Gehandicapt zijn in Jemen

Jemen is een islamitisch land gelegen op de zuidelijkste punt van het Arabisch schiereiland. Het telde in 2005 16 miljoen inwoners. Jemen is geen ontwikkelingsland, maar een groot deel van de bevolking  leeft in zeer armoedige omstandigheden. Daarbij is een groot percentage van de mensen analfabeet. 

doof_meisje_90.jpg

Ook al zijn er in Jemen onder meer door onvoldoende medische zorg bij geboorte en ongelukken relatief veel gehandicapte mensen, toch wordt gehandicapt zijn in Jemen veelal nog gezien als een schande en wordt het ervaren als een straf van God. Het hebben van een gehandicapt kind wordt zo veelal verborgen gehouden door het kind afgezonderd van de buitenwereld in huis te houden.

Hoewel langzaam, verandert deze algemene opvatting gelukkig. Steeds meer gehandicapte kinderen worden naar de overigens zeer beperkt aanwezige particuliere opvanginstituten gestuurd. Het Al Eman Rehabilitation Instituut is zo’n instituut.

In Jemen wordt op overheidsniveau weinig georganiseerd in de zorg gericht op gehandicapten. Particuliere initiatieven worden niet of nauwelijks gesubsidieerd. Deze instituten zijn daardoor aangewezen op ondersteuning door de Jemenitische bevolking of op hulp van buiten de landsgrenzen.

De World Health Organization (WHO), Oxfam, Care International en the International Committee of the Red Cross (ICRC) zijn vertegenwoordigd in Jemen. WHO en ICRC richten zich voornamelijk op publieke gezondheid in het algemeen, bijvoorbeeld inentingen en HIV hulp programma’s. Oxfam en Care International hebben programma’s met betrekking tot armoede bestrijding. Hulp speciaal voor gehandicapten heeft geen prioriteit. Veel Nederlandse organisaties die steun verlenen aan gehandicapten in het buitenland, zijn niet of nauwelijks werkzaam in Jemen.