Het CLB

 

Het schoolbestuur heeft een samenwerkingsverband afgesloten met het C.L.B. van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

 
Wat is een C.L.B. ?

Een centrum voor leerlingenbegeleiding (C.L.B.) is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

 

Wie zijn de C.L.B.-medewerkers die met de school samenwerken ?

Mevr. Annelies C.     : psychologe

Mevr. Dorien C.        : maatschappelijk werker

Mevr. Fabienne C.      : verpleegster

De maatschappelijk assistente en de pedagoge zijn elke maandag aanwezig op school.

Het C.L.B.– centrum is elke werkdag van 08.30u tot 16.30u open. 

Hun adres : Technologiestraat 1 te 1082 Sint-Agatha-Berchem

Hun telefoonnummer : 02/482.05.


 Op welke domeinen is het C.L.B. actief ?

Het C.L.B. kan leerlingen op vier domeinen begeleiden.

1. Het leren en studeren : dit kunnen problemen zijn op het vlak van leerstof, leermoeilijkheden, maar ook het studiegedrag  en de werkhouding.

2. De schoolloopbaan : hier gaat het om het adviseren bij studiekeuze en het informeren over studierichtingen en onderwijsaanbod.

3. De preventieve gezondheidszorg : dit zijn onder meer de medische onderzoeken, maar ook de maatregelen om het verspreiden van besmettelijke ziekten op school te voorkomen.

4. De sociaal-emotionele ontwikkeling : een groeiproces is niet altijd vanzelfsprekend en vraagt soms hulp en begeleiding.


Wat is er nu zo eigen aan de C.L.B.–begeleiding ?

1. De leerling staat centraal.

2. De begeleiding gebeurt door artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk assistenten en pedagogen.  Ze werken samen in een team.

3. De geheimhouding van gegevens wordt gerespecteerd.

4. Het C.L.B. werkt vraaggestuurd, dit betekent dat men ingaat op vragen van ouders, leerlingen of de school.

5. De dienstverlening is gratis.


 Waarom zou je als leerling of ouder met het C.L.B. contact opnemen ?

Wanneer u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind of over het schoolgaan, kan u eerst met de leerkracht praten, met de zorgcoördinator of zelf een afspraak maken met één van de teamleden van het C.L.B.


 Is begeleiding door het C.L.B. verplicht ?

 In principe kan dit niet verplicht worden met uitzondering van de medische onderzoeken en de begeleiding van spijbelgedrag of problematisch schoolverzuim.

Regelmatig overleg tussen het schoolteam en de C.L.B.-medewerkers laat toe vroegtijdige signalen van bezorgdheid over uw kind vast te stellen zodat u als ouder betrokken wordt bij de begeleiding.  Enkel met uw akkoord kan het C.L.B. uw kind begeleiden.


 Welke intitiatieven neemt het C.L.B. om over de gezondheid van uw kind te waken ?

 Het medisch schooltoezicht is wettelijk verplicht.

1. De algemene onderzoeken voor de tweede kleuterklas en het vijfde leerjaar

2. Gericht onderzoek in de eerste kleuterklas, eerste en derde leerjaar en advies in functie van de behoefte van het kind.

3. Gezondheidspromotie

4. Het aanbieden van inentingen

5. Maatregelen betreffende besmettelijke ziekten op school of in het gezin.

 Na elk onderzoek krijgt u een verslag van de resultaten met daarbij eventueel een advies om uw huisarts, tandarts of oogarts te raadplegen.

De C.L.B.-arts is steeds bereid een afspraak met de ouders te maken om een woordje uitleg te geven bij het verslag.

Meer informatie over het C.L.B. vind je op hun website  http://clb.vgc.be/

Comments