توليدات فرهنگي/آموزشي هنرآموزان

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
کتاب کار شبکه ‌های رایانه‌ای - تاليف: منیره‌سادات علوی‌فر    142k v. 5 May 20, 2011, 5:13 AM سيدسعيد ميرباقري
ĉ
View Download
کتاب سوالات آمادگی کنکور کاردانی پيوسته - تاليف: جميله درساره   95k v. 7 May 20, 2011, 5:13 AM سيدسعيد ميرباقري
Ċ
View Download
بسته‌ی نرم‌افزارهای درسی رشته‌ کامپیوتر فیروزکوهی:خانم‌هاحکیمی،حسکوییان‌وآذرنیا    2088k v. 7 May 20, 2011, 5:13 AM سيدسعيد ميرباقري
ĉ
View Download
كتاب آموزش عملی‌ارتباط‌دوکامپیوتراز طریق‌کابل‌شبکه-نوشته خانم حاتمی‌مظفری    196k v. 8 May 20, 2011, 5:05 AM سيدسعيد ميرباقري
Ċ
View Download
محصولات‌وخدمات شركت نيك ارتباطات هوشمند - آقاي رامين موقرنيا  158k v. 3 May 20, 2011, 5:05 AM سيدسعيد ميرباقري
Comments