Links voor lagere school

  • Tijdens de zorg-en icturen gebruiken we heel wat leuke websites met heel veel oefeningen die aansluiten bij de leerstof.
Deze websites worden verzameld op www.heidimondelaers.yurls.net.

Surf naar deze website en klik op je leerjaar.  Hier vind je voor het 1ste tot en met het 3de leerjaar
de ingeproken dictees terug. 
Tevens vind je voor het 1ste leerjaar de uitgesproken woorden van de werkboekjes van Veilig leren lezen. 
Ook de oefentoetsen WO mundo vind je per leerjaar op de verzamelpagina van je leerjaar.

Aan de leerkrachten wordt ook gedacht.  Werkblaadjes, knutselideeën,.... je vindt hier een heleboel leuke websites terug.


http://www.heidimondelaers.yurls.net


Heel wat andere oefeningen vind je op :http://www.woordkasteel.com


Woordkasteel en sommenplaneet worden heel vaak gebruikt om spelling en rekenen in te oefenen.Je kan woordkasteel en sommenplaneet gratis én veilig downloaden. Vraag aan de juf of meester welk dictee er ingeoefend moet worden.

   

 Oefentoetsen Mundo (WO°)  : http://www.educatief.diekeure.be/mundoleerling/


Comments