Het Al Eman Rehabilitation Instituut

Tot 1992 ontbraken opvang en faciliteiten voor gehandicapte kinderen in Jemen. Teneinde in dit tekort te voorzien, is het Al-Eman Rehabilitation Institute for special Education gestart. Het instituut staat ook wel bekend als The Charitable Association of the Friends of the Mentally Disabled (CAFMD).

 dr._eman_hashem_inqad  
                                             Dr. Eman Hashem Inqad  

Het Instituut is gevestigd in Sana’a en is opgericht door Dr. Eman Hashem Inqad, een in Europa en in Arabische landen opgeleide psychologe en psychotherapeute. Zij geniet veel aanzien bij de staf van het Instituut en bij de kinderen. Haar bijnaam is “Mother of the Disabled”.

Het Instituut geeft in dagopvang therapeutische hulp en onderwijs aan geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen. Er is een speciale afdeling voor dove kinderen en kinderen met hersenbeschadiging. De hulp bestaat uit het geven van therapie en onderwijs, en is erop gericht de kinderen in staat te stellen zo veel mogelijk zelfstandig te functioneren in de maatschappij en in het eigen onderhoud te voorzien. Ook wordt er steun en materiële hulp aan de ouders van de kinderen en aan wezen gegeven, en zijn er contacten met de Moeder Theresa organisatie in Sana’a.

Het instituut is door de jaren heen flink gegroeid: momenteel zijn er zo'n 1500 kinderen / jong volwassenen, en ruim 500 medewerkers. Zij zijn gehuisvest in 8 gebouwen. Ook is er onlangs in Zabid een vestiging geopend, waar ongeveer 250 kinderen komen.

De kinderen zijn ingedeeld in vijf groepen: ernstig geestelijk gehandicapten, gemiddeld geestelijk gehandicapten, licht geestelijk gehandicapten, kinderen met hersenbeschadiging, en dove kinderen. Met name de licht geestelijk gehandicapte kinderen en de dove kinderen krijgen naast therapeutische verzorging ook onderwijs. Zij nemen deel aan workshops houtbewerking, weven, naaien, tapijt knopen, tuinonderhoud, dierverzorging, auto onderhoud, schilderen.

Het Instituut heeft gemiddeld 70 meest vrouwelijke leraren in dienst. Omdat het Instituut slechts lage salarissen kan betalen, is het verloop hoog: elk jaar verlaten zo’n dertig leraren de school. Goed geschoolde professionele krachten zijn bijna niet te krijgen.

De inkomsten van het Instituut bestaan uit de maandelijkse ouderbijdragen, en uit giften van particulieren uit Jemen en daarbuiten. Het Instituut kampt bijna elk jaar met een exploitatie tekort.