Stamboom Broodbakker

Vanuit de jongste generatie is hier de stamboom van de familie Groen in de vrouwelijke tak Broodbakker opgebouwd. Iedere generatie heeft een eigen nummer met volgletter. Aanleiding

Edith Groen-Kreijtz 's moedersnaam was Broodbakker.
De Broodbakkers zijn te traceren tot ongeveer 1700 en komen oorspronkelijk van het voormalige eiland Schokland in de Zuiderzee, het tegenwoordige IJsselmeer. Veel informatie op internet over Schokland staat op de websites van Schokkervereniging en van Schokland. Op Wikipedia staat een overzichtelijke geschiedenis van dit mooie stukje Nederlandse geschiednis, een bezoek meer dan waard!
Door armoede gedreven is het gezin van Klaas Willems Broodbakker (1802-1881) begin februari 1842 van Schokland vertrokken om te gaan wonen en werken in de veenkolonie Veenhuizen in Drenthe, zij woonden toen in het Eerste Gesticht te Veenhuizen. Later is dit gezin naar Nieuwendam verhuisd, hun zoon Jan is in Veenhuizen geboren, dus er zit een druppel Drentse geschiedenis in Edith's voorgeslacht.

De vereniging Schokker Erf heeft in het verenigingsblad nr. 10 een stamboom Broodbakker gepubliceerd, deze hebben we verder uitgebouwd. (Klik op een afbeelding voor vergroting)Locatie buurtschap Emmeloord op Schokland.


  
Stamboom Broodbakker sinds 1700.

 

I Claes Albertsen (1698, Schokland) (bron)

Van Ada Spruijt Goossens ontving ik in mei 2011 een zeer uitgebreid overzicht met de genealogie van Claes Albertsen, gemaakt in oktober 2000 door (inmiddels overleden) Piet C.v.Dongen uit Amsterdam Zuidoost. Relevante informatie voor de stamboom Broodbakker uit Amstelveen moet nog door mij verwerkt worden.

Claes is gehuwd op Schokland op 25-7-1727 met Maria Jansen (1702, Schokland)

Hun kinderen, geboren op Schokland:
1. Anna Albertsen (30-12-1727 ged. RK-kerk Emmeloord/Schokland)
2. Jannes
Albertsen (10-01-1729., ged. idem)
3. Maria
Albertsen (14-12-1734, ged. idem)
4. Albert Claesen (tak met achternaam Broodbakker) ( 13-4-1735/ 3-12-1814 (Emmeloord/Schokland)) (zie II)
5. Willem
Albertsen (geb. 24-03-1738)
6. Albert Claesen (Klasen) (tak met achternaam Karel) (4-9-1747 (Schokland)/05-08 1788)

II : Albert Claessen (ged. 13-4-1735/ 3-12-1814 (Emmeloord/Schokland)),

Beroep: visser, omroeper 
Eerste huwelijk op 24-4-1768 op Schokland met Maria Gerrits (1737-1767?), en hertrouwde op 24-04-1768 in de RK-kerk op Emmeloord/Schokland met Greta/Margrita (Dircks/Theodorus) Been, ged. 20-11-1738/ verdronken 19-9-1772 (Emmeloord/Schokland),
dochter van Dirck Claessen (Been) weduwnaar van Maria Gerrits en van Joanna Dubbels.
Tweede huwelijk  in 1772(?) met  (geb. rond 1746, overleden ). Uit dit huwelijk wordt Anna Alberts Broodbakker geboren (28-6-1772/ 13-12-1825).

Informatie: Deze jongste Albert werd 4-9-1747 op Schokland geboren, en trouwde met Maria Dircks (Been), de jongste zuster van Greta Dircks (Been). De oudste Albert, Albert Claessen (Broodbakker) en Albert Claessen
(Karel) waren dus broers, en hun vrouwen Greta Dircks (Been) en Maria Dircks (Been) waren zusters (Bron: Schokker erf nr.10)
De nakomelingen van Albert Claessen werden Broodbakker genoemd na 1811 de officiële familienaam.
De nakomelingen van zijn jongste broer, ook een Albert, kregen later de familienaam Karel.

