• ANASAYFA
 • BAŞKANIN MESAJI
 • HİZMETLERİMİZ
 • HAKKIMIZDA
 • ODA BAŞKANLARIMIZ
 • MEVZUAT
 • Başkanlık Bilgi Sistemi
 • GAZİEMİR TARİHİ
 • İESOB
 • TESK
 • GÜNCEL HABERLER
 • ETKİNLİKLER
 • TÜM DUYURULAR
 • AHİLİK
 • FAYDALI LİNKLER
 • BİRLİK OTEL
 • BASINDAN
 • İŞYERİ AÇARKEN İSTENEN BELGELER
 • UBGUP SRC Sorgulama
 • CmfNet
 • Basit Usülde Vergilendirme
 • Esnaf Olma Şartları
 • Ustalık Belgesinin Alınması
 • KREDİ ALMA KOŞULLARI
 • Mesleki Federasyon Adresleri
 • ESOB Adresleri
 • BAĞ-KUR Prim Tablosu
 • ÜFE VE TÜFE DEĞİŞİM ORANLARI (%)
 • Bilgi Edindirme Başvurusu

   -Gerçek Kişiler İçin

   -Tüzel Kişiler İçin

  • Sıfır Faizli İstihdam Endeksli Cansuyu Desteği Kredisi

   http://www.iesob.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=724&Itemid=117

   Bilindiği üzere; esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla, Konfederasyonumuzca ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yoğun şekilde girişimler sürdürülmektedir. Bu girişimler sonucunda KOSGEB tarafından imalatçı esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik olarak yeni bir kredi faiz desteği programı başlatılmış bulunmaktadır.

   "Sıfır Faizli İstihdam Endeksli Cansuyu Desteği Kredisi" adı ile uygulamaya konulan ve başvuruları 26 Kasım 2008'de başlayacak olan Programdan imalatçı esnaf ve sanatkarlarımız ve KOBİ'ler yararlanabilecektir. Ancak KOSGEB İmalatçı Esnaf ve Sanatkar İşletme Destek Kredisi ("0" Faizli Cansuyu Kredisi) Programı kapsamında destek alan işletmeler bu programdan yararlanamayacaklardır.

   Başvuru yapacak işletmelerin;

   İmalat sanayinde faaliyet göstermesi,

   İmalatçı esnaf ve sanatkarlarımızın Esnaf ve Sanatkar Sicil Belgesine sahip olması,

   Kapasite Raporu olması

   1-250 arasında çalışanı olması ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosunun 25 milyon YTL'yi aşmaması,

   KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olması,

   KOSGEB'e verilecek güncel KOBİ Beyannamesi ve YDTF (Yararlanıcı Durum Tespit Formunun) onaylanmış olması,

   gerekmektedir. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olmayan esnaf ve sanatkârlarımızın öncelikle en yakın KOSGEB Merkezine başvurarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kayıtlı olan esnaf ve sanatkârlarımız ise anlaşma yapılan Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank, Şekerbank, TEB ve Fortisbank şubelerine başvuruda bulunabilecektir. Kredinin vadesi ilk 3 ayı ödemesiz kalanı aylık eşit taksitler halinde ödenmek üzere toplam 12 ay olarak belirlenmiştir. İşletme başına kredi üst limiti; 

   İmalatçı Esnaf ve Sanatkar ile Mikro Ölçekli KOBİ (üst limit) 25.000 YTL

   (2008 Ekim ayı sonu itibarı ile çalışan sayısı 1-9 arasında olanlar)

   İmalatçı Kadın Esnaf ve Sanatkar (üst limit) 30.000 YTL

   (2008 Ekim ayı sonu itibarı ile çalışan sayısı 1-9 arasında olanlar)

   Küçük ve Orta Ölçekli İşletme KOBİ (üst limit) 100.000 YTL

   (2008 Ekim ayı sonu itibarı ile çalışan sayısı 10-250 arasında olanlar)

   KOBİ'lerde 9'un üzerinde çalışanı olanlara, bu sayının üzerindeki çalışan başına 2.000 YTL artı olmak üzere üst limit 100.000YTL olarak uygulanacaktır. Çalışan başına artı 2.000 YTL, 25.000 YTL'lik limitin üzerine eklenecektir.

   Örnek 1: 20 çalışanı olan bir Küçük Ölçekli KOBI isletmesi, 25.000 YTL'lik kredi tabanının üzerine, 11 artı çalışan hesabıyla 22.000 YTL daha kullanacak, toplam kullanacağı kredi üst limiti 47.000 YTL olacaktır.

   Örnek 2: 35 çalışanı olan bir Küçük Ölçekli KOBI isletmesi, 25.000 YTL'lik kredi tabanının üzerine, 26 artı çalışan hesabıyla 52.000 YTL daha kullanacak, toplam kullanacağı kredi üst limiti 77.000 YTL olacaktır.

   Örnek 3: 47 çalışandan fazla istihdamı olan küçük ve orta ölçekli KOBİ'ler üst limit olan 100.000 YTL krediyi kullanabileceklerdir

   Programın uygulanışına ilişkin ayrıntılar KOSGEB tarafından açıklandığında Konfederasyonumuzun ve Birliğimizin Internet sayfasında yer alacaktır.