SLOKA - INDEX

 

 

1.Aadhithya Hrudhayam          2.Adaikalapaththu

3.Narasimhashtakam              4.Madhurashtakam

5 Devarajaashtakam              6.Gajendramoksham         

7.Panchayuda Stotram           8.Sudharsana Moola Mantram 

9.Narasimha-japavidhi            10.Narasimha-dwadhastotram

11.Saptharishi Ramayanam      12.Lingaashtakam

13. Bhuvaraha Kshethra - Charitham   14.Chathusloki