Verklighetens fakta

Här nedan finns lite fakta och statistik över hjärtsjukdomar och transplantationer. Tyvärr är verkligheten så här hård:

 • 12 procent av Sveriges befolkning lider av hjärt- kärlsjukdomar.
 • 4–6 procent av Sveriges befolkning lider av hjärtsvikt, hjärtsvikt leder ibland till hjärttransplantation annars döden.
 • Hjärtsvikt är obotligt, enda sättet att bota är att få ett nytt hjärta. 
 • Hjärtinfarkt är den enskilt vanligaste dödsorsaken bland både kvinnor och män.10 procent av alla kvinnliga dödsfall och 13 procent av alla manliga dödsfall beror på hjärtinfarkt.
 • Varje år föds 1 000 barn med hjärtfel i Sverige.
 • Av de 1000 barn per år som födds med hjärtfel har 20-30 barn HLHS (hypoplastiskt vänsterkammar syndrom) per år. Dessa barn opereras om till ett enkammarhjärta.
 • Varje år genomförs omkring 600 organtransplantationer och 800 vävnadstransplantationer i Sverige.
 • De organ man idag transplanterar i Sverige är njurar, lever, hjärta, lungor, bukspottkörtel och i vissa fall tunntarm. 
 • De vävnader som transplanteras är hornhinnor, hjärtklaffar, hud och benvävnader. 
 • Av de cirka 100 000 personer som avlider varje år så kan få bli aktuella för organdonation, bara cirka 200-250. 
 • För att kunna donera organ måste dödsfallet ske på en intensivvårdsavdelning under pågående respiratorbehandling. 
 • Det finns ingen åldersgräns för att donera organ eller vävnader.
 • Varje år genomförs 20-40 hjärttransplantationer i Sverige. 
 • Omkring 20 procent dör i väntan på ett nytt hjärta.

Med vetenskapen om denna fakta så kan vi sänka eller höja viss statistisk om alla tar ställning i olika frågor kring donationsfrågan och om hjärt och kärlsjukdomar.


Fakta och statistik hittat på följande ställen:
http://www.hjart-lungfonden.se/Global/skrifter-rapporter/Hjartrapport/001-044_Hjärtrapporten_1_2010_72medel.pdf
http://www.hjart-lungfonden.se/HLF/Aktuellt/Allt-fler-vantar-pa-transplantation/
http://www.karolinska.se/KLARUT/Karolinska-Lar-Ut-Teman/larut-hjartsvikt/_/artiklar/Hjarttransplantation-/
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforhjartsjukvard/sokiriktlinjerna/isolerade,icke-komplexamedfodd
Underordnade sidor (1): Länkar
Comments