietje Jansen.
Kind uit dit huwelijk:
I. Harmen Eggericks Waterman, geboren op 09-08-1710 in Weener (zie 44).
90 Hayke Didden, geboren omstreeks 1662 in Bunde (Oost Friesland). Hayke is overleden op 07-07-1712 in Bunde (Oost Friesland), ongeveer 50 jaar oud.
Beroep:
Landwirt, Hofbesitser und Siehlrichter zu Bunde
Hij trouwde met
91 Ida Geerts, geboren omstreeks 1662. Ida is overleden op 06-04-1737, ongeveer 75 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Didde Sybels Haykens, zoon van Hayke Didden (zie 90).
II. Stijntje Haijkes Didden, zoon van Hayke Didden (zie 90). Stijntje is overleden.
III. Didde Heijkens Didden, zoon van Hayke Didden (zie 90). Didde is overleden.
IV. N. Didden, zoon van Hayke Didden (zie 90). N. is overleden.
V. Elske Didden, dochter van Hayke Didden (zie 90). Elske is overleden.
VI. Geerd Haykens Didden, zoon van Hayke Didden (zie 90).
VII. Foske Haijkens Didden, dochter van Hayke Didden (zie 90). Foske is overleden.
VIII. Trijntje Haijkens Didden, geboren op 17-11-1694 in Bunde (Oost Friesland) (zie 45).
94 Willem Jans, geboren in ’t Kloosterland. Willem is overleden.
Hij trouwde op 09-10-1718 in Bellingwolde met Geessijn Hinderks.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Geessijn: Huwelijk 09-10-1718 Bellingwolde

Bruidegom Willem Jans, van ’t Kloosterland

Bruid Geessijn Hinders, van Vlagtwedde

Bron Register van aantekeningen Bellingwolde 1692-1758
Collectie DTB (toegang 732)
Inventarisnummer 1049, folio 16
95 Geessijn Hinderks, geboren in Vlagtwedde. Geessijn is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Wubke Willems, gedoopt op 22-01-1719 in Bellingwolde (zie 47).
II. Antje Willems, dochter van Willem Jans (zie 94). Zij is gedoopt op 11-04-1721 in Bellingwolde.
Notitie bij de geboorte van Antje: Doop 11-04-1721 Bellingwolde

Kind Antje
Geslacht o

Vader Willem Jans
Moeder Geessien Hinderks

Bron Register van aantekeningen Bellingwolde 1692-1758
Collectie DTB (toegang 732)
Inventarisnummer 1049
Antje is overleden.
III. Hinderkjen Willems, dochter van Willem Jans (zie 94). Zij is gedoopt op 11-04-1723 in Bellingwolde.
Notitie bij de geboorte van Hinderkjen: Doop 11-04-1723 Bellingwolde

Kind Hinderkjen
Geslacht o

Vader Willem Jans
Moeder Geessijn Hinderks

Bron Register van aantekeningen Bellingwolde 1692-1758
Collectie DTB (toegang 732)
Inventarisnummer 1049
Hinderkjen is overleden.
100 Albert Hendrix. Albert is overleden.
Kind van Albert uit onbekende relatie:
I. Pieter Alberts (zie 50).
102 Jan Abelis. Jan is overleden.
Kind van Jan uit onbekende relatie:
I. Wobbigjen Jans (zie 51).
120 Derk Willem Cloeck, geboren in 1679 in Arnhem. Derk is overleden vóór 13-03-1730, ten hoogste 51 jaar oud.
Beroep:
Burgemeester
Toelichting:
Huwelijksdispensatiën in Gelderland’) door R. WARTENA. (Vervolg van jaarboek X, blz. 205.) 1700-1725
H. 1700-11- 2. Derk Willem Cloeck en Anna Catharina Elisabeth van Vinceler, zuster en broederskinderen (L. 1701-4-1.)

