02.Het gebouw‎ > ‎

Geschiedenis

Vanwege het 90 jarige lustrum van Gebouw Timotheus, is er een verhaal geschreven over het gebouw in het Kerkblad van de Wijkgemeente Charlois (Oude Kerk). Deze tekst publiceren wij graag om u mee te nemen in een stukje geschiedenis van Gebouw Timotheus aan de Boergoensestraat 29 te Rotterdam-Charlois. 

In 2017 bestaat “Gebouw Timotheus” negentigjaar. In 1927 is het gebouw geopend als Verenigingsgebouw van het CJMV Timotheus op Charlois. Na de oprichting in 1866 is het een wens geweest een eigen gebouw te hebben voor de organisatie van de vele activiteiten. Het CJMV opgericht, voor vorming en de verloedering in Charlois tegen te gaan, opende in 1927 het gebouw en de naam van de vereniging komt boven de poort te hangen. Het gebouw heeft op dat moment de grote zaal met toneel, de filmcabine, de conversatiezaal en de bestuurskamer. Een keuken is voor alle ruimten beschikbaar. Op het terrein zijn ook schuren aanwezig voor de nodige opslag. Vele clubs, activiteiten, (onder)verenigingen hebben gebruik gemaakt van de verschillende ruimten. Daarnaast zijn ook nieuwe verenigingen ontstaan vanuit het verenigingsgebouw Timotheus.

In de loop van de jaren kwamen diverse aanpassingen. De bibliotheek werd geopend in de conversatiezaal, er werd een gebouw bijgebouwd aan de zijkant van het hoofdgebouw. De `keet´, zoals dit gebouw in de volksmond heet, heeft ook weer verschillende functies gehad. Zo is er laatst een bezoeker geweest die vertelde dat er twee lokalen waren en dat er wekelijks spreekuur was van een controlerend geneesheer (Arboarts). Ook heeft de wereldwinkel zijn plaats gehad in de keet en in de verdere jaren 80 de sociëteit van het groot IJE Koor.

In de jaren 70 werd het gebouw steeds minder gebruikt. Eind jaren zeventig namen de beide kerken op Charlois het heft in hand en zijn het gesprek aangegaan met het toenmalige bestuur van het CJMV voor de toekomst van het gebouw. De uitkomst was een voortzetting van het CJMV onder de naam Vereniging Timotheus met als doel de exploitatie van het gebouw aan de Boergoensestraat. Ieder lid voerde zijn eigen activiteiten uit in de daarvoor gecreëerde ruimten. Vanaf dat moment werd de grote zaal in twee delen gesplist met ieder een eigen keuken. De coulissen gingen dienstdoen als magazijn en er werden kasten ingebouwd. Eén van nieuwe zalen werd oor de nieuw opgerichte CJMV Timotheus en één voor de Geref. Kerk van Charlois. De conversatiezaal werd een eigen ruimte van de Herv. Gemeente van Charlois en werd aangepast naar eigen inzicht. De bestuurskamer kreeg een algemene bestemming. De keet werd, zoals gezegd in de jaren 80 ingericht als sociëteit voor het Groot IJE-koor.

In de jaren de volgde kwamen er weer nieuwe veranderingen. Het nieuwe CJMV stapte uit de Vereniging, Stichting Geref. Jeugdwerk Rotterdam-Charlois trad toe tot de Vereniging en leden zijn uiteindelijk gefuseerd. Ook het gebruik van Timotheus veranderde. Zo werd begin jaren 90 de twee zalen (voorheen grote zaal) verbouwd. De keukens werden gemoderniseerd, zo werd de inrichting aangepast, zodat er samenhang ontstond tussen de twee zalen, werd er een tussendeur geplaatst en de magazijnen opgeruimd en ontruimd. Het oude archief van het CJMV werd indertijd ook opgehaald en naar het gemeentelijke archief gebracht. Door het vrijkomen van de conversatiezaal, is de IJE hiervan gebruik gaan maken en hebben ze de ruimte omgebouwd tot een gezellige ruimte met een bar. De zalen kregen ook hun huidige nummer: zaal 1 (linkerzaal), zaal 2 (bestuurskamer), zaal 3 (rechterzaal) en de IJE-zaal. De keet werd vanaf dat moment gebruikt als opslag voor de bazar van St. Geref. Jeugdwerk. In de verdere jaren is de IJE-zaal ook hernoemd naar zaal 4 door hun vertrek.

En nu heden ten dage wordt er hard gewerkt om Timotheus te gebruiken voor allerlei diverse activiteiten. Op dit moment wordt er ook gewerkt aan het onderhoud aan de buitenkant van het hoofdgebouw en de keet. Dit alles met vrijwilligers. Voor de activiteiten is St. Geref. Jeugdwerk de grootste gebruiker met een divers aanbod voor kinderen, jongeren, oude jongeren en voert zij het beheer en onderhoud van het gebouw dagelijks uit. Daarnaast oefent er al sinds 1992 een accordeonclub wekelijks hun muziek-repertoire, zit er een klein kerkgenootschap in en wordt de ruimte gebruikt door verschillende samenwerkingspartners vanuit de verschillende kerkelijke gemeenten in de wijk. Het gebouw aan de Boergoensestraat heeft nu haar zelfstandige naam gekregen Timotheus. De naam hangt ook breed uit boven de poort van het gebouw. Na 90 jaar gaat Timotheus met haar toekomst mee en wil ze een plek zijn waar mensen bij elkaar kunnen komen. 


Fotocollectie jubileumavond 7-10-2017Foto collectie Comments