Presentació


Mestra d'anglès de Primària (1999/00 - 2008/09) i professora associada a la UIB dels estudis de Mestre des del curs 2006/07 de les assignatures d'Anglès i la seva Didàctica, i des del curs 2009-10, de Bases Didàctiques i Disseny Curricular dels nous estudis de Grau d'Educació Infanitl a la Universitat de les Illes Balears, Seu Eivissa.WEB EN CONSTRUCCIÓ.
ENCARA NO TENC GENS CLARA L'ESTRUCTURA DEFINITIVA!