Landdagsrecessen 1716
Lijst van Comparanten, Directeuren en Gecommitteerden ad causas op de Landdagen in 1716 te Nijmegen gehouden.
ordinaris verg. 29 april - 6 mei; 14 okt. - 2 nov. extra-ord. verg. 30 dec. 1716 - 6 jan. 1717
1 Comparanten 2 Directeuren 3 Gecommitteerden ad causas
Kloeck (Cloeck), Derk Willem 1 2

OUD ARCHIEF VAN DE STAD HATTEM
1128. Brief aan Doesburg waarin wordt gevraagd de portie van de onder voogdij van het bestuur staande innocent geworden Anna C. van Vincelaer, weduwe van Derk Willem Cloeck, in de nalatenschap van Henrica Huygens, weduwe van P.R. van Vincelaer, aan het stadsbestuur over te maken, met antwoord van Doesburg, 1736, 3 stukken.
1224. Rekest van vaandrig Cloeck om voor zijn innocente moeder te zorgen, 1734, 1 stuk.
Hij trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 14-11-1700 in Rhenen met de 27-jarige Anna Catharina Elisabeth van Vinceler.
Notitie bij het huwelijk van Derk en Anna: Nederduits-gereformeerde gemeente te Rheden R.B.S. 1357
(Onder) TROUWBOEK, 1676-1768
14-11-1700 Den 14 november junxi op attestatie van Huissen, Derk Willem Cloick en Anna Christina Elisabet van Vinceler.

Rheden
Huwelijk Derk Willem Cloeck en Anna Christina E. Vinceler, van, 14-11-1700
Huwelijksdatum: 14-11-1700
Huwelijksplaats: Rheden
Kerkelijke gemeente: Rheden
Bruidegom/bruid:
Derk Willem Cloeck
Anna Christina E. Vinceler, van
Toegangsnummer: 0176 Retroacta Burgerlijke Stand
Inventarisnummer: 1357
Pagina: 19
Volgnummer op pagina: 8
121 Anna Catharina Elisabeth van Vinceler. Zij is gedoopt op 16-03-1673 in Arnhem [bron: Hervormd Dopen FS #30]. Anna is overleden na 1736, minstens 63 jaar oud.
Toelichting:
NL-HaNA, Graaff, van de, 2.21.074, inv.nr. ...
44 Kwitantie van Anna Christina Cloeck-van Vinceler wegens de teruggave van papieren betreffende het goed Hengelo, uitgeleend aan haar zuster Van Vinceler te Huissen.
1720 1 omslag
Oud nummer 36.

Huwelijksdispensatiën in Gelderland’) door R. WARTENA. (Vervolg van Jaarboek X, blz. 205.) 1700-1725
H. 1700-11- 2. Derk Willem Cloeck en Anna Catharina Elisabeth van Vinceler, zuster en
broederskinderen (L. 1701-4-1.)