Kinderen:
1. Anna Alberts Broodbakker (28-04-1759)
2. Maria Alberts Broodbakker (26-11-1760)
3. Johanna Alberts Broodbakker (19-09-1762)
4. Anna Alberts Broodbakker (03-12-1764/13-12-1825)

5. Willem Alberts Claesen  Broodbakker (28-10-1768, Schokland)
6. Willem Alberts Broodbakker (ged. 27-11-1770/ 7-9-1846 (Emmeloord /Schokland)) (zie III)
7. Janna Broodbakker (28-06-1772)

III: Willem Alberts Broodbakker (ged. 27-11-1770/ 7-9-1846 (Emmeloord/Schokland)),

beroep: visser, broodbakker
gehuwd 4-3-1792 op Schokland met Catharina (Trijntien) Albertsen Konter (ged. 17-11-1771/ 19-12-1849 (Emmeloord/Schokland))
dochter van Albert Bruijns Konter en van Janna Jacobs.

Informatie: In 1811, bij de instelling van de Burgerlijke Stand onder Napoleon,
werd “Broodbakker” officieel als hun familienaam geregistreerd.
In 1832 was Willem Alberts Broodbakker (1770-1846) eigenaar van de
huizen Emmeloord nr. 11 en nr. 12 volgens het kadastrale plan (zie “het
Schokker Erf” nr. 6, blz. 22). Hij was niet alleen visser, maar ook broodbakker
van beroep. Als gevolg daarvan kreeg hij de bijnaam “Broodbakker”.

Knderen van Willem en Trijtien, allen geboren op Schokland:
1.Albert Willem Broodbakker (1793)
2. Albert Willem Broodbakker (8-3-1795/ 20-11-1864), ongehuwd.

3. Jan Willems Broodbakker (5-12-1797/ 30-01-1886), visser en gemeenteraadslid,
     gehuwd 25 april 1825 met met Aaltje Jacobs (Scholtus) Sul (1803-1877)

4.Bruin Willems Broodbakker (17-11-1799)
5. Claes Willems Broodbakker (22-1-1802/ 24-1-1881) (zie IV)

6. Albert Willems Jacobus Broodbakker ( 01-03-1805)
7. Grietje Broodbakker (03-03-1807)
8. Bruin Willems Broodbakker (31-12-1808/10-04-1879), ongehuwd
9. Joanna (Janna) Willems Broodbakker (17-7-1811/ 19-7-1857),
    gehuwd met Dubbel Jansen Kamper.
10. Jacob Willems Broodbakker  (14-04-1814).

Van nr. 3, Jan en Aaltje, komen de kinderen, allen geboren op Schokland:
                         3a. Jannetje Jansen (16-7-1825)
                         3b. Jacob (24-01-1927)
                         3c. Maria Jansen (15-8-1828/ 8-9-1882), gehuwd  5 juni 1853  met
                               Nicolaas Alberts Klappe (10-12-1827/15-10-1872)

De verdronken 44 ‎‎(!)‎‎ jaar oude Nicolaas of Klaas Klappe werd 10-12-1827 op Schokland geboren. Er werd van hem gezegd, dat hij "voor de duivel nog niet bang was". In Vollenhove had hij dan ook de bijnaam "Klaas de Duvel". Waarschijnlijk is enige overmoed hem uiteindelijk noodlottig geworden. Hij woonde in Vollenhove op het Oldehuisplein nr. 8. Hij was 5-6-1853 op Schokland getrouwd met Maria Jansen Broodbakker, geboren 15-8-1828 Schokland overleden 8-9-1882 Vollenhove. Haar ouders waren Jan Willems Broodbakker ‎‎(1797-1886)‎‎ en Aaltje Jacobs Scholtus ‎‎(1803 1877)‎‎.

Deze Maria Jansen Broodbakker verloor op die rampzalige dag tegelijkertijd haar man, haar schoonvader, en haar oudste zoon Willem of Willebrordus ‎‎(geboren 8-3-1854 op Schokland)‎‎. Bovendien had de dood in haar gezin en familie voordien al vele keren onbarmhartig toegeslagen. In 1864 stierf haar 1-jarige dochtertje Anna.

In 1865 was er een doodgeboren meisje in het gezin,
in 1866 verdronk haar 7-jarige zoon Jan in de haven,
in 1871 werd ook haar 3-jarige zoontje Jan dood van de haven thuis gebracht.

In diezelfde periode stierven ook nog haar 20-jarige zuster Maria, een kind van haar zuster Jacobje, en een 3 jaar oud dochtertje van haar broer Albert. Daarbij verloor haar broer Willem ter zelfder tijd een 4 maanden oude zoon en 2 dochters van 6, respektievelijk 2 jaar. En enige maanden voordat het noodlot zich over haar uit stortte, was ook nog eens een 4-jarige zoon van Tijmen Klappe, een broer van haar man, jammerlijk in de haven verdronken. Bovenop al die ellende en dat verdriet kwam in 1872 dan nog eens deze rampzalige katastrofe. Dat na zoveel ondragelijk leed zo'n vrouw er niet meer tegenop kon, en in pure wanhoop geen moed meer had om verder te leven, laat zich goed begrijpen. Toch is zij in 1874 nog weer hertrouwd met de weduwnaar Jacob Alberts Konter ‎‎(1824-1914)‎‎.

