เจ้าของไซต์

  • Palita Gasiprong

เว็บไซต์โรงเรียน

เว็บไซต์ทั่วไป

โครงงานการทำอาหารจานด่วน

ชื่อโครงงาน การทำอาหารจานด่วน

 ชื่อผู้ทำโครงงาน

                                                                                    1)    ปาลิตา     กสิพร้อง             เลขที่ 37

                                                                                    2)    พริม         พีระนันท์รังษี     เลขที่ 38

                                                                                    3)    เมธาพร     เผ่าพงษ์เลิศศิริ   เลขที่ 44

                                                                                    4)    กิตติยาพร บุญดก                เลขที่ 53

                                                                                    5)    ศุภิสรา      มีแก้ว                 เลขที่ 59

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9

            โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูพิริยะ ทองเหลือง

ระยะเวลาดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน
1. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ

- ในช่วงที่ปิดเทอมหรือวันที่หยุดเฉพาะในโรงเรียน จะมีนักเรียนบางกลุ่มที่จะต้องอยู่บ้านคนเดียวโดยที่ผู้ปกครองต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ผู้ปกครองบางท่านก็ทำงานอยู่ไกล ในตอนเที่ยงที่จะต้องรับประทานอาหารจึงเป็นเรื่องลำบากสำหรับผู้ปกครองที่จะต้องกลับมาบ้านเพื่อนำอาหารมาให้ลูก กลุ่มดิฉันจึงจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนที่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวได้ดูวิธีการทำอาหารจานด่วนอย่างง่าย (โดยที่จะสาธิตคือ ข้าวผัด) และนำไปเป็นตัวอย่างในการประกอบอาหารเอง ซึ่งจะได้ไม่เป็นการลำบากผู้ปกครองให้แวะไปมานำอาหารมาให้

 2. วัตถุประสงค์
2.1
เพื่อนำเสนอโครงงานเรื่อง การทำอาหารจานด่วน ผ่านเว็บไซต์ Youtube.com  (ภาพยนตร์)
2.2 เพื่อนำเสนอโครงงานเรื่อง การทำอาหารจานด่วน ผ่านเว็บไซต์ https://sites.google.com/site/turtlebm (เว็บไซต์)
2.3 เพื่อให้ทุกๆคนต้องการทำอาหารเองโดยไม่ลำบากผู้ปกครองเตรียม/ปฏิบัติได้ถูกต้องในการทำอาหาร

3. หลักการและทฤษฎี
youtube.com
google sites
เรื่องที่ทำ "การทำอาหารจานด่วน"
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน


4.1 เตรียมการ - รวบรวมข้อมูลในการทำโครงงาน

 

4.2 ดำเนินการ - ถ่ายทำวิธีการ แล้วอัพโหลดคลิปลง youtube

 

4.3 ประเมินผล – ทุกอย่างก็ออกมาใช้ได้ ผ่าน


5. แผนปฏิบัติงาน

- อย่างที่กล่าวไว้ในขั้นตอนการดำเนินงาน คือ รวบรวมข้อมูล แล้วถ่ายทำวิธีการลงยูทูป
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- หลายๆคนที่ต้องการทำอาหารเองจะได้เตรียมตัว/ปฏิบัติถูกต้อง
7. เอกสารอ้างอิง
-  x

 

วิดีโอ YouTube


Comments