13-03-1730 Zevenaar; Mr.Johan Müller en Hendrina Putting kopen obligatie van f.1000,- ten laste van Derk Vos d.d. 20 oktober 1667 onder verband van hofstede en wei onder Oud-Zevenaar, van Anna Christina van Vinceler, weduwe van burgemeester Derk Cloeck en zoon Joh. Steph. Cloeck te Huissen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Janna Geertruid Cloeck, geboren in 1703 in Hattem, dochter van Derk Willem Cloeck (zie 120). Janna is overleden.
II. Jan Steven Cloeck, zoon van Derk Willem Cloeck (zie 120). Hij is gedoopt op 25-10-1705 in Hattem.
Notitie bij de geboorte van Jan: Doopboek Hattem
Jan Steven; 25 10 1705
Cloeck, Theod. Wilh.; Vinckeler, Anna Cath. Elisabeth
Jan is overleden.
III. Derck Cloeck, zoon van Derk Willem Cloeck (zie 120). Hij is gedoopt op 01-07-1707 in Hattem. Derck is overleden.
IV. Jan Steven Cloeck, gedoopt op 25-10-1711 in Hattem (zie 60).
122 Johannes Straetman. Hij is gedoopt op 13-01-1678 in Apeldoorn [bron: Hervormd Dopen FS #16].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Apeldoorn
Doop , 13-01-1678
Doopdatum: 13-01-1678
Doopplaats: Apeldoorn
Kerkelijke gemeente: Apeldoorn
Toegangsnummer: 0176 Retroacta Burgerlijke Stand
Inventarisnummer: 42
Pagina: 12
Volgnummer op pagina: 1
Rol niet gespecificeerd:
Anna Koonincks
Johan Straatman
Johannes Straatman
Johannes is overleden in 01-1737, 58 jaar oud.
Beroep:
kornet en commandant van de jagt van den prince van Orange en Nassau" (Koning/stadhouder Willem III
Toelichting:
Vierdepart van het resterende vierdepart van het leengoed Ten Have, tot Noord Apeldoorn hiermee worden beleend Johan Straetman en Antonia Maria Verweij, egteluyden, 30 maart 1730.
Antonia Maria Verweij, weduwe van Johan Straetman, laet approberen de reciproque lijftugt, 22 jan. 1737 met wijlen haer man opgerigt, 24 jan. 1737. (Register Leenaktenboeken 1917, pag. 251)
Met potloot had de vorige eigenaar van het leenakteboek bij Johan Straatman het "beroep fonteinier" erbij geschreven.

Anno 1731 den 23 september verkofft opgedraegen en getransporteert aan ende ten behoeve van Hr. Johan Straetman en Juffer Anthonija Verweij Ehel. en haeren Erven, en sulcx voor de summa van drie hondert en veertigh gld. vrij gelt alles brederen inholt der originelen opdragt quo relatio. Registr. den 17 november 1731. (Staten Archief, Kwartier Veluwe, inv. nr. 150, Protocollen van bezwaar 1675-1733, buurtschap Noord Apeldoorn, fol. 12)
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 09-04-1702 in Amerongen met de ongeveer 27-jarige Anthonia Maria Verwey.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Anthonia: Trouwboek Amerongen
STRAETMAN Jan, j.m. won. ’t Loo, en Anthonia Maria Verweij, won. Amerongen,
tr. 9-4-1702, met att. van Apeldoorn.
123 Anthonia Maria Verwey, geboren omstreeks 1675. Anthonia is overleden op 04-06-1746 in Apeldoorn, ongeveer 71 jaar oud. Zij is begraven op 08-06-1746 in Apeldoorn [bron: Hervormd Begraven FS #481].
Toelichting:
Op 5-1-1739 krijgt Anthonia Verweij transport na overdracht van een herengoed Hoogh Berghuijs. (Herengoederen op de Veluwe, deel 4 pag. 635)

