Prof. dr. Gheorghe Romanescu (ro)

explorator al lumii moderne

Născut în anul 1959, doctor în Geografie din anul 1994 şi beneficiar al multor specializări internaţionale, Prof. dr. Gheorghe Romanescu este şeful catedrei de Geografie fizică din cadrul Departamentului de Geografie a Facultatii de Geografie şi Geologie de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

A publicat 32 de cărţi şi cursuri universitare, 87 de articole în publicaţii de specialitate, 5 articole în ziare naţionale şi internaţionale, 5 recenzii.

A coordonat sau colaborat la 28 de contracte de cercetare şi a câştigat 2 burse individuale pe bază de dosar (grant).

A efectuat 7 expediţii ştiinţifice, pe toate continentele şi la toate latitudinile (din Laponia şi Labrador până în Ţara de Foc).

Domeniile sale de competenţă sunt: