ภูมิศาสตร์

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ข้อสอบทวีปต่าง ๆ ส่งให้ ม.2 และ ม.3  58 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ธ.ค. 2554 20:51 เสน่ห์ แก้วเขียว
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ข้อสอบ เรื่องแผนที่ ส่งให้ ม.2  171 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ก.พ. 2555 20:48 เสน่ห์ แก้วเขียว
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ติวข้อสอบ ม.3 100 ข้อ   181 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ธ.ค. 2554 20:47 เสน่ห์ แก้วเขียว
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ข้อสอบแอฟริกา ส่งให้ ม.2  74 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ธ.ค. 2554 20:30 เสน่ห์ แก้วเขียว
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  156 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.พ. 2555 19:59 เสน่ห์ แก้วเขียว
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  263 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 ก.พ. 2555 19:23 เสน่ห์ แก้วเขียว
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ส่ง ติว ข้อสอบภูมิศาสตร์ ประเทศไทยและอาเซียน ให้ ม.1  156 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 16 ม.ค. 2555 19:02 เสน่ห์ แก้วเขียว
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  33 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 ม.ค. 2555 20:50 เสน่ห์ แก้วเขียว
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  58 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 มิ.ย. 2555 19:01 เสน่ห์ แก้วเขียว
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ใบงานภูมิศาสตร์ ม.3 ทวีปแอฟริกา  997 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 พ.ย. 2554 18:54 เสน่ห์ แก้วเขียว
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  58 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 พ.ค. 2555 19:36 เสน่ห์ แก้วเขียว
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  276 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ก.พ. 2555 21:07 เสน่ห์ แก้วเขียว
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แบบทดสอบสังคม ม.1(ภูมิศาสตร์)เรื่อง แผนที่   82 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 พ.ย. 2554 22:38 เสน่ห์ แก้วเขียว
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แบบทดสอบ สังคมศึกษา ม.1 เรื่อง ทรัพยากรของไทย  253 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 พ.ย. 2554 22:38 เสน่ห์ แก้วเขียว
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แบบทดสอบ สังคมศึกษา ม.1 เรื่อง ประชากรของไทย  89 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 พ.ย. 2554 22:38 เสน่ห์ แก้วเขียว
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แบบทดสอบ สังคมศึกษา ม.1 เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของไทย  310 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 พ.ย. 2554 22:38 เสน่ห์ แก้วเขียว
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แบบทดสอบ สังคมศึกษา ม .1 เรื่องลักษณะเศรษฐกิจไทย  304 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 พ.ย. 2554 22:38 เสน่ห์ แก้วเขียว
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แบบทดสอบ สังคมศึกษา ม.1 เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศ  301 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 10 พ.ย. 2554 22:38 เสน่ห์ แก้วเขียว
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แบบทดสอบ สังคมศึกษา ม.1 เรื่อง กลุ่มประเทศ ASEAN  262 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 10 พ.ย. 2554 22:38 เสน่ห์ แก้วเขียว
หน้าเว็บย่อย (1): ประวัติศาสตร์
Comments