Nội dung chương trình lớp 12 được thiết kế như sau:


(Chỉ học trong học kỳ 1)

Tồng  số tiết thực hiện trong HKI là 35 tiết. Trong đó 22 tiết lý thuyết, 9 tiết thực hành và 4 tiết kiểm tra.


 

HỌC PHẦN

 

TÊN BÀI

TIẾT THEO

 PPCT

SỐ TIẾT THỰC HIỆN

(Tổng; lý thuyết; thực hành; kiểm tra)

 

 

 

 

MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ NỀN QUỐC PHÒNG AN NINH

1) Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân;

1, 2, 3, 4, 5, 6

6; 5; 0; 1

2) Tổ chức Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam;

7, 8, 9

3; 3; 0; 0

3) Nhà trường quân đội, công an và tuyển sinh đào tạo;

10, 11

2; 2; 0; 0

4) Giới thiệu Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an;

12, 13, 14, 15

4; 4; 0; 0

5) Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc.

16, 17, 18, 19

4; 3; 0; 1

ĐIỀU LỆNH

Đội ngũ đơn vị.

20, 21

2; 0; 2; 0

 

CHIẾN THUẬT

1) Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường;

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

7; 0; 6; 1

2) Lợi dụng địa hình, địa vật.

29, 30

2; 1; 1; 0

MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ PHÒNG THỦ DÂN SỰ

Kiến thức cơ bản về phòng không nhân dân.

31, 32, 33, 34

4; 4; 0; 0

KIỂM TRA

THI HỌC KỲ

35

1; 0; 0; 1

Hết chương trình


Chiến sỹ trẻ Binh đoàn Quyết thắng. Ảnh: Thế Minh.