SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM XẾP LOẠI A HUYỆN 0809

posted Apr 28, 2009, 12:07 AM by Dung Le Tri   [ updated May 15, 2009, 12:53 AM ]

Cai lậy , ngày 14 tháng 4 năm 2009

DANH SÁCH

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm xếp loại A cấp Huyện

Năm học 2008-2009

STT

Tên đề tài

Người viết

Chức vụ

Đơn vị

1

Rèn kỹ năng giải toán phân tích đa thức thành nhân tử

Trần Thị Mỹ Loan

Giáo viên

THCS Võ Việt Tân

2

Biện pháp nâng cao khả năng giải bài tập Hình học 9

Lê Hoàng Thái

Giáo viên

THCS Mỹ Phước Tây

3

Tranh ảnh, lược đồ , bản đồ, phim phục vụ soạn giáo  án điện tử  môn Sử lớp 6,7

Dương Thị Ngọc Loan

Hiệu phó

THCS Ngũ Hiệp

4

Phương pháp dạy học tích cực hiệu quả môn Tin học 7

Lê Thị Ngọc Kiều

Giáo viên

THCS Phú Cường

5

Vài kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi  Lý 9

Mai Văn Sách

Giáo viên

THCS  Trừ Văn Thố

6

Dạy tiết ôn tập, luyện tập môn Hóa 9

Nguyễn Thị Thanh Truyền

Giáo viên

THCS Long Trung

7

Khắc phục sự cố máy tính trong giờ thực hành tin học

Nguyễn Minh Trung

Giáo viên

THCS Mỹ Thành Bắc

8

Kinh  nghiệm khắc phục sự cố máy tính , máy in

Phan hiếu Trung

Giáo viên

THCS Mỹ Thành Bắc

9

Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 9

Tạ Thị Thi

Giáo viên

THCS Tân Phong

10

Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình trong sách giáo khoa Địa 9

Nguyễn Thị Kim Thanh

Giáo viên

THCS Long Trung

11

 Giao nhiệm vụ học tập cho học sinh trong giảng dạy  Sử 7

Phan Thanh Phước

Giáo viên

THCS Long Khánh

12

Biện pháp giúp học sinh yếu nâng dần chất lượng giải  toán có lời văn” Tổng hiệu”

Nguyễn Lê Thiên Hương

Giáo viên

THTam Bình 2

13

Thực trạng về chữ viết học sinh trường Tiểu học

Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Giáo viên

TH Tam Bình 1

14

Tổ chức tốt việc ra đề kiểm tra học kỳ

Phạm Văn Hiên

Cán bộ

Phòng GD&ĐT

15

Dạy 3 kiểu câu kể trong luyện từ và câu lớp 4

Trương Thị Thúy

Cán bộ

Phòng GD&ĐT

16

 Thực trạng chữ viết của học sinh tiểu học và biện pháp khắc phục

Dương Hiếu Hiệp

Cán bộ

Phòng GD&ĐT

17

Biện pháp chăm lo đời sống công đoàn cơ sở

Nguyễn Văn Hùng Em

Cán bộ

Phòng GD&ĐT

18

Nâng cao hoạt động của Công đoàn cơ sở

Trần Ngọc Thanh

Cán bộ

Phòng GD&ĐT

19

Phát huy chức năng tham gia quản lý của cán bộ công đoàn

Nguyễn Thị Bé Bảy

Cán bộ

Phòng GD&ĐT

20

Phát huy kỹ năng tổ chức hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở

Lưu Nhơn Đức

Giáo viên

THCS Võ Việt Tân

21

Biện pháp xây dựng tổ công đoàn vững mạnh

Trần Ngọc Kim Uyên

Giáo viên

THCSTrừ      Văn Thố

22

Biện pháp góp phần làm giảm tỷ lệ học sinh học yếu tiếng Anh

Hứa Văn Sáu

Cán bộ

Phòng GD&ĐT

23

Nâng cao chất lượng  bộ môn Tiếng Anh khối 8,9

Nguyễn Huỳnh Tú Trinh

Giáo viên

THCS Võ Việt Tân

24

Giúp học sinh hứng thú học phần tổng kết từ vựng 9

Nguyễn Thị Thanh Lan

Giáo viên

THCS Mỹ Thành Nam 2

25

Phương pháp dạy tốt và học tốt Anh văn lớp 8,9

Phan Lê Hải Vinh

Giáo viên

THCS Võ Việt Tân

26

Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi văn 9

Tăng Anh Tuấn

Giáo viên

THCS Mỹ Phước Tây

27

Hiệu trưởng với việc giáo dục đức học sinh

Nguyễn Thị Xuân Hồng

Hiệu trưởng

THCS Mỹ Phước Tây

28

Thiết lập chương trình trích xuất dữ liệu từ phiếu điều tra trình độ văn hóa

Phan Thanh Dự

Cán bộ

Phòng GD&ĐT

29

Biện pháp tuyên truyền, phổ biến , giáo dục pháp luật trong thiếu niên và học sinh

Nguyễn Văn Dũng

Cán bộ

Phòng GD&ĐT

30

Phát huy vai trò CĐCS trong tham gia quản lý, phối hợp hoạt động xây dựng đơn vị vững mạnh

Lê Trí Nghi

Hiệu trưởng

THCS Tân Phong

31

Tài liệu nghiệp vụ giáo viên quản lý phòng máy Vi tính

Lê Trí Dũng

Cán bộ

Phòng GD&ĐT

Tổng kết danh sách có 31( ba, một) đề tài xếp loại A cấp huyện năm học 2008-2009.
Comments