Home

GIỚI THIỆU SITE - ABOUT SITE

Đây là WebSite trao đổi nội bộ
của
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.
This WebSite is the exchange of
Cai Lay Division of Education and Training, Tien Giang Province, Vietnam. 


- Địa chỉ :                 số 3, Tứ Kiệt,Khu7, TT Cai Lậy, Tiền Giang
- ĐT/Fax :                (0184(73) 3826424 ,  
- Địa chỉ sites là :   http://sites.google.com/site/gdcailaysite/
                    hay :   http://goo.gl/VZgrl  hay  gdcailay
- Quản trị website : KS.Lê Trí Dũng  
- Tel / Fax : (084) (073) 3917185  ;   mobile: 0918056600
- E-mail :                    letridungcl@gmail.com   


           Mạng Giáo Dục Việt Nam vnEdu  VNPT (GV nhập điểm, HS xem điểm) Mục Recent site activity bên trái ghi các nội dung vừa mới được cập nhật.BÁO CÁO TRỰC TUYẾN 

1) Báo cáo tổng kết công tác thiết bị NH 2014-2015 Hạn ngày 20/5 (trực tuyến tại trang thietbicailay) (Hết Hạn)


Tập Tin- Văn Bản - Biểu Mẫu Gần Đây

 • (Mãu Giấy)BÁO CÁO CÔNG TÁC THIẾT BỊ _ THTN Hoc Kỳ I năm học _ 2014-2015.xls   33k - Dec 14, 2014, 11:58 PM by Dung Le Tri (v1)
  ‎Mẫu Giấy Báo Cáo Sơ Kết Thiết Bị Học Kỳ 1 _ 2014-2015‎
 • SGD399_hướng dẫn tiêu chí 5,14 nông thôn mới.pdf   2233k - Nov 13, 2014, 5:40 PM by Dung Le Tri (v1)
  ‎Ba Ngành Học: Hướng dẫn đánh giá Nông thôn mới tiêu chí 5 (trường học) và thiêu chí 14 (Giáo dục)‎
 • MauDanhSachChamSKKN 2013-2014.xls   31k - Nov 13, 2014, 5:26 PM by Dung Le Tri (v3)
  ‎Cán Bộ PGD : Mẫu Danh Sách Kết Quả Sáng Kiến Kinh Nghiệm 2014.‎
 • 725_An_ninh_trat_tu.doc   45k - Nov 13, 2014, 5:19 PM by Dung Le Tri (v2)
  ‎Ba Ngành Học : Công văn về đảm bảo an ninh trường học‎
 • (SGD)HDThiDuaCuoi2013-2014.rar   121k - Nov 13, 2014, 5:31 PM by Dung Le Tri (v2)
  ‎Ba Ngành học: Sở Giáo Dục : Hướng Dẫn Thi Đua Cuối Năm 2013 - 2014‎
 • (Mãu Giấy)BÁO CÁO CÔNG TÁC THIẾT BỊ _ THTN năm học _ 2013-2014.xls   33k - Nov 13, 2014, 5:26 PM by Dung Le Tri (v2)
  ‎Ba ngành học: Mẫu báo cáo bằng giấy thiết bị - THTN 2013-2014 (lưu tại trường)‎
 • NQ130ThiXaCaiLay.pdf   1746k - Nov 13, 2014, 5:29 PM by Dung Le Tri (v3)
  ‎Ba Ngành Học: Nghị Quyết 130 thành lập thị xã Cai Lậy‎
 • Cac bieu mau de an vi tri viec lam.xls   86k - Nov 13, 2014, 5:22 PM by Dung Le Tri (v2)
  ‎Ba ngành học: Biểu mẫu đề án xác định vị trí việc làm‎
 • Giấy Mời.doc   26k - Nov 13, 2014, 5:29 PM by Dung Le Tri (v3)
  ‎Ba ngành học: Giấy mời tập huấn đề ánxác định vị trí việc làm trong trường công lập‎
 • (Mau)BBKT TB-TN-VT-NN-TH C2_2013-2014.doc   86k - Nov 13, 2014, 5:25 PM by Dung Le Tri (v2)
  ‎Ba ngành học : Mẫu biên bản kiểm tra hoạt động phòng thiết bị, phòng THTN, phòng bộ môn, phòng tin học...‎
Showing 10 files from page TAP TIN - FILE.


TIN TỨC GẦN ĐÂY

Showing posts 1 - 0 of 42. View more »

THÔNG BÁO CẦN BIẾT - NOTICE TO BE INFORMED

Thông Báo Gần Đây

Showing posts 1 - 0 of 66. View more »

Bản đồ GoogleSubpages (22): View All
Comments