Na pomoč!

V občini Mirna Peč delujejo štiri prostovoljna gasilska društva: PGD Globodol, PGD Hmeljčič, PGD Jablan in PGD Mirna Peč. Vsa društva so vključena v Gasilsko zvezo Novo mesto.

PGD Mirna Peč je gasilsko društvo II. kategorije, ki deluje na požarnem območju naselji Biška vas, Češence, Dolenji Podboršt, Golobinjek, Gorenji Podboršt, Ivanja vas, Jelše, Malenska vas, Mali Kal, Mirna Peč, Orkljevec, Veliki Kal in Vrhpeč. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1902.

Požarno območje PGD Globodol zajema naselja Dolenji Globodol, Gorenji Globodol, Grč Vrh, Jordankal in Srednji Globodol. Prostovoljno gasilsko društvo I. kategorije deluje od leta 1919.

PGD Hmeljčič vključje požarno območje naselji Čemše, Dolenja vas, Globočdol, Hmeljčič, Hrastje, Poljane, Selo pri Zagorici in Šentjurij. Prostovoljno gasilsko društvo I. kategorije je bilo ustavnovljeno leta 1937.

V požarno območje PGD Jablan sodijo naselja Goriška vas, Jablan, Mali Vrh, Vrhovo in Šranga. Društvo I. kategorije je začelo z dejavnostjo 17. marca 1983.

 

Viri:

  • Gasilska zveza Slovenije. Gasilske organizacije po Sloveniji. Dostopno na: http://www.gasilec.net.
  • Ministrstvo za notranje zadeve. Register društev. Dostopno na: http://mrrsp.gov.si.
  • Operativni gasilski načrt javne gasilske službe Občine Mirna Peč (12.10.2011). Dostopno na: http://www.mirnapec.si.