Maar blijkbaar is zij al dat leed niet meer echt te boven gekomen, want zij is in 1882 toch nog in de haven van Vollenhove verdronken. Zij werd nadien in ongewijde aarde, begraven.

Zie Verdronken op zee, bron Ab Klappe (Schokker Erf)

`                       3d. Willem Jansen(27-10-1829/ 15-4-1906),
                                 gehuwd Jannetje Florissen Sul (1830-1915).
                         3e. Grietje (14-5-1834/1891), gehuwd H.J.v.d. Haar.
                         3f. Albert Jansen (14-12-1835/1894), gehuwd Johanna Kalter (1845-1906)
                         3g. Jacobje (27-12-1837/ 14-11-1913, gehuwd K.G.Klappe.
                         3h. Aaltje (29-12-1839/1914)
                         3i. Bruin Jansen (13-11-1841/1879)
                         3j. levenloze ddochter (14-11-1841)
                         3k. Maria (22-10-1843/1869)                
                         3l. Geertje (20-12-1858/?)

Over deze familie vond ik op de website van N.J.M Kwakman:  
I.Jannetje (Jans) Broodbakker, geboren op 16-07-1825 in Schokland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-07-1825 [bron: NLE 102/15/10]. Jannetje is overleden in 1899, 73 of 74 jaar oud. Jannetje trouwde, 22 jaar oud, op 03-05-1848 in Schokland met Derk (Theunis) Ruiten, 31 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 08-05-1848 in de R.K. kerk op Emmeloord (Schokland) [bron: R.K. Trouwboek Schokland 1812-1851].
Notitie bij het huwelijk van Jannetje en Derk: Het paar verhuist in 1859 van Emmeloord huisnr. 2-A naar Brunnepe 146 te Kampen.
Derk is geboren op 10-05-1816 in Schokland.
II. Jacob (Jans) Broodbakker, geboren op 24-01-1827 in Schokland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-01-1827 [bron: NLE 102/17/2]. Jacob is overleden op 05-03-1828 in Schokland, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-03-1828 [bron: NLE 102/67/11].
III. Maria (Jansen) Broodbakker, geboren op 15-08-1828 in Schokland (zie 19).
IV. Willem (Jans) Broodbakker, geboren op 27-10-1829 in Emmeloord (Schokland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-10-1829 [bron: NLE 102/19/20]. Willem is overleden op 15-04-1906 in Kampen, 76 jaar oud.
Notitie bij Willem: Beroep: visser.
Willem trouwde, 29 jaar oud, op 22-09-1859 in Kampen [bron: HCO 123.07477/85 gem. Kampen] met Jannetje (Florissen) Sul, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Jannetje: Zij wonen in 1860 aan de Keizerstraat 575 te Kampen.
Jannetje is geboren op 01-01-1830 in Emmeloord (Schokland). Jannetje is overleden op 17-01-1915 in Kampen, 85 jaar oud.
Notitie bij Jannetje: Beroepen: dienstbode, weefster.
V. Albert (Jans) Broodbakker, geboren op 21-11-1831 in Schokland. Albert is overleden op 21-02-1833 in Schokland, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-02-1833 [bron: NLE 102/72/3].
VI. Grietje (Jans) Broodbakker, geboren op 14-05-1834 in Schokland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-05-1834 [bron: NLE 102/24/11]. Grietje is overleden op 15-08-1891 in Kampen, 57 jaar oud. Grietje trouwde, 26 jaar oud, op 14-06-1860 in Kampen [bron: HCO 12307477/69 gem. Kampen] met Hendrikus Johannes van der Haar, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Hendrikus: Ze wonen in 1860 op Brunnepe 254 te Kampen.
Hendrikus is geboren op 29-09-1832 in Kampen. Hendrikus is overleden op 23-06-1871 in Wijhe, 38 jaar oud.
Notitie bij Hendrikus: Schipper en rijksbakenmeester.
VII. Albert (Jans) Broodbakker, geboren op 15-12-1835 in Schokland. Albert is overleden op 20-02-1894 in Kampen, 58 jaar oud.
Notitie bij Albert: Beroepen: arbeider, visser, koopman.
Albert trouwde, 27 jaar oud, op 24-09-1863 in Kampen met Johanna Kalter, 18 jaar oud. Johanna is geboren op 27-03-1845 in Kampen. Johanna is overleden op 16-06-1906 in Kampen, 61 jaar oud.
VIII. Jacobje (Jans) Broodbakker, geboren op 27-12-1837 in Schokland. Jacobje is overleden op 14-11-1913 in Kampen, 75 jaar oud. Jacobje trouwde, 27 jaar oud, op 27-04-1865 in Kampen met Klaas (Gerrits) Klappe, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacobje en Klaas: Het paar verhuist in 1859 naar Kampen.
Klaas is geboren op 10-04-1836 in Schokland, zoon van Gerrit (Klasen) Klappe (zie 73,IV) en Aaltje (Alberts) Koek. Klaas is overleden op 27-09-1920 in Kampen, 84 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Beroepen: visser en koopman in o.a. aardappelen. Bijnaam: de Olde Klosse. Hij heeft zijn hele leven in Schokker klederdracht gelopen.
IX. Aaltje (Jans) Broodbakker, geboren op 29-12-1839 in Schokland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-12-1839 [bron: NLE 102/29/23]. Aaltje is overleden in 1914, 74 of 75 jaar oud. Aaltje trouwde, 28 jaar oud, op 30-04-1868 in Kampen [bron: HCO 123.07479/53 gem. Kampen] met Willem Koek, 26 jaar oud. Willem is geboren op 28-06-1841 in Schokland, zoon van Albertus (Harmens) Koek. Willem is overleden in 1909, 67 of 68 jaar oud.
Notitie bij Willem: Beroep: timmerman.
X. Bruin (Jans) Broodbakker, geboren op 13-11-1841 in Schokland. Bruin is overleden in 1879 in Kampen, 37 of 38 jaar oud.
XI. Broodbakker, levenloos geboren dochter, geboren op 14-11-1841 in Schokland.
XII. Maria (Jans) Broodbakker, geboren op 22-10-1843 in Schokland. Maria is overleden in 1864, 20 of 21 jaar oud.
XIII. Geertje (Jans) Broodbakker, geboren op 01-05-1846 in Schokland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-05-1846 [bron: NLE 102/36/10]. Geertje is overleden op 07-05-1846 in Schokland, 6 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-05-1846 [bron: NLE 102/85/6].
XIV. Geertje (Jans) Broodbakker, geboren op 20-02-1848 in Schokland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-02-1848 [bron: NLE 102/38/3].Schokker Erf van dec. 2010 of. jan 2011: In 1870 staan  Broodbakkers op nr. 2, 4 en 2b,2d en 2g geregistreerd in Kampen, waar Klaas en Agatha vanuit Schokland  in 1842 zijn gaan wonen.Emmeloord 1832, Willem Alberts Broodbakker was eigenaar van 11 en 12.
 

