Scéimeanna Marcála na hArdteistiméireachta
Breakdown of marks for Leaving Certificate Higher and Lower Levels

Gaeilge Gnáthleibhéil

600 marc san iomlán

1.   scrúdú cainte: 150 marc [30 - leitheoireacht; 120 cumas teanga]

2.  cluastuiscint:     120 marc

3.  Páipéar I:           220 marc

4.  Paipéar II:         110 marc

Gaeilge Ardleibhéil

600 marc san iomlán

1.   scrúdú cainte: 150 marc [30 - leitheoireacht; 120 cumas teanga]

2.  cluastuiscint:     100 marc

3.  Páipéar I:           170 marc

4.  Paipéar II:         180 marc