CALENDARI I SESSIONS

19 octubre
SESSIÓ 1
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE A REALITZAR:
Activitat d’audició amb el suport de la PDI
Equip coordinació del seminari / Treball en parella

26 octubre
SESSIÓ 2
EDICIÓ DIGITAL D’IMATGES
Aplicació en els diferents projectes
Equip coordinació del seminari / Treball en parella

9 novembre
SESSIÓ 3
EDICIÓ DIGITAL DE SO
Aplicació en els diferents projectes
Equip coordinació del seminari / Treball en parella

16 novembre
SESSIÓ 4
POSSIBILITATS DIDÀCTIQUES DE LA PDI
Aplicació en els diferents projectes
Equip coordinació del seminari / Treball en parella

11 gener
SESSIÓ 5
SESSIÓ DE FORMACIÓ PRÀCTICA (Tema a decidir)
Especialista de fora

25 gener
SESSIÓ 6
INTRODUCCIÓ AL BLOC DE MÚSICA
Equip coordinació del seminari / Treball individual

CALENDARI I SESSIONS
8 febrer
SESSIÓ 7
CREACIÓ D’UN BLOC DE MÚSICA
Treball individual

15 febrer
SESSIÓ 8
BLOCS DE MÚSICA (Presentació de projectes realitzats)
Intercanvi d’experiències

14 març
SESSIÓ 9
Sessió pràctica d'instruments Orff amb Toni Costa

28 març
SESSIÓ 10
CONCLUSIONS DEL SEMINARI, VALORACIÓ I PROJECCIÓ DE
FUTUR
Debat de grup