IV Claes (Klaas) Willems Broodbakker (ged. 2-2-1802 (Emmeloord)/ 24-1-1881 (Nieuwendam)),

Van Ada Spruijt Goossens ontving ik in mei 2011 de kwartierstaat van Klaas Willems Broodbakker, opgesteld in 2000 door Ab en Bruno Klappe.  Een overzicht van beide schrijvers van de afstammelingen van Klaas Willems Broodbakker is hier, ook deze moet nog door mij verwerkt worden. Klaas is in zijn leven van Schokland via Veenhuizen in Nieuwendam terecht gekomen. 


Nieuwendam is geheel ingesloten door de bebouwing van de stad Amsterdam. Het was vroeger een zelfstandig dorp dat aan de Nieuwendammerdijk ligt. De Nieuwendammerdijk heette van 1860 tot 1924 de Noorder IJ- en Zeedijk en daarvoor de Waterlandse Zeedijk

Klaas Willems Broodbakker is van beroep visser, arbeider, visventer,gehuwd 23-12-1826 op Schokland met Agatha Gerrits Botter (6-7-1807 (Emmeloord)/ 4-6-1886 (Nieuwendam)) Agatjha os arbeidster, dochter van Gerrit Klasen Botter en Maria Cornelissen Baentjes.


Huwelijksakte Klaas Willem Broodbakker en Agatha Gerrits Botter, 1826
Bron: Ada Spruijt Goossens

Klik op afbeelding voor vergroting

Tekst huwelijksakte:
Op heden, den drie en twintigsten dag de maand December des jaars één duizend achthonderd zes en twintig, des namiddags te drie uren, compareerde voor ons, Lucas Seidel, Burgemeester der gemeente Schokland Provincie Overijssel, waarnemende de functien van Officier van den Burgelijken Staat,
Klaas Willems Boordbakker J.H. blijkens Extract der R. Catholijken in deze Gemeente, oud vier en twintig jaren, van beroep visscher, geboren en woonachting binnen deze gemeente Wijk 3, hebbende aan de Wet (?) voldaan blijkens de aan mij vertoonde paspoort. Zoon van Willem Alberts Broodbakker en Trijntje Alberts Konter beide volgens geangeert (?) certificaat hierna toestemming gevende.
En Agata Gerrits Botter J.D. Blijkens extract uit het doopboek der Rooms Catholijken in deze gemeente. Oud negentien jaren, zonder beroep. Geboren en woonachtig binnen deze gemeente. Minderjarige dochter van Gerrit Klasen Botter, in gevoege geangeerde(?) verklaring zijn toestemming gevende, en van wijlen Maria Cornelissen, volgens doopboek derv R.C. binnen deze gemeente alhier overleden Wijk 3.
Dewelke ons verzochten, om ter bevestiging van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de openbare afkondigingen zijn gedaan, voor de Hoofddeur van het Gemeente-Huis alhier, op Zondag den negenentwingtigsten dag der maand October en Zondag den vijfden dag der maand November één duizend achterhonderd zes en twintig, des voormiddags te Elf uren.
Geen hinder op opspraak tegen voorschreven Huwelijk ons beteekend zijnde, zoo is het, dat wij, regt doende aan derzelver verzoek, na hun alle voorschreven stukken, misgaders het zesde Hoofddeel van het Burgerlijk Wetboek over Huwelijken, te hebben voorgelezen, dezelfde hebben gevraagd, of zij malkander alzoo voor Man en Vrouw aannamen;
