lich su gdpt thien hoa 2

Lịch sử Gia Đình Phật Tử Thiện Hoa 2.
  Tiền thân của GĐPT Thiện hoa 2, là GĐPT Thiện Tâm được thành lập vào ngày vía Dức Quán Thế Âm 19.9 năm Giáp Thìn (24.10.1964) tại Linh Quang Tịnh xá (xóm Vườn cau) nay là phường 2 quận Bình Thạnh. Sau đó di chuyển về Tổ Đình Huê Lâm, đến năm1971 Gia đnh2 về sinh hoạt tại Chùa Hưng Quốc cho đến nay.
   Sau năm 1975 GĐPT Thiện Tâm ngưng sinh hoạt, mãi đến ngày 14.03.1993 GĐ bắt đàu sinh hoạt lại, đến ngày 28.03.1993 vâng lời dạy vàng ngọc của Ân sư Thượng Tọa Thích Nguyên Huệ GĐPT Thiện Tâm đươc đồi tên thành GĐPT Thiện Hoa 2.
ċ
gdptthienhoa2 gdptthienhoa2,
Jun 17, 2011, 12:31 AM
Comments