Notariële akte U139a17 - 238 : Testament
downloaden pdfAkte Inventarisnummer U139a17, aktenummer 238
Aktedatum 28-12-1730
Aktesoort Testament
Notaris J. VAN DEN DOORSLAG ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Aletta van Cleef
Naam tweede partij: Cornelis van Cleeff
Beroep tweede partij: raad vroetschap Utrecht
Naam tweede partij: Willem van Cleeff
Beroep tweede partij: advocaet hove van Utrecht
Naam tweede partij: Cornelia Verwey
Woonplaats tweede partij: Eemnes
Naam tweede partij: Antonia Maria Verwey
Naam echtgenote tweede partij: geh. met Johan Straetman
Naam tweede partij: Willem Verwey
Beroep tweede partij: raad vroetschap Utrecht
Naam tweede partij: Henrick Vinck
Beroep tweede partij: predikant
Woonplaats tweede partij: Gorcum
Bijzonderheden: met voogdy- en executeurstelling op Cornelis van Cleeff
: en Willem Verwey
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Beatrix Straetman, dochter van Johannes Straetman (zie 122). Beatrix is overleden.
Toelichting:
1751 oktober 21 - (140) Verzoek van Beatrix Straatman, weduwe van Johan Suurmondt, Willem en Peter Suurmondt en Derk van der Hart om het Hof te machtigen kennis te nemen van het geschil met Johanna Hendrina van Brienen over de nalatenschappen van wijlen Johan Nicolaas en Hendrik Otters.
Verzoek toegestaan.(Bron: Handelingen en resoluties van de Staten van Gelre en Zutphen - Recessen van de ordinaris Landdagen in 1751 te Arnhem gehouden - Rekenkamer S 28, fo. 814-816)
Beatrix trouwde omstreeks 1745 met Jan Suermondt, ongeveer 34 jaar oud. Jan is een zoon van Peter Suermondt en Wijnanda Otters. Hij is gedoopt op 01-12-1711 in Wageningen [bron: Hervormd Dopen FS #49]. Jan is overleden vóór 06-04-1749, ten hoogste 37 jaar oud.
Beroep:
Luitenant der cavallerie
II. Cornelia Johanna Straetman, dochter van Johannes Straetman (zie 122). Zij is gedoopt op 21-10-1703 in Amerongen.. Cornelia is overleden.
Beroep:
Vaandrager onder ’t Regiment van Baron Villets liggende in Maastricht
Toelichting:
Codicil - toewyzing legaat aan Cornelia Johanna Straatman, nicht
Aktenummer: 172
Datum: 20-11-1724
Soort akte: Codicil
Notaris: W. VAN DAM
Samenvatting: toewyzing legaat aan Cornelia Johanna Straatman, nicht
Personen: Eerste Partij: Cornelia Verwey
Rol in akte: Eerste Partij
Voornaam: Cornelia
Achternaam: Verwey
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U175a001
Cornelia trouwde, 29 jaar oud, op 12-01-1733 in Vaassen met Carolus Jocobus Tracy, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Carolus: Voor dit huwelijk tussen "zuster en broederskinderen" werd 5 december 1732 dispensatie verleend. (Zie Jaarboek CBG, 1958, pag. 139.)

12 januari 1733
Carolus Jacobus Tracij, jm Vaandrager onder ’t Regiment van Baron Villets liggende in garnizoen te Maastricht en Cornelia Straetman, jd van ’t Loo, etc. confirm. Vaassen.
Carolus is een zoon van Johan Tracy en Johanna Straetman (zie 244,VI). Hij is gedoopt op 29-11-1705 in Den Haag.
Notitie bij de geboorte van Carolus: gedoopt Den Haag (Engelse Kerk) 29 november 1705, (Ned. Leeuw 1893, pag. 36), ouders Johan Tracy en Johanna Straetman

