Coláiste Choilm, Rathfarnáin, Baile Átha Cliath, 16

Tá fáilte romhat go Láithreán na Gaeilge Choláiste Choilm.

Is mise Garry agus tá súil agam go bhfaighidh tú gach rud a bhíonn ag teastáil uait amach anseo don chúrsa  Ardteistiméireachta mar aon le haon chabhair chuí i bhfoghlaim na teanga féin.

Níltear anois ach ag tógáil an láithreáin seo ach mar a deirtear is de réir a chéile a thógtar na caisleáin!

Welcome to the St Columba's Irish site.

I'm Garry and I hope you will eventually be able to find all you require for your Leaving Certificate examination along with any help you want in learning to speak and write Irish fluently.

The site is only under construction at present but you can always pass on any comments or requests for other materials you need via the blog,  This site is absolutely free and all the materials in it may be used or copied.

Labhraímis Gaeige le chéile!

Let's speak Irish together!

 

Comments