ieder afzonderlijk toestemming gegeven hebbende, verklaren wij, in naam der wet, dat Klaas Willems Broodbakker en Agata Gerrits Botter door het Huwelijk zijn vereenigd.
Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Jan Jacobs Corjanis oud een en dertig jaren van beroep arbeider. Kornelis Stevens oud zes en twintig jaren van beroep visscher. Dirk Willems Tromp Oud vijfen twintig jaren van beroep visscher. Jan Peters Vesgen oud vier en veertig jaren van beroep visscher, allen binnen de gemeente wonende. Welke deze na gedane voorlezing nevens ons hebben ondertekend verklarende Klaas Willems Broodbakker en Agata Gerrits Botter niet te kunnen schrijven noch hunne namen tekenen. (Ondertekening) Hun kinderen:
1.
Albert Klasen Broodbakker (7-9-1830, 24-9-1914),
     gehuwd 4-2-1866 met Wilhelmina Ardriana van Straalen,
      kinderen 1a. Agatha Lamberta (17-9-1868/ 18-5-1939), gehuwd J.Th.Eefslaa.
      Agatha en Johannes Theodorus trouwen op 26 augustus 1896 (hij 33, zij 27) en krijgen een
      dochter, Anna Maria Bernadina Eefsla (1898-1949)
                       1b. Elisabeth Petronella (20-5-2973/ 7-2-1954), gehuwd T.v.d. Meer.
                       1c.  Maria Wilhelmina (7-12-1974/ 27-9-1934), gehuwd A.A.v. Eekert.
2. Gerrit
Klasen Broodbakker (21-3-1833 Schokland, 24-11-1870 Nieuwendam),
     van beroep mastenmaker, gehuwd in Nieuwendam op 12-6-1864
     met Josephina Brunemann (1835), van beroep naaister , broodverkoopster,
     hertrouwd op 26 november 1871 met Joannes Goejet (1819) (bron)
    Drie kinderen:
              o Agatha Maria 1865- &1886 Gerardus Hendricus Josephus Barlag 1861-    
  o Johannes Jozephus Willibrordus 1868- &1886 Aaltje Heijnis 1865-
        o Alida Maria Johanna 1870- &1893 Cornelis Hinten 1871-    
3. Maria Klasen Broodbakker (23-9-1835/ 2-12- 1914 (Amersfoort)),
    -  eerste huwelijk
in Nieuwendam op 27-10-1859 te Nieuwendam
       met Frederik Siderius (1821/ 30-01-1866),
       geboren in Nieuwendam, zeevarende, winkelier,
       zoon van Tjeerd Douwes Siderius en Mina Johan Grindeling 
     - tweede huwelijk
in Nieuwendam op 14-11-1869 met Gerrit Dobbelman. 
Op 5 mei 1880 trouwt haar 19-jarige dochter uit het eerste huwelijk, Agatha Siderius met de 24-jarige Johannes Kok.
4. Jannetje Klasen Broodbakker (28-3-1838/ 23-4-1911),
     gehuwd met Gerardus Johannes Keyzer.
5. Jacob
Klasen Broodbakker (7-3-1841, 18-06-1854)
6. Willem Klaassen Broodbakker (6-8-1844 (Norg)/ 15-2-1901 (Amsterdam)
7. Anthonie Klaas Willem Broodbakker (14-8-1847 (Norg)/ 1-11-1911
     (Amsterdam)), gehuwd met Catrina Marie Koehorst (1847 Nieuwer Amstel)    
8. Jan Klaaszen Broodbakker (25-2-1851 (Veenhuizen)/ 14-7-1926 (Amsterdam)) (zie V).