NL
29 Nov. 1705, Fraey Carolus Jacobus, zn. van John, and
Johanna Straetman, Witness: Mr. Jacob-Straetman and Mr. Dominicus de la Roche and Mrs. Catharin Henrietta Brinck, his wife.
Carolus is overleden.
Beroep:
Vaandrager onder ’t regiment van baron Villerts liggende in garnizoen te Maastricht.
Toelichting:
Voor dit huwelijk tussen "zuster en broederskinderen" werd 5 december 1732 dispensatie verleend. (Zie Jaarboek CBG, 1958, pag. 139.)
H. 1732-12- 5. Charles Tracy, zoon van Jean Tracy en Johahna Straatman, en Cornelia Straatman, dochter van Johan Straatman, zuster en broederskinderen. (L.1733-3-21).
III. Anna Wilhelmina Elisabeth Straetman, gedoopt op 07-12-1704 in Apeldoorn (zie 61).
IV. Wilhelmina Straetman, dochter van Johannes Straetman (zie 122). Zij is gedoopt op 07-12-1704 in Apeldoorn. Wilhelmina is overleden, 44 jaar oud. Zij is begraven op 18-11-1749 in Deventer. Wilhelmina trouwde, 29 jaar oud, op 28-04-1734 in Keulhorst met Lambertus Rouwendal, 24 jaar oud. Lambertus is een zoon van Volken Lambertsen van Rouwendal en Verritjesn Klaas Schoutus. Hij is gedoopt op 06-04-1710 in Baarn. Lambertus is overleden, 54 jaar oud. Hij is begraven op 24-10-1764 in Amerfoort.
Toelichting:
Rouwendal, Lambertus van
Datering: ..-8-1750
Achternaam: Rouwendal
Voornaam: Lambertus
Tussenvoegsels: van
Plaatsnaam: Amersfoort
Kerkelijke gezindte: Hervormd
Bijzonderheden: met attestatie van Deventer, pag. 111
Toegangsnummer: 0167 Hervormde Gemeente Amersfoort
Inventarisnummer: 74 Inzien
V. Maria Lowijsa Straetman, dochter van Johannes Straetman (zie 122). Zij is gedoopt op 06-08-1708 in Apeldoorn. Maria is overleden.
VI. Marcellis Straetman, zoon van Johannes Straetman (zie 122). Hij is gedoopt in 1711 in Apeldoorn. Bij de doop van Marcellis waren de volgende getuigen aanwezig: Adriana La Marq en Aleida van Wijk.
Notitie bij de geboorte van Marcellis: Apeldoorn
Doop , 00-00-1711
Doopdatum: 00-00-1711
Doopplaats: Apeldoorn
Kerkelijke gemeente: Apeldoorn
Toegangsnummer: 0176 Retroacta Burgerlijke Stand
Inventarisnummer: 42
Pagina: 91
Volgnummer op pagina: 1
Rol niet gespecificeerd:
Jan Straetman
Mariselis Straetman
Adriana Marq, la
Antonia Maria Verweij
Aleida Wijk, van
Marcellis is overleden, 76 of 77 jaar oud. Hij is begraven op 18-09-1788 in VOrden.
Notitie bij overlijden van Marcellis: Vorden

Begraven Marcellus Straatman, 18-09-1788
Overledene:
Marcellus Straatman
Kerkelijke gemeente:
Vorden
Kerkelijke gezindte:
Nederduits Gereformeerd
Begraven te:
Vorden
Begraafdatum:
18-09-1788
Volgnummer op pagina:
10
Pagina:
142
Toegangsnummer:
0176 Retroacta Burgerlijke stand
Inventarisnummer:
1612
Beroep:
Schout van Gerechtsbestuur Eemnes-Binnendijk Luitenant in het Regiment Cavallerie van Generaal Ginkel
Toelichting:
1752 oktober 7 werd Marcelis Straatman, burger van Zutphen, bekeurd wegens jagen op verboden tijd. (Bron: Archief Kroondomeinen in Gelderland, portefeuille XXVII, jaren 1750-1767 - CBG, Coll. Muschart, boekje 164, pag. 59)

Gerechtsbestuur Eemnes-Binnendijk, 1645-1810
82 Rekeningen van de schout en gadermeester van het re-ele en personele morgengeld, met hiaten
Datering 1723-1778
NB De rekeningen werden afgehoord en gesloten door burgemeester en gerecht en de Gecommitteerde Ge-erfden. De surplussen kwamen voor de helft aan het gerecht en voor de helft aan de Gecommitteerde Ge-erfden. Zie voor een meer volledige reeks het oud-archief van het waterschap Eemnes, inventarisnummer (Maris) 106. Enkele rekeningen zijn door de secretaris getekende afschriften op zegel.
01) Willem Verwey, 1723-1729
02) Marcellus Straetman, 1730
Omvang 1 omslag
Vindplaats Archief Eemland

