Home

GIỚI THIỆU SITE - ABOUT SITE

Đây là WebSite tra cứu nội bộ
của Lê Trí Dũng ,
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.
This WebSite is the exchange of  Le Tri Dung ,
Cai Lay Division of Education and Training, Tien Giang Province, Vietnam. 


- Địa chỉ :                 số 3, Tứ Kiệt,phường 2, TX.Cai Lậy, Tiền Giang
- ĐT/Fax :                0184(273) 3820289 ,  
- Địa chỉ sites là :   http://sites.google.com/site/gdcailaysite/
                    hay :   http://goo.gl/VZgrl  hay  gdcailay
- Quản trị website : KS.Lê Trí Dũng  
- Tel / Fax : (084) (0273) 3820289  ;   mobile: 0918056600
- E-mail :                    letridungcl@gmail.com   


Trang nầy có bản dùng xem trên điện thoại. Một số chức năng của trang đang thay đổi. Có những nội dung chỉ một số người có thể xem; nếu cần xin vui lòng cho biết.
If you need my assistance, please let me know.

Nếu bạn đang xem trang nầy bằng smartphone, 
có thể 
bạn sẽ cần đến 2 nút đang hiện diện ở phía trên góc trái. 

BÁO CÁO BẰNG PHẦN MỀM BÁO CÁO TRỰC TUYẾN

(Đã hết hạn báo cáo thiết bị, có 39/39 trường báo, đã tổng hợp)
THÔNG BÁO - NOTICE TO BE INFORMEDBản đồ Google
Subpages (2): EMAIL Tin Tức
Comments