Geboorteakte Jan Broodbakker 1851
Bron: Ada Spruijt Goossens

Klik op afbeelding voor vergroting
Tekst geboorteaktie No.19
Op heden, den zesentwintigsten februari achtien honderd een en vijftig, verscheen voor mij M....L...H..., Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der gemeente Norg provincie Drenthe Klaas Willem Broodbakker, oud onbekend jaar, Kolonist van beroep, woonachtig te Veenhuizen in de gemeente Norg, dewelke verklaarde dat zijn huisvrouw Aagje Botter, oud onbekend, zonder beroep, de vijfentwintigsten dezer maand des avonds om half Zevender uren, ten huize van het derde gesticht te Veenhuizen bevallen is van een kind van het mannelijke geslacht, aan het welk hij de voornamen gaf van Jan Klaassen.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Derk van den Pempel (?), oud tweeenzestig.... jaar, zaalopziener van beroep, woonachtig te Veenhuizen en van Lambert..., oud achtendertig jaar, zaalopziener van beroep, woonachtig te Veenvuizen.
En hebben de getuigen verklarende de Comparant niet te kennen (?) schrijver deze acte, na voorlezing van dezelfde, nevens mij onderteekend, .......
Overlijdensakte van de 13-jarige Jacob Broodbakker
overleden 18 juni 1854 om half twaalf 's avonds te Norg
met eronder de bijschrijving te Schokland.
Burgemeester Gillot van Schokland merkt op
dat Jacob's moeder Botter heet en niet Butter.
Klik op de afbeelding voor vergroting.Zie ook de speciale pagina over Veenhuizen.

V Jan Klaaszen Broodbakker (25-2-1851 (Veenhuizen)/ 14-7-1926 (Amsterdam)),

 gehuwd 7 februari 1877 te Nieuweramstel met Anna Margaretha Catharina Eefslaa (9-12-1853 (Nieuweramstel)/ 19-9-1913 (Amsterdam)),dochter van Johannes Theodorus Eefslaa en van Anna Maria Bernadina Munning (gehuwd 24 oktober 1849, hij 30, zij 19 jaar oud).Huwelijksakte  Jan Broodbakker en Anna Eefsla in 1877
Bron: Ada Spruijt Goossens
Klik op afbeelding voor vergroting


Tekst huwelijksakte:
Heden, den Zevenden Februari Achttienhonderd Zeven en Zeventig, zijn voor ondergetekende, Ambtenaar van den  burgerlijken stand der gemeente Nieuwer-Amstel, in het huis derzelve gemeente, verschenen Jan Klaaszen  Broodbakker, van beroep warmoezeniersknecht, oud Vijfentwintig jaren, geboren te Norg, wonende alhier, meerderjarige zoon van Klaas Willem Broodbakker, zonder beroep, en Aagje Botter, wonende beiden te Nieuwendam, en Anna Margaretha Catharina Eefsla, zonder beroep, oud drieentwintig jaren, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Johnannes Theodorus Eefsla en Anna Maria Bernardina Munning, beiden overleden.