Notariële akte U201a4 - 18 : Afstand
downloaden pdfAkte Inventarisnummer U201a4, aktenummer 18
Aktedatum 16-03-1751
Aktesoort Afstand
Notaris J. SMIT ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Marcelis Straatman
Beroep eerste partij: eerste lieutenant
Naam tweede partij: Petrus grave van Dönhoff
Beroep tweede partij: ritmeester titulair
Samenvatting inhoud akte: van de post van luitenant
Bijzonderheden: partyen liggen in garnizoen te Utrecht

Notariële akte U184a2 - 248 : Borgtocht
downloaden pdfAkte Inventarisnummer U184a2, aktenummer 248
Aktedatum 19-11-1732
Aktesoort Borgtocht
Notaris H. VAN DAM ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Willem Verwey
Beroep eerste partij: raed in de vroedschap van Utrecht
Naam eerste partij: Johan Straetman
Beroep eerste partij: cormet en commandant van de jagt van den
: prince van Orange en Nassau
Naam tweede partij: Jannetje Parvé
Samenvatting inhoud akte: voor Mariellus Straetman, zoon van Johan Straatman,
: als schout en gadermeester van
: Eemnes Binnendyks en Eemnes Buitendyks
Gerechtsbestuur Eemnes-Binnendijk, 1645-1810

82 Rekeningen van de schout en gadermeester van het re-ele en personele morgengeld, met hiaten
Datering 1723-1778
NB De rekeningen werden afgehoord en gesloten door burgemeester en gerecht en de Gecommitteerde Ge-erfden. De surplussen kwamen voor de helft aan het gerecht en voor de helft aan de Gecommitteerde Ge-erfden. Zie voor een meer volledige reeks het oud-archief van het waterschap Eemnes, inventarisnummer (Maris) 106. Enkele rekeningen zijn door de secretaris getekende afschriften op zegel.
01) Willem Verwey, 1723-1729
02) Marcellus Straetman, 1730
03) Hendrik Pannekoek namens zijn moeder J. Both, weduwe Alard P. 1737-1744
04) R. Camerbeecq namens A. Kerckhoff en J.E. Loogen, wed.J.C.v. Veeren, 1744-46
05) J. van Keiserswaart namens Mr. Carel van Coeverden, 1747-1754
06) Mr. Jan Both Hendriksen, 1774-1778
Omvang 1 omslag
Vindplaats Archief Eemland
Marcellis trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 25-12-1746 in Zutphen met Maria Haesenbroeck, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Marcellis en Maria: Huwelijk Maria Hasebroek en Marcelis Straatman, 25-12-1746
Huwelijksdatum: 25-12-1746
Huwelijksplaats: Zutphen
Kerkelijke gemeente: Zutphen
Bruidegom/bruid:
Maria Hasebroek
Marcelis Straatman
Getuigen e.a.: nn Ginkel, van
Toegangsnummer: 0176 Retroacta Burgerlijke stand
Inventarisnummer: 1912.18
Pagina: 131
Volgnummer op pagina: 10
Maria is geboren op 04-03-1723 in Zutphen, dochter van Herman Haesenbroeck en Beatrix Goiker.
Notitie bij de geboorte van Maria: Nederduits Gereformeerde Gemeente ZUTPHEN
05.03.1723 MARIA, kind van Harmen Haesebroek - Beatrix Goiker.
Predikant - L. le Brun.
Maria is overleden.
VII. Alletta Straetman, dochter van Johannes Straetman (zie 122). Zij is gedoopt op 16-03-1714 in Apeldoorn.
Notitie bij de geboorte van Alletta: Apeldoorn

