Kalender schooljaar 2018-2019

Start nieuwe schooljaar : maandag 3 september 2018

            Algemene verlofdagen      :           

         · Herfstvakantie             : 29/10/2018 - 02/11/2018

           · Wapenstilstand           : 11/11/2018

           · Kerstvakantie              : 24/12/2018 - 04/01/2019   

· Krokusvakantie           : 04/03/2019 - 08/03/2018

· Paasvakantie              : 08/04/2018 - 22/04/2018

· Feest van de Arbeid   : 01/05/2019

· Hemelvaart                  : 30/05/2019 - 31/05/2019 (brugdag)

· Pinkstermaandag        : 10/06/2019

  Laatste schooldag vrijdag 28 juni 2019

        Plaatselijke verlofdagen

· Facultatieve vrije dagen  : 05/10/2018 - 04/02/2019

· Pedagogische studiedagen : 17/10/2018 - 21/11/2018 - 27/02/2019

        Feesten
        
           ° Wie is wie dag (voor ouders van de onthaalklas en 1ste kleuterklas) : 15/09/2018

· Pastafestival  : 24/11/2018

· Kerstmarkt : 18/12/2018

· Grootoudersfeest : 30/01/2019

 . Start wafelverkoop : 11/02/2019

Quiz en dansfeest : 23/02/2019

Boekenbeurs : 19/03/2019

· Rommelmarkt : 28/04/2019

· Schoolfeest : 11/05/2019
· Proclamatie 6° leerjaar :26/06/2019

Oudercontacten

· Infoavond : 04/09/2018 : infoavond eerste leerjaar

                     10/09/2018 : infoavond 2de leerjaar tot en met 6de leerjaar

                     06/09/2018 : infoavond kleuterschool 

                     

- oudercontact eerste leerjaar : 24/10/2017

· 1° oudercontact lagere school: 25/10/2018

- oudercontact kleuterschool : 27/11/2018

- oudercontact op uitnodiging :  week van 14 januari 2019

- oudercontact 3° kleuterklas : 02/04/2019

· 2° oudercontact : 24/06/2019

        Extra-murosactiviteiten

  • 2° leerjaar : doe-mee-dagen op de boerderij - Recreatie-, en natuurpark Keiheuvel Balen : 17/09/2018 - 19/09/2018
  • sneeuwklassen Zinal 5de en 6 de leerjaar : 28/03/2019 - 025/04/2019
Comments