En dat zij tot dat einde aan ons overlegd, vooreerst de akte waaruit blijkt, dat de bruidegom aan de militie heeft voldaan, 2e zijn geboorte extract, 3e geboorte extract van de bruid, 4e en 5e overlijdens extracten van haar ouders, 6e en 7e certificaten dat de comparanten onvermogend zijn tot het bekostigen der huwelijkspapieren.
De afkondigingen hebben alhier zonder stuitingen plaatsgehad op Zondag den acht en twintigsten Januari en der vierden Februari dezes Jaars. De ouders van den bruidegom, bij de voltrekking van het huwelijk tegenwoordig, geven hunne toestemming.
Waarna wij hun hebben afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn: hetwelk dooor hen uitdrukkelijk met Ja, beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd.
In tegenwoordigeid van: Willen Broodbakker, warmoezier, oud twee en dertig jaren, Albert Broodbakker, winkelier, oud zesenveertig jaren, broeders van den bruidegom, beiden wonende alhier. Johann Hermann Broekhoff, zonder beroep, oud twee en zestig jaren, Johannes Buurman, melkverkoper, oud vier en vijftig jaren, beiden ooms van de bruid, wonende te Amsterdam.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons de Comparanten en de getuigen is ondertekend, verklarende de ouders van de bruidegom niet te kunnen schrijven.
De ambtenaar voornoemd. 
Hun kinderen:
1. Agatha (Aagt) Broodbakker (5-11-1877/ 12-9-1948),
     gehuwd 4-11-1913 met Jacobus Hendricus Goossens (1-8-1879/ 6-12-1964)
     Zie ook stamboom van Ada Spruijt Goossens op Geneanet.
2. Hendrika Maria (Riek) Broodbakker (2-5-1880/ 25-2-1957),
     gehuwd met Mattheus Johannes Bijlhouwer (18-8-1880/ 20-9-1963)
    Zie ook website Tijs Mulder.
3. Elisabeth Maria (Bet) Broodbakker (27-12-1885/ 27-6-1954),
     gehuwd met Jacobus Cornelis Koehorst (15-10-1885/ 9-3-1949)

4. Klaas Willem (Klaas) Broodbakker (31-8-1888/ 9-8-1943),
     eerste huwelijk Elizabeth Clasiena Plaggenberg (22-10-1890/ 8-4-1933),
     tweede huwelijk Cornelia van Gasteren (25-7-1895/ 23-10-1964)
5. Johannes Theodorus Wilhelmus (Jan) Broodbakker (15-5-1891/ 5-1-1980)
     (zie VI)

6. Johanna Maria (Jans) Broodbakker (30-6-1894/ 26-3-1977)
7. Johannes Theodorus (Jo) Broodbakker (30-6-1898/ 20-10-1956),
     gehuwd met Paulina Wilhelmina Rammers (29-11-1910/ 25-3-1999),
     dochter Agatha (1939-2001)
8. Anna Elisabeth (Anne) Broodbakker (11-5-1899/ 28-4-1973)
 
Familiefoto Broodbakker-Eefslaa, ~1885
Bron: Ada Spruijt Goossens


Gezinskaart  Broodbakker-Eefslaa,
Rika staat er op met een verkeerd geboortejaar, 1890 i.pv. 1880.
Rechtsboven staan als adressen van de familie:
Hoedemakerstraat 199, 1 hoog
Rusterburgerstraat 99
Van Ostadestraat 309
Bron: Ada Spruijt Goossens
Klik op afbeelding voor vergroting


Agatha en Jacobus, ~1913
Bron: Ada Spruijt Goossens

Agatha en haar man Jacobus, 1948
Bron: Ada Spruijt Goossens

v.l.n.r. Jan Broodbakker (broeder Mansuetus), onbekend, Klaas Broodbakker 1888, Co Goossens (1879), erachter Agatha Broodbakker 1877, Cornelia Broodbakker van Gasteren 1895, Rika Broodbakker1920, onbekend, voor Nico Broodbakker 1925-2006.
De foto is waarschijnlijk gemaakt rond 1935.

Bron: Ada Spruijt Goossens

Zussen Broodbakker, dochters van Jan Klaaszen Broodbakker en Anna Eefslaa,
vooraan Rika 1880,Agatha 1877, Elizabeth(Bet)1885
 erachter Johanna(Jo) 1894 en Anna 1899

Bron: Ada Spruijt Goossens


Van Broeder Mansuetus vond ik op internet bij bidprentjes van religieuzen Jan Broodbakker, geboren 4-8-1912, overleden 4-4-1991, lid van Congregatie van de heilige Geest, Gemert.

