A. THÔNG TIN MỚI

Kể từ ngày 25/5/2013 Trang thông tin nội bộ của Trung tâm GDTX tạm ngưng hoạt động để nâng cấp để phục vụ cho năm học mới 2013-2014. Môi thông tin liên lạc xin liên hệ tại Văn phòng Trung tâm hoặc qua số điện thoại 0613 921007.Xin cảm ơn Trang con (1): Thời khóa biểu
ĉ
Trung Tâm GDTX Trảng Bom,
17:54 13-09-2012
ĉ
Trung Tâm GDTX Trảng Bom,
17:55 13-09-2012
Ċ
Trung Tâm GDTX Trảng Bom,
19:03 04-04-2012
Ċ
Trung Tâm GDTX Trảng Bom,
19:09 04-04-2012