Stichting Gehandicapt Kind Jemen

De Stichting Gehandicapt Kind Jemen is op 5 maart 1997 opgericht door vrijwilligers, die eerder als toerist Jemen hebben bezocht. Doel van de stichting is het bieden van steun aan het Al Eman Rehabilitation Instituut dat gevestigd is te Sana’a, Jemen. Dit Instituut biedt in Jemen therapeutische en psychologische hulp aan geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen van meestal minder kapitaalkrachtige ouders. De kinderen worden zoveel en zover mogelijk voorbereid op zelfredzaamheid in de Jemenitische samenleving. balk31.jpg

De Stichting steunt het Al Eman Rehabilitation Instituut op verschillende manieren. Voorbeelden uit het verleden zijn  het financieren van schoolmeubilair, fysiotherapiemateriaal, speelgoed, onderwijsmateriaal, handarbeidmateriaal, schoolbusjes, bijdragen in operaties van individuele kinderen, bijdrage in de onderhoudskosten van het schoolgebouw, het bemiddelen bij het vinden van fysiotherapeuten, etcetera. Tegenwoordig ligt de nadruk meer op scholing van de docenten.

De Stichting heeft zeer lage kosten. Dat is mogelijk doordat de bestuursleden hun werkzaamheden geheel onbezoldigd verrichten en alleen in  uitzonderlijke gevallen een vergoeding van onkosten krijgen. De Stichting staat ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Leiden, inschrijvingsnummer
S 169976. 

Subpagina''s (1): Nieuwsbrieven