ICT

 
 

In het dagelijkse leven is de informatie en communicatietechnologie (ICT) alom tegenwoordig.  Onze kinderen groeien in deze maatschappij op.

ICT spreekt kinderen aan en motiveert hen.  Het multimediale aspect van moderne sofware en de kwaliteit van ICT-oefenmateriaal bieden kansen voor zorgbreed en competentiegericht werken.

 

Daarom werken wij ook in onze school aan ICT-vaardigheden.  Onze school beschikt over een computerklas met internetverbinding waar de kinderen individueel of per twee op een pc deze vaardigheden onder de knie leren krijgen. 

 

Al van in de kleuterklas proberen wij onze kinderen in contact te brengen met de computer. Dit gebeurt tijdens de zorguren en op  een speelse manier, waarbij het aanleren van muisvaardigheden en een correcte lichaamshouding heel belangrijk zijn.

De kleuters gebruiken het programma “Woordenstart” ook om hun Nederlands verder te ontplooien. Verder maken we heel veel gebruik van websites voor kleuters.  Via “links voor kleuters” krijg je een aantal ideeën van leuke websites voor kleuters. 
Ook via de website www.heidimondelaers.yurls.net vind je een verzameling van leuke sites.

In de lagere klassen van de lagere school wordt de computer vooral gebruikt om leerstof in te oefenen en uit te breiden. Op deze manier kunnen we gedifferentieerd en op maat van elk kind werken. Dit gebeurt tijdens de zorguren in het 1°, 2° en 3° leerjaar. 

Het programma “Woordkasteel” wordt gebruikt om spelling onder de knie te krijgen, sommenplaneet om wiskunde verder in te oefenen.

Via “Links voor de lagere school” kan je woordkasteel thuis op je computer  gratis installeren. Regelmatig komen er nieuwe spelletjes bij voor deze programma's.  Neem dus regelmatig een kijkje op de site van www.woordkasteel.com om updates te doen. Verder gebruiken we heel wat software en educatieve websites.  Neem een kijkje op de website www.heidimondelaers.yurls.net en ontdek welke websites in elk leerjaar tijdens de zorg-, en ict-uren gebruikt worden.
 
Vanaf het 4° leerjaar wordt de computer gebruikt tijdens de zorgmomenten, maar krijgen de leerlingen ook de kans om Word en Powerpoint  en het internet te leren kennen. We integreren de thema's van WO via webquests en webpaden. We hechten ook veel belang aan het veilig gebruiken van internet.  In het vijfde leerjaar wordt er een heel lange periode rond "Veilig internet "  gewerkt. Als de leerlingen  dit traject goed doorlopen krijgen ze zelfs een "diploma Veilig Internet". Meer informatie hierover vind je op www.diplomaveiliginternet.nl

Ook hebben onze leerlingen toegang tot de Bingel-site van Van in. Op deze site kunnen er oefeningen gemaakt worden die aansluiten de bij de leerstof Nederlands, Wiskunde en Frans.

 

 
 
Comments