Baill Foirne
Márta 2008

            Garry Bannister

 

             Alison Maybury

 

                Áine Stokes

 

 

        Geraldine McKeon

 

             Brian Redmond

 

 

Is é Garry ceannaire Roinn na Gaeilge ó 1989.  Tá a lán leabhar foilsithe aige ar mhodhanna múinte na Gaeilge agus bíonn sé ar phainéal na scrúdaitheoirí i gColáiste Phádraig, institiúid a ullmhaíonn múinteoirí le haghaidh bunscoileanna na hÉireann.

 

Mar cheannaire cuireann sé béim mhór ar neamhspleáchas proifisiúnta gach baill den Roinn.  Is é polasaí na Roinne go n-oibríonn gach ball chun cumas na teanga beo a chothú sna daltaí uile mar aon le saibhreas liteartha na Gaeilge agus oidhreacht chultúrtha na tíre a chur chun cinn sna ranganna.

 

 

____________________________________________________________

 

 

Is í Alison stiúrthóir na Bliana Idirghabhála i Roinn na Gaeilge.  Seachas múineadh na Gaeilge, bíonn Alison i mbun Oideachais Shláinte agus tá sí ina ceannaire ar Roinn OSSP (Oideachas Saoránach Sóisialta Polaitiúil).  Tá suim mhór ag Alison i bhforbairt na teanga labhartha sa Choláiste.  Eagraíonn sí drámaí trí Ghaeilge agus múineann sí amhráin agus damhsa.  Bíonn an-suim ag Alison freisin sa chruicéad agus sa spórt i gcoitinne.  Déanann sí féin agus eagraíonn sí daltaí na scoile chun obair dheonach a dhéanamh ar son eagraíochtaí carthanachta éagsúla.  Tugann sí grúpa daltaí síos go hoileán Acla gach bliain agus is breá léi féin siúlóidí fada a dhéanamh trí chnoic agus shléibhte na tíre. 

 

 ______________________________________________

 

 

Tá   Áine  as  Baile  Átha  Cliath   agus  rinne  sí  céim  i  gColáiste  na hOllscoile.  Chaith Áine tamall san Ostair agus bliain amháin san Fhrainc ag múineadh Béarla do pháistí agus do dhaoine fásta araon. Tar éis di máistreacht a bhaint amach rinne Áine an tArd-Teastas Oideachais i gColáiste na Tríonóide.

 

Fuair Áine taithí múinteoireachta i scoileanna difriúla sular tháinig sí ag obair i gColáiste Choilm.  Is múinteoir go smior na gnámh í agus níl aon rud gurbh fhearr léi ná bheith ag obair le déagóirí agus páistí óga.  Taitníonn a cur chuig beoga bríomhar sna ranganna go mór leis na daltaí go léir. Seachas an Ghaeilge, múineann Áine an Fhraincis agus an Ghearmáinis sa Choláiste freisin. 

 

___________________________________________________________

 

 

 

As Baile Coimín, Cill Mhantáin  Geraldine McKeon.   Céimí Choláiste na hOllscoile a chaith tréimhse ag múineadh i nDroichead Órga sular imigh sí ar feadh tamaill ghairid go dtí na Stáit Aontaithe. Ar theacht ar ais go hÉirinn di thosaigh Geraldine ag obair i gColáiste Choilm. Is duine oscailte, cairdiúil í Geraldine a thaitníonn go mór le daltaí uile an Choláiste. Tá cumas neamhghnách inti mar mhúinteoir agus gan trácht ar an obair fhuinniúil a dhéanann sí sna ranganna, bíonn gníomhaíocht mhór ar siúl aici freisin sa spórt, sa cheol agus sa drámaíocht.  Is ball d’fhoireann Pheil Ghaelach í agus tá suim láidir aici i gcúrsaí dlí.

 

 

___________________________________________________________

 

 

Tá  Brian  i  Roinn  na  Gaeilge  ó  tháinig  sé  chun an Choláiste i lár na n-ochtóidí.  Múineann Brian na daltaí is óige sa Choláiste.  Meascann sé obair phraiticiúil le húsáid na teanga féin agus cuireann sé scéalta béaloidis mar aon le heolas ar logainmneacha agus ar phlandaí dúchais na tíre mar chuid lárnach dá chúrsa foghlama.  

 

Tá Brian ina mhúinteoir ar an Líníocht Mheicniúil fosta agus d’eagraigh sé an chéad chúrsa den Staidéar Tógála i gColáiste Choilm, cúrsa ina dtugtar oiliúint do dhaltaí ar conas tógáil struchtúr fisiciúil a phleanáil agus cur i gcrích struchtúr ilchineálach de réir pleananna agus scéimeanna oibre dá gcuid féin.