04.St. Geref. Jeugdwerk R'dam-Charlois


Stichting Gereformeerd Jeugdwerk Rotterdam-Charlois organiseert diverse jeugd- en jongerenactiviteiten in gebouw Timotheus. Op de website treft u de diverse activiteiten aan die op een aparte pagina informatie geeft over de desbetreffende activiteit.  

Het Jeugdwerk is ontstaan uit de Geref. Kerk van Charlois (Bethelkerk), maar is een zelfstandige stichting zonder enige vorm van subsidie. Bijdragen komen binnen via acties, zoals de bazar en boekenmarkt en donaties. Mede hierdoor kunnen we de activiteiten gratis of met een zeer lage contributie aanbieden. 

Het Jeugdwerk werkt vanuit haar Christelijke inspiratie en biedt de activiteiten aan iedereen aan. Mensen die onze identiteit kunnen onderschrijven zijn van harte welkom. Naast de organisatie van eigen activiteiten wordt er ook gezocht naar samenwerking in de wijk. Deelname aan "Alles Kids" is hiervan een voorbeeld. Het Jeugdwerk heeft ook jaren deelgenomen aan het project "Jongeren op Zuid" en werkt nu zeer intensief samen met de Oude Kerk en Alfa en Omega in de werkgroep Kerk in de buurt. Daarnaast biedt het jeugdwerk ook kennisverbreding en mogelijkheden tot het inzetten van de expertise van jeugd- en jongerenwerk aan anderen.

Het Jeugdwerk bestaat volledig uit vrijwilligers die vanuit hun eigen inspiratie meewerken aan activiteiten van de stichting.


Secretariaat:
Gebouw Timotheus 
Boergoensestraat 29
3082 KB Rotterdam 

Tel. gebouw: 010-4296141
Tel. Secretariaat: 010-4954740 (dagelijks 18.00-19.00) 
Tel. Beheer: 06-51719338 (dagelijks 19.00-20.00)
Subpagina''s (1): Lustrum 1947-2017: 70 jaar
Comments