رابطه فاصله با محبت

رابطه فاصله با محبت

 
استادى از شاگردانش پرسيد

 چرا ما وقتى عصبانى هستيم داد مي‌زنيم ؟

چرا مردم هنگامى که خشمگين هستند صدايشان را بلند مي‌کنند و سر هم داد مي‌کشند ؟ ...

شاگردان فکرى کردند و يکى از آنها گفت: چون در آن لحظه ، آرامش و خونسرديمان را از دست مي‌دهيم .

استاد پرسيد: اين که آرامشمان را از دست مي‌دهيم درست است امّا چرا با وجودى که طرف مقابل کنارمان قرار دارد داد مي‌زنيم ؟ آيا نمي‌توان با صداى ملايم صحبت کرد ؟ چرا هنگامى که خشمگين هستيم داد مي‌زنيم ؟

شاگردان هر کدام جواب‌هايى دادند امّا پاسخ‌هاى هيچکدام استاد را راضى نکرد ...

سرانجام او چنين توضيح داد: هنگامى که دو نفر از دست يکديگر عصبانى هستند، قلب‌هايشان از يکديگر فاصله مي‌گيرد. آنها براى اين که فاصله را جبران کنند مجبورند که داد بزنند. هر چه ميزان عصبانيت و خشم بيشتر باشد، اين فاصله بيشتر است و آنها بايد صدايشان را بلندتر کنند .

سپس استاد پرسيد : هنگامى که دو نفر عاشق همديگر باشند چه اتفاقى مي‌افتد ؟

آنها سر هم داد نمي‌زنند بلکه خيلى به آرامى با هم صحبت مي‌کنند .

چرا؟ چون قلب‌هايشان خيلى به هم نزديک است. فاصله قلب‌هاشان بسيار کم است .

استاد ادامه داد : هنگامى که عشقشان به يکديگر بيشتر شد، چه اتفاقى مي‌افتد ؟

آنها حتى حرف معمولى هم با هم نمي‌زنند و فقط در گوش هم نجوا مي‌کنند و عشقشان باز هم به يکديگر بيشتر مي‌شود.سرانجام، حتى از نجوا کردن هم بي‌نياز مي‌شوند و فقط به يکديگر نگاه مي‌کنند ! اين هنگامى است که ديگر هيچ فاصله‌اى بين قلب‌هاى آن‌ها باقى نمانده باشد ... 

بیایید عشق را با یکدیگر احساس کنیم .

Comments