Home‎ > ‎

TAP TIN - FILE

Các File sắp xếp theo Bậc Học 
Bấm vào tên File 
. Chọn Open để mở ra xem .
. Chọn Save để lưu vào máy.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
View Download
Mẫu Giấy Báo Cáo Sơ Kết Thiết Bị Học Kỳ 1 _ 2014-2015  33k v. 1 Dec 14, 2014, 11:58 PM Dung Le Tri
Ċ
View Download
Ba Ngành Học: Hướng dẫn đánh giá Nông thôn mới tiêu chí 5 (trường học) và thiêu chí 14 (Giáo dục)  2233k v. 1 Nov 13, 2014, 5:40 PM Dung Le Tri
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
Mầm Non : Thông Tư Hưỡng Dẫn Tiền Ăn Trưa  183k v. 2 Sep 20, 2011, 1:59 AM Dung Le Tri
ĉ
View Download
Mầm Non : Bảng Điểm Chấm Thi Giáo Viên Giỏi  47k v. 6 Aug 28, 2011, 7:05 PM Dung Le Tri
ć
View Download
Mầm Non : Bài Giảng Bảo Vệ Môi Trường  175k v. 4 Aug 24, 2011, 2:24 AM Dung Le Tri
ĉ
View Download
Chất Lượng Giáo dục Mầm Non   90k v. 4 Aug 28, 2011, 7:05 PM Dung Le Tri
ĉ
View Download
Mầm Non Giáo Án Mẫu 4  56k v. 5 Aug 24, 2011, 2:24 AM Dung Le Tri
ĉ
View Download
Mầm Non Giáo Án Mẫu 2  77k v. 5 Aug 28, 2011, 6:57 PM Dung Le Tri
ĉ
View Download
Mầm Non Giáo Án Mẫu  37k v. 5 Aug 24, 2011, 2:24 AM Dung Le Tri
ĉ
View Download
Mầm Non Giáo Án Mẫu 3  42k v. 5 Aug 24, 2011, 2:24 AM Dung Le Tri
ć
View Download
Mầm Non : Bài Giảng Kỹ Năng Sống   214k v. 4 Aug 24, 2011, 2:24 AM Dung Le Tri
ĉ
View Download
Mầm Non: Hướng Dẫn Phòng Bệnh Tay Chân Miệng  45k v. 2 Aug 24, 2011, 2:19 AM Dung Le Tri
ċ

Download
Mầm Non: Mẫu duyệt Tăng Giờ  1092k v. 2 Aug 24, 2011, 2:19 AM Dung Le Tri
ċ

Download
Mẫu Giáo: Hồ Sơ Phổ Cập Mẫu Giáo   73k v. 2 Aug 24, 2011, 2:25 AM Dung Le Tri
ć
View Download
Mầm Non - Qui Định Các Loại Sổ Sách   198k v. 4 Aug 24, 2011, 2:24 AM Dung Le Tri
ĉ
View Download
Mầm Non : Thông Báo Hỗ Trợ Tiền ăn trưa  38k v. 2 Sep 20, 2011, 1:59 AM Dung Le Tri
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
Ba Ngành Học : Công văn về đảm bảo an ninh trường học  45k v. 2 Nov 13, 2014, 5:19 PM Dung Le Tri
ĉ
View Download
Ba ngành học : Công văn phòng chống tác hại thuốc lá  23k v. 2 Nov 13, 2014, 5:30 PM Dung Le Tri
ĉ
View Download
Ba ngành học: Công văn thực hiện ngày pháp luật Việt nam 2013   28k v. 2 Nov 13, 2014, 5:19 PM Dung Le Tri
ĉ
View Download
Ba ngành học: Hướng dẫn đề cương báo cáo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  33k v. 2 Nov 13, 2014, 5:19 PM Dung Le Tri
ĉ
View Download
Ba ngành học : Kế hoạch phổ biến pháp luật năm 2013  30k v. 2 Nov 13, 2014, 5:24 PM Dung Le Tri
ċ

Download
Ba ngành học: Công văn hướng dẫn tuyên truyền phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa  19k v. 2 Nov 13, 2014, 5:26 PM Dung Le Tri
Ċ
View Download
Ba Ngành Học: Quy định về thu chi Quỹ cha mẹ học sinh (Không được thu các khoản không có liên qua đến hoạt động của Ban Đại Diện được quy định trong Quy chế hoạt động Ban)  175k v. 2 Nov 13, 2014, 5:31 PM Dung Le Tri
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
Tiểu Học - THCS : Hướng dẫn hoạt động thư viện năm học 2013-2014  75k v. 2 Nov 13, 2014, 5:24 PM Dung Le Tri
ĉ
View Download
Ba Ngành Học > thiết bị : Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011-2012 phòng thiết bị - THTN- tin học - phòng học bộ môn  72k v. 3 Nov 13, 2014, 5:24 PM Dung Le Tri
ċ

