işyeri açarken / GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI


 
 • ANASAYFA
 • BAŞKANIN MESAJI
 • HİZMETLERİMİZ
 • HAKKIMIZDA
 • ODA BAŞKANLARIMIZ
 • MEVZUAT
 • Başkanlık Bilgi Sistemi
 • GAZİEMİR TARİHİ
 • İESOB
 • TESK
 • GÜNCEL HABERLER
 • ETKİNLİKLER
 • TÜM DUYURULAR
 • AHİLİK
 • FAYDALI LİNKLER
 • BİRLİK OTEL
 • BASINDAN
 • İŞYERİ AÇARKEN İSTENEN BELGELER
 • UBGUP SRC Sorgulama
 • CmfNet
 • Basit Usülde Vergilendirme
 • Esnaf Olma Şartları
 • Ustalık Belgesinin Alınması
 • KREDİ ALMA KOŞULLARI
 • Mesleki Federasyon Adresleri
 • ESOB Adresleri
 • BAĞ-KUR Prim Tablosu
 • ÜFE VE TÜFE DEĞİŞİM ORANLARI (%)
 • Bilgi Edindirme Başvurusu

   -Gerçek Kişiler İçin

   -Tüzel Kişiler İçin

  • İŞYERİ AÇARKEN İSTENEN BELGELER

   Gerekli Belgeler İçin Buraya Tıklayınız...

   İŞYERİ AÇARKEN İSTENEN BELGELER

   1 ) VERGİ DAİRESİNDEN İSTENEN BELGELER

   2 ) İLGİLİ BELEDİYEDEN İSTENEN BELGELER

   3) ESNAF VE SANATKAR SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN İSTENEN BELGELER

   4) İLGİLİ MESLEK ODASINDAN İSTENEN BELGELER

   5 ) BAĞ-KUR'DAN İSTENEN BELGELER

   *** VERGİ DAİRESİNDEN İSTENEN BELGELER ***

   -Bildirim Formu
   -Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
   -İşe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü
   -İkametgah İlmühaberi
   -İşe Başlama FormuNüfus Cüzdanı Örneği

   Belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.

   *** İLGİLİ BELEDİYEDEN İSTENEN BELGELER ***

   10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edinecek olan ve aşağıda örnekleri bulunan beyan formlarının doldurulması gerekmektedir.

   EKLER

   EK - 1: SIHHÎ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU / BEYAN FORMU: EK-1

   EK - 2: GAYRİSIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU: EK-2

   EK - 3: BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERE AİT YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA RAPORU FORMU: EK-3

   EK - 4: BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERE AİT AÇILMA İZNİ RAPORU FORMU: EK-4

   EK - 5: İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI: EK-5
   -
   EK - 6: BAŞVURU VE BEYAN FORMU ALINDI BELGESİ: EK-6

   --------------------------------------------------------

   Aşağıda başlıkları listelenen "Sıhhi ve Gayrisıhhi Müesseseler için Ruhsat Müracat Klavuzu" isimli, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Birim Müdürü Sn. Yusuf VANGÖL tarafından hazırlanan raporun tamamı için aşağıdaki dosyayı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz:

   RUHSAT-MURACAT-KLAVUZU

   1- TANIMLAR
   2- İŞYERLERİNDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR
   3- İŞYERİNİN AÇILMASI
   4- BİLDİRİM
   5- İŞLETMECİNİN DEĞİŞMESİ VE İŞYERİNİN NAKLİ
   6- BİRDEN FAZLA FAALİYET KONUSU BULUNAN İŞYERLERİ
   7- RUHSATIN İŞYERİNDE BULUNDURULMASI
   8- SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN RUHSATIN DÜZENLENMESİ
   9- SIHHİ İŞYERLERİNİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ KESİNLEŞMESİ
   10- SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR
   11- GAYRI SIHHİ MÜESSESELERİN İNCELEME KURULLARI
   12- SAĞLIK KORUMA BANDI
   13- GAYRI SİHHİ MÜESSESE RUHSAT BAŞVURUSU
   14- YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ
   15- YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ MUAFİYETİ
   16- DENEME İZNİ
   17- AÇILMA RUHSATI
   18- YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ İLE RUHSAT İÇİN GEREKLİ BELGELER
   19- TESİSE DİĞER KURULUŞLARCA İZİN VERİLMESİ DURUMU
   20- DENETİM
   21- SORUMLU MÜDÜR TAYİNİ
   22- GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERİN SANAYİ BÖLGELERİNDE KURULMASI
   23- TESİSLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK VE İLAVE
   24- RUHSAT DEĞİŞİKLİĞİ GEREKTİREN HALLER
   25- İÇKİLİ YER BÖLGESİNİN TESPİTİ
   26- İÇKİLİ YER BÖLGESİ OLARAK TESPİT EDİLEMEYECEK YERLER
   27- KARAR VE KROKİNİN HAZIRLANMASI
   28- UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİN AÇILMASI
   29- AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ
   30- MESAFE ÖLÇÜMÜ
   31- MES'UL MÜDÜR
   32- UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNDE ÇALIŞTIRILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
   33- KOLLUK DENETİMİ
   34- CANLI MÜZİK YAYINI
   35- GEÇİCİ SÜREYLE FAALİYETTEN MEN VE İDARÎ PARA CEZASI
   36- FAALİYETTEN MEN KARARININ UYGULANMASI
   37- SÜRESİNDEN ÖNCE AÇILMA
   38- İŞLETME İZNİNİN İPTALİ
   39- KİMLİK BİLDİRME
   40- KORUNMASI GEREKENLER VE YASAKLAR
   41- GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER LİSTESİ

   *** ESNAF VE SANATKAR SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'DEN İSTENEN BELGELER ***

   -İşyeri İkametgah İlmühaberi
   -Vergi Levhası fotokopisi
   -Kimlik fotokopisi
   -2 resim
   -Sicil harcının yatırıldığına dair dekont
   -Sicil ilan bedelinin yatırıldığına dair dekont

   *** İLGİLİ MESLEK ODASINDAN İSTENEN BELGELER ***

   -Vergi dairesine kayıt belgesi
   -İşyeri İkametgah ilmühaberi
   -3 fotoğraf
   -Nüfus cüzdanı örneği
   -Sicile kayıt belgesi
   -Alanında ustalık belgesi

   *** BAĞ-KUR'DAN İSTENEN BELGELER ***

   1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

   Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar.
   Bağ-Kur sigortalısı sayılır.

   1479 Sayılı Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı, Bağ-Kur'lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur'a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ilgili kuruluşlara onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir