Khatam Terjemahan

                                                     [Previous] [Next] [Home]

An-Nahl, dari ayat 21~30;  

21.  Mereka itu mati, bukan hidup dan mereka tidak tahu kenapakah mereka akan dibangkitkan.

22. Tuhan kamu, Tuhan yang satu, maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu, hati-hati mereka menolak dan mereka sombong.

23. Sebenarnya, bahawa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan  dan apa yang mereka nyatakan, sesungguhnya ia tidak suka kepada  orang-orang sombong.

24. Dan tetakala mereka ditanya; “apakah yang Tuhan kamu turunkan?” mereka jawab; “cerita-cerita orang-orang dahulu”.

25. Akhirnya mereka pikul beban-beban mereka dengan sempurna pada hari kiamat dan juga sebahagian dari beban-beban orang-orang yang mereka sesatkan dengan tidak berpengetahuan, sesungguhnya, jelek sekali apa yang mereka pikul.

26. Sesungguhnya telah menipu daya orang-orang yang dahulu dari mereka, maka Allah binasakan pendirian mereka dari dasar-dasar nya, yaitu runtuh bumbung atas mereka, dan datang kepada  mereka seksa dari  jurusan yang mereka tidak sadar.

27. Kemudian pada hari kiamat, Allah akan hinakan mereka sambil ia bertanya; “manakah sekutu-sekutu ku yang kamu memerangi kaum mukmin pada membela mereka ?” berkata orang-orang yang mempunyai ilmu; “sesungguhnya kehinaan pada hari ini dan kejahatan, mengenai orang-orang yang kafir”.

28. Yang diterima oleh melaikat, pada hal mereka mengenai diri-diri mereka, maka mereka menyuruh diri sambil berkata; “tidaklah ada kami kerjakan kejahatan”.  “ya ! sesungguhnya Allah tahu apa yang kamu kerjakan”.

29. “lantaran itu, masuklah ke pintu-pintu neraka  dengan keadaan kekal pada nya, maka sesungguhnya jeleklah tempat orang-orang yang sombong.

30. Dan ditanya kepada orang-orang yang berbakti; “apakah yang diturunkan oleh Tuhan kamu?” mereka jawab; “kebaikan”, bagi orang-orang yang berbuat baik didunia ini, ada ganjaran kebaikan, dan sesungguhnya negeri akhirat itu, lebih baik dan sebaik-baik negeri bagi orang-orang yang berbakti.

 

Sumber,
[] http://gelapgempita.blogspot.my/2016/02/surah16.html

Following twitter,
[] https://twitter.com/BrokerTanah/status/694350759844978688.
Comments