• ANASAYFA
 • BAŞKANIN MESAJI
 • HİZMETLERİMİZ
 • HAKKIMIZDA
 • ODA BAŞKANLARIMIZ
 • MEVZUAT
 • Başkanlık Bilgi Sistemi
 • GAZİEMİR TARİHİ
 • İESOB
 • TESK
 • GÜNCEL HABERLER
 • ETKİNLİKLER
 • TÜM DUYURULAR
 • AHİLİK
 • FAYDALI LİNKLER
 • BİRLİK OTEL
 • BASINDAN
 • İŞYERİ AÇARKEN İSTENEN BELGELER
 • UBGUP SRC Sorgulama
 • CmfNet
 • Basit Usülde Vergilendirme
 • Esnaf Olma Şartları
 • Ustalık Belgesinin Alınması
 • KREDİ ALMA KOŞULLARI
 • Mesleki Federasyon Adresleri
 • ESOB Adresleri
 • BAĞ-KUR Prim Tablosu
 • ÜFE VE TÜFE DEĞİŞİM ORANLARI (%)
 • Bilgi Edindirme Başvurusu

   -Gerçek Kişiler İçin

   -Tüzel Kişiler İçin

  • Söz konusu Yargı Kararları ile esnaf ve sanatkarlarımızın kapıdan satış yapabilmelerinin önündeki  yasal  engel  kaldırılmıştır.

   Mevzuat  >> Genelgeler >> 2009 Yılı >>014 Nolu Genelge 25.02.2009 (Yargı Kararı)

   Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.

   Bilindiği üzere; 13/06/2003 tarih 25137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Kapıdan  Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin, “Kapıdan Satış Yetki Belgesi Başvurusu” başlıklı 5’inci maddesi ile, Kapıdan Satış Yetki Belgesi almak isteyen satıcı ve sağlayıcılara, Ödenmiş sermayelerinin en az 25 milyar TL olması şartı getirilmiş ve yine aynı maddenin (c) bendinde istenilecek belgeler arasında Ticaret  sicil  tasdiknamesinin  bir  sureti,  (e)  bendinde  Satıcı veya sağlayıcının ticari  faaliyet alanını ve kuruluşunu gösteren ticaret sicil gazetesi, (f) bendinde “Satıcı veya sağlayıcının ödenmiş sermayesini gösteren serbest muhasebeci, mali müşavir veya yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen rapor” sayılmış ve bu düzenlemeler ile, gerçek  ve  tüzel  kişi  tacirlere  kapıdan  satış  yapma  imkanı  verilirken,  esnaf  ve   sanatkarlarımız  bu  haktan  mahrum  bırakılmışlardı.

   Yukarıda yer verilen söz konusu Yönetmelik hükmü; Anayasa ile güvence altına alınan kanun önünde eşitlik prensibi ile, çalışma ve sözleşme yapma hürriyetine aykırılık teşkil ettiğinden, Konfederasyonumuzca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı aleyhine söz  konusu  Yönetmeliğin yukarıda yer verilen düzenlemelerinin iptali istemiyle açılan dava Danıştay Onuncu Dairesi’nde Esas: 2003/3533, Karar: 2006/2667 sayılı İlam ile lehimize sonuçlanmış ve esnaf ve sanatkarlarımızın kapıdan satış yapabilmeleri önündeki yasal engel kaldırılmıştı. Bu konu hakkında  2006/52 sayılı genelgemizle  teşkilatımıza bilgi verilmişti.

   Bu Karar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 15/08/2006 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen, söz  konusu  Bakanlık tarafından 29/08/2006 tarih, 26274 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 1’inci maddesinin (f) bendi ile, Danıştay  Kararı  ile İptal Edilen düzenlemelere paralel düzenleme yapıldığından, söz  konusu  düzenlemenin  iptali  istemiyle  Konfederasyonumuzca Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı  aleyhine yine Danıştay Onuncu Dairesinde ikinci defa açılan dava, Esas: 2006/6318,  Karar: 2008/7582 sayılı İlam ile lehimize sonuçlanmıştır. Bu Karar Konfederasyonumuzun www.tesk.org.tr. internet sitesinde yer almaktadır.

   Söz konusu Yargı Kararları ile esnaf ve sanatkarlarımızın kapıdan satış yapabilmelerinin önündeki  yasal  engel  kaldırılmıştır.