Levensbeschouwingen

 

Eenieder heeft het recht op vrijheid van gedachte, van geweten en van godsdienst; dit recht sluit de vrijheid in van godsdienst of van overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid, zijn godsdienst of zijn overtuiging te belijden, alleen of gemeenschappelijk, zowel in het openbaar als in eigen kring, door middel van onderwijs, praktijken, eredienst en ritus

         Artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
 
 

Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind bepalen de ouders of hun kind een cursus in één van de erkende godsdiensten of een cursus in de niet-confessionele zedenleer volgt;

Je kan kiezen uit :  Anglicaanse godsdienst

                             Islamitische godsdienst

                             Israëlische godsdienst

                             Niet-confessionele zedenleer

                             Orthodoxe godsdienst

                             Protestantse godsdienst

                             Rooms-katholieke godsdienst

 

Voor de godsdiensten wordt er een leermeester aangesteld.

 

 

              

Comments