• ANASAYFA

  İşyeri Açarken İstenen Belgeler
  Esnaf Olma Şartları
  Ustalık Belgesi
  Kapasite Raporu
  Kredi Alma Koşulları
  Mesleki Oda Kuruluşu
  BAĞ-KUR Prim Tablosu
  BAĞ-KUR Aylık Tutarları
  Yıllık Aidat ve Gecikme
  Zammı Tablosu
  Kanuni Faiz-
  Temerrüt Faizi Oranları
  ESOB Adresleri
  Federasyon Adresleri
  ÜFE ve TÜFE Oranları
  Yenilenen Meslek Kolları
  Medyada TESK

  5362 Sayılı Kanuna Göre Yürürlüğe Yeni Giren Yönetmelikler

  Esnaf ve Sanatkarların Öncelikli Talepleri

  Ekonomideki Son
  Gelişmeler

 • ANASAYFA
 • BAŞKANIN MESAJI
 • HİZMETLERİMİZ
 • HAKKIMIZDA
 • ODA BAŞKANLARIMIZ
 • MEVZUAT
 • Başkanlık Bilgi Sistemi
 • GAZİEMİR TARİHİ
 • İESOB
 • TESK
 • GÜNCEL HABERLER
 • ETKİNLİKLER
 • TÜM DUYURULAR
 • AHİLİK
 • FAYDALI LİNKLER
 • BİRLİK OTEL
 • BASINDAN
 • İŞYERİ AÇARKEN İSTENEN BELGELER
 • UBGUP SRC Sorgulama
 • CmfNet
 • Basit Usülde Vergilendirme
 • Esnaf Olma Şartları
 • Ustalık Belgesinin Alınması
 • KREDİ ALMA KOŞULLARI
 • Mesleki Federasyon Adresleri
 • ESOB Adresleri
 • BAĞ-KUR Prim Tablosu
 • ÜFE VE TÜFE DEĞİŞİM ORANLARI (%)
 • Bilgi Edindirme Başvurusu

   -Gerçek Kişiler İçin

   -Tüzel Kişiler İçin

   İZMİR KALKINMA AJANSI

  • Sürücü (SRC) Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi

    Mevzuat  >> Genelgeler >> 2009 Yılı >>015 Nolu Genelge 27.02.2009 (Yönetmelik Değişikliği)

   Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

   EKLER:
    

   Ek1: Yönetmelik Değişkliği (1 Adet- 1 Sayfa)

   Bilindiği üzere; 03/09/2004 tarih ve 25572 sayılı Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince karayoluyla yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ticari araçlarda çalışan şoförlerin, Sürücü (SRC) Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları zorunluluğu getirilmiştir. Aynı Yönetmeliğin Geçici 2. maddesi ile de müktesep hak sahiplerinin belge alma şartları ve süreleri belirlenmiştir.

   Yine bilindiği gibi, 03/09/2004 tarih ve 25572 sayılı Yönetmelik ihtiyaç üzerine bir çok kere değiştirilmiştir. En son olarak 16/08/2006 tarih ve 26260 sayılı Yönetmelik Değişikliği ile doğrudan mesleki yeterlilik belgesi alacaklar için başvuru süresi 31/12/2006 olarak belirlenmiş, ancak bir çok hak sahibi belirtilen süre içinde belgelerini alamamıştır.

   Bunun üzerine, Ulaştırma Bakanlığı Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğini bir kez daha değiştirmiş ve bu Yönetmelik  Değişikliği 20/02/2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik Değişikliği ile; 25/02/2006 tarihinden önce faaliyette bulunan müktesep hak sahiplerine (doğrudan mesleki yeterlilik belgesi alacak olanlara), hiçbir süre sınırı bulunmaksızın, eğitim ve sınava katılmadan doğrudan SRC belgesi alma hakkı tanınmıştır.

   Eğitim ve sınavdan muaf olarak mesleki yeterlilik belgesi almak isteyenlerin Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ile Gazi Üniversitesi KTF Mesleki Yeterlilik İnceleme, Değerlendirme ve Geliştirme Merkezine başvurmaları gerekmektedir.

    25.02.2006 tarihinden önce üç yıllık mesleki tecrübeye sahip olmayanlar ise Ulaştırma Bakanlığı tarafından yetki verilmiş merkezlerde yapılan eğitimlere ve bu eğitim sonucunda yapılacak olan  sınavlara katılarak başarılı olmaları halinde bu mesleki yeterlilik belgesi alabileceklerdir.

   Sürücü (SRC) Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu olduğu halde yapılan denetimlerde Sürücü (SRC) Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi olmadığı anlaşılan sürücüler ve işletmeciler hakkında Karayolu Taşıma Kanunu’nun 26 ncı maddesinin (k) bendinde belirtilen idari para cezası  uygulanacaktır. (İşletmecilere:500 TL., Sürücü:200 TL.)