Home‎ > ‎

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม 7-9 ปี

สำหรับเด็กประถม 7 – 9  ขวบ

หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับเด็ก 7 – 9 ขวบ มีดังต่อไปนี้ค่ะ

Fun English Program for Kids

ภาษาอังกฤษแสนสนุกสำหรับเด็ก 7 – 9 ปี

-           เรียนทุกวันเสาร์  9.00 – 12.00  หรือวันอาทิตย์  13.00 – 16.00 .

-          ใช้เกมส์เป็นสื่อการเรียนการสอน รวมถึงการร้องเพลง และทำกิจกรรมต่าง ๆ กับอาจารย์ชาวอังกฤษ

-          จำกัดเด็ก 15 คน/ห้อง

-          มีครูผู้ช่วยคนไทยช่วยดูแล

-          อัตราค่าเรียน  700 บาทต่อเดือน  (รับส่วนลด 200 บาท/เดือน ถ้าเรียนทั้งเสาร์และอาทิตย์)

-          เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี

Special ESL for Kids

หลักสูตร ESL พิเศษ สำหรับเด็ก 7 – 9 ปี

-           เรียนทุกวันจันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์ เวลา 13.30 – 15.30 .

-          หลักสูตร 48 ชั่วโมง  เปิดสอนในวันที่ 22 มี.. – 7.. 2553

-          ใช้หลักสูตร ESL  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก  สอนโดยอาจารย์ต่างชาติเจ้าของภาษา

-          มีใบประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร  

-          จำกัดเด็ก 15 คน/ห้อง

-          มีครูผู้ช่วยคนไทยช่วยดูแล

-          อัตราค่าเรียน  2,500 บาทตลอดหลักสูตร  -------à    สมัคร 3 ฟรี 1

-          เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ วันที่ 20 มีนาคม 2553

Reading, Writing & Grammar

 for beginning learner

หลักสูตรฝึกอ่าน ฝึกเขียน ฝึกเรียนแกรมม่า เพื่อเป็นเซียนอังกฤษตัวน้อย

-           เรียนทุกวันจันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์ เวลา 15.30 – 17.00 .

-          หลักสูตร 36 ชั่วโมง  เปิดสอนในวันที่ 22 มี.. – 7.. 2553

-          เน้นการสอนให้เขียน และอ่านแบบง่าย ๆ รวมถึงปูพื้นฐานแกรมม่าแบบง่าย ๆ และสนุก ๆ แต่ได้ผลจริง!

-          มีใบประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร  

-          จำกัดเด็ก 15 คน/ห้อง

-          เรียนกับครูไทยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ 2 ท่านต่อห้อง

-          อัตราค่าเรียน  1,500 บาทตลอดหลักสูตร  -------à    สมัคร 3 ฟรี 1

-          เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ วันที่ 20 มีนาคม 2553

Comments