Verspreid de Petitie en vraag steun

De tekst van onze petitie luidt:
 
Vliegvelden willen alsmaar groeien. Als een rupsje nooit genoeg verruimen ze hun bedrijfstijd.

Eindhoven Airport wil dat ook, door 8 reguliere landingen na 23.00 toe te staan en ook in het weekend vanaf 7.00 te gaan vliegen.

Dat leidt tot onaanvaardbare overlast en zelfs gezondheidsschade voor duizenden mensen.

Nu is het genoeg! Openingstijden van 7.00 tot 23.00 en in het weekend vanaf 8.00 zijn voldoende!

Iedereen heeft recht op acht uur ongestoorde nachtrust, dus ook de omwonenden !

Dus:

  • Geen reguliere vluchten na elf uur ’s avonds!
  • En in het weekend geen vluchten voor 8 uur ’s morgens!
Wij vragen de regering om het concept luchthavenbesluit voor Eindhoven Airport op dit onderdeel aan te passen.

 
De petitie zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer, om te voorkomen dat het luchthavenbesluit in deze vorm door de ministers wordt ondertekend. Hoe meer mensen de petitie ondertekenen, hoe groter de kans van slagen.
 
Iedereen kan de petitie tekenen, niet alleen de direct omwonenden van het vliegveld. Ook mensen die het met ons eens zijn, dat iedereen recht heeft op 8 uur slaap, kunnen de petitie tekenen.
 
Verspreid daarom de petitie en vraag mensen om te tekenen.
 
Stuur hen deze link
 
 
of de link van deze website
 
 
en vraag hen onze aktie te ondersteunen door de petitie te tekenen, de link op te nemen op hun facebookpagina of de petitie op een andere manier te verspreiden.