hit counters

 
 
MOTHER'S DAY 2009
Tin Úc Châu
Một trong những lễ hội không thể thếu được trong sinh hoạt của Gia Đình Alpha Đỏ tại Sydney đó là buổi họp mặt được tổ chức tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng nhằm nói lên sự tôn vinh các bà Mẹ, không ai khác hơn đó chính là các Chị "Phụ Nữ Lâm Viên".

Năm nay, để không trùng vào ngày Lễ chính Hội VBDL/NSW đã chọn ngày 17 tháng 5 năm 2009 là thời gian thuận tiện nhất để các thành viên trong đại Gia Đình cùng tham dự.  Cũng như mọi năm, số người tham dự khá đông, tuy nhiên cũng thiếu vắng vài Anh Chị và để bù lại cũng có một số Anh Chị và các Cháu năm trước bận rộn nhưng năm nay đã đến chung vui với gia đình... đó chính là cái "Tình Võ Bi" mà chúng ta không thể bỏ hay quên được.

"Một ngày Võ Bị, đời đời Võ Bị

là như thế đấy, thưa các Anh Chị.  Những sinh hoạt chung của GĐVB chính là sợi dây vô hình luôn gắn chặt tình cảm của những người lính alpha đỏ năm xưa cùng gia đình và cả thế hệ con cháu, nhất là trong hoàn cảnh viễn xứ tha hương.