Szülőknek‎ > ‎

Legyél cserkész!

Már 50 éve lakik itt Garfielden és környékén kis családunk. Nem vagyunk vérrokonok, hanem szív- és lélekrokonok! Sok az élményünk, egymást neveltük és neveljük évtizedek óta, és a szeretet az, ami összetart bennünket. Cserkészek vagyunk, a Gábor Áron és Rozgonyi Cicelle cserkészcsapatok tagjai!

Meghívunk minden környékbeli magyart, hogy legyen tagja családunknak. Elsõsorban minden öt éven felüli, magyarul beszélõ gyermeket hívunk, hogy vegyen részt egy olyan életben, amiben mi is részesültünk. Azért szeretjük, mert bevált. Azért vált be, mert szerettük!

Olvassák el ezt a meghívót és csatlakozzanak kis családunkhoz a garfieldi Bodnár Gábor Cserkészházban. Éljük együtt a vidám, izgalmas és játszva nevelõ cserkészéletet, amely életre szóló értékeket ad nekünk.


Mire neveljük cserkészeinket?

Isten, haza, embertárs, magyarság iránti szeretetre. A gyermekek korának és nemének megfelelõ foglalkozásokon képzett vezetõk vállalják e nemes feladatot ingyen és teljes odaadással! Legfõbb célunk a jellemnevelés, az ugyességfejlesztés, a közösségi életre nevelés és a magyarságszeretet ébrentartása. Játékok és gazdag élmények által nevelünk önfegyelmezett cserkészeket, emberebb embereket, magyarabb magyarokat!

--1956-ban Pál Bandi bá egy 7-éves kiscserkész kezét megfogta és azt mondta—Gyere kirándulni, megnézzük a tigriseket a patersoni hegyekben.

Elindultam és azóta is keresem a tigriseket. Ha a tigriseket nem is találtam meg, ennél sokkal fontosabbra és értékesebbre bukkantam rá, a cserkészetre. Egy olyan valamire, ami nekem és sokunknak az életútját, az élményvilágát, az egész életfilozófiáját meghatározta.

Lendvai-Lintner Imre, egykori garfieldi cserkész, ma a Külföldi Magyar Cserkészszövetség elnöke

 

Néhány gondolat a többnyelvüségrõl

A többnyelvüség az ember, ill. a gyermek képessége, hogy legalább két nyelven folyékonyan beszéljen, írjon és olvasson. Lélektanilag nagy elõnyben van a több nyelvet beszélõ gyermek. Az ember értelmi fejlõdése szerint 10 éves kora elött legérzékenyebb a gyermek agya a nyelvek felfogásához, megtanulásához.

--Azok, akik…más nyelven is beszélnek…az átlagnál jobb tanulók. Az ilyen gyerekek fokozott elemzõképességgel rendelkeznek, jobban érzik, tehát jobban is tudják a nyelvet, képzelõerejük javul, értelmességük gyorsan szélesedik.

Norma Jean Paul

Csak magyarul beszéljen gyermekéhez, küldje magyar iskolába, magyar cserkészetbe, ha akarja, hogy gyermeke…

…büszke legyen szüleire,

…büszke legyen magyarságára,

…rokonaival beszélni tudjon,

…két kultúra részese legyen,

…könnyebben tanuljon idegen nyelveket

…életreszóló élményeket, barátokat szerezzen.

--Két vagy több nyelv tanulása nem gátolja egymást. A több nyelvet beszélõ gyerekek más téren is intelligensebbek, szellemi képességük felülmúlja a csak angolul beszélõket.

Prof. Wilder Penfield

--A nyelvek iránti érzékenység legerõsebb fiatal korban és egyre csökken az évek múlásával.

Len Vygotsky


Jelentkezni lehet

Felsővályi Klára cst., Bányai Torda, cst. csapatparancsnoknál

garfieldicspk@gmail.com

 

Összejövetelek helye és ideje

Bodnár Gábor Cserkészház

56 Wood Street, Garfield, NJ 07026

szeptembertõl májusig 1:30-3:45

júniusban 10:00-12:30