Doop , 16-03-1714
Doopdatum:
16-03-1714
Doopplaats:
Apeldoorn
Kerkelijke gemeente:
Apeldoorn
Toegangsnummer:
0176 Retroacta Burgerlijke stand
Inventarisnummer:
42
Pagina:
106
Volgnummer op pagina:
3
Rol niet gespecificeerd:
nn Straatman
Aletta Straatman
Alletta is overleden.
124 Willem Douwes Dijkstra, geboren omstreeks 1665. Willem is overleden, ongeveer 66 jaar oud. Hij is begraven op 30-06-1731 in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Willem: ingeschrevene:Deijkstra, Willem
datum begrafenis:30-06-1731
begraafplaats:Karthuizer Kerkhof
bronverwijzing:DTB 1175, p.165vo en p.166
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10369697
op de kolk achter het koorenmeeters huijsje laat twee kinderen na
Hij ging in ondertrouw, ongeveer 23 jaar oud, op 20-03-1688 in Amsterdam met de ongeveer 23-jarige Machteltje Ros.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Machteltje: inschrijvingsdatum:20-03-1688
naam bruidegom:Dijkstra, Willen Douwesz
naam bruid:Rosz, Machteltje
bronverwijzing:DTB 516, p.521
opmerkingen:Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26430912
125 Machteltje Ros, geboren omstreeks 1665. Machteltje is overleden, ongeveer 71 jaar oud. Zij is begraven op 11-11-1736 in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Machteltje: ingeschrevene:Ros, Magteltje
ingeschrevene:Dijkstraa, Willem
datum begrafenis:11-11-1736
begraafplaats:Karthuizer Kerkhof
bronverwijzing:DTB 1176, p.108vo en p.109
relatieinformatie:Weduwe
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10380707
weduwe van wijlen willem dijkstra op de kolk achter het koorenmeeters huijsje laat twee kinderen na
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Willems Dijkstra, zoon van Willem Douwes Dijkstra (zie 124). Hij is gedoopt op 22-01-1690 in Amsterdam (Nieuwe Kerk).
Notitie bij de geboorte van Pieter: kind:, Pieter
doopdatum:22-01-1690
kerk:Nieuwe Kerk
godsdienst:Hervormd
vader:Dijkstra, Willem
moeder:Ros, Magteltje
bronverwijzing:DTB 46, p.4
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24637914
Pieter is overleden.
II. Anna Willems Dijkstra, dochter van Willem Douwes Dijkstra (zie 124). Zij is gedoopt op 02-12-1691 in Amsterdam (Nieuwe Kerk).
Notitie bij de geboorte van Anna: kind:, Anna
doopdatum:02-12-1691
kerk:Nieuwe Kerk
godsdienst:Hervormd
vader:Dijckstra, Willem
moeder:Ros, Machteltje
bronverwijzing:DTB 46, p.100
Doopregister: NL-SAA-24743389
Anna is overleden vóór 27-03-1695, ten hoogste 3 jaar oud.
III. Dominicus Willems Dijkstra, zoon van Willem Douwes Dijkstra (zie 124). Hij is gedoopt op 22-11-1693 in Amsterdam (Nieuwe Kerk).
Notitie bij de geboorte van Dominicus: kind:, Dominicus
doopdatum:22-11-1693
kerk:Nieuwe Kerk
godsdienst:Hervormd
vader:Dijckstra, Willem
moeder:Ros, Magteltje
bronverwijzing:DTB 46, p.197
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24261385
Dominicus is overleden vóór 15-02-1699, ten hoogste 5 jaar oud.
IV. Anna Willems Dijkstra, dochter van Willem Douwes Dijkstra (zie 124). Zij is gedoopt op 27-03-1695 in Amsterdam (Nieuwe Kerk).
Notitie bij de geboorte van Anna: kind:, Anna
doopdatum:27-03-1695
kerk:Nieuwe Kerk
godsdienst:Hervormd
vader:Dijkstra, Willem
moeder:Ras, Maghteltie
bronverwijzing:
DTB 46, p.252
