Thông báo

Kể từ nay (15/3/2010) các thông tin về tổ chức-cán bộ của Phòng GD&ĐT Bình Sơn được đăng tái tại Site nầy.
Trong giai đoạn nầy các đơn vị chú ý ghé thăm để biết được các thông tin về đánh giá xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, cán bộ giáo viên năm 2010, các thông tin về nâng lương, chuyển xếp ngạch bậc lương, bổ nhiệm lại, thuyên chuyển, điều động giáo viên.

Về việc đánh giá xếp loại hiệu trưởng, giáo viên

 Thực hiện Thông tư số 29/2009/BGDĐT, ngày 22/10/2009 về việc đánh giá xếp loại hiệu trưởng, nay Phòng GD&ĐT Bình Sơn lưu các văn bản hướng dẫn đánh giá xếp loại hiệu trưởng tại đây, đề nghị các đơn vị tải về để thực hiện. (Kích vào chữ tải xuống của tiệp đính kèm và chọn Save hoặc Open)
Thông tư 30/2009/BGDĐT và hướng dẫn thực hiện Thông tư 30 về việc đánh giá xếp loại giáo viên theo Thông tư 30 lưu tại File đính kèm phía dưới với tên TT30 và HD-30 (kích vào chữ tải xuống và chọn save hoặc Open)
ċ
29-2009-TT-BGDDT.zip
(42k)
Bach Huynh Van,
18:20, 15 thg 3, 2010
ċ
430-BGDDT-CNG.rar
(36k)
Bach Huynh Van,
18:20, 15 thg 3, 2010
ċ
HD-30.rar
(36k)
Bach Huynh Van,
18:56, 15 thg 3, 2010
ć
Bach Huynh Van,
05:49, 14 thg 11, 2010
ċ
TT30.rar
(25k)
Bach Huynh Van,
18:56, 15 thg 3, 2010