A. THÔNG TIN MỚI

Hiện nay Trang thông tin nội bộ của Trung tâm GDTX Trảng Bom tạm ngưng hoạt động để nâng cấp. Mọi thông tin liên lạc xin liên hệ tại Văn phòng Trung tâm hoặc qua số điện thoại 0613 921007.Xin cảm ơn Trang con (1): Thời khóa biểu
ĉ
Trung Tâm GDTX Trảng Bom,
17:54 13-09-2012
ĉ
Trung Tâm GDTX Trảng Bom,
17:55 13-09-2012
Ċ
Trung Tâm GDTX Trảng Bom,
19:03 04-04-2012
Ċ
Trung Tâm GDTX Trảng Bom,
19:09 04-04-2012