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24537194
Anna is overleden, 70 jaar oud. Zij is begraven op 20-05-1765 in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Anna: ingeschrevene:Dijkstra, Anna
ingeschrevene:Simons, Arnoldus
datum begrafenis:20-05-1765
begraafplaats:Karthuizer Kerkhof
bronverwijzing:DTB 1181, p.21vo en p.22
relatieinformatie:Weduwe
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10425732
Anna ging in ondertrouw, 31 jaar oud, op 19-04-1726 in Amsterdam met Arent Sijmons.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Arent: inschrijvingsdatum:
19-04-1726
naam bruidegom:Sijmons, Arent
naam bruid:Dijkstra, Anna
bronverwijzing:DTB 565, p.4
opmerkingen:Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26147475
Arent is overleden.
V. Bautie Willems Dijkstra, dochter van Willem Douwes Dijkstra (zie 124). Zij is gedoopt op 16-06-1697 in Amsterdam (Nieuwe Kerk).
Notitie bij de geboorte van Bautie: kind:, Bautie
doopdatum:16-06-1697
kerk:Nieuwe Kerk
godsdienst:Hervormd
vader:Deijckstra, Willem
moeder:Ros, Magteltie
bronverwijzing:DTB 46, p.368
Doopregister: NL-SAA-24639368
Bautie is overleden vóór 15-06-1704, ten hoogste 6 jaar oud.
VI. Dominicus Willems Dijkstra, zoon van Willem Douwes Dijkstra (zie 124). Hij is gedoopt op 15-02-1699 in Amsterdam (Nieuwe Kerk).
Notitie bij de geboorte van Dominicus: kind:, Dominicus
doopdatum:15-02-1699
kerk:Nieuwe Kerk
godsdienst:Hervormd
vader:Dijxtra, Willem
moeder:Ros, Machieltje
bronverwijzing:DTB 46, p.459
Doopregister: NL-SAA-24476445
Dominicus is overleden. Dominicus ging in ondertrouw, 35 jaar oud, op 24-12-1734 in Amsterdam met Aaltje Harscamp.
Notitie bij het huwelijk van Dominicus en Aaltje: inschrijvingsdatum:24-12-1734
naam bruidegom:Dijkstra, Dominikus
naam bruid:Harscamp, Aaltje
bronverwijzing:DTB 576, p.404
opmerkingen:Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26068827
Aaltje is overleden.
VII. Arent Willems Dijkstra, gedoopt op 30-03-1701 in Amsterdam (zie 62).
VIII. Bauktje Willems Dijkstra, dochter van Willem Douwes Dijkstra (zie 124). Zij is gedoopt op 15-06-1704 in Amsterdam (Nieuwe Kerk).
Notitie bij de geboorte van Bauktje: kind:, Bauktje
doopdatum:15-06-1704
kerk:Nieuwe Kerk
godsdienst:Hervormd
vader:Dijkstrae, Willem
moeder:Ros, Machteltje
getuige:Vlasvatt, Adriaen
getuige:Correga, Cornelia
bronverwijzing:DTB 47, p.237(folio 119), nr.14
Doopregister: NL-SAA-24201489
Bauktje is overleden, 62 jaar oud. Zij is begraven op 18-10-1766 in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Bauktje: ingeschrevene:Dijkstraa, Baafie
ingeschrevene:[van der] Plas, Tijmen
datum begrafenis:18-10-1766
begraafplaats:Zuider Kerk
bronverwijzing:DTB 1097, p.11vo en p.12
relatieinformatie:Weduwe van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9391615
ten huize van jacob visser op de oosterkade
Bauktje ging in ondertrouw, 28 jaar oud, op 15-05-1733 in Amsterdam met Tijmen van der Plas.
Notitie bij het huwelijk van Bauktje en Tijmen: inschrijvingsdatum:15-05-1733
naam bruidegom:[van der] Plas, Tijmen
naam bruid:Dijkstra, Baafje
bronverwijzing:DTB 574, p.425
opmerkingen:Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26125695
Tijmen is overleden.

Generatie 8 (oudovergrootouders)