മലയാളം മൊബൈല്‍ അപ്ലിക്കേഷന്‍സ്

malayalam mobile aplications

bhagavath geetha and holy quran and more നിര്‍മാണം:നന്ദകുമാര്‍ ഇളയത് സി പി, ചേടപ്പുറം, മൂതൂര്‍, വട്ടംകുളം, മലപ്പുറം, 679578  

മൊബൈല്‍:9847970248
SORRY FOR INCONVENIENCE 

PAGE URL CHANGED 

CLICK TO CONTINUE

  HERE

എല്ലാം ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം....

1) ഭഗവത് ഗീത

 2)ഗീതാര്‍ഥം

 3) ഖുര്‍ ആന്‍

 4) ജ്ഞാനപ്പാന

 5) കൃഷ്ണഗാഥ

 6) ഉപനിഷത്

 7) ലളിതാ സഹസ്രനാമം

 8) സൌന്ദര്യ ലഹരി

 9) മലയാളംനിഘണ്ഡു

10) ഐതരേയം 

@) കേരളപാണിനീയം

#) ചരകസംഹിത


 

11) mahabharatham 

12) rigvedam

13) samavedam

14) yajur vedam

15) manusmrithi

16) maha bhagavadam

മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍
# on mobile

 # ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം

 

പത്രങ്ങളിലൂടെ

# ദി ഹിന്ദു

# മലയാള മനോരമ

# മാധ്യമം

 

 # ഇവിടെകൂടെ വരൂ

 # ബന്ധപ്പെടുക

 ഇതാ ഇവിടെയും

എന്നെ കുറിച്ച അല്പം : മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ എടപ്പാളിനടുത്താണ് ജനനം 1979 ല്‍.  പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം എടപ്പാള്‍ ഗവണ്മെന്റെ സ്കൂളില്‍. പട്ടാമ്പി സംസ്കൃതകോളേജില്‍ മലയാളത്തില്‍ ബിരുദവും ബിരുദാന്തരവും. തുടര്‍ന്ന് അധ്യാപന യോഗ്യതയും നേടി ഇപ്പോള്‍ സ്വകാര്യകോളേജില്‍ അധ്യാപനത്തോടൊപ്പം ദ്രവിഡിയന്‍ സര്‍വകലാശാലയില്‍ ഗവേഷണവും ചെയ്യുന്നു.