Download
Ba Ngành Học: Hướng dẫn cấp trả đất 2012  10k v. 2 Nov 13, 2014, 5:25 PM Dung Le Tri
Ĉ
View Download
Tiểu Học & THCS : Mẫu báo cáo bảng chống lóa - Gửi đến bộ phận CSVC-TBTH (Đ/C Trí Dũng) trước 03/3/2013)   33k v. 2 Nov 13, 2014, 5:25 PM Dung Le Tri
Ĉ
View Download
Ba ngành học: Mẫu báo cáo (giấy) Tổng kết 2012-2013 Phòng vi tính, Công nghệ thông tịn  32k v. 2 Nov 13, 2014, 5:25 PM Dung Le Tri
Ĉ
View Download
Ba ngành học: Mẫu báo cáo (giấy) Tổng kết 2012-2013 phòng thiết bị - THTN - phòng bộ môn  36k v. 2 Nov 13, 2014, 5:25 PM Dung Le Tri
ĉ
View Download
Ba ngành học : Mẫu biên bản kiểm tra hoạt động phòng thiết bị, phòng THTN, phòng bộ môn, phòng tin học...  86k v. 2 Nov 13, 2014, 5:25 PM Dung Le Tri
Ĉ
View Download
Cán Bộ PGD : Mẫu Danh Sách Kết Quả Sáng Kiến Kinh Nghiệm 2014.  31k v. 3 Nov 13, 2014, 5:26 PM Dung Le Tri
Ĉ
View Download
Ba ngành học: Mẫu báo cáo bằng giấy thiết bị - THTN 2013-2014 (lưu tại trường)  33k v. 2 Nov 13, 2014, 5:26 PM Dung Le Tri
Ĉ
View Download
Ba Ngành Học: Mẫu quy hoạch đất  24k v. 2 Nov 13, 2014, 5:26 PM Dung Le Tri
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
Ba Ngành Học : Bộ Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Công Nghệ Thông Tin Năm Học 2011-2012  163k v. 2 Dec 11, 2011, 11:56 PM Dung Le Tri
Ċ
View Download
THCS: Phân Phối Chương Trình Tin Học Mới Năm Học 2011-2012  131k v. 2 Dec 11, 2011, 11:57 PM Dung Le Tri
ĉ
View Download
Ba Ngành Học : (Phòng, Sở)Hưởng dẫng Công Nghệ Thông Tin - Phòng Vi Tính 2011-2012  93k v. 2 Dec 11, 2011, 11:57 PM Dung Le Tri
ĉ
View Download
THCS: Hướng Dẫn Giảng Dạy Môn Tin Học NH 2011-2012  130k v. 4 Dec 11, 2011, 11:57 PM Dung Le Tri
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Download
THCS: 1) Biên Bản Thanh Tra đơn vị - mới 2010; 2) Tập huấn Tổ Chuyên môn THCS; 3) Phân phối chương trình môn Tiếng Anh (mới)  574k v. 4 Aug 28, 2011, 6:42 PM Dung Le Tri
ċ

Download
THCS: (Bộ) Hướng Dẫn Giãm Tải Chương Trình THCS  1108k v. 2 Aug 24, 2011, 2:18 AM Dung Le Tri
ĉ
View Download
THCS: CV Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên   296k v. 7 Aug 28, 2011, 6:59 PM Dung Le Tri
ĉ
View Download
Hương Dan Soạn De Kiem Tra Toán THCS  145k v. 4 Aug 28, 2011, 6:57 PM Dung Le Tri
ċ

Download
THCS ; Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Năm Học Và Phân Phối Chương Trình Các Môn Cấp THCS  197k v. 2 Nov 13, 2014, 5:22 PM Dung Le Tri
ĉ
View Download
Hướng dẫn đánh giá giáo án điện tử   85k v. 4 Aug 24, 2011, 2:20 AM Dung Le Tri
Ċ
View Download
THCS: SGD hướng dẫn thông tư 58 xếp loại học sinh THCS, THPT  958k v. 3 Nov 13, 2014, 5:22 PM Dung Le Tri
ĉ
View Download
  36k v. 4 Aug 24, 2011, 2:20 AM Dung Le Tri
Ċ
View Download
THCS: Phân Phối Chương Trình Môn Vật Lý Mới 2011-2012  2467k v. 2 Nov 13, 2014, 5:31 PM Dung Le Tri
ċ

Download
Sách Giáo Khoa Tin Học 9   5838k v. 4 Aug 24, 2011, 2:20 AM Dung Le Tri
ċ

Download
Mầm Non: Các tài liệu tập huấn đánh giá trường mầm non.  203k v. 3 Nov 13, 2014, 5:22 PM Dung Le Tri
ċ

Download
Tài Liệu Tập Huấn Tin Học 9  498k v. 4 Aug 24, 2011, 2:20 AM Dung Le Tri
ĉ
View Download
TH,THCS: Qui định mới từ 2010 V/V Thi Giáo Viên Giỏi cấp trường  166k v. 4 Aug 28, 2011, 7:06 PM Dung Le Tri
Ċ
View Download
Hưởng dẫn tìm thông tin minh chứng THCS  751k v. 7 Aug 28, 2011, 7:07 PM Dung Le Tri
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
Ba Ngành Học : Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính ( Các trường cần thực hiện đúng vì UBND huyện và một số cơ quan ban ngành sẽ không tiếp nhận các văn bản sai dù chỉ một chi tiết nhỏ)  5840k v. 2 Nov 13, 2014, 5:31 PM Dung Le Tri
ċ

