• ANASAYFA
 • BAŞKANIN MESAJI
 • HİZMETLERİMİZ
 • HAKKIMIZDA
 • ODA BAŞKANLARIMIZ
 • MEVZUAT
 • Başkanlık Bilgi Sistemi
 • GAZİEMİR TARİHİ
 • İESOB
 • TESK
 • GÜNCEL HABERLER
 • ETKİNLİKLER
 • TÜM DUYURULAR
 • AHİLİK
 • FAYDALI LİNKLER
 • BİRLİK OTEL
 • BASINDAN
 • İŞYERİ AÇARKEN İSTENEN BELGELER
 • UBGUP SRC Sorgulama
 • CmfNet
 • Basit Usülde Vergilendirme
 • Esnaf Olma Şartları
 • Ustalık Belgesinin Alınması
 • KREDİ ALMA KOŞULLARI
 • Mesleki Federasyon Adresleri
 • ESOB Adresleri
 • BAĞ-KUR Prim Tablosu
 • ÜFE VE TÜFE DEĞİŞİM ORANLARI (%)
 • Bilgi Edindirme Başvurusu

   -Gerçek Kişiler İçin

   -Tüzel Kişiler İçin

  • 10-10-2008 İşyeri ve Konut Kira Ödemeleri

   http://www.iesob.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=706&Itemid=161

   Sayı  :2008/ 1897

   Konu: İşyeri ve Konut Kira Ödemeleri

   Bilindiği gibi Maliye Bakanlığı, işyeri ve konut kira ödemelerinin bankalar aracılığı ile yapılması hususunda; 27.07.2008 tarihli ve 26951 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 268 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile zorunluluk getirilmişti.

   Bu konuda TESK'in 80 sayılı genelgesi ve İ.E.S.O.Birliği'nin 2008/1623 sayılı genelgesi ile duyurulmuştu.

   Söz konusu uygulamaya 1 Kasım 2008 tarihi ile başlanılacak olması ve zamanın az kalması nedeniyle tekrar hatırlatmak fayda olduğu düşüncesiyle konu aşağıda özet halinde dikkatlerinize sunulmuştur.

   - Konutlarda, her bir konut için aylık 500YTL ve üzerindeki kira ödemelerinin,

    - İşyerlerinde, (herhangi bir miktar sınırlaması olmaksızın) her türlü kira ödemelerinin,
   bankalar veya postaneler aracılığıyla yapılması zorunlu kılınmıştır.
   Ceza Uygulaması ve Sorumluluk Tebliğ kapsamındaki kira ödemelerinin banka, finans kuruluşları ve postaneler aracılığıyla ödenmemesi halinde;

   -Konutlarda, konutunu kiraya verenler, -İşyerlerinde ise hem işyerini kiraya verenler, hem de kiracılar sorumludur.

   İşyerlerinde, işyerini kiraya verenlerle kiracılara ayrı ayrı cezalar kesilecektir. Ceza tutarları, 2008 yılı için;  

   - Bilanço usulüne göre vergilendirilen esnaf ve sanatkarlar ile serbest meslek sahipleri hakkında 1.490 YTL'den,

   - İşletme defteri tutan esnaf ve sanatkarlarla basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarlar hakkında 680 YTL'den,

   - Bunların dışında kalanlar hakkında da 320 YTL'den az olmamak üzere banka, finans kurumu ve postanelerden ödenmeyen her bir kira ödemesi için kira tutarının yüzde 5'idir.

   Örneğin, esnaf ve sanatkarlar odaları birliğine ait olup, birliğin hizmet binası olarak kullanılan işyeri binasının giriş katındaki dükkan, basit usulde vergiye tabi esnaf A'ya, aylık 150 YTL bedelle kiraya verilmiştir. Esnaf A, Kasım 2008 ve Aralık 2008 aylarına ait kirayı işyeri sahibi Birliğe elden ödemiştir. Bu durumda, esnaf A'nın cezası, ödenmeyen kira tutarı olan 300 YTL'nin yüzde 5'i, yani (150 YTL x 2 ay x %5) 15 YTL ise de, bu tutar (680 x 2 ay) 1.360 YTL'den az olduğu için 1.360 YTL olacaktır. Kira ödemesini elden alan Birlik ise, (320 YTL x 2 ay) 640 YTL ceza ödemekle yükümlü olacaktır.


   Örnekte de görüleceği üzere, 1 Kasım 2008 tarihinden itibaren, işyeri kira ödemelerinin ve 500 YTL'nin üzerindeki konut kira ödemelerinin banka, finans kurumu veya postaneler aracılığıyla yapılmamasının oldukça ağır bir cezai müeyyidesi bulunmaktadır
   Bu nedenle, kira geliri elde edenlerin ve kiracıların, ilgili yasa maddesinin uygulanması konusunda azami ölçüde titizlik göstermeleri, herhangi bir vergi cezasına muhatap kalmamaları için son derece önemlidir.