VI Johannes Theodorus Wilhelmus (Jan) Broodbakker ((15-5-1891/ 5-1-1980)),

eerste huwelijk op 27-8-1914 met Johanna Maria Lehman (9-6-1890/ 18-1-1948),
klik hier voor de  stamboom van Johanna Maria Lehman.
tweede huwelijk op 12-11-1952 met Christina Maria van der Lingen (15-11-1892 (Utrecht)/ 17-12-1973 (Amsterdam))

Echtpaar Broodbakker-Lehman 1943


Kinderen uit eerste huwelijk:
1. Johannes Jozeph Fransiscis (Jozef) Broodbakker (5-9-1915 (Amsterdam)/1992), 
     gehuwd met Adriana Maria (Sjaan) Karhof  (1910 (Volendam)/1998)
2. Frederik Franciscus (Frans) Broodbakker (14-1-1917(Amsterdam)/ 11-3-2003 (Amsterdam)),
     eerste huwelijk met Maria (Rie) Verbaten (1920), 
     tweede huwelijk met Elsje Brigitta Süverkropp.
3. Anna Margaretha Catharina (Annie) Broodbakker (27-1-1920 (Amsterdam)/ 23-9-2000
  (Lelystad)), gehuwd met Johannes Gerardus ( Jan) Muus (1914-1998)
4. Catharina Margaretha (Tinie) Broodbakker (18-2-1922 (Amsterdam)/ 17-7-2001) (zie VII)
5. Johannes Maria (Jan) Broodbakker (29-3-1924 (Amsterdam)/ 17-03-1999
),
    gehuwd met Francina Hermanna  (Francien) van der Heuvel (9-10-1924/ 13-4-2007)
6. Editha Eva Maria (Edith) Broodbakker (9-2-1926 (Amsterdam)/ 21-12-2012),
     gehuwd met Willem Karel Gerardus (Wim) van Roijen (9-7-1931/11-3-2011)
7. Jacobus Hendricus (Jaap) Broodbakker (11-12-1928 (Amsterdam)/ 30-6-2001 (Veghel)),
     gehuwd met Berta Maria theresia (Bep) van Roijen (1929)
8. Theodorus Johannes (Theo) Broodbakker (13-1-1931 (Amsterdam)/ ??),
     gehuwd met Christina Theresia Maria (Tinie) de Ruijter

VII Catharina Margaretha (Tinie) Broodbakker (18-2-1922 (Amsterdam)/  17-7-2001 (Amstelveen)),

gehuwd op 3 juni 1948 met Alphonsus Johannes Gijsbertus (Fons) Kreijtz (31-12-1912 (Cuijk(N.B.)/ 2-4-2002 (Amstelveen))


Trouwfoto Kreijtz-Broodbakker 3 juni 1948

Hun kinderen:

1. Johanna Maria (Ans) Kreijtz (5-5-1949 (Nieuwer Amstel))
2. Editha Eva Maria (Edith) (24-02-1952 (Nieuwer Amstel))(zie VIII)
3. Alphonsus Johannes Gijsbertus (Alfons) Kreijtz (20-3-1953 (Nieuwer Amstel))
   partner Berty Sieverding (23-11-1950)
4. Marie Jose Kreijtz (7-8-1954 (Nieuwer Amstel)/ 3-2-1989 (Zoetermeer))
   gehuwd op 23-12-1975 te Amstelveen met Marius Parlevliet (18-9-1952), kinderen
   4a. Niels Parlevliet (31-5-1978), gehuwd met Manuela ??, dochter Luna (26-8-2008)
   4b. Erik Parlevliet (18-4-1981)
5. Michael (Michel) Kreijtz (19-6-1957 (Nieuwer Amstel)),
   gehuwd met Trees Kampyon (10-12-1958), kinderen
   5a. Sanne Kreijtz (18-6-1989)
   5b. Loes Kreijtz (27-5-1993)

Edith en Ans op het kerkhofje van Emmeloord/Schokland
op 4 mei 2010 bij de familienaam Broodbakker


VIII Editha Eva Maria Kreijtz (24-2-1952 (Nieuwer Amstel)),

gehuwd op 31-8-1978 met Geert Groen (12-8-1951 (Steenwijkerwold).

Hun kinderen:
1. Catharina Margaretha (Cathrien) Groen (16-10-1982 (Seoul (Zuid Korea), geboortenaam Chung Sun Hee)
   2. Geert Camilo Groen (12-5-1985 (Bogota (Colombia), geboortenaam Camilo Moya),  kinderen uit eerdere relaties:
   2a. Camilja Groen (5-1-2006 (Utrecht))
   2b. Carlos Coenraad Groen (18-10-2008 (Utrecht))
3. Editha Eva Maria (Eva) Groen (28-3-1989 (Bogota (Colombia), geboortenaam Sonia Navarette)