Download
Ba Ngành học: Sở Giáo Dục : Hướng Dẫn Thi Đua Cuối Năm 2013 - 2014  121k v. 2 Nov 13, 2014, 5:31 PM Dung Le Tri
ċ

Download
Ba Ngành Học : Hướng dẫn tự đánh giá, kiểm định  2142k v. 2 Nov 13, 2014, 5:31 PM Dung Le Tri
ċ

Download
Ba Ngành Học: TT07-2012 VV Hướng dẫn các danh hiệu nhà giáo (Các trường nghiên cứu thực hiện)  53k v. 4 Nov 13, 2014, 5:31 PM Dung Le Tri
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
Hướng dẫn tờ trính thành lập hội đồng trường   25k v. 8 Aug 28, 2011, 7:15 PM Dung Le Tri
Ĉ
View Download
Mẫu Báo Cáo Tháng Mới (từ tháng 11-2009). Gửi về Mr.Hồng Châu bằng 2 way Giấy và E-mail: hongchau.pgdcl@gmail.com   37k v. 7 Aug 28, 2011, 7:15 PM Dung Le Tri
ĉ
View Download
Mau Tờ Khai Đăng Ký Trụ Sở Làm Việc - Gửi tất các các trường trong huyện.  43k v. 6 Aug 28, 2011, 7:13 PM Dung Le Tri
ĉ
View Download
Mẫu tờ trình xin xác nhận diện tích đất   26k v. 8 Aug 28, 2011, 7:13 PM Dung Le Tri
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
TH-THCS: Phương hướng hoạt động thể dục thể thao 2013-2014  50k v. 3 Nov 13, 2014, 5:30 PM Dung Le Tri
ċ

Download
TH-THCS: Phân phối chương trình thể dục tiểu học và THCS  137k v. 3 Nov 13, 2014, 5:30 PM Dung Le Tri
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
View Download
Ba ngành học: Biểu mẫu đề án xác định vị trí việc làm  86k v. 2 Nov 13, 2014, 5:22 PM Dung Le Tri
ĉ
View Download
Ba ngành học: Giấy mời tập huấn đề ánxác định vị trí việc làm trong trường công lập  26k v. 3 Nov 13, 2014, 5:29 PM Dung Le Tri
Ĉ
View Download
MN, TH, THCS : Mẫu Kế hoạch biên chế 2012  47k v. 6 Dec 12, 2011, 12:02 AM Dung Le Tri
Ĉ
View Download
Ba ngành học : KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ 2013-2014: Các trường gửi về mail: nttuan.pgdcl@gmail.com và nộp bằng văn bản cho bộ phân tổ chức PGDĐT hạn cuối đến ngày 10/5/2013  63k v. 2 Nov 13, 2014, 5:22 PM Dung Le Tri
Ċ
View Download
Ba ngành học: Nghị định 138 xữ phạt trong lãnh vực giáo dục  739k v. 3 Nov 13, 2014, 5:29 PM Dung Le Tri
Ċ
View Download
Ba Ngành Học: Nghị Quyết 130 thành lập thị xã Cai Lậy  1746k v. 3 Nov 13, 2014, 5:29 PM Dung Le Tri
ĉ
View Download
Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ về "Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo"  114k v. 6 Aug 28, 2011, 7:08 PM Dung Le Tri
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
Chỉ Thị 17 của UBND Tỉnh về Cấm Uống Rượu  54k v. 8 Aug 28, 2011, 7:05 PM Dung Le Tri
ċ

Download
Thông Tư 21 BGD : Điều Lệ Thi Giáo Viên Giỏi (mới)  30k v. 5 Aug 28, 2011, 7:05 PM Dung Le Tri
ĉ
View Download
THCS: Mẫu báo cáo kiểm định chất lượng THCS Tân Phong.  1045k v. 6 Aug 28, 2011, 7:05 PM Dung Le Tri
Ĉ
View Download
MN,TH,THCS : Mẫu Đề Nghị Nhu Cầu Trang Bị CSVC Thiết Bị - Mẫu Đề Nghị Thanh Lý CSVC Thiết Bị Hạn cuối gửi về PGD 20/01/2011  49k v. 4 Aug 28, 2011, 7:05 PM Dung Le Tri
ċ

Download
Chuẩn Hiệu Trưởng  42k v. 6 Aug 28, 2011, 6:57 PM Dung Le Tri
ĉ
View Download
Hướng dẫn tìm Thông tin minh chứng tiểu học   578k v. 7 Aug 28, 2011, 6:57 PM Dung Le Tri
ĉ
View Download
Hướng Dẫn Quản Lý, Sử Dụng Thẻ Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức   7556k v. 4 Aug 28, 2011, 6:57 PM Dung Le Tri
Comments