Föreläsning

Bloggen Ge livet nu kommer att fungera som en vanlig blogg och en loggbok för mitt projektarbete på gymnasiet. Mitt projektarbete kommer handla om om att sprida ut information om organdonation och hjärtsjukdomar och visa vilken skillnad det blir med en organdonation och visa hur viktigt det är att ALLA tar ställning.

En del information om när jag har föreläsningar och bilder från de kommer att läggas upp här på bloggen p.g.a. att jag har de som projektarbete.

Jag erbjuder alla som är intresserade att komma och föreläsa för dem. Jag föreläser för skolklasser, i kyrkor, för skolpersonal och för företag m.m.

Föreläsningen handlar om mitt liv från det att jag föddes med svårt hjärtfel tills dess att jag fick en hjärttransplantation och ett nytt liv. Jag kommer att berätta om hur mitt liv var innan transplantationen hur  mitt liv förändrades med en hjärttransplantation och hur det är att leva som transplanterad. Givetvis kommer jag ta upp vikten om hur viktigt det är att ta ställning i donationsfrågan.

Jag har fyra olika typer av föreläsningar att erbjuda, även en kombination av olika föreläsningar erbjuds ifall så önskas.

  • Vanlig föreläsning, tar ca 45-60 min. (Bäst för 10-30 åhörare) Jag berättar jag från min födelse hur det var till det att jag fick en hjärttransplantation och i slutet så svarar jag på frågor som åhörarna har. 

  • Diskussions föreläsningar, tar ca 60-90 min. (Bäst för skolklasser eller mellan 10-30 åhörare). Jag berättar mitt liv från början till hjärttransplantation (lite kortare än vanlig föreläsning) och sedan avslutar jag med en diskussions del då man diskuterar frågor kring organdonation och hjärtsjukdom. Även här finns det möjligheter till frågor. 

  • Uppträdande, tar ca 20-30 min (Bäst för skolklasser, i kyrkor och grupper över 30 åhörare) Jag berättar en kortversion om mitt liv från födelse till transplantation. Jag har en liten show på en scen. Är bäst om man kan vara i en aula eller liknande. (show kan strykas beroende på önskemål och tillfälle)

  • Informativ föreläsning, tar 60-90 min (Bäst för skolklasser eller 10-30 åhörare). Jag berättar om mitt liv, från början till hjärttransplantation plus att jag t.ex. lär ut hur både ett enkammarhjärta och ett vanligt hjärtat fungerar och hur en hjärttransplantation går till m.m. Den informativa biten går att ändra innehållet på beroende på vad som önskas. Men det ska vara något med hjärtsjukdom eller transplantation att göra.


Till alla typer av föreläsning behöver jag ha tillgång till en projektor.

Om ni är intresserade av att jag kommer och föreläser hos er så hör av er via mail eller telefon.

mail: vidde92@hotmail.com
tel: 070-6086886

Arvid Ståhlgren

Underordnade sidor (1): Bilder
Comments