Hemsida

GENARPS MILJÖVÅRDSGRUPP


Välkommen till Genarps miljövårdsgrupps hemsidaOM GENARPS MILJÖVÅRDSGRUPP?

Genarp ligger som en grön oas i anslutning till slättlandskapet sydost Lund och öster om Malmö. Miljövårdsgruppen fungerar som en helt vanlig ideell förening, med styrelse och stadgar. Syftet är att föreningen skall vara ett forum för miljöengagemang i Genarp och på det viset påverka kommunen, och alla de som arbetar och bor i Genarp.

Föreningen är även en remissinstans för miljöfrågor som berör Genarp.

Miljövårdsgruppen i Genarp ordnar även vandringar i omgivningen och är ansvarig för Skåneleden mellan Sturup och Genarp. Förutom den interna verksamheten fungerar miljövårdsgruppen i Genarp också som en länk till utomstående miljöorganisationer.

Utdrag ur miljövårdsgruppens målsättning:

att verka för ett resursbevarande samhälle och utvecklandet av miljövänliga energikällor

att stimulera till naturstudier och naturkontakt

att skapa förståelse för det ekologiska samspelet och för naturvårdssträvanden


Vi vill därför bl. a

att föroreningen av mark vatten och luft radikalt minskas

att användningen av växt- och insektsgifter stoppas snarast möjligt

att granplantering i regionen stoppas och skogsbruket anpassas till naturvårdens och friluftslivets krav

att lövskogen som är den naturliga skogsvegetationen i Genarpsområdet bevaras och nyplanteras

att hagmarker, ängar och enefälader bevaras

att utdikning av våtmarker stoppas