9 . Mẫu Cổng Trại Đẹp

Một số cổng trại đẹpMột số cổng trại đẹp.

Nguồn văn hóa của các dân tộc xưa nay được chú trọng thể hiện qua nghệ thuật xây dựng nhà ở. Thực hiện bởi trình độ kỹ thuật thể hiện sức sống, biểu hiện tâm hồn là bộ mặt của chủ nhân Cổng trại cũng mang ý nghĩa ấy nhưng chỉ thu hẹp trong phạm vi kỹ thuật trại, kỷ thuật sinh hoạt đầy sáng kiến, sáng tạo trong chuyên năng kỹ năng, nói lên được tầm vóc nắm bắt văn kỷ mỹ thuật tượng trưng tạo dáng.

Xin giới thiệu đến quý anh chị em một số cổng trại đẹp mà mình đã sưu tầm được, hi vọng đây là tư liệu để quý anh chị em sử dụng trong các kỳ trại họp bạn, huấn luyện, chu niên... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments