• ANASAYFA
 • BAŞKANIN MESAJI
 • HİZMETLERİMİZ
 • HAKKIMIZDA
 • ODA BAŞKANLARIMIZ
 • MEVZUAT
 • Başkanlık Bilgi Sistemi
 • GAZİEMİR TARİHİ
 • İESOB
 • TESK
 • GÜNCEL HABERLER
 • ETKİNLİKLER
 • TÜM DUYURULAR
 • AHİLİK
 • FAYDALI LİNKLER
 • BİRLİK OTEL
 • BASINDAN
 • İŞYERİ AÇARKEN İSTENEN BELGELER
 • UBGUP SRC Sorgulama
 • CmfNet
 • Basit Usülde Vergilendirme
 • Esnaf Olma Şartları
 • Ustalık Belgesinin Alınması
 • KREDİ ALMA KOŞULLARI
 • Mesleki Federasyon Adresleri
 • ESOB Adresleri
 • BAĞ-KUR Prim Tablosu
 • ÜFE VE TÜFE DEĞİŞİM ORANLARI (%)
 • Bilgi Edindirme Başvurusu

   -Gerçek Kişiler İçin

   -Tüzel Kişiler İçin

  • S Plaka İhale Duyurusu

   Bilindiği üzere; 25.02.2009 tarih ve 2009/49 nolu UKOME kararı ile "S" plaka sayısının 500 adet arttırılması kararı alınmıştı.

   Bahsi geçen karar kapsamında 13.03.2009 olarak belirlenen ihale dosya teslim tarihi ve 24.03.2009 olarak belirlenen ihale tarihi 2009 / 72 nolu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile yeniden düzenlenmiştir. 13.03.2009 tarih, 2009/72 No.lu UKOME Kararı ile;

    “S” Plaka satın almak isteyen kişilerin müracaatlarını 10.04.2009 cuma günü mesai bitimine kadar uzatılması,
   • İhalenin 28.04.2009 salı günü Karşıyaka Kapalı spor salonu'nda "kapalı teklif usulü" ile yapılması,
   • İhaleye katılma hakkı elde edenlerin "kapalı teklif usulü zarflarını" 28.04.2009 salı günü 09:00 - 14:00 saatleri arasında Karşıyaka Kapalı spor salonu'nda bulunacak UKOME Genel Kurul Sekreteryası'na teslim etmeleri

   imza altına alınmıştır.  ÖNEMLE DUYURULUR.

   NOT: İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ile ihale koşulları ekte yer almaktadır.

   İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler

   --------------------------------------------------

   S Plaka İhale Duyurusu

   • 86/10553 değişik 98/11158 sayılı Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde İl Trafik Komisyonu kararı ile İl genelinde tahdit altına alınan “S” plakaların UKOME Genel Kurul kararları çerçevesinde İzmir İl sınırları içerisinde 500 adet artırılması amacıyla 24.03.2009 Salı günü saat 14:00’da Karşıyaka Kapalı Spor Salonu’nda bir ihale gerçekleştirileceği

   belirtilmiştir.

   İhaleye katılacak kişi ve şirket ortakların 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan “Ticari Plaka Alma Usul ve Esaslarında” belirtilen ve UKOME Genel Kurulu'nca onaylanarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Ticari Taşıt Tahsis Belgesi” alma koşulları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönergesi'nde yer alan kriterleri sağlamaları ve şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olmaları gerekmektedir.

   Aynı yazıda;

    “S” Plaka satın almak isteyen kişilerin müracaatlarını 03.03.2009 saat 09:00 ile 13.03.2009 saat 17:00 arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’ne yapması gerektiği,
   • Müracaat dosyalarının ilgili komisyon tarafından incelendikten sonra ihaleye katılım hakkı elde edenlerin 20.03.2009 saat 17:00’da ilan edileceği,
   • İhalenin “Kapalı Teklif Usulü” ile yapılacağı,
   • İhale için tekliflerin 24.03.2009 günü 09:00–14:00 saatleri arasında alınacağı

   ifade edilmiştir.

   Üyelerimize önemle duyurulur.


   NOT: İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ile ihale koşulları ekte yer almaktadır.

   İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler