Inschrijven van leerlingen

Capaciteit

Het schoolbestuur heeft het maximum aantal leerlingen dat kan opgevangen worden, als volgt bepaald:

-       De capaciteit van de school: 407 leerlingen

-       De capaciteit van de vestigingsplaats: 407 leerlingen

-       De capaciteit van het niveau kleuteronderwijs:  176 kleuters


                                                                                      

                                                                                                                                

Inschrijvingen schooljaar 2020-2021
Kleuterschool : inschrijvingen schooljaar 2020-2021

 geboortejaar totaal aantal plaatsen nog beschikbaar op 
06/10/2020
    2018        440
 2017 44 0
 2016 44 0
 2015 44 0

Lagere school : inschrijvingen schooljaar 2020-2021

leerjaar  totaal aantal plaatsen nog beschikbaar op 
03/07/2020
   1° leerjaar -2014    440
 2° leerjaar - 2013  44 0
 3° leerjaar- 2012  44 10
 4° leerjaar - 2011 44 6
 5° leerjaar- 2010  44 4
 6° leerjaar- 2009  44 0
Wanneer er geen plaatsten meer beschikbaar zijn, betekent dit dat de capaciteit overschreden is. Ouders kunnen een document van een niet-gerealiseerde inschrijving laten opstellen.

 

 InschrijvingsdataVoor het schooljaar 2021-2022: inschrijvingen starten op onze school op 

 1 maart 2021 om 0815u.!

Broers en zussen en kinderen van personeelsleden genieten van de voorrangsregeling.

Tijdens de zomervakantie wordt er nog ingeschreven op 24/08/2020 tussen 09.00u-12.00u


 

 Vereiste documenten

De inschrijving van leerlingen (leerplichtige en niet-leerplichtige) gebeurt aan de hand van de sis-kaart. Bij ontstentenis daarvan volstaat een van volgende documenten:

-     een uittreksel uit de geboorteakte

-     het trouwboekje van de ouders

-     het identiteitskaartje voor kinderen jonger dan 12 jaar

-     het bewijs van inschrijving van het vreemdelingenregister

-     de reispas voor vreemdelingen

 

 Documenten voor ouders

  Bij iedere inschrijving ontvangen de ouders

-     deze afsprakennota en het schoolreglement

-     kennisneming van het schoolreglement en de afsprakennota

-     keuzeformulier: godsdienst – zedenleer (lager onderwijs)

-     bewijs van inschrijving

 

Comments